Copyright© 2013 - www.snitna.com
Contact us ርኸቡና   Design: Yohannes Berhe

18/03/2023 03:31 AM Updated

ተማሃሮ ኣብ ቃልሲ

1955 - 1975

ካብ ቅያታት ናይ'ቲ ኤርትራውነት ዘጐሃሃረ ወለዶ።

ብወልደየሱስ ዓማር18/03/2023 03:31 AM Updated

ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2023፡

ምውሓስ ድሕነትን ልዑላውነትን ኤርትራ።

መኽፈቲ መደረ፡ ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ።

Eri-Platform, 19/02/2023

Eri-Platform: ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2023

ዝኸበርኩም ተሳተፍቲ ኤርትራ ሲምፖዝዩም 2023፡

ሰላም፡ ደሓን ዶ ሓዲርኩም፧ እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም።

ምዉቕ ሰላምታ ብምቕዳምን፡ 2023 ንዅላትናን ንህዝብናን ዓመተ ጸጋን ራህዋን ኪትኰነልና፡ ዳግም: ሰናይ ትምኒተይ ብምግላጽን፡ ሲምፖዝዩምና ክጅምር እፈቱ። ኣስዒበ፡ ኣብዚ ቍመና ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣብ ወሳኒ ህሞት ዘለወሉ እዋን ዚካየድ ዘሎ ሲምፖዝዩም ንምስታፍ ካብ ካናዳ፡ ኤውሮጳን ኣመሪካን ብምምጻእኩም አመስግን።

እዚ ግሁድን ክፉትን ልዝብ ንምስላጥ ዚዓለመ ሲምፖዝዩም’ዚ ኣብ ሓሙሽተ ዚተዘማመዱን ተመላላእትን ቴማዊ ፓነላት፡ እንተላይ ሓደ ፓነል ናይ ሓፈሻዊ ሕቶን መልስን፡ ዚተወደበ ኢዩ። ነፍሲ ወከፍ ፓነል ብክልተ ኣቕረብትን ሓደ ኣላዛብን ዚቘመ ኢዩ።

 Read more


10/03/2023 20:41 PM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

ቀዳም Saturday, 11 March 2023

ምኽኒያታት ድኽመት ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ኣብ ምልጋስ ምልካዊ ጉጅለ።

Reasons for the weakness of the Eritrean opposition parties in defeating the dictatorial group.

PART-2 Continues (11 Mar 2023)

 Part-1 (04 Mar 2023):  Part-2 (Watch 11 Mar 2023):

 See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


08/03/2023 02:04 AM

ክብሪ ንኣህጉራዊ መዓልቲ

ደቂ ኣንስትዮ 2023!

Glory to International Women's Day 2023!

መልእኽትታትን ኣስተንትኖታትን።
Messages and Reflections.

ኤርትራዊት ኣደ፡ ካብ ዘሎ ምልካዊ ኣደራዕን ሓሳር ዝመልኦ ናብራን፡ ሓራ እትወጽሉ እዋን ቀረባ ኢዩ። እዚ ናይ ሓርነትን ማዕርነትን ጉዕዞ፡ ብሓባራዊ ቃልስና ክዕወት'ዩ።

The time is near when the Eritrean mother will be freed from the existing dictatorial oppression and misery. This journey of freedom and equality will be won through our collective struggle. Read more


03/03/2023 23:06 PM

January – February 2023 Issue # 78

Bi-Monthly English Organ of the Eritrean People’ s Democratic Party - EPDP

HEY—WHEN WILL YOU GET SERIOUS ABOUT ERITREA?

The writer of a recent article about Eritrea in the National Interest of 10 January 2023 was neither Eritrean nor an empathetic human rights activist touched by the untold suffering of the Eritrean people and their neighbours. Rather, he was an American journalist whose piece of writing, entitled: ‘It’s time to get Serious about Eritrea’, was a call to all those who matter, and who can help in a way or the other. Our Liberty magazine, always tried to draw the attention of the UN system, the EU, the African Union and all global democracies in the Progressive Alliance of which the EPDP is a part, to the sad situation in Eritrea that has been going on for decades. Read more

See Also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


24/02/2023 21:45 PM Updated

Symposium 2022:

Understanding the Eritrean Constitution.

ሲምፖዝዩም 2022:

ንምዕዛዝ ርድኢት ብዛዕባ ቅዋም ኤርትራ።

ዕለት 23 ግንቦት 2022፡ መበል 25 ዓመት (ኢዮቤልዩ) ቅዋም ኤርትራ 1997 ኢዩ። 23 ብንቦት 1997 - 23 ግንቦት 2022 ማለት`ዩ። ሎሚ ሰንበት፡ ዕለት 22 ግንቦት 2022፡ ኣብ መበል 25 ዓመት ቅዋም ኤርትራ 1997፡ ብማንዛዊ ዝተኻየደን ብቀጥታ ብመንገዲ ኤሪሳት ናብ ኤርትራን ዓለምን እተፈነወ፡ ሲምፖዝዩም ተኻይዱ። ቴማ ናይዚ ሲምፖዝዩም`ዚ፡ "Understanding the Eritrean constitution - Symposium 2022. ሲምፖዝዩም 2022 - ንምዕዛዝ ርድኢት ብዛዕባ ቅዋም ኤርትራ" ዝብል ኢዩ። ኣብዚ ሲምፖዝዩም፡ ሓያሎ ተሳተፍቲ (ኣባላት ኮሚሽን ቅዋም፡ ገዳይም ተቓለስቲ፡ ሰብ ሞያ ሕጊ፡ መንእሰያትን ኣባላት ናይ ዝተፈላለያ ማሕበራትን ናይ ሜድያ ትካላትን) ነይሮም። ሲምፖዝዩም፡ ብኣቦ-መንበር ኮሚሽን ቅዋም ኤርትራ፡ ፕሮፈሶር በረኸት ሃብተስላሰ፡ ናይ መኽፈቲ መልእኽቲ ድሕሪ ምቕራብ፡ ቀጺሉ ካብ ኣባል ፈጻሚ ሽማግለ ኮሚሽን ቅዋም ኣቶ ጳውሎስ ተስፋጊዮርጊስ መግለጺ ስዒቡ። Read more


20/02/2023 17:30 PM

ብዙሕነት`ዶ ህዝባውነት?

ብዙሕነት`ዶ ህዝባውነት?

ዓለም-ለኻዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል፡ ካብ ዝብገስ ኣትሒዙ ብዝተፈላለዩ ብድሆታት ክፍተን ጸኒሑ ኣሎ። እዚ ፈተነታት`ዚ፡ ኣሽንኳይዶ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ንነዊሕ ዝጸነሐ ሰብ፡ እቲ ንመጀመርያ ግዜ፡ ድሕሪ ምኽታም ውዕል ሰላም ኢሳያስን ኣብይን፡ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ፡ ኢዱ ክሕውስ ዝጀመረ ሰብ’ውን እንተኾነ ዝስሕቶ ኣይኮነን። ኣብ ምፍጣር፡ ዝኾነ ምንቅስቓስ ይኹን ውዱብ ሓይሊ፡ ከጋጥም ዝኽእል ባህርያዊ ተርእዮ ብምዃኑ ከኣ፡ ክሕለፍ ከምዘለዎ ርዱእ’ዩ። Read more


18/02/2023 10:30 AM

ቃለ-መሕትት ፕረ. ኢሳያስ ምስ ኤሪ-ቲቪን፡ ሕቡእ መልእኽቱን።

ሓተታ ግሎባል ይኣክል፡ 15 feb 2023።

President Isaias's interview with eritv and his hidden message,

analysis by Global Yiakl, 15 feb 2023.

President Isaias's interview with eritv and his hidden message, analysis by Global Yiakl, 15 feb 2023.

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ፡ ንኣርባዕተ ተኸታተልቲ ሰሙናት ዝኸይድ “ቃለ-መሕትት” ኣብታ እንኮ ተለቭዥን ኤርትራ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ። ኣብቲ ንሰዓትን 20 ደቓይቕን ዝኸደ ቀዳማይ ርክቡ፡ “ጃንዳ ወያነን ጃንዳ ዋሽንግተንን” ከይጠፈአ ድቃስ ከምዘየለ ኣተንቢሁ ኣሎ። “ጃንዳ ወያነ ከነጥፍእ፡” 35 ዙርያ ሳዋ ካብ ወሰደልና፡ “ጃንዳ ዋሽንግቶን ከነጥፍእ” ክንደይ ናይ ሳዋ ዙርያ ከምዝወስደልና መቸም ንመላሲ ይጭነቆ ኢዩ። ኣብዚ እቲ ብኢሳያስ ዝቐረበ ትሕዝቶ (content) ዘይኮነ፡ ነቲ ብኢስያስ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ (context) ጥራይ ኣተኲርካ ምዝራብ፡ ዝያዳ ተመራጺ’ዩ። ምኽንያቱ፡ እቲ ሰይጣናዊ መልእኽቲ ኣብቲ ዝርዝር ሰፊሩ ስለዘሎ። Read more


15/02/2023 12:24 PM

ሰኣን ሓድነት’ዶ ዓድኻ ይዝመት

ተስፋይ ተኽለ (ደበሳይ)

Why permit our country plundered, for lack of our unity!

ሰኣን ሓድነት'ዶ ዓድኻ ይዝመት! ተስፋይ ተኽለ - ደበሳይ

“እቲ አብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ አብይን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ተባሪዑ ንልዕሊ 17 አዋርሕ ዘቚጸረ አዕናዊን መህለቒን ኲናት፣ አብ ርሑቕ ዘይኮነ እዋን ምዝዛሙ ዘይተርፎ ምዃኑ ምንም ዘጠራጥር አይኮነን። ናይዚ ኲናት'ዚ ቀንዲ መሃንድሳት አብይን ኢሳያስን ክኾኑ ከለዉ ፎርማጆ'ውን ሳልሳይ መሐዛኦም ኢዩ ኔሩ። Read more


13/02/2023 16:58 PM

ምሌላ ምስ ደራሲት መጽሓፍ፡

ጸላም ሳንዱቕ፡

ወ/ሮ ሳራ በላይ

Author of a book, Black Box, Ms. Sara Belay

ምሌላ ምስ ደራሲት መጽሓፍ፡ ጸላም ሳንዱቕ፡ ወይዘሮ ሳራ በላይ፡

“እዚ መንበሪና ጓዻጉዲ ብዙሕ ዘውራሕርሕ ኣዒንቲ ኣሎ፡ ኩቶ ካብዘን ኣዒንቲ እዚኣተን ከተምልጥ ዝከኣል ኣይኮን። Hሰክፍ ዘጨንቕ የብልክን።"

“ንብዓተይ ማንታ ማንታ ኮይኑ ወሓዘ። ንደቀምሓረ ሓንሳብን ንመዳእታ ግዜን ደው ኢለ ጠመትኩዋ። ኩሉ ኣብኣ ዘሕለፍኩዎ እዋናት ቁልዕነተይን ንእስነተይን ድሙቕ ዝኽሪ ኮይኑ ቅጅል በለኒ።"

“ገድሊ ሰባት ብወለንታኦም ፈትዮምን ረድዮምን ዝጽንበርዎ ውተሃደራዊ ህይወት'ዩ። ኣነ ከኣ ብወለንታይ እየ ተጸንቢረዮ። ሰለዚ ወለንተኛታት ብኽብሪ ዝርኣዩ እዩ ዝመሰለኒ ነይሩ፡፡ እቲ ብዛዕባ ገድሊ ዝሓሰቦ ዝነበርኹን፡ ኣብ ብሊቓት ዘጋጠመኒን ፈጺሙ ዘይራኸብ ኮነኒ። ብሊቓት ክጋደል ዘይኩነ ይቕረ ዘይበሃሉ ዓቢ ገበን ፈጺመ ዝኣተኹዎ መቕጽዒ ቦታ ኮይኑ ተሰምዓኒ። Read more


09/02/2023 23:55 PM

1st year anniversary 1ይ ዓመት ዝኽሪ፡

ዜና ዕረፍቲን ዝኽሪን፡

ብጹእ ወቅዱስ ኣቦና፡ ኣቡነ ኣንጦንዮስ

3ይ ፓትሪያሪክ ዘሃገረ ኤርትራ፡

In memory of his holiness Abune Antonios,

3rd Patriarch of the State of Eritrea.

(July 1927 - 09 Feb. 2022)

ብጹእ ወቅዱስ ኣቦና፡ ኣቡነ ኣንጦንዮስ፡ 3ይ ፓትሪያሪክ ዘሃገረ ኤርትራ፡ ንልዕሊ 15 ዓመታት ኣብ ናይ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ሎሚ ሮቡዕ ዕለት 9 ለካቲት 2022 ዓሪፎም።

ኣቡነ ኣንጦንዮስ፡ ንምትእትታው መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ስለ እተቓወሙ፡ ከምኡ`ውን ንፕረሲደንት ሃገረ-ኤርትራ፡ ሰባት ብዘይ ፍትሒ ምእሳር እግዚኣብሔር ዘይፈትዎ ስራሕ ስለዝኾነ፡ ክቋረጽን፡ ዝበደለ እንተልዩ ኣብ ፍትሒ ቀሪቡ ፍርዱ ክወሃብ ኣለዎ ብምባል፡ ብኣካል ስለዝተዛረቡን ኢዩ። Read more

 See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


08/02/2023 21:18 PM Updated

ገምጋማት፡ ትምንኒታትን ትንታነታትን፡

ኣብ ኣጋጣሚ ሓድሽ ዓመት 2023

Assessments, New year wishes and Analyses, on the occasion of New year 2023

التقييمات ورغبات العام الجديد والتحليلات بمناسبة العام الجديد 2023

Assessments, New year wishes and Analyses, on the occasion of New year 2023

ዓመተ-2022፡ መኸተምታ ናይ ኩሉ ሕሰምን መከራን ህዝቢ ኤርትራ ክትከውን፡ ባና ሰላምን ፍትሒን ኣብ ሃገርና ቀደድ ክብልን፡ ልዑል ተስፋ ኣንቢርና ኔርና። እቲ ዘሕዝን ግን፡ ኣብቲ ንኢትዮጵያውያን ጥራይ ዝምልከት ኲናት ሓድሕድ፡ ሃገርና ኤርትራ ኢዳ ብምእታዋ፡ ነፍሲወከፍ ኤርትራዊት ስድራቤት ኣዝያ ተተንኪፋን ተጨኒቓን ኢያ ኣሕሊፋቶ። መጠን ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህይወት ኤርትራውያን፡ ብፍላይ ከኣ መንእሰያትና፡ ብሰንኩ ዝበጽሐ ጉድኣት ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ዝግመትኳ እንተኾነ፡ ብኣሃዝ ንምግላጹ ግን፡ በቲ ስርዓት ዝተዋህበ ወግዓዊ ጸብጻብ ወይ ሓበሬታ የለን። Read more


08/02/2023 21:18 PM

ዘገም ኣብ ዘይብሃሎ ግዜ፡

ዘገም ኣይንበል!

መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት፡

ብኣበባ ተስፋጊዮርጊስ ባዓታይ

New year 2023 message by Mr Abeba Tesfagiorgis Baatai.

ዘገም ኣብ ዘይብሃሎ ግዜ፡ ዘገም ኣይንበል!

ኣብዚ ጠውቑ Read more

ምስዚ ዝተኣሳሰር Related፡


21/01/2023 23:36 PM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

ቀዳም Saturday, 21 January 2023

ስለምንታይ ኢና ንምሕደራ ኤርትራ ብቀጻሊ ክንቃለሶ እንግደድ?

Why do we have to continue to fight the rule of Eritrea?


29/12/2022 21:02 PM

LET OUR PAST BREAKDOWNS DRIVE OUT FUTURE BREAKTHROUGHS!

A Call for New Year Resolution

by Teamirat N Seyoum.

The end of the year is traditionally a time for reflecting on lessons learned from the past 12 months and looking to the future with optimism. New Year’s resolutions offer us a chance to identify specific ways we can improve our lives and make concrete changes for the better. Viewed from the context of our struggle, this is to reflect back with the aim of identifying achievements and areas for improvement or even radical change. Read more


29/12/2022 21:02 PM

ዲብ ኤረትርየ ዝልምቱ ለሐክም ለህለ፡ ሚ ዛልም?

ህጅክ ምስል ሕቁቂ ወምሐልል ስያሲ

ኡስታዝ ዓብዱራሕማን አሰይድ ቡሃሽም

Who rules Eritrea? Injustice or oppressor?

A special chat with the Haqqi and political analyst Mr. Abdurahman Sayed Bohashem.

ምውሓስ ልዑላውነት ኤርትራን፡ መዋጽኦ ንመጻኢን

Part-1   Part-2

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦24/12/2022 02:36 AM

"ምውሓስ ልዑላውነት ኤርትራን፡

መዋጽኦ ንመጻኢን"

Ensuring Eritrean Sovereignty

and the Way Forward.

Seminar organised at Clubhouse EritreaPublicSquare,

on Sunday, 11 December 2022.

ምውሓስ ልዑላውነት ኤርትራን፡ መዋጽኦ ንመጻኢን

Read more

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦See Older Posts ዝሓለፉ ጽሑፋት / ዜናታት >>


10/03/2023 20:41 PM

ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)

Voice of Eritrea at CKDU

ናይ Sunday 19 March. 2023 show መደብ

2 -5 PM Halifax Canada Time

ተቓወምቲ ጉጅለታት ኤርትራ ካብ ዝህልዉ ኣርብዓ ዓመት ሓሊፉ።  ናብ ዓወት ዝወስድ ሓጺር መንገዲ ኣሎ ድዩ?  ከመይ?  እንተዘይኮይኑ ስለምንታይ?

Forty years have elapsed since the Eritrean opposition groups existed. Is there a short way to success? How? If not, why?.

With our Guest: Mr Maasho Solomon.

ምስ ናይ ክብሪ ጋሻና፡ ኣቶ መዓሾ ሰለሙን።

PART-2 CONTINUES (19 Mar 2023)

 Part-1 (05 Mar 2023):  Part-2 (Watch 19 Mar 2023):

 See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


15/03/2023 02:26 AM

ዝኽሪ መበል 59

ታሪኻዊ ስርሒት ቶጎሩባ፡

Commemoration of the 59th Historic Operation of Togoruba.

(15.03.1964 - 15.03.2023)


1


4/03/2023 04:58 AM

ንሓድሽ ኩነታት

ብሓድሽ ናይ ቃልሲ መንፈስ!

መግለጺ ዓለም-ለኻዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል፡

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


06/03/2023 23:25 PM

HUMAN RIGHTS COUNCIL

Enhanced ID: SR on Human Rights in Eritrea - 13th meeting, 52nd Regular Session of Human Rights Council.

ENHANCED INTERACTIVE DIALOGUE

ON THE SITUATION OF HUMAN RIGHTS IN ERITREA,

with participation of the Special Rapporteur, Mohamed Abdelsalam Babiker, OHCHR, civil society and other relevant stakeholders.

ጸብጻብ ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ኤርትራ።

ኣብዚ ጠውቑ

 See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


25/02/2023 23:36 PM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

ቀዳም Saturday, 25 February 2023

እዚ ወትሩ ተቓላሳይ ህዝብና ዚደልዮ እንታይ ኢዩ?

What is that our ever-struggling people want?


24/02/2023 21:30 PM

ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)

Voice of Eritrea at CKDU

ናይ Sunday 26 Feb. 2023 show መደብ

2-5 pn Halifax Canada Time

ግፍዕታት ስርዓት ደርግ ኣብ ከተማ ዓሰብ።

Enemy Atrocities in the Seventies in the Port of Assab.

With our Guest: Ms. Abeba Berhane (Gual Gam'me). ምስ ናይ ክብሪ ጋሻና፡ ወ/ሮ ኣበባ ብርሃነ መድህን (ጓል ጋመ)።

Ms. Abeba Berhane (Gual Gam'me), author of the newly realeased Book called "Enemy Atrocities in the Seventies in the Port of Assab." Ms Abeba was in prison for over 5 years and she witnessed the massacres. ወ/ሮ ኣበባ ብርሃነ መድህን (ጓል ጋመ)፡ ደራሲት ናይታ "ግፍዕታት ስርዓት ደርግ ኣብ ከተማ ዓሰብ።" ዘርእስታ ሓዳስ መጽሓፍ ኢያ። ወ/ሮ ኣበባ ንልዕሊ 5 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝጸንሓትሉ እዋን፡ ነቲ ህልቂት ብዓይኒ ርእያቶ እያ። ኣብዚ ጠውቑ

 See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


20/02/2023 17:30 PM

Press Release

Eritrean Political Forces Diplomacy Committee: Eritrean Dictator Isaias Afeworki’s Shameful Act in a Press Conference in Nairobi, Kenya,

February 14, 2023

The Eritrean Political Forces (EPF) are gravely concerned and express their condemnation of the arrogance and disregard for truth by the Eritrean dictator, Isaias Afeworki, in a press conference held with the Kenyan President William Ruto in Nairobi, Kenya, on February 9, 2023. The press statements by President Ruto and

the dictator of Eritrea were followed with questions by three international media reporters from BBC Africa, Washington Post and Associated Press (AP). Read more


19/02/2023 23:55 PM

ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ)

Voice of Eritrea at CKDU

ናይ Sunday 19 Feb. 2023 show መደብ

ቃልሲ ደምበ ተቓወምቲ ንክዕወት ነዊሕ ግዜ ወሲዱሉ? ከነሕጽሮ ንኽእል'ዶ? እወ እንተኾይኑ፡ ብኸመይ? እንተዘይኮነ'ኸ ስለምንታይ?

OPEN MIC ክፉት ዘተ።

ኣብዚ ጠውቑ

 See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


11/02/2023 23:55 PM

ተሳትፎ መንእሰያት ኣብ ምሕደራ ኤርትራ።

Youth Participation in Eritrean Governance.

مشاركة الشباب في إدارة الحكم في إرتريا

Presenter: Dr Thomas Araya, Moderator: Ms Mebrat Deres, Translator: Mr Ghirmai Zemichael

ኣቕራቢ፡- ዶ/ር ቶማስ ኣርኣያ፡ ኣላዪት፡- ወ/ሮ መብራት ደረስ፡ ኣስተርጓሚ፡ ኣቶ ግርማይ ዘሚካኤል፡

 Saturday, 11 Feb 2023.

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


11/02/2023 23:36 PM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

ቀዳም Saturday, 11 February 2023

ምርግጋጽ ቀጻልነት ህዝቢ ኤርትራ።  

Ensuring the continuity of the Eritrean people.

ضمان استمرارية الشعب الإريتري.

ጋሻና፡ ኣቶ ሃብተጊዮርጊስ ኣብርሃ።


10/02/2023 00:25 AM

ዝኽሪ መበል 33 ዓመት፡

ስርሒት ፈንቅል፡

ሓርነት ከተማ ምጽዋዕ።

33rd Anniversary of Operation Fenkil, The Liberation of Massawa

on 10th Feb. (1990-2023)33rd Anniversary of Operation Fenkil, The Liberation of Massawa

መእተዊ፡- ሃገርና ኤርትራ፡ ብዘይነጽፍ ጸጋታት ባሕሪን ገማግምን እተዓደለት፡ ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ገማግም ባሕሪ እትውን፡ ኣብ ቁልፊ መተሓላለፊ ኣህጉራዊ ማያዊ ንግዲ ናይ ዓለምና እተደኮነት፡ ኣዝዩ ሃብታም ዕቑር ሃብቲ ባሕሪን ገማግሙን እትውንን፡ ሰፊሕ ናይ ገማግም ባሕሪ ማራኺ ቱሪዝም ከተማዕብል እትኽእል፡ ካብተን ኣብ ከባቢ ማእከላይ ምብራቕ ኣለዋ ዝበሃላ ሃብታማት ሃገራት ንኣብነት ኢማራት ዓረብ (ዱባይ) ስሉጥ ናጻ ሃገራዊ ኣገልግሎታት ክትህብ እትኽእል ኣብ ምቹእ ቦታ እተደኮነት፡ ካልእ ብዙሕ ሃብቲን ዘለዋ፡ ተባሃጊት ሃብታም ሃገር ኢያ። ከምኡ ስለዝኾነ፡ ካብ ዓይኒ ጎበጥቲ ኣቋሪጻ ኣይትፈልጥን።። Read more


08/02/2023 21:18 PM

ምእንቲ ዘላቕን ነባራዊን ሰላም ህዝብታት፡ ዶብ ኢትዮጵያ-ኤርትራ ብህጹጽ ይትሓንጸጽ።

ብ'ገብረየሱስ ወልደሚካኤል፡ ካብ ሕ.መ.ኣ (USA)።

ምእንቲ ዘላቕን ነባራዊን ሰላም ህዝብታት፡ ዶብ ኢትዮጵያ-ኤርትራ ብህጹጽ ይትሓንጸጽ። ጽሑፍ ብ'ገብረየሱስ ወልደሚካኤል፡ ካብ ሕ.መ.ኣ (USA)

ልዕሊ ክልተ ዓመት ዘወሰደ ደማውን ኣዕናውን ብቅርሕንትን ኣረማዊ ጭካኔን፡ ስልጣን ንምብሓትን ንምንዋሓን ዝተኣጎደ ሕድሕዳዊ ኲናት ኢትዮጵያ፣ ዓሪፉ ብምህላዉ ዘይቀሰነ ዜጋ ናይቲ ዞባ እንተሎ፡ ደም ሰትዩ ዝጎስዕ ሰብ ጥራይ እዩ። ነቲ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ሓርነት ትግራይን ዝተኸተም ውዕል ሰላም፡ ብሓጎስ ካብ ምሉእ ልቢ እቕበሎን እድግፎን። ኣብ ምሉእ ዓወትን ፍጻሜን ከብጽሕዎ ንዝጽዕሩ ፈጸምቲ ኣካላት ኣስልጦን ዓወትን፣ ነተቶም ዕንቅፋት ክፈጥሩ ነገር ዝጽሕቱሩ ሰረ-ሰላም ድማ ፍሽለትን ወድቀት እምነየሎም። Read more


21/01/2023 01:31 AM

10ይ ዓመት ዝኽሪ፡

ስዉኣት ስርሒት ፎርቶ ኣስመራ -

21 ጥሪ 2013

Martyrs of Asmara Operation FORTO, 21 January 2013፡

10th Anniversary.


ስዒድ ዓሊ ሕጃይ (ወዲ ዓሊ) ምስ ብጾቱ፡ ኣብ ፎርቶ ኣስመራ ብምውጻእ፡- ቅዋም ኤርትራ ክትግበር፡ ኩሎም ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት ናጻ ክልቀቑ ዝጸውዑሉን መስዋእቲ ዝኸፈሉሉን ዕለት (21 ጥሪ 2013) ኢዩ።

 Col. Sied Ali Hijay and his comrades, requested: Implementation of Eritrea's Constitution, Release of all political and conscience prisoners; paid their sacrifice on 21 Jan 2013.  VIDEO-1፡  VIDEO-2

ምስዚ ዝተኣሳሰር Related፡


10/01/2023 23:55 PM

እዋናዊ መግለጺ፡

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ንፍትሒ (ኤሃግፍ)፡ 10 ጥሪ 2023፡

ዓቕሊ-ጽበታዊ ጨካን ስጉምቲ ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ተመሃሮ።

ጕጅለ ህግደፍ፡ ትዓቕሊ-ጽበታዊ ጨካን ስጉምቲ ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ተመሃሮማሊ 09 ጥሪ 2023፡ 5ተ ደቀ`ንስትዮ ዝርከበኦም 67 ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣሲሩ ኣሎ። እዞም ጭልቅዓት ቈልዑ፡ መብዛሕተኦም ተማሃሮ 10ይ ክፍሊ ኮይኖም፡ ምኽንያት መእሰሪም ከኣ፡ ጸረ ህግደፍ ውዳበታት ኣካይድኩም፡ ንተማሃሮ ዘለዓዕል ወረቓቕቲ ዘርጊሕኩም፡ ኣብ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ንመንግስቲ ዝወቅስ ጽሑፋት ሓንጢጥኩም ዝብል ክሲ ከምዝርከቦ ተፈሊጡ ኣሎ።

Read more


10/01/2023 23:55 PM

ደሃይ ኣቕልቦ

ጉባኤ ምጥርናፋት ሓይሊ ዕማም ሃገር ስዊዘርላንድ።

ኣቕራቢ ዶክ. ኢንጂነር ፍትዊ ክፍለ

ብ-ዕለት 20-11-2022 ካብ ንግሆ ሰዓት 9h00 ስጋብ ሰዓት 18h00 ናይ ምሸት ቡዙሓት ውድባትን ምንቅስቓስትን ውልቃውያን ንፍትሒ ዝቃለሱ ዝሓዘለ ፈላማይ ወግዓዊ ግባኤኡ ኣካይዱ፡፡ ካብ ሓይሊ ዕማም ምጥርናፍ ኤርትራውያን ኣብ ሲዊዝ፡ ናብ ሕጋዉን ግብራዊን ቃልሲ ምስግጋር ዝብል ፍረነገር/ቁምነገር (theme) ሒዙ ፡ ንተስፋ ናብ ክውንነት፣ ንባህጊ ናብ ሕግዋነት ዘልብስን፡ ኣብነት ንምዃን ዝህቅን፣ ሽትኡ ክወቅዕ ቆሪጹን ብዘየማተ መስርሕ ክቃለስ ዝተበገሰ ክባሃል ይካኣል፡፡ Read more


29/12/2022 23:36 PM Updated

ርሑስ ቅንያት ልደትን

ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2023 ይግበረልና!

Merry Christmas

& A Happy New Year 2023!

عيد ميلاد مجيد! وعام جديد سعيد 2023!

christmas and new year 2023 wishes from snitna-com29/12/2022 23:36 PM

ጋዜጣዊ መግለጺ፡

ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል - ክፍሊ ጽምዶ፡ 11 ታሕሳስ 2022

ብክፍሊ ጽምዶ ዓለምለኻዊ ይኣክል ዝተዓደመ፡ ኩሎም ሃገራውያን ፖለቲካውያን ሓይልታት፡ ስቪካዊ ማሕበራትን ናይ ሜድያ ትካላትን ዘካተተ ናይ ክልተ መዓልቲ ናይ ምምኽካር ዋዕላ ትማሊ ቀዳም ዕለት 10 ታሕሳስ 2022 ተዛዚሙ። ኣብዚ ክልተ ናይ ዘተ መዓልታት፡ ልዕሊ 50 ውድባት፡ ምንቅስቓሳት፡ ሲቪካዊ ማሕበራትን ልዕሊ 25 ናይ ሜድያ ትካላትን ተዓዲመን። እዚ ብዓርቢ ዕለት 9 ታሕሳስ፡ ብዝክረ ሰማእታት ዝጀመረ ናይ ሓባር ዋዕላ፡ ተጋባእቲ፡ ነቲ ብክፍሊ ጽምዶ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ዝቐረበ፡ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ናይ ምፍጣር ተበግሶ ብሰፊሕ ሰሚዑ። ተጋባእቲ፡ ነቲ ብክፍሊ ጽምዶ ዝተጸወዐ ናይ ምምብህሃል መድረኽ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ምዃኑ ኣስሚሮምሉ። Read more


24/12/2022 02:36 AM

ዓምዲ ስነ-ጽሑፍ:

ክልተ መጻሕፍቲ (1) ህልኽ ሃብቶምን ተስፎምን (2) ሕድሪ መድሕንን ኣልጋነሽን፡

Two books: (1) RIVALRY: between Tesfom and Habtom, (2) Covenant between Medhn and Alganesh.

ብፋርማሲስትን ደራሲን፡ ተስፋይ መንግስ፡ By Pharmacist and author, Mr Tesfay Menghis.

ብቋንቋታት ትግርኛን እንግሊዝኛን፡ ብፋርማሲስትን ደራሲን፡ ተስፋይ መንግስ፡ ተቐሪበናልኩም ኣለዋ።

Here comes to you Two books, (1) RIVALRY: between Tesfom and Habtom, (2) Covenant between Medhn and Alganesh, both in Two-Languages (Tigrinya and English), from Pharmacist and book author,

Mr Tesfay Menghis. Read moreSee Older Posts ዝሓለፉ ጽሑፋት / ዜናታት >>Eritrea easy start page

Search our site መድለዪ:
 


Insurance Choices


geezword ግእዝ ንመምሃሪ፡ ንመጽሓፊ፡ ንዜማን


Snitna Seminars directory ዝሓለፉ ሰሚናራት ስኒትና ኔትዎርክ


Deals of the day ናይ ሎሚ ዋጋታት ዕዳጋ


Books on Eritrea መጻሕፍቲ ብሳዕባ ኤርትራ


Books on Eritrea መጻሕፍቲ ብሳዕባ ኤርትራ


eritrean-political-parties-and-civic-movements


  Liive News Update on Eritrea


News-Sites ወብሳይታት


Acolom   ህድሞና

Adal61  ኣዳል61

Adulis Arabic  ኣዱሊስ

Alnahda  ኣልናህዳ

Assenna   ኣሰና

Asmarino   ኣዝማሪኖ

Awate   ዓዋተ

Awna   ዖና

Bayto YIAKL  ባይቶ ይኣክል

BBC Tigrinya ትግርኛ

Beserat ብስራት

Blina.org ብሊና

Daberi ዳበሪ

Dehai   ደሃይ

Dehay Eritrea ደሃይ ኤርትራ

Dekebat   ደቀባት

EHPN - Eritrean Healthcare Professional Network

Ehrea   መዝገብ ግፍዒታት

EMDHR   ኤምዲሰመ

Emnetu’s Eritrea ሰነዳት እምነቱ

EHPN - Eritrean Healthcare Professional Network መርበብ ሰብ ሞያ ጥዕና ኤርትራ

Erena   ኤረና

Eri-Justice EYMD

ERIPS - ERITREAN RESEARCH INSTITUTE FOR POLICY AND STRATEGY

Eritrea's Disappeared Community

EriMedrek   ኤሪ-መድረኽ

Eri-Platform   ኤሪ-ፕላትፎርም

Erisat ኤሪ ሳት

Eritrea Digest  ኤሪትረያ ዳይጀስ

Eritrea Focus  ኤሪትረያ ፎከስ

EritreaHagerey   ኤርትራ ሃገረይ

EritreaHub   ኤርትራ ሃብ

Eritreana   ኤርትራና

EritreaDaily ኤርትራ መዓልታዊ

Eritrean Prisoner Day መዓልቲ ኤርትራውያን እሱራት

Eritrean Veterans Day ሓርበኛታት

Eritrea Sinit Study Group ESSG ስኒት

Farajat   ፈረጃት

Farajat (En)   ፈረጃት እንግ.

Gerger   ገርገር

Global Initiative ዓለምለኻዊ ተበግሶ

Harnet.org ሓርነት.ኦርግ

Hedgait هيدقايت ሄድጋይት

Jeberti   ጀበርቲ

Kunama Agara ኩናማ ኣጋራ

Madote  ማዶት

Mdrebahri ምድረ-ባሕሪ

Meadna   መኣድና

Meftih  መፍትሕ

Mekaleh-Eritra መቓልሕ-ኤርትራ

Meskerem   መስከረም

Modaina   ሞዳይና

N’selam   ን’ሰላም

Our Voice ድምጽና

Pen Eritrea   ፐን ኤርትራ

Samadit   ሳማዲት (Arabic)

Samadit   ሳማዲት (English)

SBS Tigrinya ትግርኛ

Shabait   ሻባይት

SweetKeren ስዊት ከረን

TesfaNews   ተስፋ ኒውስ

Togoruba   ቶጎርባ

UnityDemocraticChanges UDC

VOA Tigrinya ትግርኛ


Radio channels ራድዮ


Adal Voice of Eritrea

Asmarino  ኣዝማሪኖ

Aserna  ራድዮ ኣሰርና

Assenna  ድምጺ ኣሰና

CKDU ድምጺ ኤርትራ - ናዝ የማነ

Dimtsi Delina  ድምጺ ደሊና

Erena (Recorded)  ኤረና

EYSC RADIO  ራድዮ ኢ.ዋይ.ኤስ.ሲ

Ngabae  ፈነወ ንጋባእ

SIMRET RADIO  ራድዮ ስምረት

ESMNS  ራድዮ ስምረት

Radio blina-Jahray ራድዮብሊናጃህራይ

Radio Saeyob  ራድዮ ስእዮብ

Radio Sinit ራድዮ ስኒት

SBS Radio  ራድዮ SBS

Snitna Radio  ራድዮ ስኒትና

Voice of Liberty  ድምጺ ሓርነት

VOA (Voice of America) ድ.ኣመሪካ


TV channels ቲቪ


AAN MEDIA NETWORK

ADHANET TV  ኣድሓነት ቲቪ

ADMAS FORUM ኣድማስ ፎሩም

ATV Asena ኣሰና ቲቪ

ERI-SAT ኤሪ ሳት

Alhiwar tv ኣልሒዋር ቲቪ

Aida Kidane (ሰነዳዊ ቪድዮታት)

Alena Media TV ኣለና ሚድያ ቲቪ

Asmera A'bay ኣስመራ ዓባይ

Bayto YIAKL  ባይቶ ይኣክል

Bokre Culture & History መእምር በኵረ

Dehay Eritrea ደሃይ ኤርትራ

Dialogue for Common Awareness

ዘተ ንሓባራዊ ንቕሓት

مجموعة الحوار للوعي المشترك

Dilalet Hallena ድላለት ህሌና

Education First

Erena ኤረና ዩቱብ

ERI Adal TV  ኤሪ-ኣዳል ቲቪ

Eri-Platform ኤሪ-ፕላትፎርም

ERI-TV Live  ኤሪ-ቲቪ ቀጥታ

ERI-TV Recorded  ኤሪ-ቲቪ ቪድዮ

Eritrea Focus ፎከስ ኤርትራ

Eri- Healthcare ሓፈሻዊ ጥዕና

Eritrean Patriot ድምጺ ሓርበኛ

Eritrea Sinit Study Group ESSG ስኒት

Falfasa فلفسة

FaNus NetWork ፋኑስ

Freedom Tv ፍሪዶም ቲቪ

Gebre Gebremariam ኣስተምህሮታት

George Drar ንመሃር ንፍለጥ ንዕበ

Gezay Gezakum ገዛይ ገዛኹም

Hagerey TV  ሃገረይ TV

Hdri Jeganuna ሕድሪ ጀጋኑና

HGDEF VISION ህግደፍ

INFORM TO EMPOWER ምኽርታት

Kabod TV ካቦድ ቲቪ

MEREB-TV መረብ-ቲቪ

Mestyat Betna መስትያት ቤትና

Ngabae broadcast ፈነወ ንጋባእ

Negarit ነጋሪት

One Nation Eritrea (ONE) ዋን ኔሽን

Robrobia Radio & TV ሮብሮብያ ቲቪ

SBC61 September 61 Broadcast

Setit Media  ሰቲት

Shama Baytona ሻማ ባይቶና

Snitna ስኒትና ዩቱብ

Teddy Press ቴዲ ፕረስ

TEFETAWI TALKSHOW ተፈታዊ ሾው

TempoAfric TV መኣዲ ዘተ

TV Meley ቲቪ መለይ

Tv Sened Eritra  ቲቪ ሰነድ ኤርትራ

The Mary Show ሜሪ ሾው

Voice of Beserat ድምጺ ብስራት

Voice of Eritrea ድምጺ ኤርትራ

Weini Suleiman ወይኒ ሱሌማን

Zelenayo show ንዛተ


Art-Literature   ስነጽሑፍ


Books መጻሕፍቲ

Africantriangle.com ኣፍሪካን ትሪያንግል

Arts  ቅበኣ

Bokre Culture & History መእምር በኵረ

Emkulu  እምኩሉ

Emnetu’s Eritrea ሰነዳት እምነቱ

GeezSoft ግእዝ ሶፍት

GeezUniversity ግእዝ ዩኒቨርሲቲ

Hdrimedia ሕድሪ ሚድያ

Mahmoud Dabrom ማሕሙድ ዳብሮም

Melody for Liberty ቅንየት ንሓርነት

Merebpoetry ድምጺ ብርዒ

Mosaic Bahli ሞዛይክ ባህሊ

Pen Eritrea   ፐን ኤርትራ

QieNit ቅኒት

ZaraTbebat ዛራ-ጥበባት


Culture Education Health

ባህሊ ትምህርቲ ጥዕና


Advice Gen.  ምኽሪ - ሓፈሻዊ

Advice Soc.  ምኽሪ - ማሕበራዊ

Africantriangle.com ኣፍሪካን ትሪያንግል

Books መጻሕፍቲ

Dr. Sharon Woldu ዶክተር-ሻሮን

EHPN - Eritrean Healthcare Professional Network መርበብ ሰብ ሞያ ጥዕና ኤርትራ

EHPN ጥዕናዊ ምኽሪ YouTube

Eritrean attractions  ግርማ ኤርትራ

Eriitrea - Tourist Attractions

Eri- Healthcare ሓፈሻዊ ጥዕና

Drama ድራማታት

Felegg ፈለግ

Fideley ፊደለይ

Genealogy ታሪኽ ወለዶታት ኤርትራ

History   ታሪኽ ኤርትራ

Joseph Leadership Academy

Learn Free ብናጻ ትምህርቲ

Mahtsen Official: ማህጸን

Mosaic Bahli ሞዛይክ ባህሊ

Music   ደርፍታት

Raei HealthyLiving ራኢ ጥዕናና

Towns of Eritrea  ከተማታት ኤርትራ

Tradition  ያታዊ ልምድታት

Where is your Brother? ሓውኻ ኣበይ ኣሎ?


Documents ሰነዳት


Documents more  ካልእ ሰነዳት

Constitution & Constitutionalism ቅዋምን ቅዋማውነትን

Eritrean Constitution English

ቅዋም ኤርትራ ብ`ትግርኛ

الدستور الإرتري)

ሕጊን ስርዓትን ናይ መሬት ዓደቦ

ELF History ታሪኽ ተሓኤ

ELF Jebha ተሓኤ

EPLF History ታሪኽ ህግሓኤ


Political Parties ሰልፍታት


Introduction ሌላ مقدمة

EIC እስላማዊ ጉባኤ ኤርትራ

Alnahda ኣልናህዳ

Blin Nation/ Hodde ዲእሙብኤ/ሆደ

DMES ደምሳኤ

DMLEK ዲምሓኩኤ

ENCDC  ባይቶ

ENSF ድሕነት

ግሃድኤ - ድሕነት ሕድሪ

EPDF ድግሓኤ

EDP ሰዲኤ

EPDP ሰዲህኤ

EFDM ፈደምኤ

ELF ተሓኤ

EUDC ዘመን

Islamic Islah እስላማዊ እስላሕ

PFDJ  ህግደፍ

RSADO ደ. ምንቅስቓስ ዓፋር ቀ.ባ.

OEU ውሓኤ

UEDF ስሙር ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ


Civic Societies ሲቪክ ማሕበራት


CDRIE

CUHRE-SD

ERITREAN-CDM

EC-HRRP

EGS

ERITREAN LAW SOCIETY (ELS)

ELF Veterans Reunion

EYGM

FreeEritrea

HRCE

Network of Eritrean Women


Comm. & Associations ማሕበረኮማት


Eritrean Communities

Eritrean Medical Assoc.

Eritrean Artists Assoc.

Eritrean Self-help Assoc.


Youth Associations

ማሕበር መንእሰያት


Eritrean Youth Movement for Democracy

EYSC

ESMNS

YPFDJ


Religious  እምነታት


Bethel Eritrean Church in UK

Catholic church London

Eritrean Islamic Community UK

Tewahdo

Ulamaa Eritrea


Other Sites ካልኦት ኣገደስቲ  


Educational - Free ናጻ-ትምህርቲ

Horn of Africa Research ምርምር

Emnetu’s Eritrea ሰነዳት እምነቱ

Business ideas

Insurance quotes

Health & Personal care

Travel and Home products


 Magazines & Newspapers,  መጽሔታት፡ ጋዜጣታት፡


Haddas Ertra ሓዳስ ኤርትራ

Ertrea Haddas  ኤረትርየ ሐዳስ

Eritrea Alhaditha  ኤሪትሪያ ኣልሓዲሳ

Ertrea Profile ኤርትራ ፕሮፋይል

Eritrea Liberty Magazine

Men’esey Magazine መንእሰይ

Agizo Magazine ኣግእዞ


 Everyday Low Prices
Home

Google search here:

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on LinkedIn Share via e-mail Print
 ተወሳኺ More News   

Snitna.com ስኒትና:

Code of Conduct.

መርበብ ሓበሬታና ዝምራሓሉ መትከላት


Please help SNITNA.

use button below

ንስኒትና ወፈያ ንምግባር

ኣብዚ መልጎም ጠውቑ

Donation ወፈያ


SNITNA-YouTube


SNITNA-FaceBook


መበቆል ህዝቢ ኤርትራ

Genealogy of

Eritrean People


Eritrean Constitution English

ቅዋም ኤርትራ ብ`ትግርኛ

الدستور الإرتري)

ሕጊን ስርዓትን ናይ

መሬት ዓደቦ


Dr. Bereket Habteselassie

Understanting ConstitutionATV Asena ቲቪ ኣሰና


EriSat  ኤሪሳት


AlenaMedia-TV ኣለና ሚድያ ቲቪ


ግዳያት ዲክታቶሪያዊ ምሕደራ ኤርትራ

Victims of Dictatorial Regime in Eritrea

memory_of_eritrean_sept_18_2001_victims


Eri-Justice EYMD


ሓገዝ ንውጉኣት ሓርነት

Help Disabled Veterans

Eritrean Disabled Veterans in Kassala - ስንኩላን ሓርበኛታት፡ ኣብ ከሰላ


ERI-PLATFORM


Radio Sinit


Radio Saeyob


ERITREA-FOCUS


ዘተ ንሓባራዊ ንቕሓት

Dialogue for Common Awareness

مجموعة الحوار للوعي المشترك


Voice of Eritrea

CKDU Radio Voice of Eritrea


Radio Aserna

Radio Aserna


Radio Ngabae

ፈነወ ንጋባእ


ተጋ/ት ትርሓስ ተኽላይሓውኻ ኣበይ ኣሎ? Hawka abey allo?


Interactive dialogue with Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea

ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ፡


Injustice in Eritrea - hidden story


The Martyr has spoken

ስዉእ ተዛሪቡ

Suwue Tezaribu