November 2021 - Archive   << Back

Home መእተዊ  Articles ጽሑፋት  Documents ሰነዳት  Culture ባህሊ  Links ምትእስሳር  Archives ከብሒ  Contact us ርኸቡና

Search our site መድለዪ:
 


30/11/2021 23:48 PM

25 November - International Day for

the Elimination of

Domestic Violence against Women.

25 ሕዳር፡ ዓለምለኻዊ መዓልቲ፡

ንምጥፋእ ዘቤታዊ ዓመጽ፡

ካብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ።

25 نوفمبر - اليوم العالمي للقضاء على العنف المنزلي ضد المرأة

Seminar by: Ms. Zewdi Tesfamariam and Ms. Alganesh Ghebre. ዕዱማት ኣጋይሽ፦ ወይዘሮ ዘውዲ ተስፋማርያም ምስ ወይዘሮ ኣልጋነሽ ገብረ።

و السيدة/ زودي تسفاماريام السيدة/ القانيش قبري

ፖለቲካዊ ሰሚናር ኣብ፦ ዘተ ንሓባራዊ ንቕሓት (Seminar at፡ Dialogue for Common Awareness) ندوة سياسية في مجموعة حوار لوعي المشترك

Friday, 26 November 2021


30/11/2021 23:48 PM

The impact of the war to us and our region; exploring possible ways forward.

እዚ ኲናት፡ ንዓናን ንከባቢናን ዘብጽሖ ጉድኣትን ዝገድፎ ሳዕቤናትን፤ ናይ ሓዋሩ መዋጽኦ’ኸ እንታይ ክኸውን ይኽእል?

تأثيرات هذه الحرب علينا وعلى منطقتنا والمخارج المستقبلية الممكنة

Keynote speaker: Mr. Habtegiorgis Abraha. (ELF Veteran).

Moderator: Dr. Amanuel Mehreteab (EPLF Veteran).

Snitna Network Seminar: Saturday, 20 November 202128/11/2021 22:14 PM

ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)

Voice of Eritrea at CKDU

ናይ Sunday 28 November 2021 show መደብ

ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ተ.ሓ.ኤ.) ገድላዊ ተሞኩሮኡን ዝኽርታቱን።

Testimony and experience as freedom fighter with ELF. Veteran Girmay Bokre (Bokrila)

ገዲም ተጋዳላይ፡ ግርማይ ቦኽረ (ቦኽሪላ)

ዕለት Sunday, 28 November 2021፡ ዕዱም ጋሻና፡ ገዲም ተጋዳላይ፡ ግርማይ ቦኽረ (ቦኽሪላ)፡ ኢዩ ክኸውን። ንካልኣይ እዋን ምሳና ክቐርብ ኢዩ። ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ተ.ሓ.ኤ.) ገድላዊ ተሞኩሮኡን ዝኽርታቱን ከካፍለና ተዳልዩ ኣሎ። ዝብል ኢዩ። ግርማይ ቦኽረ፡ ዛጊት፡ ሰለስተ መጻሕፍቲ ደሪሱ ንኣንበብቲ ዘቕረበ ኢዩ።

Our Voice of Eritrea guest on Sunday, 28 Novrmber 2021 is veteran and author of three books, Mr. Girmay Bokre ( Bokrila). He will share with us, his testimony and experience as freedom fighter with ELF.

 Part-1/2 (31 Oct 2021):     Part-2/2 (31 Oct 2021):

 Part-2/A (21 Nov 2021):    Part-2/B (21 Nov 2021):

 Part-3/A (28 Nov 2021):   Part-3/B (28 Nov 2021):

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


26/11/2021 19:14 PM

Book Release - Biography of

Dr. Emabaye Weldemariam.

መመረቕታ መጽሓፍ ታሪኽ ህይወት

ዶክተር እምባየ ወልደማርያም

by Emnetu Tesfay

መእተዊ

ኤርትራ፡ ከም ሃገር ካብ ትቐውም፡ ልዕሊ 130 ዓመታት ኣቚጺራ ኣላ። ኣብዚ ናይ ልዕሊ ሓደ ዘመን ዕድመኣ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታትን መዳያት ህይወትን ዓቢ ኣበርክቶን ቁምነገርን ዝገበሩ፡ ካብ ፍረ-ማህጸና ዝፈረዩ ብዙሓት ጀጋኑ ኣለውዋ። እቶም ቅድሚ ከም ሃገር ምቛማ ዝነበሩ ጀጋኑኣ ምስ እንውስኸሎም ድማ፡ እቲ ቊጽሪ ኣዝዩ ከም ዝበዝሕ ርዱእ እዩ። ይኹን እምበር፡ እቲ ቅያን ጅግንነትን ደቃ፡ ከምቲ ብዝሑን ዓይነቱን፡ ዳርጋ ብኣፈ ታሪኽ እንተ ዘይኮይኑ፡ ብኸምቲ ዝድለ መጠን፡ ብጽሑፍን ካልእ ውሑስ መንገድን ይስነድ የለን። ህሉዋትን መጻእትን ወለዶታት ድማ፡ ብቐሊሉ ከም ዝረኽብዎ ንምግባር ዝኻየድ ዘሎ ጻዕርታት ዘዕግብ ኣይኮነን። እዚ፡ ከም ሓደ ዜጋ ከተሓሳስበኒ ካብ ዝጅምር፡ ልዕሊ ሸሞንተ ዓመታት ኣቚጺሩ ኣሎ። Read more


26/11/2021 19:14 PM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

ናይ Saturday, 20 Nov. 2021 መደብ

ዕላማ ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ

ጸረ ኤርትራዊ ሃገርነት ኢዩ።

Isaias Afewerki's aims are Anti-Eritrean Nationhood.


26/11/2021 19:14 PM

እከይን (Wickdness) ቀይዲን፡ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ

ብ’ፍትዊ ክፍለ ከምኡውን ብዙ ቡቱኞሊ

ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር

እከይ ተግባር ማፍያዊ ደስቡጣ ስርዓት ኢሳያስን ውሑዳት ዑሱባቱን፣ ነዚ ምንቕ ክብል ዘይካኣለ ኣብ ደምበ ፍትሒ ዝዋሳእ ብጡርኑፍ ይኹን ብውልቁ ምስ ግዜን ኩነታትን ክጓዓዝ ዘይምኽኣሉ ንምግንዛብ ብ-ጠቕሲ ሊቅ ሞንተስኲው (Montesquieu) ክንጅምሮ፡፡

ሞንተስኲው ይብል፣ “ ኣብ ሞንጎ ተፍጥሮ/ባህሪ ናይ ሓደ ስርዓት እቲ ናቱ መትክል/እምነት ከምዚ ዝበለ ዓይነት ፍልልይ ይርከቦ። ናቱ ተፍጥሮ ወይ ባህሪ ግብሪታቱ’ዩ ምስክር ዝኾኖ፣ እቲ ናቱ ተፈጥራዊ ባህሪ፣ እከያዊ ይኹን ተንኮላዊ ከምኡ ሕያዋይ ሩህሩህ ፍትሓዉን ሰብኣዊ መሰላት ዝሕሉ፣ ክገብሮ ይኽእል’’። Read more

See Also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


19/11/2018 01:55 AM

Press Release

Eri-Justice - 01 November 2021:

A workshop on gross human right violations in Eritrea: Evidence-based approach

ወግዓዊ መግለጺ፡ ጨንፈር መጽናዕቲ ሰብኣዊ ግህሰት፣ ምንቅስቃስ ኤርትራውያን መንእሰያት ንፍትሒን/ዲሞክራሲን

It is a well-known fact that Eritrea is in the grip of a severe winter of a totalitarian dictatorship that tolerates any form of dissent. According to reports of the UN Human Rights Council on Eritrea, the government and ruling party, the People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ), have perpetrated crimes of enslavement, imprisonment, enforced disappearance, torture, persecution and murder. The report also reported that high-level officials authorized sexual violence as a method of punishment in compulsory military service camps – where conscripts are subjected to indefinite periods of national service – concluding that these crimes amount to sexual slavery and torture. Thus, … Read more


19/11/2018 01:55 AM

ደምዳሚ ኣዋጅ

ቀዳማይ መስራቲ ጉባኤ፡

ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን (ውሓኤ)

16 ሕዳር 2021

ጉባኤ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ “ክብርና ክምለስ ሓቢርና ንቃለስ” ዝብል መሪሕ ጭርሖ እዩ ተኻይዱ። ካብ መጀመርታ ካልኣይ መንፍቕ 2020 ጀሚረን ሰለስተ (3) ኣሓት ውድባት (ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፣ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፣ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-(ሕድሪ)፣ ናይ ዘተ መስርሕ ከካይዳ ድሕሪ ምጽናሕ፣ ኣብ 28 ለካቲት 2021 ድማ ናይ ምትሕንፋጽ ስነ-ስርዓት ብምክያድ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን (ውሓኤ) ከም ዘቖማ ዝዝከር እዩ። ድሕሪ ናይ

ምትሕንፋጽ ስነ-ስርዓት መስርሕ ምክያድ፣ ውሓኤ ቀዳማይ ጉባኤ ንምስልሳል ክሰርሕ ጸኒሑ። እነሆ ድማ ካብ ዕለት 12 ክሳብ 16 ሕዳር 2021 ቀዳማይ ጉባኤኡ ከም ዘቃንዐ ንህዝቢ ኤርትራ ከበስር በቒዑ’ሎ። Read more

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


10/11/2021 22:07 PM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

ናይ Wednesday, 10 Nov. 2021

መግለጺ ንጋባእ፦ እዚ ሰፊሕ ሓይልታት ደምበ ፍትሒ፡ ሓቢሩ ንከይቃለስ ዘታዓናቕፎ መሰናኽላት እንታይ ኢዩ?

A Ngabae Press-Release 10 Nov 2021

ፈነወ ዝጅምረሉ ወትሩ ቀዳም (Every Saturday):

Melbourne: 6:00am | Asmara: 11:00pm | Berlin: 9:00pm | London UK: 8:00pm | Ontario: 4:00pm | NY: 4:00pm |


05/11/2021 19:49 PM

ሰውረት ሸዐብ ሱዳን

ምቃ/ ምስል ናሽጥ ሕቁቂ ወስያሲ

ኡስታዝ፡ ዓብዱራሕማን አሰይድ ቡሃሽም

مقابلت مسل ناشط حقوقي وسياسي الاستاذ عبد الرحمن السيد "ثورت شعب سودان" لخصص

Iterview with Mr. Abdurahman Sayed Bohashem, on the current developments of peoples' revolution in The Republic Sudan.

See Also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


04/11/2021 22:01 PM

September – October 2021 Issue # 71

Bi-Monthly English Organ of the Eritrean People’ s Democratic Party - EPDP

WHO IS TO STOP THE BLOODBATH IN ETHIOPIA?

It is now 12 months since the appalling bloodbath started in northern Ethiopia’s Tigray and extended beyond it; and, as we go to press, the killing fields are not far from Addis Ababa. The UN Security Council, which so far met ten times over the war; the United States; the European Union, the African Union and literally the entire world, begged all sides in the conflict to stop the fratricidal killings before they inflict totally irreparable damage to themselves as Ethiopians. As we helplessly watch the mass killings, we recall with sadness the cost of the border war of 1998-2000 that claimed about 100,000 lives on both sides. The current one-year old conflict in Ethiopia has already proven to be more savage. The final count of an all-round damage will definitely show much uglier figures. >> p.5 Read more Read more

See Also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦

Snitna: Code of Conduct

መርበብ ሓበሬታና ዝምራሓሉ መትከላት

[Snitna.com  ስኒትና]

ስኒትና.ኮም (www.snitna.com)፡ ነቲ ኣብ 1936 ዝወጸ መትከላት ጋዜጠኝነት (UK and Irish journalism): ከምኡውን ንመትከላት ሃገራዊ ማሕበር ጋዜጠኛታት (National Union of Journalists (NUJ)፡ የኽብር። ብተወሳኺ፡ ነቲ ኣብ ዩቱብ ቻነል ዝወጽእ ሓበሬታ፡ ንመትከላት ማሕበራዊ መትከላት ዩቱብ (YouTube Community Guidelines)፡ እናኽበረ የውጽእ። ስኒትና፡ ብዝከኣሎ መጠን፡ ነዚ መትከላት'ዚን ናይ ሃገርና ኤርትራን ህዝባን ክዉንነትን ምርኩስ ገይሩ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታኡ ስኒትና (www.snitna.com) ክውጽእ ዝግብኦ ሓበሬታ እናመመየ ከውጽእ ይህቅንን ይጽዕርን። እዚ ስራሕዚ ምሉእ ዓወት ንክህልዎ ድማ ብዓቢኡ፡ ግቡእ ኣጠቓቕማ ተሳተፍቲን ምትሕብባርን ምስዝህሉ ኢዩ። ስለዚ፡ ነዚ መትከላት ዚ ንምኽባር ንኹሉ ተገልጋላይ'ዚ መርበብዚ ንጽውዕ። ዝኾነ ሃሳዪ ተርእዮታት ምስዘጋጥሙ፡ ቅሬታኹም ወይ ርእይቶኹም ብኢመይል ኣድራሻና ኣቢልኩም ክትልእኩልና ንላቦ። Read more


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on LinkedIn Share via e-mail Print

Copyright© 2013 - www.snitna.com
Contact us ርኸቡና   Design: Yohannes Berhe