ኩነታት ሃገርናን፡ ስሙር ተቓውሞ ዲያስፖራ ንከይህሉ ዝዕንቅፉ ኩነታትን

Search our site:
 

This free script provided by
JavaScript Kit

20/07/2021 11:59 AM

ሃገርና ሎሚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ?
ናይ ዳያስፖራ ተቓውሞ ቀላጽሙ ኣተሓባቢሩ ምእንቲ ሃገር ከይቃለስ ዚዓግትዎ ቀንዲ ዕንቅፋታት እንታየ-ምንታይ ኢዮም?

The state of our country, The Diaspora opposition and obstacles to creating a common platform.
መደብ ንጋባእ, Ngabae Broadcasting,
Saturday, 17 July 2021

The state of our country, The Diaspora opposition and obstacles to creating a common platform.

ሃገርና ሎሚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ? ናይ ዳያስፖራ ተቓውሞ ቀላጽሙ ኣተሓባቢሩ ምእንቲ ሃገር ከይቃለስ ዚዓግትዎ ቀንዲ ዕንቅፋታት እንታየ-ምንታይ ኢዮም?
The state of our country, The Diaspora opposition and obstacles to creating a common platform.
መደብ ንጋባእ, Ngabae Broadcasting,
Saturday, 17 July 2021


ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 17 July 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ሃገርና ሎሚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ? ናይ ዳያስፖራ ተቓውሞ ቀላጽሙ ኣተሓባቢሩ ምእንቲ ሃገር ከይቃለስ ዚዓግትዎ ቀንዲ ዕንቅፋታት እንታየ-ምንታይ ኢዮም?" ዝብል ኢዩ። ኣብዚ መደብ`ዚ ዝሳተፉ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ኢዮም። On Saturday, 17 July 2021, our discussion topic is “The state of our country, The Diaspora opposition and obstacles to creating a common platform. ” We have various guests participating on this discussion.

Recorded Live: by http://www.snitna.com/ on Saturday, 17 July 2021, at 4:00 PM London Ontario Canada Time.

Ngabae Broadcasting posts and broadcasts its live FM shows via http://www.snitna.com and all past shows have been archived here below:

http://www.snitna.com/articles/NegaBae-Archieves.php

-----

ሕቶ ወይ ርእይቶ ብቀጥታ ናብ ስቱድዮ ከተቕርቡ ምስእትደልዩ፡ ቁጽሪ ቴለፎን፡ Call direct to our Live Studio, to share your opinions:
Tel:- +1-519 661 3600

You can watch past Ngabae Broadcasting shows at:
ዝሓለፈኩም መደባት ፈነወ ንጋባእ፡ ኣብዚ ዝስዕብ ጠዊቕኩም ክትሰምዑ ትኽእሉ፡-
http://www.snitna.com/articles/NegaBae.php

OR

https://www.youtube.com/playlist?list=PLE5OBk36R8LNZ5j6Y9egwfnb6utE7lzvC

ፈነወ ዝጅምረሉ ወትሩ ቀዳም (Every Saturday, start time):

-------

Melbourne: 6:00am | Asmara: 11:00pm | Berlin: 9:00pm | London UK: 8:00pm | Ontario: 4:00pm | NY: 4:00pm |

www.snitna.com
(Saturday, 17 July 2021)Share with friends:

See also Related /  ምስዚ ዝተኣሳሰር ሓበሬታ፡-


Share with friends: