መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA Archieves

Search our site:
 

ንጋባእ - Ngabae

Archive ዝሓለፉ ፈነወታት

መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA

ንሕና መን ኢና? Who we are?

ፈነወ ራድዮ ንጋባእ (Ngabae Broadcasting)
Listen Live Every Saturday
(at 4:00 to 6:00 PM, London Ontario Time Below):-

ወትሩ ቀዳም ካብ 4፡00 ክሳብ 6፡00 PM ተኻታተሉ።
ብደሓን ምጽኡ! ኣብ እዋን ፈነወ፡ ኹሉ ንክፉት ስለዝኾነ፡ ተሳትፎኹምን ርእይቶኹምን ኣይፈለየና።
Time in Other countries ሰዓታት ኣብ ካልእ ሃገራት:-
Melbourne: 6:00am | Asmara: 11:00pm | Berlin: 9:00pm | London UK: 8:00pm | Ontario: 4:00pm | NY: 4:00pm |

ቀጥታ ንምስታፍ፡ ብቁጽሪ ቴለፎን፡ direct Tel:- +1-519 661 3600 ናብ ስቱድዮ ደውሉ።

ናይ 2022-07-09 (Saturday, 09 July 2022 Show)
ናጻ ሰብ፡ ናጻ ህዝብን ሃገርን። ኣቕራቢ፦ ገዲም ተጋዳላይ ኣቶ ሃብተጊዮርጊስ ኣብርሃ።
PART-2 Continues
Time: July 09, 2022 02:00 PM Eastern Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81574402616?pwd=8MtuLwlOT6tYbeOduxxSRTpB0RVMSR.1
Meeting ID: 815 7440 2616
Passcode: 082647



Live

ኣብ Chrome browser ምስማዕ ምስ እትስእኑ፡
Microsoft Age ወይ ካልእ browser ቀይርኩም ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም፡ ወይ ናብዚ ታሕተዋይ ሊንክ ጠዊቕኩም ክትሰምዑ ትኽእሉ።

ከም ኣማራጺ፡ ብመንገዲ CHRW ወብሳይት ንምስማዕ ኣብዚ ዝስዕብ ጠውቑ። OR listen via፡
CHRW website



Past Shows ዝሓለፉ ፈነወታት

● ዝሓለፈኩም ኣብ ዩቱብ ንምስማዕ፡ ኣብዚ ጠውቑ።



ናይ 2022-06-25 (Saturday, 25 June 2022 Show)
ፈነወ ንጋባእ Ngabae Broadcasting - ቀዳም 25 June 2022 ፈነወና፡
ናጻ ሰብ፡ ናጻ ህዝብን ሃገርን። Free man, free people and country.
ኣቕራቢ፦ ገዲም ተጋዳላይ ኣቶ ሃብተጊዮርጊስ ኣብርሃ።
Guest: Mr. Habtegiorgis Abraha

PART-1/2


PART-2/2



ናይ 2022-06-18 (Saturday, 18 June 2022 Show)
""ንምልኪ ህግደፍን ንዕንቅፋታት ሓባራዊ ቃልሲ ተቓውሞን፡ ብከመይ ንገጥሞም?"
How do we confront the PFDJ's dictatorship and the obstacles to the collective struggle of the opposition?
كيف نواجه ديكتاتورية الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والعقبات التي تعترض النضال الجماعي للمعارضة؟
ዕዱም ጋሻ፦ ኣቶ ኑሪ መሓመድ ዓብደላ ካብ ዓዲ እንግሊዝ። Guest: Mr. Nouri Mohamed Abdella



ናይ 2022-05-21 (Saturday, 21 May 2022 Show)
"ኣብ መበል 31 ዓመት ናጽነቱ፡ ይሓድግ እምበር ኣይርስዕን፡" ኣቕራቢ፦ መምህር ዘርኡ ገብረየሱስ



ናይ 2022-04-16 (Saturday, 16 April 2022 Show)
"እቲ ምእንትኡ ልዕሊ ሚእቲ ሽሕ ብመስዋእትነት ተጋደልትን ህዝብን ዝተኸፍለሉ ሓድሽን ቀጻልን ወለዶ፣ ሎሚ ኣብ እንታይ ኩነታት ይርከብ?" ዚብል ኢዩ። The over-Hundred-Thousand lives sacrificed for, the young Eritrean generation: in what state are they today? ዕዱማት ኣጋይሽ፦ ፕሮፈሶር መንግስትኣብ ተስፋዮውሃንስ ኢዩ።



ናይ 2022-03-12 (Saturday, 12 March 2022 Show)
ዘተ ምስ ገዲም ተጋዳሊት ፋጥማ ሳልሕ ዓብደላ፡ ብኣጋጣሚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ 2022 International Women’s Day 2022: Discussion with veteran woman Fatuma Saleh Abdalla.



ናይ 2022-03-12 (Saturday, 12 March 2022 Show)
ዘይትጸዓድ ህዝቢ ኤርትራ! እምቢ በል። The people of Eritrea



ናይ 2022-02-12 (Saturday, 12 February 2022 Show)
"እቲ መሰረታዊ ኣንጻር ኣይተ ኢሳያስን ጉጅለኡ ህ.ግ.ደ.ፍን ዘቃውመናን ዘቃልሰናን እንታይ ኢዩ" What is the the main cause to opposing Isaias and his rgime PFDJ?



ናይ 2022-01-01 (Saturday, 01 January 2022 Show)
""ካብ ንጋባእ ምኒዮት ሓድሽ ዓመት 2022 ንመላእ ህዝብና፤"
Ngabae: New year's message to our people



ናይ 2021-12-18 (Saturday, 18 Dec. 2021 Show)
"እንኮ መገዲ ናብ ዓወትና፡ ናይ ኩሉ ተቓውሞ ሓይልታት ምግባእ ኢዩ።
The only way-forward to our success is, engaging our opposition forces into discussion.
መምህር ዘርኡ ገብረየሱስ። Memhr Zeru Gebreyesus.



ናይ 2021-11-20 (Saturday, 20 Nov. 2021 Show)
"ርእሰ-ወግዕና፡ ዕላማ ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጸረ ኤርትራዊ ሃገርነት ኢዩ።
Isaias Afewerki's aims are Anti-Eritrean Nationhood.
መምህር ዘርኡ ገብረየሱስ። Memhr Zeru Gebreyesus.



ናይ 2021-11-10 (Wednesday, 10 Nov. 2021 Show)
"መግለጺ ንጋባእ፦
እዚ ሰፊሕ ሓይልታት ደምበ ፍትሒ፡ ሓቢሩ ንከይቃለስ ዘታዓናቕፎ መሰናኽላት እንታይ ኢዩ?
10 November 2021.



ናይ 2021-10-02 (Saturday, 02 Oct 2021 Show)
"ኤርትራ ኣብ ቀጻሊ ኲናት ኢትዮጵያ ምጥሓላ እንታይ ንምዕዋት? ንረብሓ መንከ?
Eritrea bogged-in a continuous war of Ethiopia: What to achieve? Who benefits of it?
Guest speaker is Prof. Mengsteab Tesfayohannes.
ናይ ቀዳም Saturday, 02 Oct 2021 መደብና "ኤርትራ ኣብ ቀጻሊ ኲናት ኢትዮጵያ ምጥሓላ እንታይ ንምዕዋት? ንረብሓ መንከ? ዝብል ዩ። ኣቕራቢ፡- ፕሮፈሶር መንግስትኣብ ተስፋዮውሃንስ። Eritrea bogged-in a continuous war of Ethiopia: What to achieve? Who benefits of it? Guest: Prof. Mengsteab Tesfayohannes.



ናይ 2021-07-24 (Saturday, 24 July 2021 Show)
"ህየሳዊ ትንተና ብዛዕባ ኣብ ሃገርና ዘሎ ክዉንነትን፡ እንታይከ ኪግበር ኣለዎን?
Critical analysis on our country's situation, and on what can be done?
Guest speaker is Prof. Mengsteab Tesfayohannes.
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 24 July 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ህየሳዊ ትንተና ብዛዕባ ኣብ ሃገርና ዘሎ ክዉንነትን፡ እንታይከ ኪግበር ኣለዎን።" ዝብል ኢዩ። ኣቕራቢ፡- ፕሮፈሶር መንግስትኣብ ተስፋዮውሃንስ ኢዩ። ኣብዚ መደብ`ዚ ዝሳተፉ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ እውን ኣለዉ። On Saturday, 24 July 2021, our discussion topic is “Critical analysis on our country's situation, and on what can be done?” Our guest speaker is Prof. Mengsteab Tesfayohannes. There are also various guests participating on this discussion.



ናይ 2021-07-17 (Saturday, 17 July 2021 Show)
"ሃገርና ሎሚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ? ናይ ዳያስፖራ ተቓውሞ ቀላጽሙ ኣተሓባቢሩ ምእንቲ ሃገር ከይቃለስ ዚዓግትዎ ቀንዲ ዕንቅፋታት እንታየ-ምንታይ ኢዮም?
The state of our country, The Diaspora opposition and obstacles to creating a common platform. Various guest speakers ብርክት ዝበሉ ዕዱማት ኣጋይሽ።
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 17 July 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ሃገርና ሎሚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ? ናይ ዳያስፖራ ተቓውሞ ቀላጽሙ ኣተሓባቢሩ ምእንቲ ሃገር ከይቃለስ ዚዓግትዎ ቀንዲ ዕንቅፋታት እንታየ-ምንታይ ኢዮም?" ዝብል ኢዩ። ኣብዚ መደብ`ዚ ዝሳተፉ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ኢዮም። On Saturday, 17 July 2021, our discussion topic is “The state of our country, The Diaspora opposition and obstacles to creating a common platform. ” We have various guests participating on this discussion.



ናይ 2021-07-03 (Saturday, 03 July 2021 Show)
"ህዝብናን ሃገርናን ኣብዚ እዋን`ዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ? ናይ ዲያስፖራ ተቓውሞ`ኸ?
The situation of our people and country, and the Diaspora opposition.
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 03 July 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ህዝብናን ሃገርናን ኣብዚ እዋን`ዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ናይ ዲያስፖራ ተቓውሞ`ኸ?" ዝብል ኢዩ። ኣብዚ መደብ ዚ ዝሳተፉ ዝተፈላለዩ ዕዱማት ኣለዉና። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። On Saturday, 03 July 2021, our discussion topic is “The situation of our people and country, and the Diaspora opposition.” We have various guests participating on this discussion. You are all cordially invited.



ናይ 2021-06-12 (Saturday, 12 June 2021 Show)
"ኣብ ቀጻሊ ውግእ ኢትዮጵያ፡ ሃገርናን ህዝብናን ኣብ እንታይ ኩነታት ኣለዉ?
A continuous war in Ethiopia; and what is the state of our country and people?
Mr. Salah Abdurahman Ejil
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 12 June 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ኣብ ቀጻሊ ውግእ ኢትዮጵያ፡ ሃገርናን ህዝብናን ኣብ እንታይ ኩነታት ኣለዉ?" ዝብል ኢዩ። ኣብዚ መደብ ዚ ዝሳተፍ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ሰላሕ ዓብደልራሕማን ዕጀል ኢዩ። On Saturday, 12 June 2021, our discussion topic is “A continuous war in Ethiopia; and what is the state of our country and people?” Our invited guest is Mr. Salah Abdurahman Ejil.



ናይ 2021-05-29 (Saturday, 29 May 2021 Show)
"ብዙሕ ዝገጻቱ ምዕብልና ጉዳያትን ክዉንነትን ሃገርና"
“Multi-dimensional development issues and conditions in our country.”
Our guest is: Prof. Mengsteab Tesfayohannes.

4ይ ክፋል PART-4
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 29 May 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ብዙሕ ዝገጻቱ ምዕብልና ጉዳያትን ክዉንነትን ሃገርና" ዝብል ኢዩ። ዕዱም ጋሻና ፕሮፈ. መንግስትኣብ ተስፋዮሃንስ ኢዩ። On Saturday, 29 May 2021, our discussion topic is “Multi-dimensional development issues and conditions in our country.” Our guest is Prof. Mengsteab Tesfayohannes.



ናይ 2021-05-01 (Saturday, 01 May 2021 Show)
"ቁሊሕ በል ህዝቢ ኤርትራ!
take a sigh - the people of Eritrea!
ኣብዚ ዘተ`ዚ፡ ብዙሓት ዕዱማት ኣጋይሽ ይሳተፉ ኣለዉ። We have various invited guests participating on this discussion.

Part-2.



ናይ 2021-04-24 (Saturday, 24 April 2021 Show)
"ቁሊሕ በል ህዝቢ ኤርትራ!
take a sigh - the people of Eritrea!
ኣብዚ ዘተ`ዚ፡ ብዙሓት ዕዱማት ኣጋይሽ ይሳተፉ ኣለዉ። We have various invited guests participating on this discussion.

Part-1.



ናይ 2021-03-08 (Monday, 08 March 2021 Show)
"ፍሉይ መደብ ብኣጋጣሚ፡ መዓልቲ ደቀንስትዮ ዓለም 2021፡
ዕላል ምስ ገዲም ተጋዳሊት፡ ኢለን ዓንደማሪያም ሃይለ።
Special program, on the occasion of International Women's day, discussion with veteran Ellen Andemariam Haile.



ናይ 2021-03-06 (Saturday, 06 March 2021 Show)
"ፍሉይ መደብ ብኣጋጣሚ፡ መዓልቲ ደቀንስትዮ ዓለም 2021፡
ዕላል ምስ ገዲም ተጋዳሊት፡ ገነት ኣብራሃ ከፈይ።
Special program, on the occasion of International Women's day, discussion with veteran Ghenet Abraha Kefey.



ናይ 2021-02-27 (Saturday, 27 February 2021 Show)
"ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእን፡ ኣብ ሃገርና ዘስዕቦ ማሕበራውን ቁጠባውን ሃስያታትን"
“The ongoing conflict in Ethiopia; subsequent socio-economic damages to our country.”
Our guest is: Prof. Mengsteab Tesfayohannes.

3ይ ክፋል PART-3
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 27 February 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእን፡ ኣብ ሃገርና ዘስዕቦ ማሕበራውን ቁጠባውን ሃስያታትን" ዝብል ኢዩ። ዕዱም ጋሻና ፕሮፈ. መንግስትኣብ ተስፋዮሃንስ ኢዩ። On Saturday, 27 February 2021, our discussion topic is “The ongoing conflict in Ethiopia; subsequent socio-economic damages to our country.” Our guest is Prof. Mengsteab Tesfayohannes.



ናይ 2021-02-20 (Saturday, 20 February 2021 Show)
"ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእን፡ ኣብ ሃገርና ዘስዕቦ ማሕበራውን ቁጠባውን ሃስያታትን"
“The ongoing conflict in Ethiopia; subsequent socio-economic damages to our country.”
Our guest is: Prof. Mengsteab Tesfayohannes.

2ይ ክፋል PART-2
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 20 February 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእን፡ ኣብ ሃገርና ዘስዕቦ ማሕበራውን ቁጠባውን ሃስያታትን" ዝብል ኢዩ። ዕዱም ጋሻና ፕሮፈ. መንግስትኣብ ተስፋዮሃንስ ኢዩ። On Saturday, 20 February 2021, our discussion topic is “The ongoing conflict in Ethiopia; subsequent socio-economic damages to our country.” Our guest is Prof. Mengsteab Tesfayohannes.



ናይ 2021-02-06 (Saturday, 06 February 2021 Show)
"ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእን፡ ኣብ ሃገርና ዘስዕቦ ማሕበራውን ቁጠባውን ሃስያታትን"
“The ongoing conflict in Ethiopia; subsequent socio-economic damages to our country.”
Our guest is: Prof. Mengsteab Tesfayohannes.

ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 06 February 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእን፡ ኣብ ሃገርና ዘስዕቦ ማሕበራውን ቁጠባውን ሃስያታትን" ዝብል ኢዩ። ዕዱም ጋሻና ፕሮፈ. መንግስትኣብ ተስፋዮሃንስ ኢዩ። On Saturday, 06 February 2021, our discussion topic is “The ongoing conflict in Ethiopia; subsequent socio-economic damages to our country.” Our guest is Prof. Mengsteab Tesfayohannes.




ናይ 2021-01-09 (Saturday, 09 January 2021 Show)
"ተቓውሞን ቀዳምነታቱን"
“Opposition and its Priorities.”
guests are Mr. Hussein Abdelwasie, from Melbourne, Australia. ኣጋይሽ፣ ኣቶ ሑሴን ዓብደልዋስዕ ካብ መልበርን ኣውስትራልያ። You are all cordially invited.

ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 09 January 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ተቓውሞን ቀዳምነታቱን።" ዝብል ኢዩ። ዕዱም ጋሻና ኣቶ ሑሴን ዓብደልዋስዕ ካብ መልበርን ኣውስትራልያ ኢዩ። On Saturday, 09 January 2021, our discussion topic is “Opposition and its Priorities.” Our guest is Mr. Hussein Abdelwasie, from Melbourne, Australia.



ናይ 2020-12-19 (Saturday, 19 December 2020 Show)
"ሃገራዊ ጉዳይና ንከነሰላስል ሕጂ እውን ግድን ንጋባእ።"
“Once again, We must Engage to each other, to carry on with our national issues.”
guests are 1) Mr. Tzegai Negash 2) Mrs. Elsa Mesfin 3) Mr. Mahmud Noor. ኣጋይሽ፣ 1) ኣቶ ጸጋይ ነጋሽ 2) ወ/ሮ ኤልሳ መስፍን 3) ኣቶ ማሕሙድ ኑር።

ክቡራት ተኻታተልትና፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ሃገራዊ ጉዳይና ንከነሰላስል ሕጂ እውን ግድን ንጋባእ።" ዝብል ኢዩ። ዕዱማት ኣጋይሽና 1) ጸጋይ ነጋሽ 2) ኤልሳ መስፍን 3) ማሕሙድ ኑር፡ ኢዮም። Our discussion topic is “Once again, We must Engage to each other, to carry on with our national issues.” Our guests are 1) Mr. Tzegai Negash 2) Mrs. Elsa Mesfin 3) Mr. Mahmud Noor.




ናይ 2020-11-28 (Saturday, 28 November 2020 Show)
ብሰንኪ ህልዊ ኩነታት ኣብ መንጎ ተቓውሞ ተፈጢሩ ዘሎ ጋግ ብከመይ ይጻበብ?
Narrowing the Gap Among the Eritrean Opposition due to the current situation.
Mr Salah Ejil, from Perth, Australia. You are all cordially invited.

ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 28 November 2020 መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ብሰንኪ ህልዊ ኩነታት ኣብ መንጎ ተቓውሞ ተፈጢሩ ዘሎ ጋግ ብከመይ ይጻበብ?" ዝብል ኢዩ። ዕዱም ጋሻና ኣቶ ሳልሕ ዕጄል ካብ ኣውስትራልያ ኢዩ። On Saturday, 28 November 2020, our discussion topic is “Narrowing the Gap Among the Eritrean Opposition due to the current situation.” Our guest is Mr Salah Ejil, from Perth, Australia.



ናይ 2020-10-21 (Saturday, 21 October 2020 Show)
ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእን ጽልዋኡ ንሃገርናን
The war in Ethiopia and its effects in our country
Mr Abubeker Ali Osman, from Melbourne, Australia. You are all cordially invited.

ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 21 November 2020 መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእን ጽልዋኡ ንሃገርናን" ዝብል ኢዩ። ዕዱም ጋሻና ኣቶ ኣቡበከር ዓሊ ዑስማን ኢዩ። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። On Saturday, 21 November 2020, our discussion topic is “The war in Ethiopia and its effects in our country” Our guest is Mr Abubeker Ali Osman, from Melbourne, Australia. You are all cordially invited.



ናይ 2020-10-17 (Saturday, 17 October 2020 Show)
ከይንሰማማዕ ንሰማማዕ
Let’s Agree to Disagree
Guests are: veterrans Kinfe Tekeste and Solomon Zemo from California.

ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 17 October 2020 መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ከይንሰማማዕ ንሰማማዕ" ዝብል ኢዩ። ዕዱማት ኣጋይሽና ገዳይም ተጋደልቲ፡ ክንፈ ተኸስተን፡ ሰሎሞን ዞሞ`ን ኢዮም። On Saturday, 17 October 2020, our discussion topic is “Let’s Agree to Disagree” Our guests are veterrans Kinfe Tekeste and Solomon Zemo from California.



ናይ 2020-10-10 (Saturday, 10 October 2020 Show)
መሳርሒታት ምልኪ ኢሳይያስ እንታ-ምንታይ ኢዮም?
What are the tools of Isayas’s Dictatorship?
Guests: Veteran Ocbay Tesfay

ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 10 October 2020 መዛተዪ ኣርእስትና፥ "መሳርሒታት ምልኪ ኢሳይያስ እንታ-ምንታይ ኢዮም?" ዝብል ኢዩ ክኸውን። ኣጋይሽና፦ ገዲም ተጋዳላይ፡ ዑቕባይ ተስፋይ ኢዩ። ብኽብሪ ትዕደሙ። On Saturday, 10 October 2020, our discussion topic is “What are the tools of Isayas’s Dictatorship?” Our guest is: Veteran Oqbai Tesfai. You are all cordially invited.



ናይ 2020-09-26 (Saturday, 26 September 2020 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
“ኤርትራዊ ተቓውሞን ምዕብልንኡን፡
Eritrean Opposition and its Development."
Our guests are: Kidane Hagos and Kibreab Tesfu.
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 26 September 2020 መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ኤርትራዊ ተቓውሞን ምዕብልንኡን፡" ዝብል ኢዩ ክኸውን። ብኽብሪ ትዕደሙ። On 26 September 2020, our discussion topic is “Eritrean Opposition and its Development.” Our guests are: Kidane Hagos and Kibreab Tesfu. You are all cordially invited.


Coming Soon



ናይ 2020-09-19 (Saturday 19 September 2020 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
“ታሪኽ፡ ህሉዉን መጻእን ቃልሲ ደቀንስትዮ ኤርትራ፡
History, Current and Future Struggle of Eritrean Women.
Guest: Veteran Elsa Mesfin Embaye.
Part-2 Continues




ናይ 2020-09-12 (Saturday 12 September 2020 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
“ታሪኽ፡ ህሉዉን መጻእን ቃልሲ ደቀንስትዮ ኤርትራ፡
History, Current and Future Struggle of Eritrean Women.
Guest: Veteran Elsa Mesfin Embaye



ናይ 2020-08-29 (Saturday 29 August 2020 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
“ምህናጽ ሓደ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ፡ ምህናጽ ሓድነት ምስ ብዙሕነት ኢዩ።
Building One Eritrean National Force is Building Unity in Diversity."
Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



ናይ 2020-08-22 (Saturday 22 August 2020 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
"ስለምንታይ ኢዩ ምፍጣር ሓደ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ኣብዚ እዋንዚ ኣዚዩ ኣገዳሲ ዚኸውን?"
“Why is One Eritrean National Force Crucially Important at This Time?”



ናይ 2020-08-08 (Saturday 08 August 2020 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
"TOPIC: "ዕርክነት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ዶ/ር ኣቢይን፡ ናበይ ገጹ?"
“Where is Isaias and Dr Abiy's friendship heading?”

Our guests are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



ናይ 2020-07-25 (Saturday 25 July 2020 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
"ኣብዚ እዋንዚ ኤርትራ፡ ናበይ ገጻ? ደምበ ተቓውሞ ኸ?"
“Where is Eritrea heading? And the Opposition?”

Our guests are: Kidane Hagos, a Kibreab Tesfu, Aman Mohamed, Aamer Abumuhamed and Mahmoud Nur.



ናይ 2020-03-15 (Sunday 15 March 2020 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
"እዋናዊ ዝካየድ ዘሎ ናየበተኹ ኣኼባታት ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣብ ህዝብን ሰራዊትን።"
“P.F.D.J.’s Diehard Conferences in the military and civil sectors.”

Our guests (ኣጋይሽና) are Mr Kidane Hagos & Mr Kibreab Tesfu


• Ato Ateweberhan Segid፥ "Wedi Kolla Dega ወዲ ቆላ ደጋ"
• Yonus Ibrahim፡ "Wedi Seb (ወዲ ሰብ)"
• ነብይ ኤርትራ ነፍስሄር ድምጻዊ ዮኑስ ኢብራሂም። "ኣታ ሃገራዊ ኢየ እትብል!"



ናይ 2020-03-08 (Sunday 08 March 2020 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህ.ወ.ሓ.ት. ንዝምድና ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ብከመይ ይርእዮ? ብከመይከ ኪርአ ይግባእ?
TPLF: How do they see The People to People Relations of Tigray and Eritrea? And how should we look at it?

Our guests (ኣጋይሽና) are Mr. 1. Salah Ejail and 2. Mr. Aman Mohamed
Part-2 Continues 2ይ ክፋል ይቕጽል



ናይ 2020-03-01 (Sunday 01 March 2020 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህ.ወ.ሓ.ት. ንዝምድና ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ብከመይ ይርእዮ? ብከመይከ ኪርአ ይግባእ?
TPLF: How do they see The People to People Relations of Tigray and Eritrea? And how should we look at it?

Our guests (ኣጋይሽና) are Mr. 1. Salah Ejail and 2. Mr. Aman Mohamed



ናይ 2020-02-23 (Sunday 23 February 2020 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
"ንእዋናዊ ክዉንነት ሃገርና ዚምልከቱ ሕቶታት።"
“Questions Concerning current situations in our country.”

Our guests (ኣጋይሽና) are Mr. Kidane Hagos, Mr. kireab Tesfu, and Mr. Tecle Temesgen.
PART-2 ( Continued from 09 Feb 2020)



ናይ 2020-02-16 (Sunday 16 February 2020 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
“Convening of the Diaspora Eritreans is a time Sensitive Call.”
“ምግባእ ዳያስፖራ ህዝቢ ኤርትራ ግዜ ዘይህብ እዋናዊ ጻውዒት እዩ።"

Our guests (ኣጋይሽና) are 1) Hussein Abdelwasie, from Melbourne , Australia, 2) Tekle Temesgen from Canada.



ናይ 2020-02-09 (Sunday 09 February 2020 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
"ንእዋናዊ ክዉንነት ሃገርና ዚምልከቱ ሕቶታት።" “Questions Concerning current situations in our country.”
Our guests (ኣጋይሽና) are Mr. Kidane Hagos, Mr. kireab Tesfu, and Mr. Tecle Temesgen.



ናይ 2020-02-02 (Sunday 02 February 2020 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ብኢትዮጵያ ንዝካየድ ፍግረ-ልዑላውነት ኤርትራ ብከመይ ንምልሰሉ?
How do we respond to Ethiopian Encroachment upon Eritrean Sovereignty?

Panelists: Dr. Salah Ibrahim Jimie (from Australia) and Mr Tekle Temesgen (From Canada)



ናይ 2020-01-26 (Sunday 26 January 2020 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ግጉይ ትረኻ ፖለቲካ ኤርትራን ሳዕቤናቱን
False narration of Eritrean Politics and its Consequences.
Part-2 (Continued from 19 January 2020)

Panelists: Mr. Kibreab Tesfu and Mr. Tekle Temesgen



ናይ 2020-01-19 (Sunday 19 January 2020 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ግጉይ ትረኻ ፖለቲካ ኤርትራን ሳዕቤናቱን
False narration of Eritrean Politics and its Consequences.



2020-01-12 (Sunday 12 January 2020 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
View in New windowኤርትራን ከባቢኣን ኣብዚ መድረኽ እዚ
Eritrea and its surroundings

ክቡራት ተኻታተልቲ ፈነወ ንጋባእ፡ ከመይ ቀኒኹም? ጽባሕ ሰንበት “ኤርትራን ከባቢኣን ኣብዚ መድርኽ ዚ” ዝብል ዘተ ክህልወና ኢዩ። ኣብዚ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ ኦታዋ) ኢዮም። Dear listeners, this Sunday, our discussion topic will be on “Eritrea and its surroundings”. Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada).



ናይ 2020-01-05 (Sunday 05 January 2020 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
መልእኽቲ ንጋባእ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2020
New Year 2020 message from Ngabae


View in New window

ንምስማዕ ኣብዚ ጠውቑ።



2019-12-22 (Sunday 22 December 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህዝባዊ ናዕብን ኣንፈታቱን።
The People’s Movement and its Directions

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ ኦታዋ) ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada).




2019-12-15 (Sunday 15 December 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
1. ስልጣን ህግደፍ ኪጽገን ይኽእል ድዩ? 2. ተራ መንእሰያት ኣብ ተቓውሞ።
1. Can the government of PFDJ be reformed 2. The Role of the Eritrean Youth in opposition.

Part-2 Continues (2ይ ክፋል ይቕጽል)
ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ 1) ኣቶ ሳልሕ ዕደል 2) ኣቶ ኣማን መሓመድ፡ (ካብ ፐርዝ ኣውስትራልያ) ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: 1. Salah Ejail and 2. Aman Mohamed from Perth, Australia.



2019-12-08 (Sunday 08 December 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
1. ስልጣን ህግደፍ ኪጽገን ይኽእል ድዩ? 2. ተራ መንእሰያት ኣብ ተቓውሞ።
1. Can the government of PFDJ be reformed 2. The Role of the Eritrean Youth in opposition.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ 1) ኣቶ ሳልሕ ዕደል 2) ኣቶ ኣማን መሓመድ፡ (ካብ ፐርዝ ኣውስትራልያ) ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: 1. Salah Ejail and 2. Aman Mohamed from Perth, Australia.



ናይ 2019-12-01 (Sunday 01 December 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ኤርትራ
POLITICAL AUTHORITY IN ERITREA

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ ኦታዋ) ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada).



ናይ 2019-11-24 (Sunday 24 November 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ሃገራዊ ጉዳይን ከባቢኣን ካብ ተኸታተልቲ ካብ ዝቐረቡ ሕቶታት
Questions Concerning Internal National and Regional issues from our listeners.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ ኦታዋ) ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada). You are all cordially invited to participate.



ናይ 2019-11-17 (Sunday 17 November 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ምብዕላግ ፖለቲካ ኤርትራ
Lumpenization of Eritrean Politics

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ ኦታዋ) ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada).



ናይ 2019-11-10 (Sunday 10 November 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህልዊ ኩነታት ኤርትራን ከባቢኣን
Current Condition in Eritrea and its Surroundings

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ ኦታዋ) ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada).



ናይ 2019-10-20 (Sunday 20 October 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ክትርጉም ምጥርናፍ ሃገራዊ ሓይልታት
The meaning of Coalition of national forces

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ ኦታዋ) ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada).




2019-10-13 (Sunday 13 October 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ክምለሱ ዘለዎም እዋናዊ ሕቶታት።
Current Issues Deserving Response.
PART-3 Continues:
ከመይነት፡ ምጥርናፍን ምህናጽን ሃገራዊ ሓይሊ (Rallying and building a National Force)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ መምህር መሓመድ ዑመር ኣሕመድ፡ ማሕሙድ ኢብራሂም መሓመድ (ካብ ፐርዝ፡ ኣውስትራልያ) ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited panellist discussing the topic above are: Memhr Mohammed Omer Ahmed and Mr Mahmud Ibrahim Mohammed (From Perth, Australia). You are all cordially invited to participate.

Part-3



2019-10-06 (Sunday 06 October 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ክምለሱ ዘለዎም እዋናዊ ሕቶታት።
Current Issues Deserving Response.
PART-2 Continues:
ከመይነት፡ ምጥርናፍን ምህናጽን ሃገራዊ ሓይሊ (Rallying and building a National Force)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ ኦታዋ) ኢዮም። ኣብዚ ዘተ`ዚ፡ ኣባላት ንጋባእ ካብ ኣውስትራልያ እውን ድሒሮም ተሓዊሶሞ ኣለዉ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada). Also later joined on this discussion are members of Ngabae from Australia.

Part-A and B



2019-09-29 (Sunday 29 September 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ክምለሱ ዘለዎም እዋናዊ ሕቶታት።
Current Issues Deserving Response.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ ኦታዋ) ኢዮም። ኣብዚ ዘተ`ዚ፡ ኣባላት ንጋባእ ካብ ኣውስትራልያ እውን ድሒሮም ተሓዊሶሞ ኣለዉ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada). Also later joined on this discussion are members of Ngabae from Australia.



2019-09-22 (Sunday 22 September 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
መሰረታዊ ሓቅታት ይኣክልን ዕብየታቱን።
Basic Truth about "Enough Movement" and its Developments.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ አኦታዋ) ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada).



2019-09-15 (Sunday 15 September 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ካብ ዝሓለፈ ፈነወታት፡ መብርሂ ዝሓቱ ዛዕባታት
CLARITY-SEEKING AGENDAS, FROM PAST BROADCASTS

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ (ካብ ካናዳ አኦታዋ) ከመኡውን ኣቶ ማሕሙድ ኑር፥ ኣቶ ዓምር ኣቡ መሓመድ፥ (ካብ ኣውስትራልያ) ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu (From Ottawa Canada) and Mr Mahmud Noor and Mr Amer Abu Mohammed (From Australia).



2019-09-08 (Sunday 08 September 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
እዋናዊ ወስታታት፡ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ መንነትና።
CURRENT GESTURES ON OUR NATIONAL IDENTITY.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2019-09-01 (Sunday 01 September 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
1ይ ይኣክል፡ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ። 2ይ ይኣክል፡ ሎሚ ኣንጻር ዘቤታዊ ውልቀ-ምልካዊ ጭቆና።
Our 1st Yiakil: the start of Eritrean Peoples Armed Struggle against foreign occupation; 2nd Yiakil: now against the Domestic Dictatorial Oppression.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2019-08-25 (Sunday 25 August 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህዝባዊ ናዕቢ ብኸመይ ይዕወት?
How does peoples uprising Succeed?

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርብ ዕዱም ጋሻና ዶ/ር ሰላሕ ኢብራሂም ኢዩ። Our invited guest discussing the topic above is: Dr. Salah Ibrahim Jimie.



2019-08-11 (Sunday 11 August 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
"ይኣክል" ኣወዳድባኡን መዓርፎኡን።
"ENOUGH" - it's organization and destination.

(ይቕጽል - Continues)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2019-08-04 (Sunday 04 August 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ከመይነት መስርሕ ህዝባዊ ናዕቢ፡ "ይኣክል" ኣወዳድባኡን መዓርፎኡን።
The process of peoples' movement. "ENOUGH" - it's organization and destination.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2019-07-28 (Sunday 28 July 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ቅልውላው ተረኽቦ ዋሽንግተንን መፍትሒታቱን
The crisis of Washington convention and its solutions.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2019-07-07 (Sunday 07 July 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህዝባዊ ናዕቢ ብኸመይ ይፍጠር
THE CREATION OF PEOPLE’S UPRISING
Part-2 (Continued from 30 June 2019)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.




2019-06-30 (Sunday 30 June 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህዝባዊ ናዕቢ ብኸመይ ይፍጠር
THE CREATION OF PEOPLE’S UPRISING

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2019-06-23 (Sunday 23 June 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ሚዛንና ኣብ ተረኽቦ ዋዕላ ዋስንግቶን ዲሲ
Our Evaluation on the convention of Washington DC (PART-2)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2019-06-16 (Sunday 16 June 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ሚዛንና ኣብ ተረኽቦ ዋዕላ ዋስንግቶን ዲሲ
Our Evaluation on the convention of Washington DC

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2019-06-09 (Sunday 09 June 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ሓቂ፡ ፍትሕን ሃገራዊ ዕርቅን ኣብ ህልዊ ኩነታት ሃገርና እንታይ ማለት እዩ?
What does truth, justice, and national reconciliation mean in the current condition of our country?

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ዶር. ፍስሃየ ወልደየሱስ፡ ዶር. ሰላሕ ኢብራሂም፡ ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Dr. Fessahaye Woldeyesus and Dr. Salah Ibrahim.



2019-06-02 (Sunday 02 June 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ናጽነቱ ዘካየዶ ቃልሲን ሎሚ ኣንጻር ምልኪ ምትንስኡን
Eritrean peoples struggle for independence vs current rising against dictatorship.

P-2 Continues (2ይ ክፋል ይቕጽል)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ዶር. ፍስሃየ ወልደየሱስ፡ ዶር. ሰላሕ ኢብራሂም፡ ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Dr. Fessahaye Woldeyesus and Dr. Salah Ibrahim.



2019-05-26 (Sunday 26 May 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ናጽነቱ ዘካየዶ ቃልሲን ሎሚ ኣንጻር ምልኪ ምትንስኡን
Eritrean peoples struggle for independence vs current rising against dictatorship.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ዶር. ፍስሃየ ወልደየሱስ፡ ዶር. ሰላሕ ኢብራሂም፡ ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Dr. Fessahaye Woldeyesus and Dr. Salah Ibrahim.



2019-05-05 (Sunday 05 May 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ብዛዕባ ሓፈሻዊ ተቓውሞ፡ ንምዕራይ ሃገር
About General opposition, for change in Eritrea

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ዶር. ሰላሕ ኢብራሂም፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Dr. Salah Ibrahim, Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2019-04-21 (Sunday 21 April 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ፖለቲካዊ መንነት ኣብ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ
Identity politics in post independent Eritrea

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ዶር. ሰላሕ ኢብራሂም፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Dr. Salah Ibrahim, Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.


● "ንጉየየሉ" By MIHRETAB/KUFLOM/ANDIT/HAILE



2019-04-14 (Sunday 14 April 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ሓድነት ኣብ ብዙሕነት፡ ኣብ ህልዊን መጻኢን ኩነታትና (2ይ ክፋል)
Unity in Diversity in our current and future situation? (Part-2)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ዶር. ሰላሕ ኢብራሂም፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም።  Our invited panellist discussing the topic above are: Dr. Salah Ibrahim, Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.


● "መዘጉፍ ምስ ጨሞር" (ዘርእሰናይ ግርማይ ( ተዛረብ))
● ሳኣል ሳኣል ሳኣል (ሕተት) Hussein Mohammed Ali ~ ሑሴን መሓመድ ዓሊ
● ኣይጠልምን! Ftsum Beraki | Message to all eritreans to stand together for eritrea…



2019-04-07 (Sunday 07 April 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ሓድነት ኣብ ብዙሕነት፡ ኣብ ህልዊ ኩነታትና እንታይ ማለት ኢዩ?
What does Unity in Diversity Mean in our current situation?

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2019-03-31 (Sunday 31 March 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ መንእሰይን ሃገራዊ ግዴታኡን
Eritrean youth and its national obligation.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተ ዝቐርብ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ፍጹም ኣይጽገብ ኢዩ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Fitsum Aytsigeb.


● Eritrean Music 2018 - Abrar Osman~ኣብራር ዑስማን | zegerm~ዘገርም
● ኣይጠልምን! Ftsum Beraki | Message to all eritreans to stand together for eritrea…
● ሳኣል ሳኣል ሳኣል (ሕተት) Hussein Mohammed Ali ~ ሑሴን መሓመድ ዓሊ



2019-03-24 (Sunday 24 March 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህልዊ ኩነታት ኤርትራ
CURRENT ERITREAN SITUATION.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተ ዝቐርብ ዕዱም ጋሻና፡ ዶ/ር ኪዳነ መንግስትኣብ ኢዩ። Our invited panellist discussing the topic above are: Dr. Kidane Mengisteab.


● Tigre Music- HUSSEIN MUHAMMAD ALI (Tum)
● ኣይጠልምን! Ftsum Beraki | Message to all eritreans to stand together for eritrea…
● ሳኣል ሳኣል ሳኣል (ሕተት) Hussein Mohammed Ali ~ ሑሴን መሓመድ ዓሊ



2019-03-17 (Sunday 17 March 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
እዋናዊ ጠለባት ህዝቢ ኤርትራ
Current Demands of the Eritrean People.

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2019-03-10 (Sunday 10 March 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ዘይሃገራዊነት ህግደፍ
ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2019-02-24 (Sunday 24 February 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ፍትሓዊ ሕብረተሰብ፡ እንታይ ማለት ኢዩ?
What does Just Society mean? (PART - 4)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ዝለዓሉ ኣርእስቲታት፡- (1)ቦታን ባይታን ዜግነት (2)ትርጉም ዜግነት (3)ሲቪል ሶሳይቲ (4)መበቆል ዜግነት (5)ሰብኣዊ መሰል (6)ናጻ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ማለት'ዩ? (7)ወዳቢ መትከልና ሲቪካዊ ሃገርነት'ዩ (8)እቲ መድሕን ትካላዊ ኣከያይዳ ጥራሕ'ዩ (9)ጉጅላዊ ኣነጻጻግን ሳዕቤናቱን (10)ኤርትራን ብተሰራረዝቲ ሓይልታት ዝጨቅውወ ታሪኻን፡ ዝብል’ዩ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. The points to raise include:(1)Lotus and Focus of citizenship (2)The meaning of citizenship (3)What doescivic society mean? (4)Human Rights in Eritrean case (5)What does free society mean? (6)Our organizing principle is "Civic Nationalism" (7)Sectarianism and its consequences.


● Eritrea - Tigre song "qadam nebel" by Ibrahim Goret
● ሳኣል ሳኣል ሳኣል (ሕተት) Hussein Mohammed Ali ~ ሑሴን መሓመድ ዓሊ



2019-02-17 (Sunday 17 February 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ፍትሓዊ ሕብረተሰብ፡ እንታይ ማለት ኢዩ?
What does Just Society mean? (PART - 3)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ዝለዓሉ ኣርእስቲታት፡- (1)ቦታን ባይታን ዜግነት (2)ትርጉም ዜግነት (3)ሲቪል ሶሳይቲ (4)መበቆል ዜግነት (5)ሰብኣዊ መሰል (6)ናጻ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ማለት'ዩ? (7)ወዳቢ መትከልና ሲቪካዊ ሃገርነት'ዩ (8)እቲ መድሕን ትካላዊ ኣከያይዳ ጥራሕ'ዩ (9)ጉጅላዊ ኣነጻጻግን ሳዕቤናቱን (10)ኤርትራን ብተሰራረዝቲ ሓይልታት ዝጨቅውወ ታሪኻን፡ ዝብል’ዩ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. The points to raise include:(1)Lotus and Focus of citizenship (2)The meaning of citizenship (3)What doescivic society mean? (4)Human Rights in Eritrean case (5)What does free society mean? (6)Our organizing principle is "Civic Nationalism" (7)Sectarianism and its consequences.



2019-02-10 (Sunday 10 February 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ፍትሓዊ ሕብረተሰብ፡ እንታይ ማለት ኢዩ?
What does Just Society mean? (PART - 2)

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ዝለዓሉ ኣርእስቲታት፡- (1)ቦታን ባይታን ዜግነት (2)ትርጉም ዜግነት (3)ሲቪል ሶሳይቲ (4)መበቆል ዜግነት (5)ሰብኣዊ መሰል (6)ናጻ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ማለት'ዩ? (7)ወዳቢ መትከልና ሲቪካዊ ሃገርነት'ዩ (8)እቲ መድሕን ትካላዊ ኣከያይዳ ጥራሕ'ዩ (9)ጉጅላዊ ኣነጻጻግን ሳዕቤናቱን (10)ኤርትራን ብተሰራረዝቲ ሓይልታት ዝጨቅውወ ታሪኻን፡ ዝብል’ዩ። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. The points to raise include:(1)Lotus and Focus of citizenship (2)The meaning of citizenship (3)What doescivic society mean? (4)Human Rights in Eritrean case (5)What does free society mean? (6)Our organizing principle is "Civic Nationalism" (7)Sectarianism and its consequences.



2019-02-03 (Sunday 03 February 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ፍትሓዊ ሕብረተሰብ፡ እንታይ ማለት ኢዩ?
What does Just Society mean?

ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2019-01-27 (Sunday 27 January 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ጉዕዞና ናብ ዘላቒ ሰላምን ፍትሒን ኣብ ኤርትራ።
Towards Durable Peace & Justice in Eritrea.

Our invited guest discussing the topic above is Dr. Salah Ibrahim, from Australia. Dr. Salah is coming for a second time to our show. ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተ ዝቐርብ ዕዱም ጋሻና፡ ዶር. ሰላሕ ኢብራሂም፡ ካብ ኣውስትራልያ ኢዩ። ዶር. ሰላሕ ንካልኣይ ግዚኡ ኢዩ ዝቐርብ ዘሎ።



2019-01-20 (Sunday 20 January 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ዋህማት ኢትዮጵያ ገና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይዝንቢ ኣሎ።
Challenging Ethiopia - Eritrean Myth.

ኣብዚ ዘተዚ ዝለዓሉ ኣርእስትታት፡- (1) ተደምረናል (2) ፈደረሽን - ኮንፈደረሽን (3) ባህላዊን ታሪኻዊን ዝምድና ኢትዮ-ኤርትራ (4) ሃገር እንታይ ማለት ድዩ? (5) ብዋጋ ናጽነትና'ዶ ሰላም ኣሎ ኢዩ? ዝብሉ ክኾኑ ኢዮም። ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2019-01-13 (Sunday 13 January 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ጉዳይ ምኽፋትን ምዕጻውን ዶባት፡ ኣብ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን እንታይ ማለት ኢዩ? What does the openning and closing of borders mean for Eritrea?
ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተዩ ዝቐርቡ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited panellist discussing the topic above are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2019-01-06 (Sunday 06 January 2019 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ሰፊሕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ኣድላይነቱን ኣገባቡን፡ Peoples movement: its importance and means of interpretation.
Our invited guest discussing the topic above is Mr Abubakar Ali Osman, from Melbourne Australia. ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተ ዝቐርብ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ኣቡበከር ዓሊ ዑስማን፡ ካብ ኣውስትራልያ (መልበርን) ኮይኑ፡ ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ።



2018-12-30 (Sunday 30 December 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ብሓባራዊ ድሌት ዝተደረኸ ሓባራዊ ኣረዳድኣ፡ Understanding Driven by Common Interest.
Our invited guest discussing the topic above is Dr. Salah Ibrahim. ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክዛተ ዝቐርብ ዕዱም ጋሻና፡ ዶር. ሰላሕ ኢብራሂም፡ ኢዩ።



2018-12-16 (Sunday 16 December 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኣብ ህሉው ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ፡ On Current Eritrea Political Situation.
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና፡ ኣብ ህሉው ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ኮይኑ፡ ሓው ጀማል ሑመድ ካብ ኣውስትራልያ፡ ምስ ሓጅ ዓብደልኑር ዝተኻየደ ቃለመጠይቕ ኢዩ። Mr. Jemal Humed interviews Haaj Abdulnoor, from Australia.



2018-12-09 (Sunday 09 December 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ጉጅላውነትን ሕቶ ውክልናን ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ፡ Sectarianism and the question of representation in the Eritrean Politics. (PART-3) (3ይ ክፋል)
ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። መዛተዪ ኣርእስትና፡ (1) ዘቤታዊ ታሪኽና ብተሰራረዝቲ ሓይልታት ዝጨቀወ እዩ። ሓድሽ ታሪኽ ከመይ ንጅምር? (2) ሲቪካዊ ሃገርነት መተካእታ ዘየብሉ መድሕን ህዝብን ሃገርን'ዩ። (3) ንግዝኣት ኢሳይያስ ናይ መጨረስታ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ምሕደራ ንክኸውን እንታይ ንግበር። Our panellist are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. Our topic is: (1) Our history is littered with liquidationist forces; how do we start a new chapter? (2) Civic Nationalism is the only way. (3) How do we make the Isaiias regime the last illegal and unjust rule? ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ።



2018-12-02 (Sunday 02 December 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ጉጅላውነትን ሕቶ ውክልናን ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ፡ Sectarianism and the question of representation in the Eritrean Politics. (PART-2) (2ይ ክፋል)
ኣብዚ ኣገዳሲ ዘተ’ዚ፡ ዝተሳተፉ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። The panellists are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. All are cordially invited to participate.



2018-11-25 (Sunday 25 November 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ጉጅላውነትን ሕቶ ውክልናን ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ፡ Sectarianism and the question of representation in the Eritrean Politics.
ኣብዚ ኣገዳሲ ዘተ’ዚ፡ ዝተሳተፉ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። The panellists are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2018-11-18 (Sunday 18 November 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
“ፖለቲካዊን ቁጠባዊን ውህደትን” ዕንደራ ኢሳይያስን፡ “Political and economic union” and adventure of Isaias Afewerki.
ዕዱማት ኣጋይሽ፡- ኪዳነ ሓጎስን ክብርኣብ ተስፉን። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited guests are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. All are cordially invited to participate.



2018-11-11 (Sunday 11 November 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ፡ ታሪኹ፡ ኣተሃላልዋኡን መጻኢኡን። Eritrean national force: its history, its present condition and it's future. (Part-2)
ዕዱማት ኣጋይሽ፡- ኪዳነ ሓጎስን ክብርኣብ ተስፉን። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited guests are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. All are cordially invited to participate.



2018-11-04 (Sunday 04 November 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ፡ ታሪኹ፡ ኣተሃላልዋኡን መጻኢኡን። Eritrean national force: its history, its present condition and it's future.
ዕዱማት ኣጋይሽ፡- ኪዳነ ሓጎስን ክብርኣብ ተስፉን። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our invited guests are: Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. All are cordially invited to participate.



2018-10-14 (Sunday 14 October 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ፕሮጀክት ፍትሒ - EPROJECT JUSTICE
ኣብዚ ኣገዳሲ ዘተ’ዚ፡ ዝተሳተፍ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ጎይትኦም ኢማም ኢዩ። Our invited Guest is Mr Goitom Emam.



2018-10-07 (Sunday 07 October 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገራዊነት፡ ኤርትራዊ መንነትን ኤርትራዊ ዜግነትን (መዛዘሚ) Eritrean Nationalism, Eritrean Identity & Eritrean Nationality (Conclusion)
ኣብዚ ኣገዳሲ ዘተ’ዚ፡ ዝተሳተፉ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። The panellists are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2018-09-30 (Sunday 30 September 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገርነትን ኤርትራዊ መንነትን፡ ሃገራዊ ዜግነት እንታይ ማለት’ዩ? Eritrean Nationhood & Eritrean Identity & What is Citizenship?
ኣብዚ ኣርእስቲ’ዚ ንዘተ ዝቐረቡ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኣቡበከር ዓሊን ዶር ኪዳነ መንግስትኣብን ኢዮም። Our invited guests discussing on the topic above are Mr Abubakar Ali and Dr Kidane Mengisteab.



2018-09-16 (Sunday 16 September 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገርነትን ኤርትራዊ መንነትን፡ ሃገራዊ ዜግነት እንታይ ማለት’ዩ? Eritrean Nationhood & Eritrean Identity & What is Citizenship?
ኣብዚ ኣገዳሲ ዘተ’ዚ፡ ዝተሳተፉ፡- ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ኣቡበከር ዓሊ ዑስማንን ኢዮም። This panellists on this important topic were Mr Kibreab Tesfu, Mr Abubeker Ali Osman and Mr Kidane Hagos.



2018-09-09 (Sunday 09 September 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ኤርትራዊ ሃገርነትን ኤርትራዊ መንነትን፡ Eritrean Nationhood & Eritrean Identity.
ኣብዚ ኣርእስቲ’ዚ ንዘተ ዝቐረቡ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited guests discussing on the topic above are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2018-09-02 (Sunday 02 September 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
ህንጸት ሃገር፡ ትርጉሙ፡ መዓስን ብኸመይን Nation-building - What it is? When and How?
ኣብዚ ኣርእስቲ’ዚ ንዘተ ዝቐረቡ ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited guests discussing on the topic above are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2018-08-26 (Sunday 26 August 2018 Show)
Topic /ኣርእስቲ፡-
The Meaning of Change in Our Situation. ትርጉም ለውጢ ኣብ ህልዊ ኩነታትና፡ መኣስን ብኸመይን?
ብዚ ኣርእስቲ'ዚ ምስ ሰማዕቲ ዝዝቲ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ ኢዩ። Our invited guest discussing on the above topic is Mr Kidane Hagos.



2018-08-19 (Sunday 19 August 2018 Show)
ዋህማትናን (myth) ብኸመይ ይስገሩ? በዓል 5 ነጥቢ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን፡
ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited guests are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu. All are cordially invited to join.



2018-08-12 (Sunday 12 August 2018 Show)
ዋህማትናን (myth) ብኸመይ ይስገሩ ሕቶ ሕጋዊ ዋንነት ወደባት ኤርትራ፡
ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኢዮም። Our invited guests are Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu.



2018-08-04 (Saturday 04 August 2018 Show)
ቃልሲ ንጋባእ፡ ኣብዚ ህሉዊ ኩነታት ሃገርናን መስርሕ ሓድነት ህዝብናን፡ Ngabae on the process of our unity and the Current stage of Eritrea.
ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኣቶ ያዕቆብ እድሪስን ኢዮም። Our invited guests are Mr Kidane Hagos, Mr Kibreab Tesfu and Mr Yacob Idris.



2018-07-28 (Saturday 28 July 2018 Show)
ዓበይቲ ኣጀንዳታት፡ ህሉው ኩነታት ሃገርና። BIG Agenda--Current Situation of Eritrea ናይ ሎሚ ቀዳም 28 2018 ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን ኣቶ ዓብዱረዛቕ ሙሳን ክኾኑ ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። Our pannelists are: Mr Kidane Hagos, Mr Kibreab Tesfu and Mr Abdurezak Mussa. All are cordially invited!.



2018-07-14 (Saturday 14 July 2018 Show)
ብድሆታት ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ። The Challenges of Peace and Stability in the Horn of Africa.



2018-07-21 (Saturday 21 July 2018 Show)
ምስዚ ዝኸይድ ዘሎ ርክባት ኢትዮጵያን ኤርትራን፡ ብወገን ኤርትራዊ ምንቅስቓሳት ንለውጢ ዝውሰዱ ዘለዉ ተበግሶታት። Ethiopia-Eritrea Relations and initiatives being taken by Eritrean Grassroots justice-movements. ኣብዚ ኣርእስቲዚ ዝዝትዩ ኣጋይሽና ኣባላት ህዝባዊ ምልዕዓል ኮይኖም (1) ኣቶ ጸጋይ ነጋሽ (2) ኣቶ መኮነን ኣብራሃም ኢዮም። ሰናይ ምክትታል። Our invited guests are Mr Tzegai Negash and Mr Mekonen Abraham. All are cordially invited to join on the show.



2018-07-07 (Saturday 07 July 2018 Show)
ናይ ሎሚ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን። With Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu ኢዮም። መዛተዪ ኣርእስቲ ድማ (TOPIC)፡- ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዓይኒ ንጋባእ (P2)። Ngabae's outlook on Eritrea-Ethiopia Relations (P2).



2018-06-30 (Saturday 30 June 2018 Show)
ናይ ሎሚ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ኣቶ ክብርኣብ ተስፉን። With Mr Kidane Hagos and Mr Kibreab Tesfu ኢዮም። መዛተዪ ኣርእስቲ ድማ (TOPIC)፡- ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዓይኒ ንጋባእ። Ngabae's outlook on Eritrea-Ethiopia Relations.



2018-06-23 (Saturday 23 June 2018 Show)
ናይ ሎሚ ዕዱማት ኣጋይሽና፡ members of the Festival Atlanta 2018 Organizing Committee - Mr Jemal Mohammed & Mr. Isaias Seyoum ኢዮም። ሎሚ ቀዳም፡ ዕላልና ምስ ኣብ ኣትላንታ ኣመሪካ ፈስቲቫል ኤርትራውያን (ካብ ዕለት 3 - 5 ነሓሰ 2018)ንምክያድ እተዳሉ ዘላ ኮሚቴ፡ ምስ ሓው ጀማል መሓመድን ምስ ሓው ኢሳይያስ ስዩምን፡ ዝተኻየደ ዕላል ኢዩ። Our invited guests this Saturday are members of the Festival Atlanta 2018 organizing committee, Mr Jemal Mohammed & Mr. Isaias Seyoum.



2018-06-16 (Saturday 16 June 2018 Show)
ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ኣቡበከር ዓሊ ካብ ኣውስትራልያ (መልበርን) Mr Abubakar Ali from Melbourne Australia ኢዩ። መዛተዪ ኣርእስቲ ድማ፡- ኣድላይነት ምግባእ ህዝቢ፡ ገምጋም 27 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት። Our invited guest is Mr Abubakar Ali from Melbourne Australia. Our today’s Topic will be: The need for peoples’ engagement; Achievements of failures over the past 27 years after independence of Eritrea. ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ኣቡበከር ዓሊ ካብ ኣውስትራልያ (መልበርን) ኮይኑ፡ “ኣድላይነት ምግባእ ህዝቢ፡ ገምጋም 27 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት፡ ዝብል ኣርእስቲ ኢዩ።



2018-06-09 (Saturday 09 June 2018 Show)
ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻና፡ ሓው ዓብዱረዛቕ መሓመድ ሙሳ ካብ ሃገረ-ሆላንድ ኢዩ። መዛተዪ ኣርእስቲ ድማ፡- ጻውዒት ምእንቲ ኣድማዒ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ክኸውን ኢዩ። Our guest is Mr Abdurezak Mohammed Mussa, from Holland. Our Topic is: A call for decisive popular movement for Justice. (PART-2)



2018-06-02 (Saturday 02 June 2018 Show)
ምስ ኣባላት ህዝባዊ ምልዕዓል ኣቶ ጸጋይ ነጋሽን ኣቶ መኮነን ኣብራሃምን
"ህዝባዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ መቐጸልታ ናይ`ቲ ህዝቢ ኤርትራ ንራህዋ፡ ንፍትሒን፡ ግዝኣተ- ሕግን ንምርግጋጽ ዘካየዶን ዘካይዶ ዘሎን ዘይሕለል ቃልሲ`ዩ። ንፖለቲካዊ ስልጣን ኣይወዳደርን፣ ምስ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ`ውን ጸጊዕ ኣይሕዝን፣ ንሃገርን ህዝብን ኤርትራ ኣብ ዝምልከቱ ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበረ-ቁጠባዊ ጉዳያት ግን መርገጽ ይወስድን ብትሪ ይቃለሰሎምን። ኤርትራዊ ህዝባዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ፡ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝቐንዐ ኣገባብ ኣሰራርሓ፡ ዘዐውት ናይ ቃልሲ መርሖ ምዃኑ ብመትከል ይኣምን።" ናይ ሎሚ ኣጋይሽና ኣባላት ህዝባዊ ምልዕዓል ኮይኖም (1) ኣቶ ጸጋይ ነጋሽ (2) ኣቶ መኮነን ኣብራሃም ኢዮም። ሰናይ ምክትታል።



2018-05-26 (Saturday 26 May 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-15)
ትርጉም ናጽነት፡ ገምጋምን ዝሓለፈ 27 ዓመታትን። Eritrean Independence, Reflections and outcome over the last 27 Independence years.



2018-05-12 (Saturday 12 May 2018 Show)
ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻና፡ ሓው ዓብዱረዛቕ መሓመድ ሙሳ ካብ ሃገረ-ሆላንድ ኢዩ። መዛተዪ ኣርእስቲ ድማ፡- ጻውዒት ምእንቲ ኣድማዒ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ክኸውን ኢዩ። Our guest is Mr Abdurezak Mohammed Mussa, from Holland. Our Topic is: A call for decisive popular movement for Justice.



2018-05-05 (Saturday 05 May 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-14)
ትርጉም ናጽነት፡ ገምጋምን ዝሓለፈ 27 ዓመታትን። Eritrean Independence, Reflections and outcome over the last 27 Independence years.



2018-04-28 (Saturday 28 April 2018 Show)
ተራ መንእሰያት Role of Youth፡
ዕዱም ጋሻና፡- መንእሰይ በረኸት ዑቕበ ካብ ኣትላንታ ክኸውን ኢዩ።

ተራ መንእሰያት ኣብ ዝሓለፈ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲን ኣብዚ ሕጂ ንፍትሒ ዝክየድ ዘሎ ቃልሲን። Role of youth during Eritrean liberation struggle and on the ongoing Justice movement.



2018-04-21 (Saturday 21 April 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-13)
ተራ መንእሰያት ኣብ ዝሓለፈ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲን ኣብዚ ሕጂ ንፍትሒ ዝክየድ ዘሎ ቃልሲን።
Role of youth during Eritrean liberation struggle and on the ongoing Justice movement.



2018-04-14 (Saturday 14 April 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-12)
ተራ መንእሰያት ኣብ ዝሓለፈ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲን ኣብዚ ሕጂ ንፍትሒ ዝክየድ ዘሎ ቃልሲን።
Role of youth during Eritrean liberation struggle and on the ongoing Justice movement.



2018-03-31 (Saturday 31 March 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-11)
ተራ መንእሰያት ኣብ ዝሓለፈ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲን ኣብዚ ሕጂ ንፍትሒ ዝክየድ ዘሎ ቃልሲን።
Role of youth during Eritrean liberation struggle and on the ongoing Justice movement.



2018-03-24 (Saturday 24 March 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-10)
ህግደፍን ዝጥቀመሉ ቋንቋታትን ኣሉታዊ ጽልዋታቱ ኣብ ማሕበረ-ቅየሳ ሕብረተ-ሰብናን።
PFGJ Linguistics and its negative Social-engineering impacts on our society.



2018-03-10 (Saturday 10 March 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ወ/ሮ ሓረጉ ስለኣምሳን
ኣብዚ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን ወ/ሮ ሓረጉወይኒ ኣሰፋ ስለኣምሳ፡ ዝተኻየደ ናይ 10ይ ክፋል ዝተላዕለ ዛዕባ፡- ቃልሲ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ፡ ምዕባለታቱን ውጽኢቱን፡ ዝብል ኢዩ። Guestz: Mr Kidane Hagos & Mrs Hareguweini Asefa Sileamsa and the topic was focussed on Eritrean Women’ struggle and movement and its achievements.



2018-03-03 (Saturday 03 March 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-9)
ህግደፍን ዝጥቀመሉ ቋንቋታትን ኣሉታዊ ጽልዋታቱ ኣብ ማሕበረ-ቅየሳ ሕብረተ-ሰብናን።
PFGJ Linguistics and its negative Social-engineering impacts on our society.



2018-02-24 (Saturday 24 February 2018 Show)
ዕላል ምስ Discussion with:- ኣባላት ‘መርበብ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ’ Members of ‘Network of Eritrean Women’ ቀዳም፡ ዕለት 24 February 2018፡ ምስ ኣባላት ‘መርበብ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ’ (1) ዶ/ር ሳራ ዑቕባይ፡ (2) ወ/ሮ ከዲጃ ዓሊ መሓመድ ኑር፡ ብዛዕባ ዕላማታት ማሕበረንን ካልእ ንሃገርና ዝትንክፍ ጉዳያትን ዝምልከት ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። This Saturday our guest are Dr. Sarah Ogbai and Mrs Kadijah Ali Mohamed Nur, from ‘Network of Eritrean Women’. Discussion will focus of their organisation’s activities and other issues affecting Eritrea and Eritreans.



2018-02-17 (Saturday 17 February 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-8)
Panel discussion with Mr Kibreab Tesfu and Mr Kidane Hagos.
ህዝባዊ ምልዕዓላትን ለውጥታትን ከባቢና፡ ካብዚ እንታይ ንመሃር? ብኸመይ ይጸልወና? እንታይ ክንገብር‘ከ ይግባእ? Popular movements in our region, What to learn from them? How they influence us? What is to be done?



2018-02-10 (Saturday 10 February 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ኣቶ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-7)
Panel discussion with Mr Kibreab Tesfu and Mr Kidane Hagos.
ኣብ ህሉው ኩነታት ከባቢናን ምትእትታው ግዳማዊ ሓይልታትን። On Current Eritrean and Regional issues.



2018-02-03 (Saturday 03 February 2018 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-6)
Panel discussion with Veteran Kibreab Tesfu and Veteran Kidane Hagos.
ኣብ ህሉው ኩነታት ከባቢናን ምትእትታው ግዳማዊ ሓይልታትን። On Current Eritrean and Regional issues.



2018-01-20 (Saturday 27 Jan 2018 Show)
ቃለመሕትት ምስ ዶ/ር ኪዳነ መንግስትኣብን ኣቶ ኪዳነ ሓጎስን
Interview with Dr. Kidane Mengisteab and Mr. Kidane Hagos
ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን፡ መፍትሒኡን። About Current Eritrea Political issues and Solutions.



2018-01-20 (Saturday 20 Jan 2018 Show)
ዕላል ምስ ሓርበኛ ኤልሳ መስፍን፡ Interview with Veteran Elsa Mesfin.
ሓርበኛ ኤልሳ መስፍን፡ ገዲም ተጋዳሊት ተሓኤ፡ ብደረጃ መሪሕነት ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ (ተሓኤ) ዘገልገለት ምኩርቲ ሓርበኛ ኢያ። ተመኩሮኣን ገምጋማን፡ ብዛዕባ ቃልሲ ደቀንስቶዮ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲን ድሕሪ ናጽነትን፡ ተካፍል። Elsa Mesfin, is an Eritrean woman veteran (ELF) who served as member of the Eritrean Women's Association Leadership. She shares her experience and assessment of Eritrean women's struggle before and after Eritrea's Independence.



2018-01-13 (Saturday 13 Jan 2018 Show)
ዕላል ምስ ዶ/ር ገብረ ገብረማሪያም፡ Interview with Dr. Gebre Gebremariam (PART-1)
(1) ህሉው ፖለቲኮ-ቁጠባዊ ኩነታት ሃገርናን ምሕደራኡን፡ ሳዕቤናቱ ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራን፡ (2) ኣብ ከባቢና ዝኽሰቱ ዘለዉ ምዕባለታትን ጽልዋኦምን።
(1) Current political and Economic situation, its administration under current Ruling party and its impact on Eritrean society; (2)
Current Geopolitical developments in our region and its implications..


• ዕላል ምስ ዶ/ር ገብረ ገብረማሪያም፡ Interview with Dr. Gebre Gebremariam 13-Jan-2018(PART-1)
• ዕላል ምስ ዶ/ር ገብረ ገብረማሪያም፡ Interview with Dr. Gebre Gebremariam 13-Jan-2018(PART-2)



2017-12-23 (Saturday 23 Dec 2017 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-5)
Panel discussion with Veteran Kibreab Tesfu and Veteran Kidane Hagos.
ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና። On Current Eritrean issues.


2017-12-16 (Saturday 16 Dec 2017 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-4)
Panel discussion with Veteran Kibreab Tesfu and Veteran Kidane Hagos.
ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና። On Current Eritrean issues.

መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


2017-12-09 (Saturday 09 Dec 2017 Show)
ቃለመሕትት ምስ ኣምባሳዶር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ። Interview with Ambassador Andebrhan Woldeghiorgis.
ሓርበኛ ኣምባሳዶር ዓንደብርሃን፡ ኣብ ገድሊ (ህግሓኤ) ነዊሕ ኣገልጊሉ፡ ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ላዕለዋይ ጽፍሒ ሓላፍነት ተመዲቡ ሰሪሑ ኢዩ። ኣብዚ እዋንዚ፡ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ንምርግጋጽ፡ ብንጥፈት ካብ ዝዋስኡ ዘለዉ፡ ሓደ ኢዩ። እዚ ቃለመጠይቕ ድማ፡ ኣብ ህሉው ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርናን መፍትሒኡን ዘተኮረ ኢዩ።
Amba. Andebrhan is veteran of EPLF, served for many years before independence, and after that he was assigned in senior posts until lately became Ambassador; now he is actively working to fight against injustices in Eritrea. Interview focuses on Current Eritrean political issues and its solutions.
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


2017-12-02 (Saturday 02 Dec 2017 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ሓርበኛ ኑሪ መሓመድ ዓሊ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ብርሃነ ገብረእግዚኣብሔር፡ (ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና።)
Panel discussion with Veteran Nouri Mohammed Ali and Veteran Berhane Gebrezgiher (On Current Eritrean issues.)
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


2017-11-25 (Saturday 25 Nov 2017 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-3)
Panel discussion with Veteran Kibreab Tesfu and Veteran Kidane Hagos ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና። On Current Eritrean issues.
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


2017-11-18 (Saturday 18 Nov 2017 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-2)
Panel discussion with Veteran Kibreab Tesfu and Veteran Kidane Hagos ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና። On Current Eritrean issues.
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


2017-11-11 (Saturday 11 Nov 2017 Show)
ሓባራዊ ዘተ ምስ ሓርበኛ ክብርኣብ ተስፉ፡ ከምኡውን ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ፡ (Part-1)
Panel discussion with Veteran Kibreab Tesfu and Veteran Kidane Hagos ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና። On Current Eritrean issues.
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


2017-11-04 (Saturday 04 Nov 2017 Show)
እዚ ፈላሚ ፈነወ ሬድዮና ኢዩ። ኣብዚ ፈላሚ ፈነወና፡ ቃለመጠይቕ ምስ ሓርበኛ ኪዳነ ሓጎስ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና። We are happy to announce our first Ngabae Broadcast, and on this occasion Veteran Kidane Hagos is our guest to the show.
መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA


Share with friends: