Copyright© 2013 - www.snitna.com
Contact us ርኸቡና   Design: Yohannes Berhe

18/09/2022 23:30 PM

ኣይረሳዕናኩምን!

We Will Never Forget You!

لن ننساك أبدا!

memory_of_eritrean_sept_18_2001_victims


18/09/2022 23:30 PM

ዘበንያ ግርንቢጥሲ ማይ ንቐብ

ዶ/ር ብርሃነ ወልደሚካኤል 18/09/2022

ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዘይምልከቶ ናይ ጎረቤት ሃገር ሕድሕዳዊ ትርምስ ንኻልኣይ ግዜ ምእታዉ ኣዝዩ ዘሕዝን ኢዩ። ናይ ትግራይ ሚድያታት ኰነ ተሓባበርቲ ናይ ኤርትራውያን ሚድያታት ከይተረፋ ነቲ ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ዘጋጥም ዘሎ ህልቂት ብሓጎስ ከቃልሕኦ ምስማዕ፥ ሕልና ንዘሎዎስ ነብሰ-ስጋ ዝቕንጥጥ ኢዩ። ኣብ ከምኡ ናይ ሓዘን ሃዋሁው ምእታው ብዘይ ምኽንያት እኮ ኣይኮነን፦ Read more


16/09/2022 00:30 AM Updated

ኲናት፡ ጥፍኣት`ዩ።

ኣይፋል! ንኲናት NO! To War.

See also related. ምስዚ ዝተኣሳሰር፦:


11//09/2022 14:19 PM

ርሑስ በዓል

ቅዱስ ዮውሃንስን፡

ሓድሽ ዓመትን ይግበረልና።

Happy holiday

& Happy Geez New Year!


04/09/2022 23:45 PM

ቃልስና ሸትኡ ክወቅዕ፡ውዳበና ነበርትዕ!

*ካልኣይ ጉባኤ ባይቶ ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል*

Global Yiakl Council 2nd Congress.

المؤتمر الثاني لحركة كفاية الشعبية العالمية الارترية

September 2, 3 and 4, 2022.

See also related. ምስዚ ዝተኣሳሰር፦:


27/08/2022 23:56 PM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

Saturday, 27 August 2022

ዓፈና ምልኪ ጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍ፡ ኣብ እንታይ ኣብጺሑና

What has the repression of the HGDEF dictatorship brought us to?


22/08/2022 19:33 PM

ድኻም ንኣሽቱን ስድራቤታዊ ትካላትን ዋኒናዊ መሃዝነትን፡

ኣብ ኤርትራ

(Small and family businesses and ventures in Eritrea)

ብ'መንግስተኣብ ተስፋዮሓንስ, Ph.D, PDS

መተሓሳሰቢ

እዚ ጽሑፍ ናይ ጸሓፊ ነጻ ኣታሓሳስባን መርገጽን ዝምርኮስን ዘንጸባርቕ እዩ። ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ኣታሓሳስባ፣ መርገጽ፣ ፍልስፍና፣ ወይድማ ናይ ፕሮግራም መርገጺታት ዝውክል ኣይኮነን።

1. መእተዊ

ብዙሓት ግዱሳትን፣ ለባማትን፣ ፈላጣትን ኤሪትራውያን ሃገራውያን ኣብ ብዙሕ ማሕበረ ቁጠባዊን፣ ፖሊቲካዊን፣ ባህላዊን፣ ታሪኻዊን፣ ስነፍልጠታውን ተርእዮታት ኣተኲሮም ብበሊሕ ኣእምሮ ይዋስኡ ኔሮምን ኣለውን። Read more


06/08/2022 23:55 PM

Eritrean Veterans Day 2022, 7th Event.

7ይ ጽምብል፡ መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ።

عيد المحاربين الإريتريين 2022 ، الحدث السابع.

Saturday, 06 August 2022

Cordially invited! ብኽብሪ ንዕድመኩም! دعوة كريمة!


15/07/2022 00:15 AM

Forty Four (44) years ago, Ethiopia murdered my husband Berhane Tesfamariam.

God just watched it happen!

JULY 15, 2022

On this date – 44 years ago – Ethiopia tortured to death my husband, Berhane Tesfamariam. Each murder by a power is a note of cowardice in the history of that country.  

How many Eritreans like Berhane?  To have an estimate of the mass graves filled with remains of innocent Eritreans in our land is hard!

The true toll has never been established. Read more


27/06/2022 12:25 PM

ሳላሳን ሓደን ዓመታት ናጽነት'ዶ ሳላሳን ሓደን ዓመታት ባርነት!

  Part-1:  Part-2:  Part-3:  Part-4:  Part-5:  

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


27/06/2022 12:25 PM  Updated

Eritrea Martyrs day,

20 June 2022:

Reflections and Press Releases.

ዝኽርታትን መግለጺታትን፡

ብኣጋጣሚ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ፡ 20 ሰነ 2022

يوم شهداء إريتريا 20 يونيو 2022: تأملات وبيانات صحفية.

ዝኸበርኩም ኤርትራውያን!

እነሆ እምበኣር፡ ነቲ ሃገርና ዝኸፈለቶ ኣዝዩ ረዚን መስዋእቲ ሓርበኛታት ንምዝካር ዝቖመት መዓልቲ፡ 20 ሰነ፡ ኣቲናያ ንርከብ ኣሎና። ኣብዛ ወርሒ`ዚኣ፡ ነቶም ምሳና እናተቓለሱ ዝሓለፉ ሰማእታት እንዝክረላ፡ ንሶም ዝሓደጉልና ሕድሪን ለበዋን ገምጊምና፡ ነቲ ዘይተመልአ ናብ ሸቶኡ ንምብጻሕ መብጽዓና እነሓድሰላ ዕለት ኢያ። Read more


27/06/2022 12:25 PM

ዕላል ምስ

ብሪ/ጀነራል ተኸስተ ሃይለ

Interview with B/G Tekeste Haile

Host (ኣአንጋዲ): Tv Sened Eritra.

Read more


27/06/2022 12:25 PM

Role of Vitamin D

in Neurodegenerative Diseases.

Dr. Yohannes Haile

ተራ ቫይታሚን ዲ ኣብ ምክልኻል ሕማም ነርቭታት።

ዶ/ር ዮውሃንስ ሃይለ

[EHPN - Eritrean Healthcare Professionals Network]

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


25/06/2022 16:15 PM

ምስጋና፡ ንሚድያ ኤሪሳት

Thanks to ERISAT Media.

ኣበባ ተስፋጊዮርጊስ ባዓታይ፡

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ! ክቡራት ኣሓተይ! ኣሕዋተይ ደቀይ፡ ደቂ ደቀይ!

እዛ ትስዕብ መልእኽተይ ብ15 ሰነ ጀሚረ ዳርጋ ወዲኤያ ከብቅዕ፡ ብገለ ገለ ምኽንያያት ኣተማላኣትለይን። ሕጂ ከም ዝነበረታ የቕርባ’ሎኹ።

ሎሚ መዓልቲ ንሚድያ ERISAT ከመስግንን፡ ክላቦን’የ ተበጊሰ። ብዕለት 11 ሰነ, 2022 “ነጻ ፕረስ ኣብ መስርሕ ደሞክራሲ ዘለዎ ዓቢ ተራ” ዘርእስቱ ብ`ERISAT ዝተኻየደ ዋዕላ (ERISAT Symposium) ኮይኑ፡ ነቲ ብፕሮፓጋንዳ ህግደፍ ኣእዝኑ ጸሚሙ ፍጊዕ ኢልዎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ፡ ሓቂ ሓበሬታት ክረክብን፡ ሓሳቡ ብነጻ ክገልጽን፡ ካብ ካብቲ ምውሳኣት’ቲ ክምሃርን፡ ክመራመረን፡ ክውስንን ዝሕግዝ ዓለማ’ዩ ዝብል ነይሩ። Read more


23/06/2022 23:56 PM

ዕላል ምስ፦

ፊደላት ግዕዝ ሶፍትዌር፡

ዝፈጠረን ዘማዕበለን፡

ኣቶ የማነ ርእሶም።

[ Mahtsen Official: ማህጸን ]

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


23/06/2022 23:56 PM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

Saturday, 25 June 2022

02:00 PM Eastern Time (US and Canada)

"ናጻ ሰብ፡ ናጻ ህዝብን ሃገርን።“

ኣቕራቢ፡ ገዲም ተጋዳላይ ኣቶ ሃብተጊዮርጊስ ኣብራሃ።

Meeting ID: 815 7440 2616 Passcode: 082647


23/06/2022 23:56 PM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

Saturday, 18 June 2022

"ንምልኪ ህግደፍን ንዕንቅፋታት ሓባራዊ ቃልሲ ተቓውሞን፡ ብከመይ ንገጥሞም?"


23/06/2022 23:56 PM

መሰረታዊ ለውጢ-ዶ ወይስ ጽገናዊ ለውጢ

ኩቡራት የሕዋት፡ ነዚ ኣርእስቲ ማለት “ መሰረታዊ ለውጢ-ዶ ወይስ ጸገንዊ ለውጢ” ኣልዒለ ክጽሕፍ ዝተደረኽኩ፣ ኣብዚ እዋን’ዚ ብስም “ ዓቀብቲ ቁዋም ” ኢሎም ዝንቃሳቐሱ ዘለዉ ኣሕዋትን/ኣሓትን ብዛዕባ ምትርጓም ቁዋም 97 ዓቢ ዘመተን፣ነቶም ብ-ኣኽብሮት መምዘኒ ዘይብሎም ስውኣት እናጠቐሱ፡ ፖለቲካዊ ሽርሒት ብምዝውታር ዝጥቀሙ ዘለዉ፣ ቅድም ዓገብ ፣ ካብኡ ሓሊፉ ጠጠው በሉ ዝብል ኤርትራዊ ምሕንጽታ ከቕርብ ስለ ዝደለኹ እዩ። Read more


18/06/2022 23:42 PM

Model for identifying problems and healing process, after Dictatorship.

ብልሓት ምልልይ ጸገማትን፡ ሕውየት ካብ መጉዳእቲን፡ ድሕሪ ዲክታተራዊነት።

نموذج تحديد المشاكل وعملية التعافي بعد الديكتاتورية.

Keynote speaker: Dr. Mogos Yakob, Moderator: Dr. Mebrahtu Ateweberhan, Translator: Mr. Ghirmai Zemichael. ኣቕራቢ፡ ዶር፡ ሞጎስ ያቆብ። ኣላዪ፡ ዶር መብራህቱ ኣተወብርሃን። ኣስተርጓሚ፡ ኣቶ ግርማይ ዘሚካኤል።

Join Zoom Meeting (here)  Live on: FaceBook.

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


16/06/2022 23:41 PM

ID: SR on Human Rights in Eritrea - 2nd Meeting, 50th Regular Session of Human Rights Council.

Interactive dialogue on the oral update of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea, Mohamed Abdelsalam Babiker

ጸብጻብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ፡ ብፍሉይ ጸብጻቢ ወኪል ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ሚስተር መሓመድ ዓብደልሳልም ባቢኬር

13 June 2022

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦See Older Posts ዝሓለፉ ጽሑፋት / ዜናታት >>


19/09/2022 20:39 PM

The Summer PFDJ Died

– A Dossier

By Habte Hagos

Introduction

The summer of 2022 saw an unprecedented challenge to the grip that the Eritrean ruling party, the inaptly named “People’s Front for Democracy and Justice” [or PFDJ] exercises over the Eritrean population dispersed around the world. Perhaps as many as a quarter of all Eritreans currently live in exile, having fled the intense repression that has blighted the nation that won its independence from Ethiopia in 1993. No-one can be sure of the numbers. There has been no modern census of its estimated 3 to 4 million population, which is ruthlessly ruled by President Isaias Afwerki. Read more


16/09/2022 00:30 AM

Eri-Platform:

Eritrea Symposium 2022-II

ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2022-II Aug. 2022

ምድራኽ ሃገር-በቈል ስግግር

ናብ ቅዋማዊ ምሕደራ

ኣምባ. ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ

መኽፈቲ መደረ

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተሳተፍቲ 2ይ ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2022 (2022-II)

ምዉቕ ሰላምታ ብምቕዳም፡ እንኳዕ ናብዚ ኣብ ብራሰልስ፡ በልጁም፡ ኣብዚ ዓመት’ዚ ንካልኣይ ግዜ ዚሰላሰል ዘሎ ኤርትራ ሲምፖዝዩም ብደሓን መጻእኩም።

እዚ፡ ኣብዚ ሃገርናን ዞባናን ኣብ ተቐያያሪ ርሱንን ዝሑልን ተጻብኦታት ተጸሚዱሉ ዘሎ ቅልውላዋዊ ህሞት ዚካየድ ዘሎ እዋናዊ ሲምፖዝዩም’ዚ፡ ፍሉይ ኣገዳስነት ኣለዎ። ኣብዚ ኣገዳስን እዋናውን ሲምፖዝዩም’ዚ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ንካልኣይ እዋን፡ ንምስታፍ፡ ብሕታዊ ዋኒንኩም ኣወንዚፍኩም፡ ካብ ኤውሮጳ፡ ካናዳን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን (ሕመኣ) ብምምጻእኩም ብልቢ አመስግን። Read more

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


16/09/2022 00:30 AM

ለውጢ

ካብ ማዕበል ናብ ትካላዊ ኣሳራርሓ

ብ`ዶክ. ኢንጅነር ፍትዊ ክፍለ፡ ምስ ብዙ ቡቱኞሊ ኣባላት ም.ንፍ.ኤ.ዲ.

ኣብዚ እዋን’ዚ ዝተኻየደን ዝካየድ ዘሎ ጉዕዞ-ለውጢ፣ ከም’ቲ ጉቡኡ፡ ዓቢይን ኣገዳሲ ኣርእስቲ ብምዃን፣ መድረኽ ክትዕን ዘተን ኮይኑ ኣሎ። ነቲ ፈኸም ዝብል ዝነበረ ደምበ ፍትሒ፡ ምብርባርን መስርሐ ለውጢ፣ ግብኡ ሒዙ ቁልጡፉን መስርዑ ዝተኸተለ ንምዃን፣ ህርድግ ክብል ክትርኢ ከሎኻ ተስፋ ይህብን ግዴኻ ንምግባር ክኣ ይጽውዕ። Read more Read more


08/09/2022 23:30 PM

Queen Elizabeth II

has died

ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዳግማዊት ከምዝዓረፋ ቤተንግስነት ባኪንግሃም ኣፍሊጡ [BBC]

See also related. ምስዚ ዝተኣሳሰር፦:


01/09/2022 00:41 AM

መበል 61 ዓመት

ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም 1961፡

ምጅማር ብረታዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ።

الذكرى الستون لبداية النضال من أجل التحرر المسلح للشعوب الإريترية ، 1 سبتمبر 1961.

61st Anniversary of the Start of Eritrean people's Armed liberation struggle, 1st September 1961. (1961 - 2022)

ቃልሲ፡ ብኣድማዕነት፡ ንሓርነት!


22/08/2022 19:33 PM

AN APPEAL:

Requesting a ban to Eritrean regime's planned festival in Switzerland, for 27 August 2022.

By The Eritrean community in Switzerland

Subject: Planned propaganda event of the Eritrean regime in Switzerland

Honourable members of the Conference of Directors for Justice and Police By this letter, we would like to draw your attention to the so-called "Eritrea Festival", which is being organised every summer under the guise of a "cultural event" at the behest of the Eritrean regime not only in Switzerland, but in numerous other European countries as well.

By organising concerts with musicians who enjoy a certain degree of fame among the Eritrean public, the regime of President Isaias Afewerki manages to attract the members of the diaspora; the main aim is, however, to be able to spread its political messages of war and hatred. Anti-Western and, more recently, pro-Russian propaganda ... Read more

NO CELEBRATION FOR ERITREAN UNJUST REGIME IN SWITZERLAND.


13/08/2022 23:56 PM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

Saturday, 13 August 2022

02:00 PM Eastern Time (US and Canada)

ናይ ተቓውሞ ፖለቲካዊ ውድባት ዓቕምታተን ጸንቂቐን ዲየን?

Have the opposition political parties exhausted their capacities?


30/07/2022 20:53 PM

ፖለቲካዊ ለውጢ ካብ ውሽጢ ኤርትራ፤

ተኽእሎታትን ብድሆታትን

ብ'ዶ/ር ዮውሃንስ ሃይለ

“እንቋቖሖ ብናይ ውሽጢ ሓይሊ ክስበር ከሎ ህይወት ይዘርእ/ይጅምር ወይ ጫቚት ይጫጫሕ፤ ብናይ ደገ ሓይሊ ክስበር ከሎ ከኣ ህይወት የብቅዕ ወይ ጫቚት ይመውት” ዝብል ኣምር ኣሎ። እዚ ኣበሃህላ’ዚ፤ ኩሉ ለውጥታት ካብ ውሽጢ ክምንጩ እንከሎ ዝያዳ ከምዘድምዕን ጠቓሚ ከምዝኸውንን ዝእምት እዩ። ኣብ ኩሉ ህይወትና እንኮላይ ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን ህይወትና ከኣ ክንጸባረቕ ይኽእል። Read more


29/07/2022 17:52 PM

ቃል ፈነዋ

ናይ ወይዘሮ ኣዜብ ገብረሂወት፡

ብዓልቲ-ቤቶም ን`ነፍስሔር ግራዝማች ገብረሚካኤል ብስራት።

ዶ/ር ጠዓመ መብራህቱ፡ ብስም ምሉእ ስድራቤት ነፍስሔር ግራዝማች ገብረሚካኤል ብስራት።


ሎሚ ንግሆ መርድእ በጺሑኒ፡

ወላዲትካ ኣዜብ ዓሪፋ ኢሎምኒ፡

ልበይ ተቐምሰለ፡ ኣምዑተይ ሓረረ፡

ጓህየይ ዓሞቐ፡ ንብዓተይ ዛረየ።

Read more


23/07/2022 23:42 PM

Our Political situation and Healing, after Dictatorship.

ፖለቲካዊ ኩነታትናን ፈውስናን፡ ድሕሪ ምልካዊ ስርዓት።.

وضعنا السياسي وتضميد الجراح بعد الديكتاتورية

Keynote speaker: Dr. Mogos Yakob, Moderator: MS. Mebrat Deres, ኣቕራቢ፡ ዶር፡ ሞጎስ ያቆብ። ኣላዪት፡ ወ/ሮ መብራት ደረስ።

Join Zoom Meeting (here) Watch Live: FaceBook.

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


16/07/2022 23:45 PM

ጋዜጣዊ መግለጺ

ማእከላይ ባይቶ ው.ሓ.ኤ  

ማእከላይ ባይቶ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን (ው.ሓ.ኤ)፣ ብዕለት 09 ሓምለ 2022፣ 3ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ኣካይዱ። ኣቦ መንበር ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ብጻይ ተስፋይ ኣለም፣ ኣብ መኽፈቲ እቲ ኣኼባ ንተሳተፍቲ ኣኼባ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ቃል ብምሃብ፣ ብምኽንያት ኣጋጣሚ ብዓል ዒድ  ኣል-ኣድሓ ንብጾት ኣመንቲ ምስልምና ናይ እንቋዕ ኣብዚ ኣብጽሓኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ።  Read more

See also related ምስዚ ዝዛመድ:


15/07/2022 00:15 AM Updated

Introduction to

Eritrean Political parties and Civic movements.

ሌላ ምስ፡ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን ኤርትራ፡

ሰላም ክቡራት በጻሕቲ ናይዚ ገጽ፡

ዕላማ ናይዚ ገጽ፡ ህዝብና ምስ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን ኤርትራ ንኽላለ፡ ከምኡ`ውን ፖለቲካዊ ውድባትን ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን ምስ ህዝበን ንክላለያን ዕላማ ፖለቲካዊ መደባተን ንህዝቢ ዝሕብራሉ ባይታ ንምፍጣር ኢዩ።

ኣብቲ ንቡር ኣካይዳ ሃገራት ዓለምና፡ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ከምኡ`ውን ካልኦት ማሕበራትን ምንቅስቓሳትን፡ ቅዋም ብዝእዝዞ መሰረት፡ ሕጊ ተኸቲለን፡ ቅጥዕታት ብምምላእ ኢየን ዝቖማ። Read more


15/07/2022 00:15 AM

ስለምንታይ እዮም ኣበዋትና

"ተመሊስካ እትረድኦስ ገዲፍካዮ ኣይትእቶ" ክብሉ ዝመሰሉ?

ንምኽሮም'ከ ንትግብሮ'ዶ ኣሎና?

ዘተ ምስ ኣቶ ዮውሃንስ ረፍዲናንዶ ድራር ከምኡውን ኣቶ ዓብዱራሕማን ሰይድ ቡሃሽም።

[Dehay Eritrea ደሃይ ኤርትራ]

Read more


09/07/2022 00:15 AM

Happy Eid Al Adha

to all of us!

!عيد الأضحى السعيد لنا جميعاً

ርሑስ ዒድ ኣል ኣድሓ ይግበረልና ንኹልና!

Read more


03/07/2022 18:52 PM

Biography of

Gen. Aman Michael Andom.

ታሪኽ ህይወት

ጀነራል ኣማን ሚኪኤል ዓንዶም።

"ከም ወተሃደር ፣ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ምስ ፈረንሳዊ ናፖልዮን ዝወዳደር እዩ። ብነብሱ ዝተኣናነንን ፍሽኽታ ዘይፍለዮን መኮነንንን ብዓል ስልጣንን እዩ ነይሩ።

ወተሃደራቱ ስሞም ይፈልጦምን ብስሞም ይጽውዖምን ነይሩ። ዝተረኽበ ምግብን መስተን ፣ ምስ ወተሃደራቱ ብሓባር ዩ ዝምገብ ነይሩ። በዚ ምኽንያት’ዚ ጀነራል ኣማን ብወተሃደራቱ ኣዝዩ ፍቱውን ህቡብን ነበረ። ፍትሕን ሓቅን ሒዙ ከይተወላወለ ዝጎዓዘሉ ዝነበረ መንገዲ እዩ”። “እንተኾነ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ፣ ሓደ ዘይንጸል ባህርያዊ ጠባይ ናይ ድኽመት ነይርዎ። ንሱ ድማ ፣ ልዑል እምነት ኣብቶም ኣብ ኣከባቢኡ ዝነበሩን መሳርሕቱን ምግባር እዩ። እዚ ጥርጣረን ጥንቃቐን ዘይብሉ እምነት ኣብ ሰብ ፣ ክሳዕ ህይወቱ ኣብ ምጥፋእ ኣብጺሕዎ እዩ።"

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


01/07/2022 18:20 PM  Updated

ኣሳወርቲ ኲናት ካብ ምዃን

ንቆጠብ!

Let’s stop being warmongers!

እዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘሎና ቅንያት፡ ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን፡ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕራፍ ናይ ታሪኽ ዝሓቖፈ ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ንኣስፋሕፋሒ መግዛሕታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ፡ ካብ መሬት ኤርትራ ሓግሒጉ ዘውጻኣሉ፡ ኣርማ ናጽነት ብቕልጽሙ ዝዓተረሉ መበል 31 ዓመት ዝኽሪ ናጽነቱ ዘብዕለሉ ቅንያት ኢዩ። ብተማሳሳሊ፡ ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ብፍላይ ከኣ ውጹዕ ህዝቢ ትግራይ፡ ንስርዓት መንግስቱ ሃይለማሪያም ኣልዩ፡ ካብቲ ኣስካሕካሒን  ትምክሕታዊን ብሔራዊ ጭኮና ሓራ ዝኾኑሉ ቅንያት ኢዩ። እዚ ህዝብታት ዚ፡ ንናይ ሓባር ጸላእቱ፡ ብሓባር መኪቱን መስዋእቲ ከፊሉን፡ ናይ ሓባር ናጽነቱ ኣብ 24 ግንቦት 1991 ኣረጋጊጹ ኢዩ። ን30 ዓመታት ክዳመ ዝጸንሐ ክልቲኡ ህዝብታት ሰጊሩ፡ ንዓለም ዘደነቐ ምዉቕ ዝምድናታት ኣብ ሞንጎ ሃገራቱ መስሪቱ። እዚ ኩሉ ህዝብታትና ዝተመነዮን ብሓጎስ ኣፍልቡ እናሃረመ ዝተሓጎሰሉን ናጽነትን ምዉቕ ዝምድናታትን ግን፡ Read more


27/06/2022 12:25 PM

ሓጺር ታሪኽ

ስዉእ አቦና ባሻይ ነስረዲን ስዒድ

Martyr Bashay Nesredin Seid

(Short biography)

ባሻይ ነስረዲን ስዒድ ዚበሃል ወዲ ማይ ደሪሰ ንጡፍ መራሒ ማሕበር ምስልምና (አልራቢጣ አልኢስላሚያ) ብ20 ለካቲት አብቲ ኣብ ኢምባ ደርሆ ኣካያዲ መደበር ባቡር ኰይኑ ዚዓየሉ ዝነበረ ብሸፋቱ ናይ ሰልፊ ሕብረት (አንድነት) ተቐትለ ። ብመሰረት እቲ ሙፊቲ ሺክ ኢብራሂም ኣል ሙኽታር ዝጸሓፎ ጸብጻብ ሰኑይ ምሸት ሰዓት 07:30 5 ሸፋቱ መጺኦም ኣብ ዕዮኡ ኸሎ ሓያሎ ጠያይት ተኰሰሉ ከቢድ ጕድኣት ወሪድዎ ብኡንብኡ ናብ ኣስማራ ተወስደ ኣብ መንገዲ ግን ሞተ። Read more


25/06/2022 16:15 PM Updated

Symposium 2022:

Understanding the Eritrean Constitution.

ሲምፖዝዩም 2022:

ንምዕዛዝ ርድኢት ብዛዕባ ቅዋም ኤርትራ።

ዕለት 23 ግንቦት 2022፡ መበል 25 ዓመት (ኢዮቤልዩ) ቅዋም ኤርትራ 1997 ኢዩ። 23 ብንቦት 1997 - 23 ግንቦት 2022 ማለት`ዩ። ሎሚ ሰንበት፡ ዕለት 22 ግንቦት 2022፡ ኣብ መበል 25 ዓመት ቅዋም ኤርትራ 1997፡ ብማንዛዊ ዝተኻየደን ብቀጥታ ብመንገዲ ኤሪሳት ናብ ኤርትራን ዓለምን እተፈነወ፡ ሲምፖዝዩም ተኻይዱ። ቴማ ናይዚ ሲምፖዝዩም`ዚ፡ "Understanding the Eritrean constitution - Symposium 2022. ሲምፖዝዩም 2022 - ንምዕዛዝ ርድኢት ብዛዕባ ቅዋም ኤርትራ" ዝብል ኢዩ። ኣብዚ ሲምፖዝዩም፡ ሓያሎ ተሳተፍቲ (ኣባላት ኮሚሽን ቅዋም፡ ገዳይም ተቓለስቲ፡ ሰብ ሞያ ሕጊ፡ መንእሰያትን ኣባላት ናይ ዝተፈላለያ ማሕበራትን ናይ ሜድያ ትካላትን) ነይሮም። ሲምፖዝዩም፡ ብኣቦ-መንበር ኮሚሽን ቅዋም ኤርትራ፡ ፕሮፈሶር በረኸት ሃብተስላሰ፡ ናይ መኽፈቲ መልእኽቲ ድሕሪ ምቕራብ፡ ቀጺሉ ካብ ኣባል ፈጻሚ ሽማግለ ኮሚሽን ቅዋም ኣቶ ጳውሎስ ተስፋጊዮርጊስ መግለጺ ስዒቡ። Read moreSee Older Posts ዝሓለፉ ጽሑፋት / ዜናታት >>Eritrea easy start page

Search our site መድለዪ:
 


Insurance Choices


geezword ግእዝ ንመምሃሪ፡ ንመጽሓፊ፡ ንዜማን


Books on Eritrea መጻሕፍቲ ብሳዕባ ኤርትራ


Books on Eritrea መጻሕፍቲ ብሳዕባ ኤርትራ


Books on Eritrea መጻሕፍቲ ብሳዕባ ኤርትራ


  Liive News Update on Eritrea


News-Sites ወብሳይታት


Acolom   ህድሞና

Adal61  ኣዳል61

Adulis Arabic  ኣዱሊስ

Alnahda  ኣልናህዳ

Assenna   ኣሰና

Asmarino   ኣዝማሪኖ

Awate   ዓዋተ

Awna   ዖና

Bayto YIAKL  ባይቶ ይኣክል

BBC Tigrinya ትግርኛ

Beserat ብስራት

Blina.org ብሊና

Daberi ዳበሪ

Dehai   ደሃይ

Dehay Eritrea ደሃይ ኤርትራ

Dekebat   ደቀባት

EHPN - Eritrean Healthcare Professional Network

Ehrea   መዝገብ ግፍዒታት

EMDHR   ኤምዲሰመ

Emnetu’s Eritrea ሰነዳት እምነቱ

EHPN - Eritrean Healthcare Professional Network መርበብ ሰብ ሞያ ጥዕና ኤርትራ

Erena   ኤረና

Eri-Justice EYMD

ERIPS - ERITREAN RESEARCH INSTITUTE FOR POLICY AND STRATEGY

Eritrea's Disappeared Community

EriMedrek   ኤሪ-መድረኽ

Eri-Platform   ኤሪ-ፕላትፎርም

Erisat ኤሪ ሳት

Eritrea Digest  ኤሪትረያ ዳይጀስ

Eritrea Focus  ኤሪትረያ ፎከስ

EritreaHagerey   ኤርትራ ሃገረይ

EritreaHub   ኤርትራ ሃብ

Eritreana   ኤርትራና

EritreaDaily ኤርትራ መዓልታዊ

Eritrean Prisoner Day መዓልቲ ኤርትራውያን እሱራት

Eritrean Veterans Day ሓርበኛታት

Eritrea Sinit Study Group ESSG ስኒት

Farajat   ፈረጃት

Farajat (En)   ፈረጃት እንግ.

Gerger   ገርገር

Global Initiative ዓለምለኻዊ ተበግሶ

Harnet.org ሓርነት.ኦርግ

Hedgait هيدقايت ሄድጋይት

Jeberti   ጀበርቲ

Kunama Agara ኩናማ ኣጋራ

Madote  ማዶት

Mdrebahri ምድረ-ባሕሪ

Meadna   መኣድና

Meftih  መፍትሕ

Mekaleh-Eritra መቓልሕ-ኤርትራ

Meskerem   መስከረም

Modaina   ሞዳይና

N’selam   ን’ሰላም

Our Voice ድምጽና

Pen Eritrea   ፐን ኤርትራ

Samadit   ሳማዲት (Arabic)

Samadit   ሳማዲት (English)

SBS Tigrinya ትግርኛ

Shabait   ሻባይት

SweetKeren ስዊት ከረን

TesfaNews   ተስፋ ኒውስ

Togoruba   ቶጎርባ

UnityDemocraticChanges UDC

VOA Tigrinya ትግርኛ


Radio channels ራድዮ


Adal Voice of Eritrea

Asmarino  ኣዝማሪኖ

Aserna  ራድዮ ኣሰርና

Assenna  ድምጺ ኣሰና

CKDU ድምጺ ኤርትራ - ናዝ የማነ

Dimtsi Delina  ድምጺ ደሊና

Erena (Recorded)  ኤረና

EYSC RADIO  ራድዮ ኢ.ዋይ.ኤስ.ሲ

Ngabae  ፈነወ ንጋባእ

SIMRET RADIO  ራድዮ ስምረት

ESMNS  ራድዮ ስምረት

Radio blina-Jahray ራድዮብሊናጃህራይ

Radio Saeyob  ራድዮ ስእዮብ

Radio Sinit ራድዮ ስኒት

SBS Radio  ራድዮ SBS

Snitna Radio  ራድዮ ስኒትና

Voice of Liberty  ድምጺ ሓርነት

VOA (Voice of America) ድ.ኣመሪካ


TV channels ቲቪ


AAN MEDIA NETWORK

ADHANET TV  ኣድሓነት ቲቪ

ADMAS FORUM ኣድማስ ፎሩም

ATV Asena ኣሰና ቲቪ

ERI-SAT ኤሪ ሳት

Alhiwar tv ኣልሒዋር ቲቪ

Aida Kidane (ሰነዳዊ ቪድዮታት)

Alena Media TV ኣለና ሚድያ ቲቪ

Asmera A'bay ኣስመራ ዓባይ

Bayto YIAKL  ባይቶ ይኣክል

Bokre Culture & History መእምር በኵረ

Dehay Eritrea ደሃይ ኤርትራ

Dialogue for Common Awareness

ዘተ ንሓባራዊ ንቕሓት

مجموعة الحوار للوعي المشترك

Dilalet Hallena ድላለት ህሌና

Education First

Erena ኤረና ዩቱብ

ERI Adal TV  ኤሪ-ኣዳል ቲቪ

Eri-Platform ኤሪ-ፕላትፎርም

ERI-TV Live  ኤሪ-ቲቪ ቀጥታ

ERI-TV Recorded  ኤሪ-ቲቪ ቪድዮ

Eritrea Focus ፎከስ ኤርትራ

Eri- Healthcare ሓፈሻዊ ጥዕና

Eritrean Patriot ድምጺ ሓርበኛ

Eritrea Sinit Study Group ESSG ስኒት

Falfasa فلفسة

FaNus NetWork ፋኑስ

Freedom Tv ፍሪዶም ቲቪ

Gebre Gebremariam ኣስተምህሮታት

George Drar ንመሃር ንፍለጥ ንዕበ

Gezay Gezakum ገዛይ ገዛኹም

Hagerey TV  ሃገረይ TV

Hdri Jeganuna ሕድሪ ጀጋኑና

HGDEF VISION ህግደፍ

INFORM TO EMPOWER ምኽርታት

Kabod TV ካቦድ ቲቪ

MEREB-TV መረብ-ቲቪ

Mestyat Betna መስትያት ቤትና

Ngabae broadcast ፈነወ ንጋባእ

Negarit ነጋሪት

One Nation Eritrea (ONE) ዋን ኔሽን

Robrobia Radio & TV ሮብሮብያ ቲቪ

SBC61 September 61 Broadcast

Setit Media  ሰቲት

Shama Baytona ሻማ ባይቶና

Snitna ስኒትና ዩቱብ

Teddy Press ቴዲ ፕረስ

TEFETAWI TALKSHOW ተፈታዊ ሾው

TempoAfric TV መኣዲ ዘተ

TV Meley ቲቪ መለይ

Tv Sened Eritra  ቲቪ ሰነድ ኤርትራ

The Mary Show ሜሪ ሾው

Voice of Beserat ድምጺ ብስራት

Voice of Eritrea ድምጺ ኤርትራ

Weini Suleiman ወይኒ ሱሌማን

Zelenayo show ንዛተ


Art-Literature   ስነጽሑፍ


Books መጻሕፍቲ

Africantriangle.com ኣፍሪካን ትሪያንግል

Arts  ቅበኣ

Bokre Culture & History መእምር በኵረ

Emkulu  እምኩሉ

Emnetu’s Eritrea ሰነዳት እምነቱ

GeezSoft ግእዝ ሶፍት

GeezUniversity ግእዝ ዩኒቨርሲቲ

Hdrimedia ሕድሪ ሚድያ

Mahmoud Dabrom ማሕሙድ ዳብሮም

Melody for Liberty ቅንየት ንሓርነት

Merebpoetry ድምጺ ብርዒ

Mosaic Bahli ሞዛይክ ባህሊ

Pen Eritrea   ፐን ኤርትራ

QieNit ቅኒት

ZaraTbebat ዛራ-ጥበባት


Culture Education Health

ባህሊ ትምህርቲ ጥዕና


Advice Gen.  ምኽሪ - ሓፈሻዊ

Advice Soc.  ምኽሪ - ማሕበራዊ

Africantriangle.com ኣፍሪካን ትሪያንግል

Books መጻሕፍቲ

Dr. Sharon Woldu ዶክተር-ሻሮን

EHPN - Eritrean Healthcare Professional Network መርበብ ሰብ ሞያ ጥዕና ኤርትራ

EHPN ጥዕናዊ ምኽሪ YouTube

Eritrean attractions  ግርማ ኤርትራ

Eriitrea - Tourist Attractions

Eri- Healthcare ሓፈሻዊ ጥዕና

Drama ድራማታት

Felegg ፈለግ

Fideley ፊደለይ

Genealogy ታሪኽ ወለዶታት ኤርትራ

History   ታሪኽ ኤርትራ

Joseph Leadership Academy

Learn Free ብናጻ ትምህርቲ

Mahtsen Official: ማህጸን

Mosaic Bahli ሞዛይክ ባህሊ

Music   ደርፍታት

Raei HealthyLiving ራኢ ጥዕናና

Towns of Eritrea  ከተማታት ኤርትራ

Tradition  ያታዊ ልምድታት

Where is your Brother? ሓውኻ ኣበይ ኣሎ?


Documents ሰነዳት


Documents more  ካልእ ሰነዳት

Constitution & Constitutionalism ቅዋምን ቅዋማውነትን

Eritrean Constitution English

ቅዋም ኤርትራ ብ`ትግርኛ

الدستور الإرتري)

ሕጊን ስርዓትን ናይ መሬት ዓደቦ

ELF History ታሪኽ ተሓኤ

ELF Jebha ተሓኤ

EPLF History ታሪኽ ህግሓኤ


Political Parties ሰልፍታት


Introduction ሌላ مقدمة

EIC እስላማዊ ጉባኤ ኤርትራ

Alnahda ኣልናህዳ

Blin Nation/ Hodde ዲእሙብኤ/ሆደ

DMES ደምሳኤ

DMLEK ዲምሓኩኤ

ENCDC  ባይቶ

ENSF ድሕነት

ግሃድኤ - ድሕነት ሕድሪ

EPDF ድግሓኤ

EDP ሰዲኤ

EPDP ሰዲህኤ

EFDM ፈደምኤ

ELF ተሓኤ

EUDC ዘመን

Islamic Islah እስላማዊ እስላሕ

PFDJ  ህግደፍ

RSADO ደ. ምንቅስቓስ ዓፋር ቀ.ባ.

OEU ውሓኤ

UEDF ስሙር ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ


Civic Societies ሲቪክ ማሕበራት


CDRIE

CUHRE-SD

ERITREAN-CDM

EC-HRRP

EGS

ERITREAN LAW SOCIETY (ELS)

ELF Veterans Reunion

EYGM

FreeEritrea

HRCE

Network of Eritrean Women


Comm. & Associations ማሕበረኮማት


Eritrean Communities

Eritrean Medical Assoc.

Eritrean Artists Assoc.

Eritrean Self-help Assoc.


Youth Associations

ማሕበር መንእሰያት


Eritrean Youth Movement for Democracy

EYSC

ESMNS

YPFDJ


Religious  እምነታት


Bethel Eritrean Church in UK

Catholic church London

Eritrean Islamic Community UK

Tewahdo

Ulamaa Eritrea


Other Sites ካልኦት ኣገደስቲ  


Educational - Free ናጻ-ትምህርቲ

Horn of Africa Research ምርምር

Emnetu’s Eritrea ሰነዳት እምነቱ

Business ideas

Insurance quotes

Health & Personal care

Travel and Home products


 Magazines & Newspapers,  መጽሔታት፡ ጋዜጣታት፡


Haddas Ertra ሓዳስ ኤርትራ

Ertrea Haddas  ኤረትርየ ሐዳስ

Eritrea Alhaditha  ኤሪትሪያ ኣልሓዲሳ

Ertrea Profile ኤርትራ ፕሮፋይል

Eritrea Liberty Magazine

Men’esey Magazine መንእሰይ

Agizo Magazine ኣግእዞ


 Everyday Low Prices
Home

Google search here:

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on LinkedIn Share via e-mail Print
 ተወሳኺ More News   

Snitna.com ስኒትና:

Code of Conduct.

መርበብ ሓበሬታና ዝምራሓሉ መትከላት


Please help SNITNA.

use button below

ንስኒትና ወፈያ ንምግባር

ኣብዚ መልጎም ጠውቑ

Donation ወፈያ


SNITNA-YouTube


SNITNA-FaceBook


መበቆል ህዝቢ ኤርትራ

Genealogy of

Eritrean People


Eritrean Constitution English

ቅዋም ኤርትራ ብ`ትግርኛ

الدستور الإرتري)

ሕጊን ስርዓትን ናይ

መሬት ዓደቦ


Dr. Bereket Habteselassie

Understanting ConstitutionATV Asena ቲቪ ኣሰና


EriSat  ኤሪሳት


AlenaMedia-TV ኣለና ሚድያ ቲቪ


ግዳያት ዲክታቶሪያዊ ምሕደራ ኤርትራ

Victims of Dictatorial Regime in Eritrea

memory_of_eritrean_sept_18_2001_victims


Eri-Justice EYMD


ሓገዝ ንውጉኣት ሓርነት

Help Disabled Veterans

Eritrean Disabled Veterans in Kassala - ስንኩላን ሓርበኛታት፡ ኣብ ከሰላ


ERI-PLATFORM


Radio Sinit


Radio Saeyob


ERITREA-FOCUS


ዘተ ንሓባራዊ ንቕሓት

Dialogue for Common Awareness

مجموعة الحوار للوعي المشترك


Voice of Eritrea

CKDU Radio Voice of Eritrea


Radio Aserna

Radio Aserna


Radio Ngabae

ፈነወ ንጋባእ


ተጋ/ት ትርሓስ ተኽላይሓውኻ ኣበይ ኣሎ? Hawka abey allo?


Interactive dialogue with Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea

ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ፡


Injustice in Eritrea - hidden story


The Martyr has spoken

ስዉእ ተዛሪቡ

Suwue Tezaribu