Home  About us   Contact us

Copyright © www.snitna.com

Design: Yohannes Berhe

October 2019 - Archive   << Back

Home መእተዊ  Articles ጽሑፋት  Documents ሰነዳት  Culture ባህሊ  Links ምትእስሳር  Archives ከብሒ  Contact us ርኸቡና

Search our site መድለዪ:
 29/10/2019 21:06 PM

ሀሁ በል ተስፋጼን

(2ይ ክፋል)

መቐጸልታ ታሪኽ ሂወት

ጅግና ስውእ ተጋዳላይ መልኣከ ተኽለ

ብ`ግርማይ ቦኽረ

ከም’ቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ብመጠኑ ተናኺፍናዮ ዝነበርና፡ ወላዲቱ ንመልኣከ ተኽለ (ክብርቲ ወይዘሮ ግምጃ ግደ)፡ ንወለደን ሓንቲ ጓሎም እየን ነይረን። "ብተመን ዝተነኽሰ ብልሕጺ ይድሃል" ከም ዝብሃል ድማ፡ ብዛዕባ’ቲ ንበይነን ዘሕለፍኦ ዕድመ ክዝክራ ከለዋ፡ እዚ ነገር እዚ እንደገና ኣብ ደቀን ከይድገም ብዙሕ ይስከፋ ምንባረን ኣብ’ቲ ዝሓለፈ ክፋል ዝተመልከትናዮ እዩ። ልዑል ፈጣሪኤን ግን ኣብዚሑ ውላድ ሂብወን ዓሰርተ ቆልዑ ወሊደን። መበል ታሽዓይ ግዜ ዝተወልደ መልኣከ እዩ ነይሩ።

ኣብ’ቲ መልኣከ ዝተወልደሉ እዋን፡ እተን ዓበይቲ የሕዋቱ ብዓል ሓረጉ፡ ብርኽትን ርግኣትን፡ ድሮ ሓዳረን ሒዘን ኣብ ነናብርአን ስለ ዝኸዳ፡ ወይዘሮ ግምጃ መትኣርግቲ ትኾነን ጓል ክወልዳ’የን ተመንየን። ከም’ቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዝርኣናዮ፡ ወይዘሮ ግምጃ ….  Read more

1ይ ክፋል (18 Oct 2019)፡  2ይ ክፋል (29 Oct 2019)
29/10/2019 20:51 PM

PRESS RELEASE 24 OCTOBER 2019

Organising Committee,

Eritrean Catholics in London, UK

Re: Religious persecution in Eritrea intensifies

ጋዜጣዊ መግለጺ 24 ጥቅምቲ 2019

ጉዳይ፡ ጻዕቂ ሃይማኖታዊ ግፍዒ ኣብ ኤርትራ

British-Eritreans and Friends, who are concerned and troubled by the ongoing human right violations and the recent concerted actions of confiscating and nationalising religious institutions, health centres and schools by the Government of Eritrea, are holding a protest rally in front of Westminster Cathedral, Cathedral Piazza, 147 Victoria Street, London SW1E 6DE, UK, on Saturday, 2 November 2019 from 14:30 - 17:30 hours. Read more

ብሪጣናውያን-ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራን በቲ ብቀጻሊ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብዚ ቀረባ እዋን ተወሃሂዱ ዝተኻየደ ናይ ምዕሻግን ምውራስን ምህጋርን ስጒምትታት ሃይማኖታዊ ትካላት፡ ማእከላት ጥዕናን ኣብያተ ትምህርትን ዘተሓሳሰቦምን ብጉዳይ ሃገሮም ዝግደሱን ንቀዳም 2 ሕዳር 2019 ካብ ሰዓት 14:30-17:30 ኣብ ፒያዛ ቅድሚ ወስትሚኒስተር ካቴድራል ናይ ተቓውሞ ምትእኽኻብ የካይዱ ኣለዉ። ኣድራሻ ከም`ዚ ዝስዕብ እዩ። Westminster Cathedral, 147 Victoria Street, London SW1E 6DE, UK. Read more

ናይ ቪድዮ ጸብጻብ ኣብዚ መላግቦ ጠውቑ፡ VIDEO REPORT OF THE EVENT, Pleace click here:-

 See also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-
28/10/2019 15:33 PM

ሲምፖዝዩም ኤርትራ 2019፡

ለውጥን ደሞክራስያዊ ስግግርን ኣብ ኤርትራ

Eritrea Symposium 2019:

Change and Democratic Transition in Eritrea

Organised by Eri-Platform,

Frankfurt, 25-27 October 2019.

ካብ ዕለት 25-27 October 2019 ዝተሳላሰለ፡ ብ Eri-plaform ዝተወደበ፡ ዕዉት፥ ሲምፖዝዩም ኤርትራ 2019: ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት (ሃገረ-ጀርመን)፡ተኻይዱ። ኣብዚ ሲምፖዝዩም'ዚ፡ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝመጹ፡ ዝተፋላለያ ውድባትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ዝነጥፉ ሓያሎ ኤርትራውያን ተሳቲፎም። ሲምፖሲዩም 2019፡ "ለውጥን ደሞክራስያዊ ስግግርን ኣብ ኤርትራ" ብዝብል ኣርእስቲ ብ`ኣምባሳዶር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ ዝቐረበ ጽሑፍ ተኸፊቱ። ስዒቡ፡ ንክልተ መዓልታት ዝቐጸለ ዓበይቲ ናይ ፓነል ኣርእስትታትን ዘተን ተኻይዱ። እቲ ዝቐረበ ናይ ፓነል ኣርእስትታት፡- Read more

See also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-
27/10/2019 23:55 PM

ዝተኾልፈ ባህጊ ወለደይ ምፍጻም፥

ናይ ወትሩ ዕላማይ ኢዩ።

Fulfilling my Parent's aspirations, is my all time Dream.

Mr. Ibrahim Mohamed sherifo

At: Eritrea Hdri Jeganuna Paltalk Room

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና 27 Oct 2019

ሰዓት: 9PM Asmara, 7PM Berlin, 6PM UK, 1PM NY

ሰንበት Sunday, 27 October 2019፡ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ኢብራሂም መሓመድ ሸሪፎ ኢዩ። ኢብራሂም፡ ወላድ ናይ ክልተ ኣብ ማሕዩር ዒላዒሮ ዝርከቡ ሓርበኛታት (መሓመድ ሸሪፎን ኣስቴር ፍስሃጼንን) ኢዩ። ሒዙዎ ዝመጻና ዘሎ ኣርእስቲ "ዝተኾልፈ ባህጊ ወለደይ ምፍጻም፥ ናይ ወትሩ ዕላማይ ኢዩ።" ዝብል ኢዪ ክኸውን። ኩልኹም ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ንዕድም። On Sunday, 27 October 2019, our invited guest is Mr. Ibrahim Mohamed sherifo, a son of Veterans Mohamed Sherifo and Aster Fessahazion, who incommunicado prison in Eritrea, since 2001. His discussion Topic is: "Fulfilling my Parent's aspirations, is my all time Dream." You are all cordially invited to participate.
27/10/2019 23:55 PM

ድምጺ ኤርትራ ኣብ CKDU (ናዝ የማነ)

ናይ Sunday 27 Oct 2019 show መደብ

ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ፥ ኣብ ኤርትራ

ትማሊ፥ ሎሚን ንመጻኢን፥

Higher Education in Eritrea:

Yesterday, Today and the Future

Prof Mengstab Tesfayohannes, Mr. Tewelde Silie, Dr. Tesfamariam Mehari

and Dr. Mogos Yacob also joining

On Sunday oct 13-2019 voice of Eritrea presenting a show of Higher Education Yesterday, Today and the Future, in Eritrea. With professor Mengstab Tesfayohannes, Mr. Tewelde Siele (with two masters on chemistry) and Dr. Tesfamariam Mehari. ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ትዕደሙ። You are all cordially invited to participate.

1ይ ክፋል A (13-Oct-2019)፡   2ይ ክፋል B (13-Oct-2019):

2ይ ክፋል A (20-Oct-2019)፡  2ይ ክፋል B (20-Oct-2019):

3ይ ክፋል A (27-Oct-2019)፡  3ይ ክፋል B (27-Oct-2019):

See Related ምስዚ ዝዛመድ፡-
26/10/2019 23:55 PM

ክልተ ኤርትራውያን፡

ዝተፋላለየ ሓሳብ ብዛዕባ ሃገርና

TWO ERITREANS,

DIVERGING VIEWS ON ERITREA.

Mr Kidane Hagos and Mr Mahmud Saleh

At: Eritrea Hdri Jeganuna Paltalk Room

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና 26 Oct 2019

ሰዓት: 9PM Asmara, 7PM Berlin, 6PM UK, 1PM NY

ቀዳም Saturday, 26 October 2019፡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ማሕሙድ ሳልሕን፡ ኢዮም። "ዘተን ክትዕን ክልተ ኤርትራውያን፡ ዝተፋላለየ ሓሳብ ብዛዕባ ሃገርና።" ኩልኹም ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ንዕድም። On Saturday, 26 October 2019, our invited guests are Mr Kidane Hagos and Mr Mahmud Saleh. "Debate of Two Eritreans, Diverging Views on Eritrea." You are all cordially invited to participate.
23/10/2019 21:48 PM

ቃለመሕትት ምስ ክኢላ ስነ-ኣእምሮ

ኣቶ ዮውሃንስ ፈርዲናንዶ ድራር

ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት፡ እንታይ ዓይነት ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸገማት የጋጥሞም ኣሎ? መፍትሒኡኸ እንታይ እዩ?

[BBC News Tigrinya]

See also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-
23/10/2019 21:48 PM

ንሓደ ናይ ከበሳ ኣስላማይ ናብ ባርካ ሒዝናዮ ክንከይድ ኣይንደልን፡

ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ስኒት ጌርካ ንበር ኢና ንብል ንሕና

ዕላል ምስ ኣቶ በሽር ኢሽሓቕ

[sbs Tigrinya 23 Oct 2019]

ብሓባር ዝተማህረን፡ ን ተ.ሓ.ኤ. ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝግበር ዝነበረ ዋዕላታት ተወኪሉ ዝተሳተፈ፡ ኣብዚ እዋን ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣውራጃዊ ዝምርኮስ ፌደራላዊ ስርዓት ክህሉ ዝቃለስ ዘሎ እዩ። ኣቶ በሺር ኢሽሓቕ ነባሪ ስዊድን ኮይኑ ናብ ኣውስትራሊያ ምብጻሕ ኣብዝፈጸመሉ ዝተገብረ ዕላል።“ኤርትራ ኩላ ትግርኛ እንተኾይና ኢትዮጵያ እያ ትኸውን፡ ኩላ መታሕት እንተኾይና ድማ ሱዳን እምበር ኤርትራ ኣይትኸውንንያ”  Read moreSee also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-
23/10/2019 21:48 PM

Eritrean Opposition Party Transforms

and Renamed HADI

[Awate.com]

Last week, the former Eritrean Islamic Party for Justice and Development (EIPJD), one of the largest Eritrean opposition organizations, held its congress and made major changes in its program, and elected a new leadership. In a statement it issued on October 19, 2019, the party dropped the “Islamic” term from its name and renamed itself … The post Eritrean Opposition Party Transforms and Renamed HADI Read more
22/10/2019 18:55 PM

ERISAT: Fundraising Support Call.

ኤሪሳት፦ ጻውዒት ንገንዘባዊ ደገፍ።

ኣብዚ ጠውቑ (16 Oct 2019)፡  
22/10/2019 18:55 PM

ATV: Interview with Assenna Founder,

Mr Amanuel Eyasu,

on the ocassion of 10th Assenna Anniversary.

ኣብዚ ጠውቑ (22 Oct 2019)፡  
22/10/2019 00:59 AM

ዝኽርታተይ ኣብ ስትራተጅያዊ ምዝላቕ

- ወርሒ ሕዳር 1978

ብጅግንነት ዝሓለፉ ብጾተይ እዝክር፡

My Memories of Strategic Withdrawal November 1978

I remember fallen comrades.

(1ይ - 4ይ ክፋል)

ብ'ሓርበኛ ኢዮብ በይን ኣስፍሃ (ጎጀላ)

እዚ ጽሑፍ እዚ ንብምሉኡ ስፍሓትን ሸፈነን ናይቲ ውግእ ዝገልጽ ኣይኰነን ነቲ ኣነ ዝነበርክዎ ኣሃዱ ብርጌድ 23 ብፍላይ ቦጦሎኒ 3 ምስዝነበራ ኣሃዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ኢዩ።

ቦጦሎኒና ንንውሕ ዝበለ እዋን ዝዓረድናሉ ንቁጣ ሰይድሺ ማእከል መእዘዚ ቦታና ኰይኑ :ኣታሓሕዛ ዕርድና ካብ ጉልዒ ስጋብ ጎቦ ኣባጋምዛይ ዝተኣሳሰረ ኰይኑ :ኣብ ዓርጎሎ 2ጋንታ ኣብ ድርፎ ሓንቲ ጋንታን ህዝባዊ ማልሻ ደቂ ካርነሽምን እንዳተቃያየርና ንኸባቢ 9 ወርሒ ዓረድና :ጸላኢ ድሮ ናይ ደቡብ ዝነበረ ግንባር መረብን ግርሁስርናይን ሰይሩ ናብ ዓዳዃላን መንደፈራን ደቀምሓረን ተቋጻጺሩ : እታ ድልድልቲ ሓይሊ 32 ገለ ሰባት ካብ ነፍስወከፍ ጋንታ ሰባት ተወሲዀማ ናብ ግንባር ዓዲያዕቆብ ግዓዘት። Read more  
21/10/2019 22:50 PM

The Banalization of Evil Tyranny:

THE DIALECTICS OF PERPETUAL DESTRUCTIVE LEADERSHIP IN ERITREA

Dr. Gebre Gebremariam

Information that is coming out from inside Eritrea recently indicates that Issaias has been engaged in reorganizing the leadership of the military by imprisoning those who are suspected of opposing his agenda, and by according ranks (Generals and others) to others among the young military officers. As we all know, the Eritrean military has never been modernized and as a result Eritrea does not have a professional army to date. Neither has Issaias promoted his military officers for years now. Read more  20/10/2019 19:18 PM

   ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  Zeru Gebreyesus

ናይ Sunday 20 Oct 2019 መደብ

ትርጉም ምጥርናፍ ሃገራዊ ሓይልታት

The meaning of Coalition of national forces

Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ ኦታዋ) ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada). You are all cordially invited to participate.
20/10/2019 19:18 PM

ተራን ብድሆታትን፡ መራኸቢ ብዙሓን ደለይቲ ፍትሒ፡ ኣብ ቃልሲ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ።

The alternative media, roles and challenges in the struggle for democratic change in Eritrea.

ብ`ኣቶ ኩሉብርሃን ኣብራሃም

At: Eritrea Hdri Jeganuna Paltalk Room

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና 20 Oct 2019

ሰዓት: 9PM Asmara, 7PM Berlin, 6PM UK, 1PM NY

ሰንበት Sunday, 20 October 2019፡ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ኩሉብርሃን ኣብራሃም፡ ኢዩ። ሒዙዎ ዝመጻና ዘሎ ኣርእስቲ "ተራን ብድሆታትን፡ መራኸቢ ብዙሓን ደለይቲ ፍትሒ፡ ኣብ ቃልሲ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ" ዝብል ኢዪ ክኸውን። ኩልኹም ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ንዕድም። On Sunday, 20 October 2019, our invited guest is kulubrehan Abraham. His discussion Topic is: "The alternative media, roles and challenges in the struggle for democratic change in Eritrea" You are all cordially invited to participate.
19/10/2019 23:55 PM

ሓደ ሰብ፡ ንበዓል ነገሩ ክውክል፡

ሕጋዊ መርትዖ ዶ ኣለዎ?

An opposing party represents its opponent!

Is it legitimate?

ብ`ሓርበኛ ኣንቶንዮ ተስፋይ

At: Eritrea Hdri Jeganuna Paltalk Room

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና 19 Oct 2019

ሰዓት: 9PM Asmara, 7PM Berlin, 6PM UK, 1PM NY

ቀዳም Saturday, 19 October 2019፡ ዕዱም ጋሻና፡ ሓርበኛ ኣንቶንዮ ተስፋይ፡ ኢዩ። ሒዙዎ ዝመጻና ዘሎ ኣርእስቲ "ሓደ ሰብ፡ ንበዓል ነገሩ ክውክል፡ ሕጋዊ መርትዖ ዶ ኣለዎ?" ዝብል ኢዪ ክኸውን። ኩልኹም ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ንዕድም። On Saturday, 19 October 2019, our invited guest is Veteran Antonio Tesfay. His discussion Topic is: "An opposing party represents its opponent! Is it legitimate?" You are all cordially invited to participate.
19/10/2019 00:45 AM

ኣስራተ ካሳ ዘዳግም

ASRATE KASSA THE SECOND

ሰሚናር ብ’ረድኢ ክፍለ (ባሻይ)

ኣብዚ ጠውቑ (18 Sep 2019)፡  
18/10/2019 23:48 PM

A letter to Dr Abiy Ahmed

By Dr. Berhane Woldemichael

Dear Dr Abiy,

Subject: Your Nobel Peace Award

I would like to sincerely congratulate you for achieving this huge milestone which puts you on a par with the likes of Nelson Mandela and Barak Obama. In moments like this, I feel emotional that in spite of the enormous difficulties that the African people face, we have a few that we can look up to. I cannot emphasise enough how much Nelson Mandela meant to me in a critical stage of my life and the hope I had in 1991 for a peaceful, democratic and prosperous Eritrea and an equally peaceful, stable and prosperous Ethiopia. Read more

18/10/2019 23:48 PM

The Onslaughts on the Eritrean Sovereignty:

WHO IS THE CULPRIT – ISSAIAS, THE NARCISSISTIC MOLE OR ABIY, THE MACHIAVELLIAN?

Dr. Gebre Gebremariam

In his speech during the opening ceremony of a newly renovated “Old Palace –turned – Park”, Dr. Abiy, the Prime Minister of Ethiopia, was heard saying “ ---since President Issaias Afeworki  has invited me to represent him, I will give a short speech which includes Issaias’ and mine.  The relationship between Eritrea and Ethiopia has reached to this level of representation and I congratulate you ….” Read more
17/10/2019 19:23 PM

A Prize Undeserved!

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Prime Minister Abiy Ahmed Ali of Ethiopia for his efforts to achieve peace and international cooperation and, in particular, for his decisive initiative to resolve the border conflict with neighbouring Eritrea. Ethiopia’s prime minister becomes the one-hundredth (100th) Nobel Peace Laurate. The prevailing situation on the ground, however, renders the award quite premature and totally undeserved.  Read more17/10/2019 19:23 PM

ነጸብራቕ / ስንጸት (Reflection)

1ይ ክፋል

ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር!

ብ’ፍትዊ ክፍለ ከምኡውን ብዙ ቡቱኞሊ

ኩቡራት የሕዋት ሎሚ ክንዛረበሉ እንደሊ ነጸብራቕ / ስንጸት (reflection) ዝብል ኣርእስቲ ኮይኑ፣ ነዚ እንጓዓዞ ዞሎና መስርሕ ቃልሲ-ፍትሒ፣ ኣብ ምውዳእ 2019 አብ ምጅማር 2020 ገጽና ንኸይድ ስለ ዞሎና፡ ገምጋማትን ስንጸትን / ነጸብራቓት ዝግበረሉ፣ ሓዲሽ መስርሕታት እትእምተሉ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓና፣ ብወገና ንምስታፍ ዝዓለመ እዩ። ከም ምርዳእና ኣገዳስነት ናይ ሓደ ዲሞክራሲ፣ ሓደ ምትእስሳር ዜጋታት ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ሓባራዊ ስራሕ ንምክያድ ዝህነጽ ህዝባዊ ውዳበ ኮይኑ ..Read more
15/10/2019 00:41 AM

ATV: Interview with Martin Plaut -

friend of Eritrea and Journalist

ዕላል ምስ መሓዛ ኤርትራን ጋዜጠኛን፥ ማርቲን ፕላውት

(ኣገዳሲ ዕላል)

Click here (13-Oct-2019)፡  

See also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-14/10/2019 23:14 PM

ORGANISATION OF UNITY FOR DEMOCRATIC CHANGE (UDC)

PRESS RELEASE

14 October 2019

 

Two important events in the Horn of Africa (HOA) region have drawn international attention and headlines in the past few days. The first of these is when head of states and government leaders from East Africa met in the Ethiopian capital, Addis Ababa, to inaugurate the newly completed Unity Park. However, despite the highly lauded peace agreement between the countries, Read more

See also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-14/10/2019 14:55 PM

ሓጺር ታሪኽ ሂወት ጅግና ስውእ:

ተጋዳላይ ወልደትንሳኤ በርሀ (ወዲ በርሀ)

(1950 – 1975)

MARTYR WOLDETNSAE BERHE, BRIEF LIFE HISTORY

ጽሑፍ ብ'ሓርበኛ ግርማይ ቦኽረ ካሕሳይ

2ይ ክፋል (Part-2)

እዚ ኣብ ታሕቲ ቐሪቡ ዘሎ ሓጺር ታሪኽ ሂወት ጅግና ስውእ ተጋዳላይ ወልደትንሳኤ በርሀ (ወዲ በርሀ)፡ መቐጸልታ ናይ’ቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንሓሰ ዕለት 28 ኣብ Snitnal.com ናብ ኣንበብቲ ዘቕረብክዎ ጽሑፍ እዩ።

ጅግና ስዉእ ተጋዳላይ ወልደትንሳኤ በርሀ ኣብ መጀመርታ ዓመት 1972 (ወርሒ ክልተ) እዩ ትምህርቱ ኣቋሪጹ ምስ ጉጅለ 11 ተማሃሮ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ብጾቱ ናብ ሰልፊ ነጻነት ተሰሊፉ። ኣብቲ እዋን’ቲ ብዝሒ ተጋደልቲ ሰልፊ ነጻነት፡ ካብ ሓደ ሚእቲ ዘይሓልፍ ምንባሩ’ዩ ዝጥቀስ። ዝበዝሑ ካብኣቶም ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (E.L.F. ጀብሃ) ንዓመታት ክጋደሉ ጸኒሖም ካብቲ ውድብ ዝተፈልዩ ክኾኑ ከለዉ፡ … Read more

See also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-13/10/2019 23:55 PM

   ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  Zeru Gebreyesus

ናይ Sunday 13 Oct 2019 መደብ

ክምለሱ ዘለዎም እዋናዊ ሕቶታት።

Current Issues Deserving Response

ከመይነት፡ ምጥርናፍን ምህናጽን ሃገራዊ ሓይሊ (Rallying and building a National Force)

Memhr Mohammed Omer Ahmed &

Mr Mahmud Ibrahim Mohammed

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ መምህር መሓመድ ዑመር ኣሕመድ፡ ማሕሙድ ኢብራሂም መሓመድ (ካብ ፐርዝ፡ ኣውስትራልያ) ኢዮም። ኣብዚ ዘተ`ዚ፡ ኣባላት ንጋባእ ካብ ኣውስትራልያ እውን ድሒሮም ተሓዊሶሞ ኣለዉ። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Memhr Mohammed Omer Ahmed and Mr Mahmud Ibrahim Mohammed (From Perth, Australia). You are all cordially invited to participate.

1ይ ክፋል (29-Sep-2019)

2ይ ክፋል-A (06-Oct-2019)፡   2ይ ክፋል-B (06-Oct-2019):

3ይ ክፋል (13-Oct-2019)፡13/10/2019 23:55 PM

ባይቶ #ይኣክል ዓባይ ብሪጣንያ፡

Bayto #Yiakl UK (Enough!)

At: Eritrea Hdri Jeganuna Paltalk Room

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና 13 Oct 2019

ናይ ሰንበት Sunday, 13 October 2019፡ ዕዱማት ኣጋይሽና፥ ኣባላት ባይቶ #ይኣክል ዓባይ ብሪጣንያ፡ ኣቶ ተስፋማሪያም ገረዝጊሄር፡ ኣቶ ተኽሎም ገ/እንድርያስ፡ ኣቶ ኑሪ፡ ኢዮም። "ብዛዕባ`ቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ዝተሳላሰለ ንጥፈታት ባይቶ ዓባይ ብሪጣንያ ዝምልከት ሰሚናርን መብርሂን" ክህቡና ኢዮም። ኩልኹም ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ንዕድም።  On Sunday, 13 October 2019, our invited guests are: Mr Tesfamariam G. Zgehir, Mr Teklom G. Indrias and Mr Nouri Mohamed Abdella. They will give Seminar on: "The Bayto Yiakl UK" You are all cordially invited to participate.
12/10/2019 23:55 PM

The Predicament of Eritrea as a Nation-State:

Who is to Blame?

ሃገረ-ኤርትራ ኣብ መጻብቦ/መንቀራቑሮ፡

መን’ዩ ታሓታቲ?

ብ’ዶ/ር ገብረ ገብረማሪያም

At: Eritrea Hdri Jeganuna Paltalk Room

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና 12 Oct 2019

ሰዓት: 9PM Asmara, 7PM Berlin, 6PM UK, 1PM NY

ናይ ቀዳም Saturday, 12 October 2019፡ ዕዱም ጋሻና፥ ገዲም ተጋዳላይ ዶ/ር ገብረ ገብረማሪያም ኢዩ። ሒዙዎ ዝመጸና ዘሎ ኣስተምህሮኣዊ ሰሚናር፥- "ሃገረ-ኤርትራ ኣብ መጻብቦ/መንቀራቑሮ፡ መን’ዩ ታሓታቲ? መሪሕነት? ሳዓባቲ (ህዝቢ)? ወይስ እቲ ባይታ (ውሽጣውን ጆኦ-ፖለቲካውን) ክውንነት?" ዝብል ኢዩ ክኸውን። ኩልኹም ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ንዕድም።  On Saturday, 12 October 2019, our invited guest is: Veteran Dr. Gebre Gebremariam. His Seminar topic is tittled: "The Predicament of Eritrea as a Nation-State: Who is to Blame? Leadership? Followership (the people)? Or the Domestic and Geo-Political Imperatives?" You are all cordially invited to participate.
12/10/2019 12:55 PM

ENHANCING OUR PARTICIPATION

IN OUR ERITREAN PEOPLE’S MOVEMENT

Dr. Tesfa G. Gebremedhin

It is a profound fact that we encounter challenges that can have a detrimental effect in our social life. We may think from the outset that it is impossible to resolve the problem we face. However, we must learn an important lesson from the courage and self-confidence of General Napoleon Bonaparte, the famous military leader of France, who said that ‘impossible’ is found only in the dictionary. In other words, there is nothing impossible to do in this world, especially doing the right thing. We have also learned from the Holy Scripture that we can even move a mountain from its place, if we have a strong spiritual faith and diligence.  Read more
11/10/2019 23:25 PM

ATV: ዝርርብ ምስ ኣቶ ሃብተገርግስ ኣብርሃ

ብዛዕባ ድርሰቱ፡

`ሓበን ሃገር፡ ሃገራዊ ጅግና መልኣከ ተኽለ`፡

1ይ ክፋል (07-Oct-2019)፡   2ይ ክፋል (11-Oct-2019):

See also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-
11/10/2019 22:27 PM

እምቢ በልዮም ኤርትራ፡

 ዶ/ር ገብረ ገብረማሪያም

ኣብዞም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት፡ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብሩ ብዙሓት ዘይቅርዑዋት ነገራት ኣብ ግምት ብምእታው፡ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ብኣጋጣሚ ምምራቕ “ ናይ ሓድነት መናፈሻ ” ብ10 ጥቅምቲ 2019 ኣብ ኣዲስ ኣባባ ዝተዛረቦ ዘረባ ብዙሕ ዘገርምን ሓዱሽን ዋላ እንተዘይኮነ፡ ኣካልን መቐጸልታን ናይቲ ብቐጻሊ ንልዕላውነት ኤርትራ ክብሕጉግ ዝጸንሐ፡ ብውሽጥን ብደገን ዝተዋደድ ሽርሒ ምዃኑ ምስትባሃልስ ኣገዳሲ ኢዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ይብል፡ “--- ፕረሲደንት ኢሳያስ ውክልና ስለዛሃበኒ፡ ናተይ ናቱ ገይረ ሕጽር ዝበለ መደረ ክገብር ኢየ ” ። ንሱ ብምቕጻል “ --- ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ዝምድና ክሳብ ውክልና ማሃብ ስለዝበጽ ሐ፡ እንዅዕ ደስ በለኩም ” ኢሉ።  Read more

See also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-09/10/2019 25:55 PM

መበል 13 ዓመት ዝኽሪ፡ ህቡብ ስነጥበባዊ

ኣብርሃም አፈወርቂ

Life history of Eritrean famous Artist, Abraham Afewerki

(30 Jan 1966 - 7 Oct 2006)

ህቡብ ስነጥበባዊ ኣብራሃም ኣፈወርቂ፥ ብዘጋጠሞ ሓደጋ፡ ኣብ ንኡስ ዕድመኡ፡ ብ 07 Oct 2006 ዓሪፉ ዝብል ወረ ምስ ተሰምዐ፡ ልቢ ኩሉ ኤርትራዊ ተተንኪፉን ሓዚኑን።

ኣብ ህይወቱ፡ ንኹሉ መዳያት ህይወትና ዝድህስሱ፡ ዘጸናንዑ፡ ንፍቕሪን ሓድነትን ሃገራዊ ጽንዓትን ዝኹስኩሱ፥ ብዙሓት ኣዝዮም ብሉጻት ፍርያት ሓዲጉልና ኢዩ። ልክዕ ከምቲ ብህይወቱ ከሎ ዝነበሮ ህቡብነት፡ ዜማታቱ ኣብ ልቢ ኩሉ ኤርትራዊ ዓሚቕ ሰፈር ሒዞም፡ ህያው መልእኽቶም ይሰዱ ኣለዉ። ኣብራሃም፡ ብኣካል`ኳ ካባና እንተተፈልየ፡ በቲ ዝሓደገልና ሓያልን ተፈታዊን ፍርያቱ ግን፡ ወትሩ ምሳና ኢዩ። ሓበን ኩሎም ስነጥበባዊያን ኢዩ። ጽንዓት ንመላእ ቤተሰብ ይሃብ። ንዝኽሩ ዝተዳለወ ሓጺር ታሪኽ ህይወት፥ ኣብዚ ጠውቑ

See also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-
09/10/2019 01:35 AM

ኣቦይ፡

መመርዓውየይ ኢሉ ዝተኸለለይ ዳስ፡

ተተስኪሩሉ

My wedding event turned into my father's memorial

ብ'ሰሎሞን ዮውሃንስ

ነዛ ጽሕፍቲ ንምድላው ዝደረኸኒ ምኽንያት፥ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ጉልባቡ ዝቀልዐ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘኣንገደ ቃለ መሕተት ስለ ዝሰማዕኩን ላግጺ ናይ ኣገልጋሊቱ ዝኾነት ስማዊት ሚንስተር ፎዝያ ሓሽም ህዝቢ ኤርትራ ብጀካና ሓላይ የቡሉን እናበለት ነቲ 28 ዓመት ዘራጠጠትጥሉ ኮረሻ ስልጣን ንምዕቃብ ክትማጻደቕ ስለ ዝሰማዕኩ እየ። ኣህጉር ኣፍሪቃ ድሕሪ ባዕዳዊ መግዛእቲ ተኪኡ ዝመጸ ምምሕዳራት ድኽነትን ድንቁርናን ዘይበለየላን ኮይና ትርከብ። ከም ውጽኢት ድሕረተን ዘስዓቦ ብልሽውናን ኢድ ምትእትታው ምዕራባውያንን ንሃገርና ኤርትራ ወሲኽካ እቲ ናጽነት ዝበሃል ኣምር ሰንደቕ ዓላመአን ጥራይ ዝንበልብላላ ኮይነን ተሪፈን ይርከባ።  Read more08/10/2019 17:38 PM

PRESS STATEMENT FOR IMMEDIATE RELEASE

06 October 2019

Organization of Unity for Democratic Change (UDC EC)

 

Yesterday, Sunday 06 October 2019, the Executive Committee of the Organization of Unity for Democratic Change (UDC EC) held its 3rd regular meeting.

    During the meeting which lasted for two hours, EC members discussed a number of issues, among which the worsening political and socio-economic conditions in Eritrea and the need for the Eritrean opposition forces to learn from past experiences and in light of the growing popular resistance, to explore new ways of forging a better unity of purpose that is based on a shared national vision…Read more

See also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-
08/10/2019 17:38 PM

ፍሉይ ፕሮግራም ዝኽሪ ላምፓዱሳ -

ሬድዮ ስኒት ኤርትራ Radio Sinit Eritrea

(Tigriyna) - Sat Oct 5th 2019

See also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-
08/10/2019 00:55 AM

ድኻም ንኣሽቱን ስድራ ቤታዊ ትካላትን

ዋኒናዊ መሃዝነትን ኣብ ኤርትራ

ብዶ/ር መንግስተኣብ ተስፋዮሓንስ፡

ዮሃንስ መንግስተኣብ (Nov.08.1992 - Oct.09.2015)ን

መእተዊ:- ብዙሓት ግዱሳትን ለባማት ፈላጣትን ኤሪትራውያን ሃገራውያን ኣብ ብዙሕ ማሕበረ ቁጠባዊን፣ ፖሊቲካዊን፣ ባህላዊን፣ ታሪኻዊን፣ ተርእዮታት ወዘተ ኣተኲሮም ብበሊሕ ኣእምሮ ይዋስኡ። ብቐጻሊ ድማ ብዙሕ ሃናጺን፣ ኣገዳስን፣ ርሑቕ ዝጠመተ ምኽርን፣ ትንተናን፣ ለበዋን ይህቡናን፣ ይሕብሩናን የስተምህሩናን ኣለው። እቲ ቀንዲ ዓላማ ድማ ምእንቲ ስልጥንትን፣ ብልጽግትን፣ ምዕብልትን ሃገር ንምፍጣርን ንምውናንን እዩ። ብተወሳኺ ድማ ንኹሉ መዳያዊ ጸጋታትን ተኽእሎታትን ሃገሩ ብላዕለዋይ ኢድ ብብቕዓት ዝወነነ መሃዝን ዕውትን ህዝቢ ንሓዋሩ ነታ ሃገር ምእንቲ ክህልዋ እዩ።  Read more

06/10/2019 23:47 PM

Rule of Law & Human Rights  

ልዕልና ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን

By Mr Wesenseghed Hagos

(Law Professional)

At Eritrea Hdri Jeganuna Paltalk Room

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና & ፓልቶክ ድላለት ህለና

 06 October 2019

ሰዓት: 10PM Asmara, 8PM Berlin, 7PM UK, 2PM NY

ናይ ሰንበት Sunday 06 October 2019፡ ዕዱም ጋሻና፥ ኣቶ ወሰንሰገድ ሓጐስ ኢዩ። ሒዙዎ ዝመጸና ዘሎ ኣስተምህሮኣዊ ሰሚናር፥- "ልዕልና ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን" ዝብል ኢዩ ክኸውን። ኩልኹም ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ንዕድም።  On Sunday 06 October 2019, our invited guest is: Mr Wesenseghed Hagos. His Seminar topic is tittled: "Rule of Law & Human Rights" You are all cordially invited to participate.
06/10/2019 22:02 PM

ድምጺ ኤርትራ ኣብ CKDU (ናዝ የማነ)

ናይ Sunday 06 Oct 2019 show መደብ

The Yeakl Movement

Discussion with our Young Activists

Sunday oct 6-2019 voice of Eritrea is hosting Yeakl (Enough) movement activists from our younger generation of Eritreans and born in Diaspora. Participants will be Dr. Mogos Yacob, Fnan Tesfamariam, Heron Goitom and others. You are all cordially invited to participate.

1ይ ክፋል (06-Oct-2019)፡   2ይ ክፋል (06-Oct-2019):

See Related ምስዚ ዝዛመድ፡-

Enough is enough! ይኣክል ምልኪ! ማዕበል ድምጺ ህዝቢ  لقد طفح الكيل
06/10/2019 19:16 PM

   ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  Zeru Gebreyesus

ናይ Sunday 06 Oct 2019 መደብ

ክምለሱ ዘለዎም እዋናዊ ሕቶታት።

Current Issues Deserving Response

(Part-2: Continues)

ከመይነት፡ ምጥርናፍን ምህናጽን ሃገራዊ ሓይሊ (Rallying and building a National Force)

Mr Kidane Hagos & Mr Kibreab Tesfu

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ አኦታዋ) ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada). You are all cordially invited to participate.

1ይ ክፋል (29-Sep-2019)

2ይ ክፋል-A (06-Oct-2019)፡   2ይ ክፋል-B (06-Oct-2019):
05/10/2019 23:55 PM

ABISSINYA:

3000 years of fictitious history  

ኣቢሲኒያ፡ ጽውጽዋይ ናይ 3000 ዓመት ታሪኽ።

By Memhir Abdalla Barole

At Eritrea Hdri Jeganuna Paltalk Room

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና & ፓልቶክ ድላለት ህለና

 05 October 2019

ሰዓት: 10PM Asmara, 8PM Berlin, 7PM UK, 2PM NY

ናይ ቀዳም Saturday 05 October 2019፡ ዕዱም ጋሻና፥ መምህር ዓብደላ ባሮለ ኢዩ። ሒዙዎ ዝመጸና ዘሎ ኣስተምህሮኣዊ ሰሚናር፥- "ኣቢሲኒያ፡ ጽውጽዋይ ናይ 3000 ዓመት ታሪኽ።" ዝብል ኢዩ ክኸውን። ኩልኹም ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ንዕድም።  On Saturday 05 October 2019, our invited guest is: Memhir Abdalla Barole. His Seminar topic is tittled: "Abissinya: 3000 years of fictitious history" You are all cordially invited to participate.
04/10/2019 23:55 PM

ኣግኣዝያን፡

ታሪኻዊ ሰራውርን፡ ፖለቲካዊ ሕቶታትን።

الأجعزيان، الجذور التأريخية، والطرح السياسي

Agazian, historical roots, and political discourse.

Dr. Jellal al Din Mohammed Salah

At: Eritrea Hdri Jeganuna & Eritrean Dilalet Hallena, Paltalk Rooms

ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና & ፓልቶክ ድላለት ህለና

 04 October 2019

ሰዓት: 10PM Asmara, 8PM Berlin, 7PM UK, 2PM NY

ናይ ዓርቢ Friday 04 October 2019፡ ዕዱም ጋሻና፥ ዶ/ር ጀላል'ዲን መ/ሳልሕ ኢዩ። ሒዙዎ ዝመጸና ዘሎ ኣስተምህሮኣዊ ሰሚናር፥- "ኣግኣዝያን፡ ታሪኻዊ ሰራውርን፡ ፖለቲካዊ ሕቶታትን።" ዝብል ኢዩ ክኸውን። ኩልኹም ክትሳተፉ፡ ብኽብሪ ንዕድም።  On Friday 04 October 2019, our invited guest is: Dr. Jellal al Din Mohammed Salah. His Seminar topic is tittled: "العجئازیا، الجذور التاریخیة والطرح السیاسی، " You are all cordially invited to participate.
04/10/2019 23:55 PM

Beyond Complexity

ሕጂ ግዜኡ ኣይኮነን ተባሂለ፡ መዓስ ደኣ እዩ ግዚኡ??

by Kiki Tzeggai

We- Eritreans – have been fighting for OUR rights. For our people’s rights and for rights that play an important role in life. To achieve these goals we looked up to our Freedom Fighters, now Eritrean Veterans. Having rights, make any human being feel special. It is to own a power that cannot be broken or stolen. It is part of you at all times. Read more

04/10/2019 15:35 PM

ገዲም ሙናድል ወቅያዲ

እድሪስ ዑመር (ብሬራይ)

ምን ኣልማንየ እት ስጅን ካርሼሊ፡

Veteran Idris Omer (Beriray)

From Germany to Eritrean Prison -

An Interview with Radio Saeyob, on 04 Oct 2019

[Radio Saeyob راديو سأيوب ራድዮ ሰእዮብ ]

Part-1 (04 Oct 2019)፡   Part-2 (11 Oct 2019)

Part-3 (20 Oct 2019)

See also Related ምስዚ ዝዛመድ፡-
03/10/2019 00:57 AM

6ይ ዓመት ዝኽሪ ግዳያት ባሕሪ ላምፐዱሳ

6TH ANNIVERSARY OF LAMPEDUSA VICTIMS.  03 OCTOBER 2019

ብ'ዮውሃንስ ጸጋይ

ሰላም ንኹልኹም ብልቢ ዘፍቅረኩም ኤርትራውያን፡ ተኻታተልቲ ጽሑፈይ!

እነሆ እምበኣር ድሕሪ ነዊሕ ስቕ ምባል፡ ነዛ ሕልናይ ዝደረኻ ንእሽቶ ጽሕፍቲ ምሳኹም እካፈላ ኣሎኹ።

ኣብ መፈለምታ ናይዛ ቅድሚ ሳልስቲ ዝተዛዘመት ወርሒ መስከረም 2019፡ ነታ ኣብ መስከረም 1961 ዝተወልዐት ሽግ ሓርነት ናይ ኤርትራውያን ብሓበን ዘኪርና። ኣብ 18 መስከረም 2019 ድማ፥ ነቲ ኣብ መስከረም 2001 ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዘጋጠመ ጥልመት ሕድሪን መብጽዓን ሰማእታትና፡ ማለት፡ ትግባረ ቅዋምና ዝኸልከለሉ፥ ናጻ ጋዜጣታትና ዝተዓጸዋሉ፡ መራሕቲን ኣርካናትን ሓርበኛታትናን ናጻ ጋዜጠኛታትናን ዝተሓየሩላን፡ በዚ ኸኣ ኣብ መላእ ኤርትራ ጸላም ዝሰፈነትላ ወርሒ ምንባራ ብዓቢ ሓዘን ዘኪርናያ። Read more

ቅሉዕ መልእኽቲ ናብ ኩሎም ኣባላት ህግደፍ

OPEN LETTER TO ALL PFDJ MEMBERS

(24 March 2001)

እዚ "ቅሉዕ መልእኽቲ ናብ ኩሎም ኣባላት ህግደፍ" ዘርእስቱ ጽሑፍ፡ በቶም ንቅዋማዊ ምሕደራ ዝጠለቡ፡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ግንባርን ኣባላት ባይቶን፡ (ብጉጅለ-15 (G-15)ዝፍለጡ)፡ ኣብ 2001 ዘውጽኡዎ ቅሉዕ ጠለባትን መልእኽትታትን ዝሓዘ ታሪኻዊ ሰነድ ኢዩ። እዚ ቅኑዕ ህዝባዊን እዋኑ ዝጠልቦ ዝነበረን ጠለቦም፡ ከም ገበን ተቖጺሩ ኸኣ፡ ካብ 18 መስከረም 2001 ኣትሒዞም፡ ኣብ ማሕዩር ክበልዩን ሃለዋቶም ተሸሪቡን ይርከብ። ብዙሓት ካብኣቶም ህይወቶም ከምዝሓለፈ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት እኳ እንተፍለጡ፡ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ግን ዝኾነ ወግዓዊ መልሲ ኣይተዋህበን።. Read more
Snitna: Code of Conduct

መርበብ ሓበሬታና ዝምራሓሉ መትከላት

[Snitna.com  ስኒትና]

ስኒትና.ኮም (www.snitna.com)፡ ነቲ ኣብ 1936 ዝወጸ መትከላት ጋዜጠኝነት (UK and Irish journalism): ከምኡውን ንመትከላት ሃገራዊ ማሕበር ጋዜጠኛታት (National Union of Journalists (NUJ)፡ የኽብር። ብተወሳኺ፡ ነቲ ኣብ ዩቱብ ቻነል ዝወጽእ ሓበሬታ፡ ንመትከላት ማሕበራዊ መትከላት ዩቱብ (YouTube Community Guidelines)፡ እናኽበረ የውጽእ። ስኒትና፡ ብዝከኣሎ መጠን፡ ነዚ መትከላት'ዚን ናይ ሃገርና ኤርትራን ህዝባን ክዉንነትን ምርኩስ ገይሩ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታኡ ስኒትና (www.snitna.com) ክውጽእ ዝግብኦ ሓበሬታ እናመመየ ከውጽእ ይህቅንን ይጽዕርን። እዚ ስራሕዚ ምሉእ ዓወት ንክህልዎ ድማ ብዓቢኡ፡ ግቡእ ኣጠቓቕማ ተሳተፍቲን ምትሕብባርን ምስዝህሉ ኢዩ። ስለዚ፡ ነዚ መትከላት ዚ ንምኽባር ንኹሉ ተገልጋላይ'ዚ መርበብዚ ንጽውዕ። ዝኾነ ሃሳዪ ተርእዮታት ምስዘጋጥሙ፡ ቅሬታኹም ወይ ርእይቶኹም ብኢመይል ኣድራሻና ኣቢልኩም ክትልእኩልና ንላቦ። Read more


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on LinkedIn Share via e-mail Print