GLOBAL YIAKL ERITREAN PEOPLES' MOVEMENT: FOUNDING CONGRESS

Search our site:
 

This free script provided by
JavaScript Kit

02/08/2021 23:55 PM

Reportage - ጸብጻብ - تقرير

GLOBAL YIAKL ERITREAN PEOPLES' MOVEMENT:
FOUNDING CONGRESS.
“Rise up to save the country”
A cornerstone for a sustainable change.
መስራቲ ጉባኤ፡ ዓለምለኻዊ ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል፡
ሳቮያ ንድሕነት ሃገር፡
“እምነ ኩርናዕ ንውሑስ ለውጢ። ”

المؤتمر التأسيسي لحركة كفاية الشعبية العالمية الإرترية
انهض لإنقاذ البلد
حجر الزاوية لتغيير مستدام.
July 31 - August 01, 2021

GLOBAL YIAKL ERITREAN PEOPLES' MOVEMENT - FOUNDING CONGRESS

ዓለምለኻዊ ምንቅስኻስ ይኣክል፡ ካብ 31 ሓምለ 2021 ክሳብ 01 ነሓሰ 2021 ንኽልተ መዓልታት ክቕጽል ዝቐነየ፡ መስራቲ ጉባኤ፡ ብዓወት ዛዚሙ። እዚ ኣብ ትሕቲ፡ "ሳቮያ ንድሕነት ሃገር፡" "እምነ ኩርናዕ ንውሑስ ለውጢ።" ብዝብል ጭርሖታት ዝተሰነየ ጉባኤ፡ ብመንገዲ ኢንተርነት ብ`ዙም ኢዩ ተኻይዱ። እዚ ፈላሚ ጉባኤ ዓለምለኻዊ ይኣክል፡ ድሕሪ`ቲ ንልዕሊ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕሪ ኢዩ፡ ክዉን ኮይኑ። ኣብዚ ፈላሚ ጉባኤ`ዚ፡ 11 ሃገራት ብዝመረጽኦም ወከልቲ ተሳቲፈን። ፡ ሃገረ-ሆላንድ ድማ ምድላዋታ ወዲኣ ናብ ምጽምባር ተዳልያ ምህላዋ፡ ወኪል እታ ሃገር ገሊጹ። ብተወሳኺ፡ ኣብ ስዑዲ ዓረብ እውን፡ ዋላ`ኳ ከምዚ ናይ ኤውሮጳ ብባይቶ ንምቓም ዕድል እንተዘይተረኽበ፡ ኣብዚ ጉባኤ ዝተሳተፈ ወኪል ግን ሙሉእ ደገፍ ንዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ክምዘለዎም ንተጋባእቲ ገሊጹ።
ወከልቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ሲቪካዊ ማሕበራት፡ ትካላትን ግለ-ሰባትን ናይ ደገፍ መልእኽትታቶም ኣቕሪቦም። ብተማሳሳሊ፡ ኣብ ባይታ ካብ ዘለዉ ተቓለስቲ፡ ብወኪሎም ናይ ደገፍ መልእኽቲ ኣብጺሖም።
ኣብ ውሽጢ ገዛ ልዕሊ 400 ተሳተፍቲ ክነብሩ ከለዉ፡ ብመንገዲ ፌስቡክን ዩቱብን ካልእ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ድማ ብቀጥታ ንህዝቢ ተማሓላሊፉ። ኣዝዩ ውዕዉዕ ዝኾነ ተሳትፎን፡ ዓቢ ተስፋ ንለውጢን ዝተንጸባረቐሉ ጉባኤ ምንባሩ፡ ካብ ርእይቶን ገምጋማትን ተሳተፍቲ ክግምገም ይከኣል።
ኣብዚ ጉባኤ፡ ብርክት ዝበሉ ትምህርቲ-ሓዘል ኣስተምህሮታትን ጽሑፋትን ቀሪቦም። ኣብ መደምደምታ ኸኣ፡ ብመንገዲ ኣምራጺት ሽማግለ፡ እቶም ኣብ ጉባኤ ዝተመርጹ ኣባላት ፈጻሚት ኣካል (13 ኣባላት) ኣስማቶም ተረቚሑ፡ ቃለ-ማሕላን መግለጺን ኣስሚዖም። ጉባኤ ብደምዳሚ ኣዋጅ ተዛዚሙ።

መርበብ ሓበሬታ ስኒትና.ኮም፡ ኣብቲ ንህዝቢ ክፉት ዝነበረ ጉባኤ ተሳቲፋ ዝኣከበቶ ጸብጻብ፡ ብዝርዝር ምስ ንዕኡ ዘሰኒ ቪድዮታትን ኣብ ታሕቲ ተቕርበልኩም። ሰናይ ምክትታል!


ፈላሚ ጉባኤ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል - ቀዳማይ መዓልቲ
المؤتمر التأسيسي لحركة كفاية الشعبية العالمية الإرترية
Global Yiakl's Founding Congress (Day 1) (31 July 2021)

ዝርዝር ትሕዝቶ ናይ ላዕለዋይ ቪድዮ (1ይ መዓልቲ) ከምዚ ዝስዕብ ኢዩ።
Contents of the Video above (Day-1): see below.

•  መእተዊ / መኽፈቲ ቃልን ሌላ ብዛዕባ መደባት ናይቲ መዓልቲን።

•  ኣቶ ወሰንሰገድ ሓጎስ፡ ኣቦ መንበር ዓለምለኸ ተበግሶ ይኣክል፦   ሓጺር መግለጺ፡ ብዛዕባ ዝተኻየደ ጉባኤን ዝተበጽሐ ውሳኔታትን።

•  ኣዳላዊት ሽማግለ (Organizing Committee):
- ኣቶ ጸጋይ ገብረሂወት፡   መግለጺ፡ ዕላማ ግሎባል ይኣክል። መግለጺ ጉባኤ / ኣዋጅ ጉባኤ፡ ተነቢቡ ብትግርኛ።
- ኣቶ ኣስሄል ብጹኣምላክ፡   መግለጺ፡ ዕላማ ግሎባል ይኣክል። መግለጺ ጉባኤ / ኣዋጅ ጉባኤ፡ ተነቢቡ ብዓረብኛ።
- ኣቶ ኣቤል   መግለጺ፡ ዕላማ ግሎባል ይኣክል። መግለጺ ጉባኤ / ኣዋጅ ጉባኤ፡ ተነቢቡ ብእንግሊዘኛ።
- ኣቶ ኣማኑኤል ክፍሉ ዳዋ (ካብቶም መጀመሪያ ገጹ ቀሊዑ፡ ድምጹ ብቓልዕ ዝገለጸ ኤርትራዊ)፡   መልእኽቲን መግለጺን።

•  ድሃይ ባይቶታት በብሃገሩ፡ ሎሚ ናይ ደገፍ ቃለን መግለጺ ዝህባ 5 ሃገራት፦
- ደቡብ ኣፍሪቃ (ዛካርያስ ወልደሚካኤል) (ሕብረት ኤርትራዊያን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ)
- ሽወደን (ሰምሃር ገብረስላሴ) ባይቶ ይኣክል ሽወደን
- ኢጣልያ (ደስበለ መሓሪ) ባይቶ ይኣክል ኢጣልያ
- ደንማርክ (መድሃኔ ኣብራሃለይ) ጽላል ደንማርክ
- ስዊዝ (ኤፍሬም ዑቕባሚካኤል) ባይቶ ስዊዝ

•  Keynote speakers:
- Dr Yonas Woldu - (Sustainable Unity)
- Dr Sarah Oqbay - (ተራ ደቀንስትዮ፡ ትማሊ፡ ሎሚን ጽባሕን)

•  Endorsements (ናይ ደገፍ ቃል):
- Prof. Anghesom Atsbaha
- Mr. Ahmed Y Mohamed (EANC) Eritrean Afar National Congress
- Prof. Ghirmai Negash
- Mr. Abdurahman Sayed Bohashem
- ምንቅስቓስ ህዝባዊ ሰራዊት ኤርትራ፡ (ስም ብርዒ)

•  ኣቶ ተወልደ ስእለ (ብዛዕባ ምስሳን ማዕከን ይኣክል Fundraising)
- ናይ ምስሳን ማዕከን ይኣክል ናይ ወፈያ ጎስጓስ

• Presentations:
- Prof. Araya Debessay: (How to mobilize the International community)
- Mr. Ali Hindi: (The need for reconciliation)

•  Endorsements from Institutions:
- Dr. Daniel Habtey (Smooth Friendship in Eritrea)
- Ms Mulu Beyene (GI)
- Prof. Gaim Kibreab (Private message)
- Yonas Hagos (ERIPS)


ፈላሚ ጉባኤ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል - ካልኣይ መዓልቲ
المؤتمر التأسيسي لحركة كفاية الشعبية العالمية الإرترية
Global Yiakl's Founding Congress (Day 2) (01 August 2021)

ዝርዝር ትሕዝቶ ናይ ላዕለዋይ ቪድዮ (2ይ መዓልቲ) ከምዚ ዝስዕብ ኢዩ።
Contents of the Video above (Day-2): see below.

•  Ghebre Mr G. Coordinator (Opening speech):   ናይዚ መዓልቲ ፕሮግራም ዝርዝር

•  Ghezae Hagos (Canada):   ሓጺር ጸብጻብ ጉባኤ Tigrinya
•  Asihel Betsuamlak:   ሓጺር ጸብጻብ ጉባኤ Arabic

•  Bayto Yiakl Australia (Mr. Berhe Tewoldeberhan) ሕብረት ኤርትራውያን ኣውስትራልያ ንፍትሒ   (ናይ ደገፍ መልእኽቲ Endorsement)

•  Dr Mogos Yakob - (Social Movement & Societal readiness for change)

•  Ms Vanessa Tsehaye ( Presentation )

•  Ahmed Al Kaissi (Video Message)

•  Tekea Yohannes USA (NY Bayto) (Endorsement message)

•  Alazar Fissehaye Yiakl UK (Endorsement message)

•  Dr. Zerabruke Gebremariam Bayto Germany (Endorsement message)

•  Mr. Abraham TT - Tslal Yiakl Canada (Endorsement message)

•  Mr. Michael Mebrahtu – Tslal Hagere Ferensa (Endorsement message)

•  Sey Kota (Poem message)

•  Gebrai Endrias (Message )

•  Fundraising update (Ghezae and Tewelde)

•  Iskias Naizghi Detroit, MI

•  Mr. Mehari Meles USA New Jersey (Endorsement message)

•  Mr. Dawit Gebremichael (Captain Eritrea) (Team Global: Endorsement Message)

•  Dr. Thomas Araya (Endorsement Message)

•  Mr. Beyene Gerezgiher (Wufuy) Bright future (Endorsement Message)

•  Berhan Nurhussein Aberra (Selfi Nahda Eritrea) (Endorsement Message)

•  Sengal Woldetnsae (Endorsement Message)

•  Fetwi (ምንቅስቓስ ንፍትሒ ኤርትራ people on the ground or Ground connections) (Endorsement Message)

•  Eyorus Hayle (ጸብጻብ ሕብረት ኤርትራውያን ንምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ - Fight Covid-19 campaign report)

•  Mr. Mengsteab Asmerom (On behalf of Eritrean Political Forces) (Endorsement - Solidarity Message in Tigrinya )

•  Mr. Idris Humed (On behalf of Eritrean Political Forces) (Endorsement - Solidarity Message in Arabic)

•  Ms. Salem Haile - California (Role of Diaspora born Eritrean)

•  Mr. Paulos Tesfagiorgis (Endorsement message)

•  Election Committee ኣምራጺት ሽማግለ:
- Mr. Tsegay Ghebrehiwet (UK) ቅጥዕታትን መስርሕን ምርጫ።
- Mr. Bereket Arefainne (Denmark) ቃል ኣምራጺት ሽማግለ።
- Mr. Asihel Betsuamlak (US) Swearing ceremony (ስነስርዓት ማሕላ).

•  Mr. Wesenseged Hagos (New Chairman of Global Yiakl) - Speech

• ደምዳሚ መግለጺ ጉባኤ፡ ብትግርኛ (Video).
•  Global Yiakl 1st Congress Press Release. Arabic, by Asihel

•  Mr. Hamid Salim (Vice Chairman of Global Yiakl ምክትል ኣቦ መንበር) Speech

•  Robel Tareke (new leadership) - speech

•  Ghezae Hagos (new leadership Gosguasn Wudeban) - speech

•  Luel Tesfu (new leadership Ground-connection and Research and info) - speech

•  Mulgeta Kidane (new leadership) - speech

•  Teamirat Seyoum Manchester UK (new leadership Engagement Team coordinator) - speech

•  Menges Ghebreyesus (new leadership) - speech

•  Tesfay Rezene Sweden (new leadership second-secretary) - speech

•  Mr Peter bayto Yiakl Germany - speech

• ርእይቶታትን ለበዋታትን (Comments):
- Mr. Amanuel Teame Artist
- Mr. Simon Hagos (comment)
- Mr. Tekie Ghebregziabiher (comment)
- Mr. Tesfai Tecle (comment)
- Ms. Saba Abraham (comment)
- Ms. Azieb Tekle (comment)
- Mr Amin Jaber (comment)
- Memhr Abebe (comment)
- Ms. Etiemar Negusse (comment)
- Mr. Tewelde (comment)
- Mr. Ghebreyesus Me Yiakl Germany (comment)


See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር:

ማዕከን ዓለም ለኻዊ ይኣክል ነሰስን፡
Global Yiakl GYM is organizing this fundraiser

https://gofund.me/6d4135ce


•  GLOBAL YIAKL MOVEMENT SYMPOSIUM
- ሲምፖዚየም ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል፡ ندوة المنظم: حركة كفاية العالمية
June 26 - 27, 2021


Share with friends:


Latest Video Releases of Yiakl.
ናይ ይኣክል፡ እዋናዊ ቪድዮታት።See also Related /  ምስዚ ዝተኣሳሰር ሓበሬታ፡-


Share with friends: