24/07/2021 22:58 PM

Bridging the generational Gap in the Eritrean Social and political discourses.

تضييق فجوة الخطاب الإجتماعي والسياسي بين الأجيال الإرترية

ኣብ መንጎ ወለዶታት ኤርትራ ዘሎ ናይ ፖለቲካውን ማሕበራውን ጋግን ንምጽባቡ ክውሰድ ዝግብኦ ተበግሶታትን።

Presenter: Dr. Mussie Tesfagiorgis. Moderator: Dr. Amanuel Mehreteab.

    Discussants (ተዛተይቲ): Dr. Aron Tesfai and Dr. Chefena Hailemariam.

 Part-1/2 (24 July 2021):   Part-2/2 (24 July 2021):  

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦
20/07/2021 15:41 PM

ዘተ ብዛዕባ ምድላዋት ቀዳማይ ጉባኤ፡ ዓለምለኻዊ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ይኣክል፡

ምስ ሙሉጌታ ኪዳነን፡ ጸጋይ ገብረሂወትን

ኣብዚ ጠውቑ።

See also related  ምስዚ ዝተኣሳሰር፦
20/07/2021 15:41 PM

ፍልስፍና ኒኮሎ ማክያቬሊ፡

ብዲክታቶር ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ እንክትግበር። ብ`ኣቶ ክፍለሃንስ ተወልደብርሃን (ጎርደን)፡

ኣብዚ ጠውቑ።
20/07/2021 11:59 AM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

ናይ ቀዳም Saturday, 17 July 2021

ኩነታት ሃገርናን፡ ስሙር ተቓውሞ ዲያስፖራ ንከይህሉ ዝዕንቅፉ ኩነታትን። The state of our country, The Diaspora opposition and obstacles to creating a common platform.

 Part-1/1 (17 July 2021):
19/07/2021 23:45 PM

ዘተ ኣብ እዋናዊ ኩነታት

ምስ መራሕቲ

ፖለቲካውያን ሓይልታት ኤርትራ።

Discussion with leaders of Eritrean political forces.

[ ERISAT 18 July 2021]

ኣብዚ ብዕለት 18 July 2021 ምስ ERISAT ዝተኻየደ ክፉት ዘተ ዝተሳተፉ፦ (1) ኣቶ ነጋሽ ዑስማን፡ ኣቦ መንበር ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ENCDC)  (2) ኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ፡ ኣቦ መንበር ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን (OEU)፡  (3) ኣቶ ተስፋይ ወልደሚካኤል (ደጊጋ)፡ ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (EPDP)፡ ከምኡ`ውን (4) ኣቶ ካሕሳይ ጉፍላ፡ ወኪል ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ኣብ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኤርትራ፡ ኢዮም። Read more

See also related  ምስዚ ዝተኣሳሰር፦
15/07/2021 00:10 AM

43 years ago

Ethiopia assassinated my husband

Berhane Tesfamariam.

by Kiki Tzeggai, 15 July 2021

My dearest love! My heart will never bid goodbye to you.

Your life was cut short, but you lived it fully enough because you lived with honesty, principles and loyalty to our Eritrea. You broke the Ethiopian rules of slavery and gave us smiles!

On this day - you and I - will forget for a little while your Ethiopian assassins and I want to remind the world about your achievements and the sacrifices you took upon yourself. Read more
14/07/2021 14:46 PM

ኤርትራ ኣብ ቃራና መንገዲ፦

ታሪኽ ዓወት፡ ጥልመትን ተስፋን

ካብ ቋንቋ እንግሊዘኛ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎማ

ክልተ መጻሕፍቲ፡

ብ`ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ

ብ`ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ ዚተደርሰት (Eritrea at a Crossroads: A Narrative of Triumph, Betrayal and Hope, By Dr. Andebrhan Welde Giorgis) ዘርእስታ ኣገዳሲት መጽሓፍ፡ ብጠለብ ብዙሓት ግዱሳት ካብ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ ተተርጒማ፡ ኣብ ክልተ ክፋላት ተሓቲማ ተዘርጊሓ ኣላ። Read more
14/07/2021 14:46 PM

ታሪኽ ህይወት፡ ትኩእ ይሕደጎ

ብ`እምነቱ ተስፋይ።

ኤርትራ፡ ኣብ ኩሉ ዓውድታት፡ ኣደናቒን ዘሐብንን ታሪኽ ዘለዎም ማእለያ ዘይብሎም ኤርትራውያን ነይሮማን ኣለዉዋን። ምስ ታሪኽ ናይ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ደቂ ሃገር ምልላይን ምፍላጦምን፡ ሓደ ኣካል ናይቲ ታሪኽናን ባህልናን ንምዕዛዝ እነካይዶ ስራሕ ኢዩ። እምበኣር፡ ኣብ ምምርማርን ምእካብን ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰነዳት ከይተሓለለ ዝጽዕር ዘሎ፡ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ኣብ እዋን ቃልሲ ዕዙዝ ሃገራዊ ግቡኡ ኣያና እምነቱ ተስፋይ ኢዩ። ኣብቲ ንሱ ዘቖሞ ወብሳይት፡ (www.Emnetu.com) ብዙሕ መሃሪ ትሕዝቶ ሰፊሩ ኣሎ።

ሎሚ፡ ከም መቐጸልታ ናይ ስራሓቱ፡ ኣቶ እምነቱ ተስፋይ፡ ታሪኽ ህይወት ናይ ሓርበኛ ስዉእ ትኩእ ይሕደጎ ሰኒዱ ብመጽሓፍ ቀሪቡልና ኣሎ። ስዉእ ትኩእ ይሕደጎ፡ ሓደ ካብ መስረትቲ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ (Eritrean Liberation Movement)፡ ማለት፡ (ሓራካ) ዝነበረ ኾይኑ፡ ካብቶም ብእዋኑ ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ተሓኤ) ተሰሊፎም ሃገራዊ ግቡኦም ዝኸፈሉ ሓደ ኢዩ። Read more
11/07/2021 23:55 PM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

ናይ ቀዳም Saturday, 12 June 2021

ኣብ ቀጻሊ ውግእ ኢትዮጵያ፡

ሃገርናን ህዝብናን ኣብ እንታይ ኩነታት ኣለዉ?

A continuous war in Ethiopia; and what is the state of our country and people?

Mr. Salah Abdurahman Ejil

 Part-1/1 (12 Juune 2021):
07/07/2021 01:03 AM

Snitna (ስኒትና) & Sinit (ስኒት)

Seminars Directory.

ብ`ስኒትና ከምኡ`ውን ስኒት ዝተኻየዱ ሰሚናራት።

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦
05/07/2021 15:35 PM

THE TIGRAY WAR

&

REGIONAL IMPLICATIONS

(VOLUME 1)

by Eritrea Focus & OSLO ANALYTICA

November 2020 to June 2021

The tragic, brutal and entirely predictable war in Tigray has brought immense suffering to the Tigrayan people, exacerbated the long suffering of the Eritrean people and caused misery to families across the Horn of Africa. This report is an attempt to capture the complexities of the war and the events that led up to it. It includes detailed explanations of everything from the origins of the conflict and the looted treasures of the region to the atrocities committed against the Tigrayan people in general and women in particular. Read more
03/07/2021 23:55 PM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

ናይ ቀዳም Saturday, 03 July 2021

ህዝብናን ሃገርናን ኣብዚ እዋን`ዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ? ናይ ዲያስፖራ ተቓውሞ`ኸ?

The situation of our people and country, and the Diaspora opposition.

 Part-1/1 (03 July 2021):
29/06/2021 23:55 PM

ህንጸት-ሰላም፡ ኣብ ድሕሪ ምህዳእ ግጭት ዝስዕብ ኩነታት።

Peace-building in a Post-conflict setting.

بناء السلام في أوضاع ما بعد الصراع

Presenter: Dr. Salah Jimi; Moderator: Mr. Goitom Mebrahtu; Discussants (ተዛተይቲ): Ms. Abeba Abraha and Dr. Amanuel Mehreteab.

 Part-1/2 (26 June 2021):   Part-1/2 (26 June 2021):

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦
27/06/2021 23:55 PM

Reportage - ጸብጻብ - تقرير

GLOBAL YIAKL MOVEMENT SYMPOSIUM

“Action for Unity & Liberty”

June 26 - 27, 2021

ሲምፖዚየም ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል፡

“ሓድነትናን ሓርነትናን ብስራሕ ነውሕስ”

ندوة

المنظم: حركة كفاية العالمية

التاريخ: ٢٦-٢٧ يونيو ٢٠٢١

المكان: زووم

عنوان الندوة: العمل من أجل الوحدة والحرية
20/06/2021 16:22 PM Updated

Eritrea Martyrs day, 20 June 2021: Reflections and Press Releases.

ዝኽርታትን መግለጺታትን፡ ብኣጋጣሚ

መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ፡ 20 ሰነ 2021

يوم شهداء إريتريا 20 يونيو 2021: تأملات وبيانات صحفية.

Events highlighting the Eritrea Martyrs day, 20 June 2021.

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦
17/06/2021 15:22 PM

Martyrs Day Event in London UK.

መደብ መዓልቲ ስዉኣት ኤርትራ፡

ኣብ ሎንዶን ዓ/ብሪጣንያ

 20 June 2021 Time 2:30 PM.

Address:

Athlone Gardens, Lionel House, 370 Portobello, Road, London W10 5RP

Sunday 20 June 2021;  Time 2:30 PM
13/06/2021 16:55 PM

ታሪኻዊ ጠመተታት ኣብ ሃገራዊ ናጻነት ኤርትራን፡

እትሓልፎ ዘላ ኩነታትን

Some Historical Perspective on Eritrean Independence and the Current Ordial that the Nation is Going Through.

ብ`ዳዊት ገብረመስቀል፡ ስነ 11 2021

ሎሚ ቕነ ናይ መበል ሰላሳ ዓመት በዓል መዓልቲ ናጻነት ሃገርና ከነብዕል ቀኒና። መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ስደት፡ ኩነታት ብዘፍቀዶ ኣገባብ፡ ብድምቀት በዓል ናጻነት ሃገሩ ከኽብር ምርኣይ ድማ ደስ ዘብል’ዩ። ኤርትራና፡ ምስቲ ኩሉ ሽግራታ ገና ተተንፍስ፡ ትቃወም፡ ትራጋሕ፡ ትምርሽ ምህላዋ ጭቡጥ ምስክር ስለ ዝኾነ። እወ ድሕሪ 30 ናይ ናጻነት ዓመታት፡ ሃገርና፡ ብዘይ ጥርጥር፡ ካብቲ ናጻ ኣብ ዝወጸትሉ ግዜ ክትከውንያ ዝብል ዝነበረና ትጽቢታት፡ ኣብ ኣዝዩ ዝረሓቐ ኩነታት ምህላዋ ግሁድ ነገር እዩ። ህዝብና፡ ቁጠባውን ማሕበራውን ሽግራቱ ጥራይ ዘይኮነ፡ ሰላምን ጸጥታን ርግኣትን ሓሪምዎ፡ ሰብአዊ ይኹን ሲቪካዊ መሰሉ ተነፊጉ፡ ደቁ ኣደዳ ደረት ዘይብሉ ናይ ባርነት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮይኖም፡  ግዳያት ስደትን  ምብትታንን ሞትን ዝኾኑሉ፡ ብዙሕ ሻቕሎታት ዝሙከረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ብፍላይ ሕጂ ድማ፡ ኣብ ዝኾነ ሃገራዊ ረብሓ ዘይንረኽበሉ፡ ናይ ኢትዮጵያ  ውግኣት ሕድሕድ ብምእታውና፡ መንእሰያትና ንሞትን መቑሰልትን ዚተቓልዑሉ፡ ንዘስካሕክሕ ሂወት ዝተፈርድሉ ቅሳነት ዘስኣነ ኩነታት ኣሎና። Read more
10/06/2021 17:35 PM

ግዝኣተ ሕጊ - ሕጊ እንዳባ - ድሕሪ ግርጭት ንዝኽሰት መድረኽ።

Rule of Law and Communal law on post-conflict setting.

سيادة القانون والقانون العرفي في وضع ما بعد النزاع

Presenter: Dr. Amanuel Mehreteab; Moderator: Ms. Kawser Abdurahman; Discussants (ተዛተይቲ): Mr. Sengal Woldetnsae and Mr. Paulos Tesfagiorgis.

 Part-1 (29 May 2021):  Part-2 (29 May 2021):

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦
See Older Posts ዝሓለፉ ጽሑፋት / ዜናታት >>27/07/2021 04:55 AM Updated

ኣፍልጦን፡ ኣገባብ ምክልኻልን

ለበዳ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19)

Coronavirus COVID-19

and How to stau safe

እዋናዊ ሓበሬታ Information

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን!

ኣብዚ ዓለምና ብኣዝዩ ኣስጋኢ ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ተለኺፋትሉ ዘላ እዋን፡ ንሃገርና ኤርትራ፡ ምስቲ ኣብ ኣዝዩ ትሑት ደረጃ ወዲቑ ዘሎ መነባብሮ ህዝብናን፡ ኣዝዩ ትሑት ዓቕሚ ናይ ኤርትራን፡ ኩልና ሃገራዊያን ኤርትራውያን፡ ኣዚና ተሻቒልና ንርከብ ኣሎና። ንሻቕሎትና ኣዝዩ ዘጋድድ ኩነታት ድማ፡ ልዕሊ ርብዒ ካብ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ፈቐዶ ስደትን፡ መዓስከራት ስደተኛታት ጎረባብትና ሃገራትን፡ ኣብ ኣዝዩ ትሑትን ዝኸፍአን ናብራ ተጻቓቒጡ ይነብር ምህላዉ ኢዩ። ብሓፈሻ ህዝብና፡ ኣብ ውሽጢ ኣብ ስደት ኣብ መዓስከራትን ዝርከብ፡ ንድራር ዕለቱ ዝጽበ፡ ንጽባሕ እንታይ ከምዝምገብ ውሕስነት ዘይብሉ፡ ኣገልግሎት ጽሩይ ዝስተ ማይ ዘይብሉ፡ ከምኡ`ውን ውሑስ ኣገልግሎት ጥዕና ዘይረክብን ኢዩ። ካብዚ ሻቕሎት`ዚ ዝነቐለ እምበኣር፡ ኩሎም ኤርትራውያን፡ ብፍላይ ከኣ እቶም ብተዛማዲ ኣብ ዝሓሸ ቦታ ዝነብሩ ኤርትራውያን፡ Read more

ተበግሶ ዓለምለኸ ወፍሪ፡ ንምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ፡ ጻውዒት ንወፈያ፡ ኣብዚ ጠውቑ። Fundraising campaign, to help Eritrean Covid-19 victims. Click here.
27/07/2021 04:55 AM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

ናይ ቀዳም Saturday, 24 July 2021

ህየሳዊ ትንተና ብዛዕባ ኣብ ሃገርና ዘሎ ክዉንነትን፡ እንታይከ ኪግበር ኣለዎን።

ኣቕራቢ፡- ፕሮፈሶር መንግስትኣብ ተስፋዮውሃንስ።

Critical analysis on our country's situation, and on what can be done?

Guest: Prof. Mengsteab Tesfayohannes.

 Part-1/1 (24 July 2021):26/07/2021 03:15 AM

ኤርትራውያን ናይ ፖለቲካ እሱራት፡

ኣብ ሰምበል ኣስመራን ዓዲዃላን

1960s - 1970s፡

ተዘክሮታት ምስ ኣብኡ ዝወዓሉ ጀጋኑ።

ታሪኽ ትብዓት፡ ተስፋን ጽንዓትን።

Eritrean Political prisoners in Asmara and Adi-Quala prisons in 1960s - 1970s፡

History of courage, hope, and tenacity.

سجناء سياسيون إريتريون في سجني أسمرة وعدي قوال بين الستينيات والسبعينيات

تاريخ من الشجاعة والأمل والمثابرة.

 ኣብዚ ጠውቑ:  
20/07/2021 11:59 AM

State Building

بناء الدولة

ህንጸት መንግስቲ

Presenter: Dr Kidane Mihreteab. Moderator: Ms Kawser Abdurahman.

    Discussants (ተዛተይቲ): Dr. Ibrahim Siraj and Dr Awet T. Weldemichael..

 Part-1/1 (17 July 2021):  

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦
19/07/2021 23:45 PM

ርሑ ስ ዒድ ኣል ኣድሓ!

Happy Eid Al Adha!

عيد الأضحى السعيد
14/07/2021 14:46 PM

መሰረተ ልብወለዳዊ ስነ-ጽሑፍ ኤርትራ

ዋይ ኣነ ደቀይ! ሰኣን ምምልካት`ዶ!

and

ንመን`የ ዝነግሮ?

ክልተ መጻሕፍቲ፡ ኣብ ሓደ፡

ብ`ኣበባ ተስፋጊዮርጊስ በዓታይ

እዘን ሕጂ እንደገና ተሕቲመን ንኣንበብቲ ዝቐርባ ዘለዋ ክልተ ልብ-ወለድ ታሪኻት ኣብ 70ታት ዝተሓትማ ኮይነን፡ ብዛዕባ ኣብቲ እዋን’ቲ ተጋሂዶምን ዝጋሃዱን ዝነበሩ ማሕበረ-ምጣነሃብታውን ፖለቲካውን ቅልውላዋት ይትርኻ። ብፍላይ ኣብ ናይ መንእሰያት ስራሕ-ኣልቦነትን፡ ፖለቲካዎ ግድላትን ኣተኲረን ድማ ይዛረባ። እታ ቀዳመይቲ መጽሓፍ፡ ዋይ ኣነ ደቀይ! ሰኣን ምምልካት’ዶ (1967/68)፡ ብዛንታ ብሰላም ዝናበራ ዝነበራ ቊሸታትን ማሕበረ-ሰብን ጀሚራ፡ ብሰንኪ ሕማቕ ምምሕዳር፡ እታ (ልበ-ወለዳዊ ሽም ዝተዋህባ) ሃገር ክትዓኑን፡ እቶም ዜጋታታ፡ በብቚሩብ፡ ናብ ናይ ምረትን ሕንፍሽፍሽን ናብራ ክንቆቱ እንከለውን ተርኢ። Read more
14/07/2021 14:46 PM

ሓጺር ታሪኽ ህይወት

ጠበቓ ጸጋይ እያሱ

Biography of yet another national hero

Advocate Tseggay Iyassu

by Emnetu Tesfay ብ`እምነቱ ተስፋይ

ጠበቓ ጸጋይ እያሱ ከም ሓደ ተውህቦ ዘሎዎ ጻዕራም ተመሃራይ ጀሚሩ፡ ኣብ ንኡስ ዕድመኡ ድማ ኣዝዩ ፍሉጥ ጠበቓ፡ ክኢላ ቋንቋ፡ ደራሲ፡ መምህር፡ ርእሰ-መምህር፡ መዳራይ፡ ንዝተፈላለዩ ኤምባሲታትን ንገለ መራሕቲ መንግስታትን ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ፡ ከምኡ’ውን ናይ ፖለቲካ፡ ኣማኻሪ ኪኸውን በቒዑ። ጠበቓ ጸጋይ እያሱ ብኤርትራውነቱ ዚሕበን ፍሉጥ ሓርበኛ እዩ ነይሩ። በቲ ዝውንኖ ዝነበረ ሰፊሕ ፖለቲካዊውን ሕጋውን ብልሓትን ርክባትን፡ ንናጽነት ኤርትራን ንመሰል ኤርትራውያንን፡ መጀመርያ ኣብ ኤርትራ፡ ድሒሩ ድማ ኣብ ሜዳን ኣብ ወጻኢ ሃገራትን ብትብዓት ተቓሊሱ ዝተዓወተ እዩ። እዚ፡ ኣብ ነብሱን ኣብ ስድራቤቱን ዓቢ ጕድኣት ከም ዘስዓበሉ ድማ ይፍለጥ። Read more
08/07/2021 22:53 PM

ሲምፖዝዩም፡ ጉዕዞ 25 ዓመት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ።

Symposium 91 Batch and or 96 Graduates of Asmara University.

03 July 2021

ኣብዚ መጀመሪያ ሰሙን ናይ ወርሒ ሓምለ 2021፡ መበል 91 ከምኡ`ውን 96 ተመረቕቲ ተማሃሮ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝወደቡዎ ሲምፖዝዩም ተኻይዱ ነይሩ። እዚ ኣብ ትሕቲ "ጉዕዞ 25 ዓመት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ።" ዝብል ቴማ፡ ብመንገዲ ኢንተርነት (Zoom) ዝተኻየደ ሲምፖዝዩም፡ ኣዝዩ መሃሪን ሓደ ካብቲ ዕንቊ ባና ምዕባለና ዝኾነት እንኮ ዩኒቨርሲቲና ኣስመራ፡ ዝሓለፈቶ ህይወት፡ ዝገምገመ እውን ኢዩ ነይሩ። በዚ ኣጋጣሚ`ዚ፡ እቲ ሽዑ ዝተኻየደ ሲምፖዝዩምን፡ ምስ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝተኣሳሰር ኣቐዲሙ ኣብ ካልእ መድርኻት መራኸቢ ብዙሓን ዝወሃብ ዝነበረ ገምጋምን ብምውህሃድ፡ ኣብ ታሕቲ ቀሪቡ እነሆ። ምስ ኩሉ ኤርትራዊን ካልእ ግዱስን ክንካፈሎ ኸኣ ኣገዳሲ ኢዩ ንብል። ስኒትና.ኮም። Read more
07/07/2021 20:53 PM

ዘየቋርጽ ቅልውላው

ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ

ብ`ገብረየሱስ ወልደሚካኤል ካብ ሕ.መ.ኣ  (USA)

ናይ ሎሚ ጽሑፍ፡ ሕመረቱ ኢትዮ-ኤርትራ ኮይኑ፡ ካብ ጆግራፊካዊ ቀጽሪ ኢትዮ-ኤርትራ ወጺአ ብዛዕባ ዞባና፡ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ጸቢብ ድህሰሳ ክገብር ዘገደደኒ ካብ ህልው ኲንታት እቲ ዞባ እዩ ዝብገስ። ኣብ ሓደ እዋን 4 መንግስታት ናይዚ ዞባ ኣብ ደም ምፍሳስ ዜጋታተን ተሳቲፈን። ስለምንታይ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ባዕዲ ስርዓት ኣስመራ፡ ብስዉር ክኣ ናይ ባዕዲ ሰራዊት ሶማል ዝተኻፈሎ፡ ከምኡ ድማ ምልሻ ክልል ብሄር ኣምሓራ ኣብ ጎድኒ ፈደራላዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሰሊፉ ኣብ ልዕሊ ናይ ገዛእ ርእሱ ዜጋታት ክልል ብሄር ትግራይ ኲናት ኣዊጁ እዚ ዘይብሃል ጉድኣት ኣስዒቡ። ሃገር ሱዳን ድማ ዝተጎብጠ መሬትና ከነምልስ ብዝብል ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኲናት ከፊቶም። ስለዝኾነ ድማ፡ Read more

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦
05/07/2021 15:35 PM

May – June 2021 Issue # 69

Bi-Monthly English Organ of the Eritrean People’ s Democratic Party - EPDP

ETHIOPIA’S TIGRAY WINS, OR ALMOST;

BUT WHAT’S NEXT FOR THE ENTIRE REGION?

When he took power in early 2018, the young Ethiopian Prime Minister, Abiy Ahmed, made big promises to his people and the region as a whole. He was even given the Nobel Peace Prize for his generalized pronouncements, including a peace deal with Eritrea, a country under a belligerent autocrat who had already devastated a once hopeful land with a hard-working people. But, sadly, Abiy did not care about the situation of the Eritrean people and the very bad character of the Eritrean despot. Read more

See Also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦
22/06/2021 23:55 PM

ህዝቢ ዝማእከሉ ድልዱል ሃገራዊ ጥርናፈ፡ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን፡

ህዝቢ ቆጽሊ ዘውደቐደሉ ብቑዕ ሃገራዊ መሪሕነትን።

A National Union for the Salvation and Preservation of Eritrean Sovereignty with elected servant leadership.

Mr. Asihel Betsuamlak ኣቶ ኣስሄል ብጹዕኣምላክ፡

At Eritrea Symposium Washington DC

22 May 2021.
17/06/2021 15:22 PM

I Miss My Comrades – Especially at These Times

by PAULOS TESFAGIORGIS on JUNE 16, 2021

[ sites.tufts.edu ]

May 24, Eritrean Independence Day, and June 20 Martyrs Day

It was around 2 p.m., June 5, 1998, when I was rudely awakened to the impending war between Eritrea and Ethiopia. I was on my way to pick up my son from school. En route, a fighter jet whizzed overhead and, in seconds, dropped a bomb at Asmara airport. I rushed, picked up my son and went straight to the airport! Thank God, there was no major damage. But, it sank on me that what I was hearing from senior officials of the People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ) that we were merely kicking the “Weyane’s ass” to make them behave was not the true story. Many things were to change from that time on, and not for the better. Read more

See also ካልእ ጽሑፋት`ውን ርአ፦
16/06/2021 14:38 PM

ዕድመ ንዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት

ዝኸበርኩም ኣባላት ማሕበረሰብ ከለንን ከባቢኣን!!

ንሰንበት ዕለት 20 ሰነ 2021 ሰዓት 14፡00

ኣቀዲምና ሰላምታ ነቕርብ። ብምቅጻል ኣብ ሂወትኩም ጥዕና: ኣብ ተሰላስልዎ ስረሓት ከኣ ኣሳልጦ ንምነየልኩም።

እምበኣረከስ ከምቲ ዓመት መጸ መዓልቲ ሰማእታትና ሓቢርና እነኽብሮ፡ ሎሚ ውን ማሕበረሰብ ከለንን ከባቢኣን ንሰንበት ዕለት 20 ሰነ 2021 ሰማእታትና ንምዝካር መደብ ብምድላው ንክትሳተፉ ዕድመ ተቕርበልኩም። እንገብረሉ ቦታ ኣብ ገረብ ስውእ ዝተኸልናሉ Köln Friedenspark

እዩ። ብሰንኪ እዚ ኣጊጢሙ ዘሎ ሕማም ኮሮና ሎሚ ውን ከም ዝሓለፈ ዓመት ዝክረ ሰማእታት ብምግባር ጥራይ ኢና ክንዛዝሞ። ነቲ መዓልቲ ዘንጸባርቅ ዝተፈላለዘየ ስነጽሑፋዊ ስረሓት መደረታትን ከተቅርቡነ ተሞኩሮኹም ከተካፍሉን ዕድመ ነቕርብ። Read more
16/06/2021 14:38 PM

መትከል ስርዓት ህግደፍ

ምስ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ፊት ንፊት ይራጸም

ብ`ገብረየሱስ ወልደሚካኤል ካብ ሕ.መ.ኣ  (USA)

ኣብ መጀመርያ 2020 ዓ.ም መራሒ ጸቢብ ጉጅለ ህግደፍ ምስ ገዜጠኛታት ቲቪ ኤሪ(ERI-TV) ኣብ ዝገበሮ ቃለመሕትት፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣትዩ፡ " ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ገፊሕ ዕድል ኣጥፊኡ" ክብል ተዛሪቡ።  ብምቕጻል ድማ "ዝኸፈአ ናይ ሕብረተ-ሰብ ፍልልያት፡ ምትፍናን፡ ፍልልይ ብሔራትን፡ ዝዓበየ ሃስያ ኣብ ህንጸት ሃገር (National Building) ኢትዮጵያ ኣስዒቡ" ኢሉ። ሕጂ ግና “(Game Over) ብናህና ቋንቋ ይኣክል" ከምዝበለ ይዝከር። ቀጺሉ "እቲ ዝያዳ ዘሰክፍ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክንድርዖን ክንድርኾን ዘሎና ናይ ኢትዮጵያ ምዕበለ ምሕያል ዝምድና፡ ናይ ዝሓለፈ80 ዓመታት ገዲፍና ናይ 30 ዓመታት ገምጋም ምግባር እዩ ዘድሊ" ኢሉ ገሊጹ። ኣብቲ ቃለ-መሕትት ብተወሳኺ፡ "ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፈአ ከይትወድቕ ክንምክቶ (ህዝቢ ኤርትራ) ኣለና፡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሰላም ክነብር ኣለዎ፡ ሕማቕ ዂነታት እዩ ዘሎ። Read more

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦
16/06/2021 14:38 PM

ዝኽሪ ስዉኣት ሓይሊ ንህሉዋት

ኣጋ ወጋሕታ

ደራሲ ረድኢ ክፍለ (ባሻይ)

1978 ግንባር ዲጋ ኣባርዳእ.

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦
16/06/2021 14:38 PM

ተግባርዶ ጥብራዊ ተክኒክ

(Action or Illusionism)

ብ’ፍትዊ ክፍለ ከምኡውን ብዙ ቡቱኞሊ

ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር

ሰላም ከመይ ቀኒኹም፣ ወይብ-ሳይታት ተኻታተልቲ፡ ሎሚ ኣልዒልና እንዛረበሉ ኣርእስቲ፡ ተግባርዶ ወይስ ጥበራዊ ተክኒክ(Action or illusionism) ዝብል ኮይኑ፣ እዚ ኣብ ደምበ ፍትሒ ዝርአ ዘሎ ባህሪ፣ ዝተሞርኮሰ ርግርግ ወይ ናተይ ናትካ ከምጽኦ ዝኽእል ጸገም ዘለዎ ስግኣት ዝተሞርኮሰ ይኸዉን፡፡ ካብ መጽሓፍ ኣለምሰገድ ተስፋይ፣ ኤርትራ ካብ ፈደረሽን ናብ ጉብጣን ሰውራውን 1956/1962 ገጽ 361 ከምዚ ትሕዝቶ ንረኽበሉ።

ኣባል ባይቶ ፍስሓ ወልደሚካኤል(ጋንዲ) “ክልተ ሰለስተ ኴና ኣብ ባር እናተዛናጋዕና፣ ተድላ ዕቝቢት ባዕሉ ሁርዱግ ኢሉ ይኣትወና። Read more

See Also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦
13/06/2021 16:55 PM

ሰናይ መንግስታዊ ምሕደራ፡

Good Governance.

حكم جيد

Presenter: Dr. Thomas Araya; Moderator: Dr. Sarah Oqbay; Discussants (ተዛተይቲ): Ms. Kawser Abdurahman and Mr. Dawit Gebremeskel.

 Part-1/1 (12 June 2021):

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦
10/06/2021 17:35 PM

ጸገማት ኤሪትራን ደሞክራሲያን።

Eritrean Problems and Democracy.

المشاكل الاريترية والديمقر

Presenter: Mr. Sengal Woldetnsae; Moderator: Mr. Khalid Abera; Discussants (ተዛተይቲ): Dr. Sarah Oqbay and Dr. Amanuel Mehreteab.

 Part-1/1 (01 May 2021):  

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦See Older Posts ዝሓለፉ ጽሑፋት / ዜናታት >>
Eritrea easy start page

Search our site መድለዪ:
 Insurance Choices

geezword ግእዝ ንመምሃሪ፡ ንመጽሓፊ፡ ንዜማንBooks on Eritrea መጻሕፍቲ ብሳዕባ ኤርትራ


  Liive News Update on Eritrea


  News sites ወብሳይታት


Acolom   ህድሞና

Adulis Arabic  ኣዱሊስ

Alnahda  ኣልናህዳ

Assenna   ኣሰና

Asmarino   ኣዝማሪኖ

Awate   ዓዋተ

Awna   ዖና

Bayto YIAKL  ባይቶ ይኣክል

BBC Tigrinya ትግርኛ

Beserat ብስራት

Blina.org ብሊና

Daberi ዳበሪ

Dehai   ደሃይ

Dekebat   ደቀባት

Ehrea   መዝገብ ግፍዒታት

EMDHR   ኤምዲሰመ

Emnetu’s Eritrea ሰነዳት እምነቱ

Erena   ኤረና

Eritrea's Disappeared Community

EriMedrek   ኤሪ-መድረኽ

Eri-Platform   ኤሪ-ፕላትፎርም

Erisat ኤሪ ሳት

Eritrea Digest  ኤሪትረያ ዳይጀስ

Eritrea Focus  ኤሪትረያ ፎከስ

EritreaHagerey   ኤርትራ ሃገረይ

EritreaHub   ኤርትራ ሃብ

Eritreana   ኤርትራና

EritreaDaily ኤርትራ መዓልታዊ

Eritrean Prisoner Day መዓልቲ ኤርትራውያን እሱራት

Eritrean Veterans Day ሓርበኛታት

Eritrea Sinit Study Group ESSG ስኒት

Farajat   ፈረጃት

Farajat (En)   ፈረጃት እንግ.

Gerger   ገርገር

Global Initiative ዓለምለኻዊ ተበግሶ

Harnet.org ሓርነት.ኦርግ

Hedgait هيدقايت ሄድጋይት

Jeberti   ጀበርቲ

Kunama Agara ኩናማ ኣጋራ

Madote  ማዶት

Mdrebahri ምድረ-ባሕሪ

Meadna   መኣድና

Meftih  መፍትሕ

Mekaleh-Eritra መቓልሕ-ኤርትራ

Meskerem   መስከረም

Modaina   ሞዳይና

N’selam   ን’ሰላም

Our Voice ድምጽና

Pen Eritrea   ፐን ኤርትራ

Samadit   ሳማዲት (Arabic)

Samadit   ሳማዲት (English)

SBS Tigrinya ትግርኛ

Shabait   ሻባይት

SweetKeren ስዊት ከረን

TesfaNews   ተስፋ ኒውስ

Togoruba   ቶጎርባ

UnityDemocraticChanges UDC

VOA Tigrinya ትግርኛRadio channels ራድዮ


Adal Voice of Eritrea

Asmarino  ኣዝማሪኖ

Aserna  ራድዮ ኣሰርና

Assenna  ድምጺ ኣሰና

CKDU ድምጺ ኤርትራ - ናዝ የማነ

Dimtsi Delina  ድምጺ ደሊና

Erena (Recorded)  ኤረና

EYSC RADIO  ራድዮ ኢ.ዋይ.ኤስ.ሲ

Ngabae  ፈነወ ንጋባእ

SIMRET RADIO  ራድዮ ስምረት

ESMNS  ራድዮ ስምረት

Radio blina-Jahray ራድዮብሊናጃህራይ

Radio Saeyob  ራድዮ ስእዮብ

Radio Sinit ራድዮ ስኒት

SBS Radio  ራድዮ SBS

Snitna Radio  ራድዮ ስኒትና

Voice of Liberty  ድምጺ ሓርነት

VOA (Voice of America) ድ.ኣመሪካ  TV channels ቲቪ


AAN MEDIA NETWORK

ADHANET TV  ኣድሓነት ቲቪ

ATV Asena ኣሰና ቲቪ

ERI-SAT ኤሪ ሳት

Alhiwar tv ኣልሒዋር ቲቪ

Aida Kidane (ሰነዳዊ ቪድዮታት)

Alena Media TV ኣለና ሚድያ ቲቪ

Asmera A'bay ኣስመራ ዓባይ

Bokre Culture & History መእምር በኵረ

Dilalet Hallena ድላለት ህሌና

Education First

Erena ኤረና ዩቱብ

ERI Adal TV  ኤሪ-ኣዳል ቲቪ

ERI-TV Live  ኤሪ-ቲቪ ቀጥታ

ERI-TV Recorded  ኤሪ-ቲቪ ቪድዮ

Eri- Healthcare ሓፈሻዊ ጥዕና

Eritrean Patriot ድምጺ ሓርበኛ

Eritrea Sinit Study Group ESSG (ስኒት)

Falfasa فلفسة

FaNus NetWork ፋኑስ

Freedom Tv ፍሪዶም ቲቪ

Gebre Gebremariam ኣስተምህሮታት

George Drar ንመሃር ንፍለጥ ንዕበ

Gezay Gezakum ገዛይ ገዛኹም

Hdri Jeganuna ሕድሪ ጀጋኑና

HGDEF VISION ህግደፍ

INFORM TO EMPOWER ምኽርታት

Kabod TV ካቦድ ቲቪ

MEREB-TV መረብ-ቲቪ

Mestyat Betna መስትያት ቤትና

Ngabae broadcast ፈነወ ንጋባእ

Negarit ነጋሪት

One Nation Eritrea (ONE) ዋን ኔሽን

Setit Media  ሰቲት

Snitna ስኒትና ዩቱብ

TempoAfric TV መኣዲ ዘተ

TV Meley ቲቪ መለይ

Tv Sened Eritra  ቲቪ ሰነድ ኤርትራ

The Mary Show ሜሪ ሾው

Voice of Beserat ድምጺ ብስራት

Voice of Eritrea ድምጺ ኤርትራ

Weini Suleiman ወይኒ ሱሌማን  Art-Literature   ስነጽሑፍ


Books መጻሕፍቲ

Africantriangle.com ኣፍሪካን ትሪያንግል

Arts  ቅበኣ

Bokre Culture & History መእምር በኵረ

Emkulu  እምኩሉ

Emnetu’s Eritrea ሰነዳት እምነቱ

GeezSoft ግእዝ ሶፍት

GeezUniversity ግእዝ ዩኒቨርሲቲ

Hdrimedia ሕድሪ ሚድያ

Mahmoud Dabrom ማሕሙድ ዳብሮም

Merebpoetry ድምጺ ብርዒ

Mosaic Bahli ሞዛይክ ባህሊ

Pen Eritrea   ፐን ኤርትራ

QieNit ቅኒት

ZaraTbebat ዛራ-ጥበባት  Culture ባህሊ


Advice  ምኽሪን ማዕዳን - ሓፈሻዊ

Advice  ምኽሪን ማዕዳን - ማሕበራዊ

Africantriangle.com ኣፍሪካን ትሪያንግል

Books መጻሕፍቲ

Eritrean attractions  ግርማ ኤርትራ

Eriitrea - Tourist Attractions

Eri- Healthcare ሓፈሻዊ ጥዕና

Drama ድራማታት

Fideley ፊደለይ

Genealogy ታሪኽ ወለዶታት ኤርትራ

History   ታሪኽ ኤርትራ

Learn Free ብናጻ ትምህርቲ

Mosaic Bahli ሞዛይክ ባህሊ

Music   ደርፍታት

Towns of Eritrea  ከተማታት ኤርትራ

Tradition  ያታዊ ልምድታት

Where is your Brother? ሓውኻ ኣበይ ኣሎ?  Documents ሰነዳት


Documents  ሰነዳት

Constitution ቅዋም

ELF History ታሪኽ ተሓኤ

EPLF History ታሪኽ ህግሓኤ  Polit-Parties ሰልፍታት


EIC እስላማዊ ጉባኤ ኤርትራ

Alnahda ኣልናህዳ

Blin Nation/ Hodde ዲእሙብኤ/ሆደ

DMES ደምሳኤ

DMLEK ዲምሓኩኤ

ENCDC  ባይቶ

ENSF ድሕነት

ግሃድኤ - ድሕነት ሕድሪ

EPDF ድግሓኤ

EDP ሰዲኤ

EPDP ሰዲህኤ

EFDM ፈደምኤ

ELF ተሓኤ

EUDC ዘመን

Islamic Islah እስላማዊ እስላሕ

PFDJ  ህግደፍ

RSADO ደ. ምንቅስቓስ ዓፋር ቀ.ባ.

OEU ውሓኤ

UEDF ስሙር ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ  Civic Societies

  ሲቪክ ማሕበራት


CDRIE

CUHRE-SD

ERITREANCDM

EC-HRRP

EGS

ERITREAN LAW SOCIETY (ELS)

ELF Veterans Reunion

EYGM

FreeEritrea

HRCE

Network of Eritrean Women


  Comm. & Associations   ማሕበረኮማት


Eritrean Communities

Eritrean Medical Assoc.

Eritrean Artists Assoc.

Eritrean Self-help Assoc.


  Youth Associations

  ማሕበር መንእሰያት


Eritrean Youth Movement for Democracy

EYSC

ESMNS

YPFDJ


  Religious  እምነታት


Bethel Eritrean Church in UK

Catholic church London

Eritrean Islamic Community UK

Tewahdo

Ulamaa Eritrea


  Other Sites  

  ካልኦት ኣገደስቲ  


Educational - Free ናጻ-ትምህርቲ

Horn of Africa Research ምርምር

Emnetu’s Eritrea ሰነዳት እምነቱ

Business ideas

Insurance quotes

Health & Personal care

Travel and Home products


  Media ጋዜጣታት  


Haddas Ertra ሓዳስ ኤርትራ

Ertrea Haddas  ኤረትርየ ሐዳስ

Eritrea Alhaditha  ኤሪትሪያ ኣልሓዲሳ

Ertrea Profile ኤርትራ ፕሮፋይል

Birhan ብርሃን ቶሮንቶ


  Everyday Low Prices  
Snitna.com ስኒትና:

Code of Conduct.

መርበብ ሓበሬታና ዝምራሓሉ መትከላት


Please help SNITNA.

use button below

ንስኒትና ወፈያ ንምግባር

ኣብዚ መልጎም ጠውቑ

Donation ወፈያ


መበቆል ህዝቢ ኤርትራ

Genealogy of

Eritrean People


Eritrean Constitution English

ቅዋም ኤርትራ ብ`ትግርኛ

الدستور الإرتري)

ሕጊን ስርዓትን ናይ

መሬት ዓደቦ


Dr. Bereket HabteselassieSNITNA-YouTube


SNITNA-FaceBook


ATV Asena ቲቪ ኣሰና


EriSat  ኤሪሳት


AlenaMedia-TV ኣለና ሚድያ ቲቪ


ሃይለ ወለንስኤ (ድሩዕ)፡

እዋኑ እዋን ለውጢ ኢዩ!

memory_of_eritrean_sept_18_2001_victims

It is Time for Change!


Joshua

‘We have done our duty’


ሓገዝ ንውጉኣት ሓርነት

Help Disabled Veterans

Eritrean Disabled Veterans in Kassala - ስንኩላን ሓርበኛታት፡ ኣብ ከሰላ


ERI-PLATFORM


Radio Sinit


Radio Saeyob


ERITREA-FOCUS


Voice of Eritrea

CKDU Radio Voice of Eritrea


Radio Aserna

Radio Aserna


Radio Ngabae ፈነወ ንጋባእ


ተጋ/ት ትርሓስ ተኽላይሓውኻ ኣበይ ኣሎ? Hawka abey allo?


Interactive dialogue with Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea


Injustice in Eritrea - hidden story


The Martyr has spoken

ስዉእ ተዛሪቡ

Suwue Tezaribu
Copyright© 2013 - www.snitna.com
Contact us ርኸቡና   Design: Yohannes Berhe

Home

Google search here:

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on LinkedIn Share via e-mail Print
 ተወሳኺ More News