Placeholder Picture
Placeholder Picture
VOICE OF ERITREA ድምጺ ኤርትራ - 2018 archive

ራድዮ ድምጺ ኤርትራ ኣብ CKDU (ናዝ የማነ)

VOICE OF ERITREA (by Naz Yemane)
2018 archive.

VOICE OF ERITREA - by Naz Yemane

Listen Live Every Sunday
( 2 - 5 PM Halifax Time ):-

ወትሩ ሰንበት ካብ 2-PM ክሳብ 5-PM ብኣቆጻጽራ ሃሊፋክስ ካናዳ፡ ንሰለስተ (3ተ)ሰዓታት ይፍኖ።
Start Time ዝጅምረሉ ሰዓታት:-
Asmara: 9:00pm | Berlin: 7:00pm | London UK: 6:00pm | Halifax Canada: 2:00pm | DC: 1:00pm |
ብደሓን ምጽኡ!
ኣብ እዋን ፈነወ፡ ንኹሉ ክፉት ስለዝኾነ፡ ተሳትፎኹምን ርእይቶኹምን ኣይፈለየና።

ቀጥታ ንምስታፍ፡ ብቁጽሪ ቴለፎን፡ direct Tel:-
+1-902-494-2487 ናብ ስቱድዮ ደውሉ።

መደብና ብቀጥታ ንምስማዕ፡ ኣብዚ ታሕቲ ጠውቑ፡-
(Live Show here below:)

LIVE ቀጥታዊ ፈነወ ራድዮ
CKDU 88.1 FM:

ቀጥታዊ ፈነወ ንምስማዕ ላዕለዋይ እንተኣብዩኩም፦
Alternatively, listen live and participate in discussion via፡
CKDU website ኣብዚ ጠውቑ


Past shows
ዝሓለፈ መደባት

ዝሓለፈ መደባት ድምጺ ኤርትራ፡ ኣብ ወብሳይት ንምስማዕ፡ ኣብዚ ታሕተዋይ ምረጹ/ጻ፡-
To listen Past shows of Voice of Eritrea on website: Select below:

Browse past shows below:

ዝሓለፈ መደባት ድምጺ ኤርትራ፡ ኣብ ዩቱበ ንምስማዕ፡ ኣብዚ ጠውቑ
To listen Past shows of Voice of Eritrea on Youtube: click here.


ራድዮ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)
ናይ Sunday 09 December 2018 መደብ Show
ምስ ገዲም ሓርበኛ ከማል ኢብራሂም
With Veteran Kamal Ibrahim
ገዲም ሓርበኛ ከማል ኢብራሂም፡ ካብ ሳን ሆሰ ኣመሪካ ኢዩ ክኸውን። ከማል፡ ተመኩሮኡ ኣብ ተሓኤ ከምኡውን ኣብ ህሉው ኩነታት ዘለዎ ገምጋምን ርእይቶን ንተኻታተልቲ የካፍል። ከማል ዓሚቕ ተመኩሮን ትዕዝብቲን ዘለዎ ሓርበኛ ኢዩ።
An ELF veteran, Mr kamal Ibrahim, from San Jose USA, is speaking with voice of Eritrea. He shares his experiences of the liberation struggle as well share his views on current Eritrean situation.


1ይ ክፋል-A (09-Sep-2018)
1ይ ክፋል-B (09-Sep-2018)
2ይ ክፋል-A (16-Sep-2018)
2ይ ክፋል-B (16-Sep-2018)
3ይ ክፋል-A (23-Sep-2018)
3ይ ክፋል-B (23-Sep-2018)
4ይ ክፋል-A (21-Oct-2018)
4ይ ክፋል-B (21-Oct-2018)
5ይ ክፋል-A (28-Oct-2018)
5ይ ክፋል-B (28-Oct-2018)
6ይ ክፋል-A (18-Nov-2018)
6ይ ክፋል-B (18-Nov-2018)
7ይ ክፋል-A (25-Nov-2018)
7ይ ክፋል-B (25-Nov-2018)
8ይ ክፋል-A (02-Dec-2018)
8ይ ክፋል-B (02-Dec-2018)
9ይ ክፋል-A (09-Dec-2018)
9ይ ክፋል-B (09-Dec-2018)


ራድዮ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)
Sunday 11 November 2018 መደብ Show
ህሉው ውዕዉዕ ኩነታት ኤርትራ፡ ዝምድናታታ ምስ ከባቢናን፡ ጽልዋኡን።
ዕዱማት ኣጋይሽና፡ ኣቶ ሰንጋል ወልደትንሳአኤን ዶ/ር ሳልሕ ኑርን ኢዮም።

On current Eritrea issues, its regional relations and their impacts.Our invited guest-speakers are: Mr. Sengal Weldetnsae and Dr. Saleh Nur.


1ይ ክፋል-A (30-Sep-2018)
1ይ ክፋል-B (30-Sep-2018)
2ይ ክፋል-A (07-Oct-2018)
2ይ ክፋል-B (07-Oct-2018)
3ይ ክፋል-A (04-Nov-2018)
3ይ ክፋል-B (04-Nov-2018)
4ይ ክፋል-A (11-Nov-2018)
4ይ ክፋል-B (11-Nov-2018)


ራድዮ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)
Sunday 02 September 2018 መደብ Show
On The Eritrea-Ethiopia Peace.
ብዛዕባ ሰላም ኤርትራን ኢትዮዮጵያን፡
ዘተ ምስ ኣቶ ተወልደ ስእለ
ኣቶ ተወልደ ስእለ ካብ ኣመሪካ ኢዩ። ተወልደ፡ ሓደ ካብ መስረትቲ ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ (ዓ.ተ.) ኮይኑ፡ ኣብ ሃገርና ንምምጻእ ፍትሒ ብንጥፈት ካብ ዝዋስኡ ዘለዉ ሓደ ኢዩ። ብጉዳይ መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ እዋናዊ ኩነታት ንፍትሒ ዝካየድ ቃልሲን ብዝምልከት፡ ምስ ሰማዕቲ ኣዕሊሉ።
Mr. Tewolde Siele, one of the founders of Global Initiative and an activist for human right and justice for Eritrea, shared his views with our listeners about the current Eritrea-Ethiopia peace agreement and surrounding issues.


1ይ ክፋል-A (26-Aug-2018)
1ይ ክፋል-B (26-Aug-2018)
2ይ ክፋል-A (02-Sep-2018)
2ይ ክፋል-B (02-Sep-2018)


ራድዮ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)
Sunday 19 August 2018 Show
Past Festival in Toronto & The Ethio-Eritrea peace process
ዝሓለፈ ፈስቲቫል ቶሮንቶ፡ ከምኡውን ብዛዕባ ኢትዮ ኤርትራ ሰላም
ተኻታተልትና ከመይ ወሪሕኩም? ኣብዚ ናይ ሰንበት ዕለት 19 August 2018 መደብና፡ ኣብዚ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ክሕብርን ክዝቲን ምሳና ቀሪቡ ዘሎ፡ ናይ ሕጊ ምሁር ኣቶ ዮሴፍ ኣልኣዛር ካብ ቶሮንቶ ኦንታሪዮ ካናዳ፡ ኢዩ።
Our guest speaker is Mr Yosief Alazar from Toronto Ontario Canada. Mr Alazar is a Law professional and he will give us account of the recent Festival in Toronto and he will also discus about The Ethio-Eritrea peace process.


1ይ ክፋል-A (19-Aug-2018)
1ይ ክፋል-B (19-Aug-2018)


ራድዮ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)
Sunday 01 July 2018 Show
ዕላል ምስ ኣቶ ገረዝጊሄር ወልዱ
Veteran Gherezghiher Woldu
ሓርበኛ ገረዝጊሄር ወልዱ ኣብ ንኡስ ዕድመኡ ኣብ 1965-66 ናብ ተ.ሓ.ኤ. ዝተጋደለ ምስ በዓል ወልዳይ ካሕሳይ ዝነበረን ምስቶም ብ"ሓሙሻይ መስርዕ" ተባሂሎም ዝጥቀሱን ኢዩ። ብዙሕ ዘይተነግረሉ ታሪኽን ተሞኩሮኡን የዕልል።
Veteran Gherezghiher Woldu, joined ELF in 1965-66, he was with Welday Kahsay, a group known as "5th line". He shares a rarely told story and experience with us.


1ይ ክፋል-A (01-July-2018)
1ይ ክፋል-B (01-July-2018)


ራድዮ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)
Sunday 24 June 2018 Show
Current crises among Eritrean Immigrants in Israel
ህሉው ኩነታት ተጻብኦ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል
ንህሉው ኩነታት መብርሂን መግለጺን ክህቡና ናብ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ) ዝቐርቡ ዘለዉ፡ ኣቶ ተስፋይ ኣለምን ኣቶ ብሉጽ ኢያሱን (ካብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ) ኢዮም። Our guests (1) Mr Tesfay Alem and (2) Mr Buluts Iyasu from Israel, members of Unity of Eritreans for Justice and Law, are going to speak with about the current crises among Eritrean Immigrants in Israel.


1ይ ክፋል-A (17-June-2018)
1ይ ክፋል-B (17-June-2018)
2ይ ክፋል-A (24-June-2018)
2ይ ክፋል-B (24-June-2018)


ራድዮ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)
Sunday 10 June 2018 Show
ሓርበኛ መሓሪ ጋሮይ
ሓርበኛ መሓሪ ጋሮይ፡ ካብ እዋን ንእስነቱ ጀሚሩ ዝነበሮ ፍሉይ ተዘክሮን ኣፍልጦን ብዛዕባ ተሓኤ ከምኡውን ህዝባዊ ግንባር፡ ከካፍለና ተዳልዩ ኣሎ።
Sunday the 13th of May, our guest will be Veteran Mehari Garey, speaking from his cumulative knowledge of ELF and EPLF, since his younger age.


1ይ ክፋል-A (13-May-2018)
1ይ ክፋል-B (13-May-2018)
2ይ ክፋል-A (27-May-2018)
2ይ ክፋል-B (27-May-2018)
3ይ ክፋል-A (10-June-2018)
3ይ ክፋል-B (10-June-2018)


ራድዮ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)
Sunday 03 June 2018 Show
ፍሉይ መደብ ንምሕጋዝ ውጉኣት ሓርነት - ከሰላ
Fundraising event show, for Disabled (ELF) Eritrean Veterans in Kasela
This is Voice of Eritrea having Fundraising event for Disabled ELF Eritrean Veterans in Kasela. The chairman and treasurer of the group also were on the show to update the situation and answer questions of the public.
ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)፡ እዚ ፍሉይ መደብ ንምሕጋዝ ውጉኣት ሓርነት - ከሰላ፡ ኢዩ። ኣቦ ወንበርን ተሓዝ ገንዘብን ኣብዚ መደብ ዚ ቀሪቦም መብርሂ ንህሉው ኩነታት ስንኩላንን ሂቦም፡ ሕቶታት ተሳተፍቲ ድማ መሊሶም ኣለዉ።


1ይ ክፋል-A (13-May-2018)

ወፈያ ንምግባር ኣብዚ ጠውቑ። To make your Donation (click here):
More information, how to Donate call:
1. ጸጋይ ነጋሽ Tzegai Negash +1(303) 847-9130
2. ጸሃየ ኣርኣያ መሓሪ Tsehaie Araia Mehari +1(847) 485-8379
3. ተስፋይ ተኽለዝጊ Tesfay Teklezghi +33223424968


ራድዮ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)
Sunday 20 May 2018 Show
ፍሉይ መደብ ብምኽንያት መበል 27 በዓል ናጽነት ኤርትራ!
ርሑስ በዓል ናጽነት ይግበረልና!
Happy Independence Day Eritrea!

ድምጺ ኤርትራ፡ ብምኽንያት መበል 27 ዓመት መዓልቲ ናጽነትና፡ ንኹሉ ኤርትራዊ ብዘይኣፈላላይ፡ ዘዛናግዕ ካብ ኩሎም ስነ-ጥበባዊያንና ዝተመርጸ ጣዕመ ዜማታት ሒዛ ክትቀርበሉም ኢያ። ካብ ሰዓት 2-5pm Halifax time ቆጸራኹም ምሳና ይኹን። Three-Full-hours of music, on the occasion of 27th Eritrea's Independence day. Voice of Eritrea welcomes you all, to enjoy the National celebration day with us.


ራድዮ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)
Sunday 06 May 2018 Show
ሓርበኛ ተስፋልደት ኣብራሃ
ሓርበኛ ተስፋልደት ኣብራሃ (ወዲ ባሻይ) (ተሓኤ) ተመኩሮኡ ኣብ ሰውራ (ጽቡቑን ሕማቑን)፡ ዘጋጠመ ወጥሪን ምፍንጫልን ኣብ ዲኣስፖራ፡ ህሉው ኩነታት ኤርትራን መፍትሒኡን።


1ይ ክፋል (21-Jan-2018)
2ይ ክፋል-A (18-Feb-2018)
2ይ ክፋል-B (18-Feb-2018)
3ይ ክፋል-A (25-Feb-2018)
3ይ ክፋል-B (125-Feb-2018)
4ይ ክፋል-A (04-Mar-2018)
4ይ ክፋል-B (04-Mar-2018)
5ይ ክፋል-A (25-Mar-2018)
5ይ ክፋል-B (25-Mar-2018)
6ይ ክፋል-A (01-Apr-2018)
6ይ ክፋል-B (01-Apr-2018)
7ይ ክፋል-A (22-Apr-2018)
7ይ ክፋል-B (22-Apr-2018)
8ይ ክፋል-A (29-Apr-2018)
8ይ ክፋል-B (29-Apr-2018)
9ይ ክፋል-A (06-May-2018)
9ይ ክፋል-B (06-May-2018)


ራድዮ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)
Sunday 15 April 2018 Show
ዳግመ-ርኽክብ ሓርበኛታት ተሓኤ
ELF Veterans Reunion
ናይ ጽባሕ ሰንበት መደብ፡ ብዛዕባ ዳግመ-ርኽክብ ሓርበኛታት ተሓኤ ኢዩ ክኸውን።
ዕዱማት ኣጋይሽና፡- ሓርበኛታት፡- ሕድራይ ፍስሃ፡ ኤልሳ መስፍን ከምኡ'ውን መሓሪ ጋሮይ ይርከቡዎም። This Sunday's show is about ELF Veterans Reunion. Our guests will include: Veterans Hdray Fesha, Elsa Mesfn and Mehari Garoy.


1ይ ክፋል (15-Apr-2018)
2ይ ክፋል (15-Apr-2018)
See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፡-
● ELF Veterans Reunion Website
● ELF Reunion Facebook
● ELF History
● ምስ ውጉኣት ሓርነት ዝተኻየደ ቃለመሕትት ኣብዚ ጠውቑ።
● ንውጉኣት ሓርነት ቀጥታ ናብ ባንክ ወፈያኹም ከተበርክቱ ንእትደልዩ፡ ሓበሬታ ኣብዚ ጠውቑ።


ራድዮ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)
Sunday 11 March 2018 Show
International Women’s Day Acknowledgement.
ዝኽርታት ብኣጋጣሚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ።


1ይ ክፋል (11-Mar-2018)
2ይ ክፋል (11-Mar-2018)


ራድዮ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)
Sunday 11 February 2018 Show
ክፉት ዘተ Open Discussion
1) ታሪኽ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ተሓኤ) About Eritrean Liberation Front (ELF) history. 2) ህሉው ፖለቲካዊ ሽግር ኤርትራ፡ መፍትሒኡ’ኸ እንታይ ኢዩ? Current Eritrean political Problems; how to overcome them.


ራድዮ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)
Sunday 28 January 2018 Show
ሓርበኛ ሰልጠነ ክፍላይ፡
ሓርበኛ ሰልጠነ ክፍላይ (ተሓኤ) ተመኩሮኡ ኣብ ሰውራ (ጽቡቑን ሕማቑን)፡ ዘጋጠመ ወጥሪን ምፍንጫልን ኣብ ዲኣስፖራ፡ ህሉው ኩነታት ኤርትራን መፍትሒኡን።
Veteran Seltene Kflay (ELF), shares his experience of ups and downs within the ELF, the dilemma and splitting of opposition groups in Diaspora, the current situation of Eritrea and its remedy.


1ይ ክፋል (21-Jan-2018)
2ይ ክፋል (21-Jan-2018)


ራድዮ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)
Sunday 21 January 2018 Show
ሓርበኛታት ሰልጠነ ክፍላይን፡ ተስፋልደት ኣብራሃን (PART-1)
ሓርበኛታት (1) ሰልጠነ ክፍላይ፡ ከምኡውን (2) ተስፋልደት ኣብራሃ ኢዮም። ክልቲኦም ተጋደልቲ ተሓኤ ዝነበሩ ኾይኖም፡ ተመኩሮኦም ኣብ ሰውራ ምስ ኩሉ ኣብኡ ዝነበረ ውረድ ደይብ፡ ዘጋጠመ ወጥሪን ምፍንጫል ናብ ውድባትን ኣብ ዲያስፖራ፡ ህሉው ኩነታት ኤርትራን መፍትሒኡን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ የተኩር። ELF Veterans, Seltene Kflay and Tesfaldet Abraha (wedi Bashay), talking with voice of Eritrea about their experience with its ups and downs at the front, the dilemma and splitting of opposition groups in Diaspora, the current situation of Eritrea and its remedy. 1ይ ክፋል (21-Jan-2018)


ራድዮ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)
Sunday 14 January 2018 Show
Fundraising for Dr. Nerayo Teklemichael
ጻውዒት ሓገዝ ን'ዶ/ር ንርኣዮ ተኽለሚካኤል

Fundraising for Dr. Nerayo Teklemichael
Read Appeal letter ናይ ጻውዒት ጽሑፍ፡-
See also Related /  ምስዚ ዝተኣሳሰር ሓበሬታ፡-

ድለዩ/ያ | تقص

This free script provided by
JavaScript Kit


Also visit us at: