ዲሞክራሲን ዓይነታት ስርዓተ-ምርጫን Democracy and Types of Electoral Systems

Search our site:
 

This free script provided by
JavaScript Kit

30/07/2020 23:45 PM

ዲሞክራሲን
ዓይነታት ስርዓተ-ምርጫን

Democracy
and Types of Electoral Systems

ኣስተምህሮ ብ`ዶር. ገብረ ገብረማሪያም
Seminar by Dr. Gebre Gebremariam

ዲሞክራሲን ዓይነታት ስርዓተ-ምርጫን Democracy and Types of Electoral Systems

ዲሞክራሲን ዓይነታት ስርዓተ-ምርጫን - Democracy and Types of Electoral Systems
Seminar by Dr. Gebre Gebremariam. ኣስተምህሮ፡ ብ'ዶር ገብረ ገብረማሪያም።

ዲሞክራሲ ማለት እንታይ ማለት ኢዩ፡
What is Democracy?
Seminar by Dr. Gebre Gebremariam. ኣስተምህሮ፡ ብ'ዶር ገብረ ገብረማሪያም።
Part 1 of 9:


ዓይነታት ስርዓተ ምርጫ፡
Types of Electoral Systems
Seminar by Dr. Gebre Gebremariam. ኣስተምህሮ፡ ብ'ዶር ገብረ ገብረማሪያም።
Part 2 of 9:


ኣብዛሓ ዓብላሊ ኣገባብ ምርጫ፡
The common majority style of Election
Seminar by Dr. Gebre Gebremariam. ኣስተምህሮ፡ ብ'ዶር ገብረ ገብረማሪያም።
Part 3 of 9:


ክልተ ዙርያ ኣገባብ ምርጫ፡
Two-stage style of Election
Seminar by Dr. Gebre Gebremariam. ኣስተምህሮ፡ ብ'ዶር ገብረ ገብረማሪያም።
Part 4 of 9:


ተማጣጣኒ ውክልና ኣገባብ ምርጫ፡
Proportional style of Election
Seminar by Dr. Gebre Gebremariam. ኣስተምህሮ፡ ብ'ዶር ገብረ ገብረማሪያም።
Part 5 of 9:


ሕውስዋስ ኣገባብ ምርጫ፡
Mixed style of Election
Seminar by Dr. Gebre Gebremariam. ኣስተምህሮ፡ ብ'ዶር ገብረ ገብረማሪያም።
Part 6 of 9:


ሕውስዋስ ኣገባብ ምርጫእንታይ ዓይነት ናይ ዲሞክራስያዊ ምሕደራ ሜላ ኢዩ ንኤርትራ ዝበቓዓ፡?
What kind of Democratic Administration fits Eritrea?
Seminar by Dr. Gebre Gebremariam. ኣስተምህሮ፡ ብ'ዶር ገብረ ገብረማሪያም።
Part 7 of 9:


እንታይ ዓይነት ኤርትራ ኢና ንድሊ?
What kind of Eritrea do we want?
Seminar by Dr. Gebre Gebremariam. ኣስተምህሮ፡ ብ'ዶር ገብረ ገብረማሪያም።
Part 8 of 9:


ናይ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ቤት ምኽሪ ባይቶ ክንደይ ደርብታት ክህልዎ ኣለዎ?
How many Houses of Councilors should Eritrean Democratic Parliament have?
Seminar by Dr. Gebre Gebremariam. ኣስተምህሮ፡ ብ'ዶር ገብረ ገብረማሪያም።
Part 9 of 9:


Share with friends: See also recent articles and Seminars by Dr. Gebre Gebremariam
ካልኦት ብ'ዶር ገብረ ገብረማሪያም ዝተጻሕፉ ጽሑፋት ሰሚናራትን ኣብ ታሕቲ ተወከሱ :-


See also Related ምስዚ ዝዛመድ:-Share with friends: