Our Voice ድምጽና  

Home መእተዊ  Articles ጽሑፋት  Documents ሰነዳት  Culture ባህሊ  Links ምትእስሳር  Archives ከብሒ  Contact us ርኸቡና

Search our site መድለዪ:
 


21/02/2016 19:48 PM

ዓለም ለኻዊ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ መሰረት ደሞክራሲ – ብድምጽና፣ ድምጺ ኤርትራውያን

(assenna Feb 21, 2016)

27/01/2016 20:45 PM

ኤርትራ ኣብ ቅልውላው – ህጹጽ ብድሆን ስሙር ተግባራትናን – ብ ድምጽና – 2ይ ክፋል

By assenna on January 27, 2016

ርትራ ኣብ ቅልውላው – ህጹጽ ብድሆን ስሙር ተግባራትናን - ድምጽና

መጻኢና ኣብ ኢድና

መእተዊ

1.ውርሻታትና፣ ዲሞክራሲን ኤርትራዊ ተመኩሮን

2.ቀንዲ ሽግራትና፣ ኢሳያስ አፈወርቂን ዘውዳዊ ትውልዱን ጸይቀ-እምነቱን

3.ኣብ ኣስመራ ንዘሎ ገበነይና በላዕሰብ ካብ ሱሩን ጉንዱን ምእላይ

4.ምልክነት ሓጺርካ ንምድምሳስ ዘድሊ ሰፊሕ ስምረት

5.ኣድላይነት ዕጡቕ ክንፊ

6.ካበይ ንበገስ፣ ብኸመይከ ንስራሕ?

7.ኣገባባት ውደባ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ንፖለቲካዊ ተግባር

8.ቀጥታዊ ዕማማትን፣ ህዝባዊ ውክልና ዘለዎ መሪሕነት ህዝባዊ ቃልሲ


መደምደምታ፣ ጉዕዞ ዓወትና ናብ ሃገርና/ኣስመራ፣ ክሳብ ክንደይ ጽንኩር ይኸውን?

Read more
11/01/2016 20:45 PM

ERITREA IN CRISIS: THE IMMEDIATE CHALLENGE AND OUR UNITED RESPONSE TO IT! By Our Voice. ኤርትራ ኣብ ቅልውላው፡ ህጹጽ ብድሆታትን ናትና ሓባራዊ ግብረ-መልሲን።

(assenna Jan 9, 2016)16/09/2015 19:52 PM

[Assenna.com ኣሰና.ኮም]

AND NOW, ACTION TO SWIFTLY END THE ERITREAN NIGHTMARE (By assenna on September 13, 2015)

Action Plan to Conduct Eritrean Local Assembly Elections

(Summary Document)

By Our Voice

 “OUR DESTINY IS IN OUR HANDS!”(Dear readers: This is a very important document. Please read it with utmost attention, and tell us what you think. We are presenting it as a discussion paper. We shall amend it according to the feedback we get. Time to act! Thank you. Our Voice)

A Fresh Start in Eritrean Politics - The Old Ways Are Over!

So far, we have done the theory, the analysis and the long talk. That has to stop now. As you urged, we need to quickly transition to action on the ground to do the job of changing our destiny. We have the right ideas, the right strategies and the right tactics. We now need to put them into aion. Surely, the disastrous HGDEF way is not our way. The fragmented and mutually exclusive opposition groups have not also brought about the changes we have been waiting for so long. The waiting is now over, and we need to move. For this purpose, we, the people, and not our self-appointed leaders, should take political power into our hands and find appropriate solutions to our own problems from which we have suffered for too long. Read more


28/08/2015 20:55 PM

[Assenna.com ኣሰና.ኮም]

The “Third Eritrean People’s Struggle (TEPS)” in Good progress – By Our Voice (August 26, 2015)

By

 Our Voice

 “OUR DESTINY IN OUR HANDS!”

Because of the strategic location of our country and the small size of its population, we have been easy victims of foreign overlords, invaders, colonial masters, looters, kidnapers, enslavers and torturers for over one thousand years. Our country has actually been used as a battlefield of conflicting foreign interests in which our people were forced to take part and suffered enormously. Even the leaders of those..Read more24/08/2015 20:55 PM

[Assenna.com ኣሰና.ኮም]

The Limits of Social Darwinism, Eritrean Social Ethics and Your Personal Role in the Ouster of the “Bandit Regime” in Asmara – By Our Voice (21 August 2015)

By

Our Voice

“OUR DESTINY IN OUR HANDS!”


TIMELINE OF OUR STRUGGLE:  6 months from now, conducting global elections at the grassroots level, vetting and publically announcing the results; 6 months after that, the establishment of the People’s Baito or Assembly and the Eritrean Global Leadership Council with a Sened or working document; 1 – 2  months..Read more


24/07/2015 03:18 AM

ድምጽና (Our Voice) ዝብሃል ብሞያውያን ኤርትራውያን ዝቖመ ጉጅለ፣ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝነጥፍ ሓዱሽ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ብህጹጽ ንምምስራት ዘኽእል ናይ ስራሕ ውጥን ዘርጊሑ።

[By assenna ኣሰና.ኮም ]

“ ተልእኾ ዲሞክራስያዊ መሪሕነት፣ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ድምጽና፣ ኣብ ኤርትራ፣ ንኹሎም ዜጋታት ዘሳትፍ፣ ተሓታትነትን ቀጻልነትን ዘለዎ ቅዋማዊ ምሕደራ ኣብ ምምስራት ከም መዳለዊ ኣካል ምዕያይ እዩ።” ድሕሪ ምባል፣ “ ዕላማና ኣብ ኤርትራ ናይ ስርዓት ለውጢ ብምምጻእ፣ ብዝቐልጠፈ ስልጣን ናብ ህዝቢ ምርካብ እዩ” ይብል። Read more


Related/ምስዚ ዝዛመድ ኣርእስቲ፡-

02/08/2015 19:52 PM

The Need for Unity to End the Eritrean Nightmare – by Prof Araya Debessay.

ኣድላይነት ሓድነት፡ ንምሕጻር ክፉእ ተመኩሮ ኤርትራ፡ ብ’ፕሮ ኣርኣያ ደበሳይ

[ By assenna ኣሰና.ኮም ]

The Need for Unity to End the Eritrean Nightmare An Appeal to ALL [1] Eritreans in the Diaspora Araya Debessay, Professor, University of Delaware, USA Introduction A group who identified themselves as “Our Voice – Eritrea” has recently written two articles. The first was titled, “A Swift, Effective and Lasting Solution … Read More  


ትርጉም ትግርኛ (ዳኘው ኣስፋሃ፡ ኦስሎ ኖርወይ)
Snitna: Code of Conduct

መርበብ ሓበሬታና ዝምራሓሉ መትከላት

[Snitna.com  ስኒትና]

ስኒትና.ኮም (www.snitna.com)፡ ነቲ ኣብ 1936 ዝወጸ መትከላት ጋዜጠኝነት (UK and Irish journalism): ከምኡውን ንመትከላት ሃገራዊ ማሕበር ጋዜጠኛታት (National Union of Journalists (NUJ)፡ የኽብር። ብተወሳኺ፡ ነቲ ኣብ ዩቱብ ቻነል ዝወጽእ ሓበሬታ፡ ንመትከላት ማሕበራዊ መትከላት ዩቱብ (YouTube Community Guidelines)፡ እናኽበረ የውጽእ። ስኒትና፡ ብዝከኣሎ መጠን፡ ነዚ መትከላት'ዚን ናይ ሃገርና ኤርትራን ህዝባን ክዉንነትን ምርኩስ ገይሩ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታኡ ስኒትና (www.snitna.com) ክውጽእ ዝግብኦ ሓበሬታ እናመመየ ከውጽእ ይህቅንን ይጽዕርን። እዚ ስራሕዚ ምሉእ ዓወት ንክህልዎ ድማ ብዓቢኡ፡ ግቡእ ኣጠቓቕማ ተሳተፍቲን ምትሕብባርን ምስዝህሉ ኢዩ። ስለዚ፡ ነዚ መትከላት ዚ ንምኽባር ንኹሉ ተገልጋላይ'ዚ መርበብዚ ንጽውዕ። ዝኾነ ሃሳዪ ተርእዮታት ምስዘጋጥሙ፡ ቅሬታኹም ወይ ርእይቶኹም ብኢመይል ኣድራሻና ኣቢልኩም ክትልእኩልና ንላቦ። Read more


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on LinkedIn Share via e-mail Print

Copyright© 2013 - www.snitna.com
Contact us ርኸቡና   Design: Yohannes Berhe