Copyright© 2013 - www.snitna.com
Contact us ርኸቡና   Design: Yohannes Berhe

18/04/2024 23:45 PM

ቅልዕቲ መልእኽቲ

ናብ ኣምባሳደር ፍስሓጽዮን ጰጥሮስ መንግስቱ፡

ካብ ምንቅስቓስ ይኣክል ሃገረ ጥልያን፡ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን (18/04/2024)

An Open Letter from Global Yiakl to Eritrean Ambassador in Italy (18/04/2024)

ዝኸበርካ ኣምባሳደር፣ ሰላምን ጥዕናን ምሳኻ ይኹን።

እቲ ኣብ ዕለት 13፡ ኣብ ንኡስ ምምሕዳር ሚላኖ "ኤርትራ – ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ዝነብር ህዝቢ" ብዝብል ኣርእስቲ፡ ዓለምለኻዊ ይኣክልን ጥልያንን፡ ብምትሓባባር ሰልፊ ዲሞክራሲ ሚላኖን ዝተኻየደ ሰሚናር፡ ንኸይካየድ ብዕለት 12 ምያዝያ 2024፡ ናብ ኣመሓዳሪ ከተማ ሚላኖ ዝጸሓፍካዮ ደብዳቤ በጺሑናስ ብምግራም ኣንቢብናዮ። Read more

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


18/04/2024 23:45 PM

ኣብ ከተማ ሚላኖ፡ ዕውት ዲፕሎማሲያዊ ሰሚናር ተኻይዱ።

ቀዳም 13 ማዝያ 2024 ኮሚተ ዲፕሎማሲ ይኣክል ኢጣልያ ምስ ደምክራስያዊ ሰልፊ ጥልያን (PD)ብምትሕብባር   “ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ዝነብር ህዝቢ" (Eritrea; Un popolo in Prigione) ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ዲፕሎማስያዊ  ሰሚናር (ዋዕላ) ተኻይዱ።

ማርኮ ካቫላሪን፡ ሓደ ካብቶም ኣዳለውትን ተደጋገፍትን ሓጺር መኽፈቲ ድሕሪ ምሃብ፡ ኣቶ ደስበለ መሓሪ – ዋና ጸሓፊ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል፡ እዚ ኣርእስቲ፡ ስለምንታይ ከምዝተመርጸን፡ እቲ ነዚ መደብዚ ዘዳለወ ምንቅስቓስ ይኣክል መን ምዃኑን ሓጺር መግለጺ ኣቕሪቡ። ድሕሪኡ ናብቲ ዝርዝር መዳባት ብምእታው በዚ ዝስዕብ ቐደም ተኸተል እቲ መደብ ናይ ሓደ መዓልቲ ዋዕላ ተጀሚሩ። Read more:


18/04/2024 23:45 PM

ውሳኔ ሃገራዊ ባይቶ ኖርወይ

19 መጋቢት 2024

ውጽኢት ውሁድ ሕጋውን ዲፕሎማስያውን ወፍሪ’ዩ።

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)፡

Democtatic Front For Eritrean Unity,

ኣበይ ሃገር ኣሎ ብዘየገድስ፡ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኲናት፣ ዓፈና፣ ድኽነት፣ ኣድልዎ፣ ኣነ ይፈልጠልካ ዝተበሃልካዮ ግበር ዝብል ውሽጣዊ ይኹን ግዳማዊ መግዛእቲ ይጸልእ። ሰላም፡ ደሞክራሲ፡ ልምዓት፡ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፡ ልኡላዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ዝተጓደለሉ ወይ ጠቕሊሉ ኣብ ዝጠፍኣሉ ህዝቢ ከም ህዝቢ ይጉዳእ። ብንቡር ዘይኮነ ብዘይንቡር ምሕደራ ክነባበር ይግደድ። ስለዚ ከኣ ኩሉ ህዝቢ ከም ህዝቢ ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ልምዓት፣ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ኣብ ጉዳዩን ጉዳይ ሃገሩን ወሳኒ ኣወንታዊ ተጽዕኖ ዘሕድረሉ ልኡላዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ክህልዎ ይደሊ። ካብ’ዚ ዘይንቡር ግዱድ ምሕደራ ሓራ ወጺኡ ናብ ንቡር ክምለስ ይምነ። Read more:


11/04/2024 23:45 PM

A New Book ሓዳስ መጽሓፍ፡

ብገዲም ተጋዳላይ፡ ሰመረ ሰለሙን:

Eritrea’s Hard-won Independence and Unmet Expectations:

From the Perspective of a Veteran Freedom Fighter, Hardcover – 27 Mar. 2024

by Semere Solomon (Author).

ኣቶ ሰመረ ሰለሙን፡ ኣብ ፈለማ 1970ታት ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ (ህሓሓኤ) እተጸንበረ፡ በቲ ኣብ 1973 ዝነበረ ናይ ምእራም ምንቅስቓስ፡ “መንካዕ” ብዝብል ስም እተጠመቐ፡ ዝምባለ ኣለዎ ተባሂሉ ክሳብ ክፍሊ ሓለዋ ሰውራ ናይቲ ውድብ ኣትዩ እተኣስረን እተመርመረን ኢዩ። ሽዑ፡ ኣብቲ ጉዳይ ተሓቲቱ፡ እምነቱ ብድፍረት ከምዝገለጸን ኣብ መጽሓፉ ጠቒሱ ኣሎ። ኣቶ ሰመረ፡ ኣብቲ ኣብ ሞንጎ ህሓሓኤ’ን ተሓኤ’ን ዝነበረ ኲናት ሕድሕድ ንምትዕራቕ እተኻየደ ጻዕሪ፡ ሓሙሻይ ርእሱ ን’ህሓሓኤ ወኪሉ ተሳቲፉ። ኣብ ህሓሓኤ-ህግሓኤ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታትን ኣብ ሰራዊትን፡ ን17 ዓመታት ብሓላፍነት ኣገልጊሉ። ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ እውን ብሓላፍነት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣህጉራዊ ትካላትን ሰፊሕ ተሞኩቶ ዘጥረየ ኢዩ። ንካልኣይ ሕታም ዝበቕዐት መጽሓፉ፡ ነቲ ካብ እዋን ገድሊ ጀሚሩ፡ ክሳብ ሕጂ ሃገርናን ህዝብናን ዘለዎ ኩነታትን ብምልዓል፡ ዓሚቕ ትዕዝብቱን ሓሳባቱን ኣስፊሩ ኣሎ።

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


09/04/2024 23:45 PM

EID Mubarak! ርሑስ ዒድ!

عيد مبارك

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


05/04/2024 15:12 PM

31 March 2024 #83

Bi-Monthly English Organ of the Eritrean People’ s Democratic Party - EPDP

ERITREA REMAINS ALL-ROUND FRUSTRATION

TO THE UN SYSTEM, TO ITS PEOPLE AND THE REST

Eritreans, their neighbours, the UN system, global human rights advocacies and even regime ‘friendly’ interlocutors have continually failed to help change the decades-long ugly human rights and political situation in Eritrea. This deep sense of frustration and helplessness is all what we repeatedly hear fat periodic conferences of those concerned. Speakers at the 55th Session of the UN Human Rights Council convening in Geneva between 26 February and 5 April, 2024 had no different feeling or message. Read more

See Also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


01/04/2024 18:51 PM

Yiakl Leeds UK

"Finding Common Grounds" ሓቢርካ ንምቅላስ፡ ምልላይ ሓባራዊ ረቛሒታት!

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


01/04/2024 18:51 PM

The most optimum path leading Briged Nhamedu

to Fruition.

by Berhe Desta,

United States of America

Introduction

The Eritrean Briged Nhamedu is a struggle of the Eritrean Mass Movement Task Force  (ሓይሊ ዕማም)  that most of whom have paid untold prices to subsist and strive in Eritrea, a country which is unfortunately ruled by an iron fisted dictator, who unilaterally, self proclaimed president for life. The dictator’s army of tugs in Eritrea have terrorized and brutalized the people of Eritrea in general, and the youth, children and women in particular. Read more:


01/04/2024 18:51 PM

ዕላምኡ ብምንጻር ዘይተወደበ ሓይሊ ተቓሊሱ ክዕወት ኣይክእልን እዩ።

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)፡

Democtatic Front For Eritrean Unity,

ጭቁናትን ግፉዓትን ሕብረተ-ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ መልክዓት ናይ ጭቆናን ሓሳረ-መከራ ነጻ ንምውጻእ ኣብ ዝገብርዎ መስርሕ ቃልሲ፡ ብቐዳምነት ካብ ዝህቡዎ ጉዳይ፡ ዕላመኦም ኣነጺሮም ምቕማጥ፡ ፈተውቶምን ጸላቶምን ፈላልዮም ምርዳእን ምቕማጥን እዩ፡፡ ስዒቡ ዝመጽእ ድማ ፍልጠቶምን ሓይሎምን ኣወሃሂዶም ውድብ /መሳርሒ ናይ ቃልሲ/ብምፍጣር ተወዲቦም ምቅላስ እዩ፡፡ Read more:


27/03/2024 12:39 PM

Coming soon: ኣብዚ ቀረባ መዓልታት

A Biography of Veteran Woldeab Woldemariam, by Emnetu Tesfay.

ክትምረቕ ተዳልያ ዘላ መጽሓፍ።

ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ወልደኣብ ወልደማርያም፡

ብእምነቱ ተስፋይ

ብዛዕባኡ ሓበሬታ፡ ኣብዚ ተወከሱ። for more information, click here.

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


23/03/2024 17:45 PM Updated

ክብሪ ንኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ 2024!

Glory to International Women's Day 2024!

መልእኽትታትን ኣስተንትኖታትን። Messages and Reflections.

 

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


13/03/2024 16:05 PM

ሃገራውን ህዝባውን ልዑላውነትና ዝግህስ ዘሎ፡

    ዘቤታዊ ጨቋኒ መንግስቲ ህግደፍ እዩ።

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)፡

Democtatic Front For Eritrean Unity,

ህዝብታት ኤርትራ ንሓምሳ ዓመታት ዝኣክል ሰላማውን ዓመጻውን ቃልሲ ብምክያድ፡  መጠነ-ከቢድ ኩሉ-መዳያዊ መስዋእትን ክሳራን ከፊሎም፡  ዝተፈላለየ ሓሳረ-መከራን ርእዮም ሃገራዊ ነጻነቶምን ልዕላውነቶምን ከም ዘረጋገጹ ሓቂ እዩ፡፡ ይኹን ዳኣምበር እዛ ብከቢድን ክቡርን ዋጋ መስዋእቲ ዝተረጋገጸ ነጻነትን ልዑላውነትን‘ዚ ህዝብታትና ናብ ክብ ዝበለን ዝዓሞቐን ኩነታት ብምጥንኻር ተጠቀምቲ ክኾኑ ኣይከኣሉን፡፡ ሃገራዊ ናጽነትና ስማዊት ተርእዮ ጥራሕ ብምዃን፡  ናይ ገዛእቲ ደርብታት ቦታን ስልጣንን ጠቕምን ምቅይያር ጥራሕ ኮይኑ እዩ ተሪፉ፡፡ እዚ ማላት ካኣ ባዕዳዊ መግዛእታዊ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ተወጊዱ፡  ብምልካዊ ጨካን ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ተቐይሩን ቀጺሉን፡፡  Read more:


13/03/2024 16:05 PM

Happy New Year 2024

to Eritrea and Eritreans.

by Berhe Desta,

United States of America

Happy New Year 2024 to Eritrea and Eritreans, and may the year 2024 become the year of defiance and absolute objection to the continuation of the 32 years rule of the unfortunate country by the heinous, iron fisted, dictator called Isayas Afeworki.

The nation of Eritrea cheerfully gained its independence after an arduous and very costly armed struggle of 30 years, against an occupying army of Ethiopia, in 1991. Right after independence,: Read more:


09/03/2024 23:55 PM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

ቀዳም Saturday, 09 March. 2024

ሉዑላውነቱ ዘየረጋገጸ ህዝቢ ሉዑላዊት ሃገር ኪትህልዎ ይክኣል'ዶ?

Is it possible for a people who have not asserted their sovereignty to have a sovereign state?.

 See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


08/03/2024 19:17 PM

All I learned from

Dr. Alfred Lilienthal.

Celebrating Women International Day and the path to a just peace.

By Kiki Tzeggai

I want to look at Dr. Lilienthal’ lifetime struggle to point at errors on both sides of the Israeli-Palestinian problem.

Dr. Lilienthal was an American – Jew with an extensive diplomatic and political life.  He was someone I worked for on my free time and helped him put orders in his papers and type his biography. He was a very pleasant man. Read more


29/02/2024 04:18 AM

SPECIAL PRESENTATION,

By Mr. Awet Tsehaye, Deplomacy Head of Gobal Yiakl.

ፍሉይ ጸብጻብን ሓበሬታን፡ ብኣቶ ዓወት ጸሃየ፡ ሓላፊ ክፍሊ ዲፕሎማሲ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን።

27 February 2024.

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


27/02/2024 04:26 PM

መንነት’ዶ ዜግነት ዝብል ቁርቁስ

ንመን’ዩ ዘርብሕ?

ኣቶ ሰንጋል ወልደትንሳኤን፡ ዶ/ር መብራህቱ ኣተወብርሃንን።

ደሃይ ኤርትራ Dehay Eritrea:

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


21/02/2024 17:51 PM

ተላፊንካ ንምስራሕ ክቐርብ ዘለዎ መዐቀኒ፡ ኣብ ሃገራዊ ልኡላውነት ዝኣምን ዘይኮነ፡ ኣብ ህዝባዊ ልኡላውነት ዝኣምን

ክኸውን ይግባእ።

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)፡

Democtatic Front For Eritrean Unity, 14 February 2024

ፖለቲካ ኤርትራ ሎሚ ንለባማት ኣብ ዘየደቅስ ቅልጡፍ ፍታሕ ኣብ ዝጠልብ ከም ጥሙር ህዝቢ ናይ ምቕጻልን ዘይምቕጻል ኣብ ዝውስን ኣሰካፊ መድረኽ ከም ዝርከብ ኣየከራኸርን። ነዚ ዘንጸላሉ ዘሎ ሰብ ዝሰርሖ ሓደጋ ዓጺፍካ ናብ ንቡርን ውሑስን ፖለቲካዊ ስርዓት ንምምላስ እንኮ መፍትሒ፡ ንቑሕን ዝተወደበን ቃልሲ ምክያድ ምዃኑ’ውን ኣየካትዕን። ካብ ሕሰምና ዘናውሕ ትምክሕታዊ፡ ጸቢብ፡ ስምዒታዊ ሃላልነት፡ ነፍሰ ፍትወት፡ ዝናን ግዝያዊ ነገራዊ ጠቅምን ዝደሓነ፡ ብሓባራዊ ረብሓን መሰል ህዝብን ዝተቓነየ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ቃልሲ ድማ ካብ’ቶም ምሩጻት ሜላታት ቅድሚት ዝስራዕ’ዩ። Read more:


06/02/2024 03:20 AM

DECLARING WAR ON THE TYRANNY OF MISTRUST:

THE ONLY WAY TO SHORTEN THE STRUGGLE AGAINST ERITREA’S RULING GANG

by Mr. Abdu Habib

Read moreSee Older Posts ዝሓለፉ ጽሑፋት / ዜናታት >>


18/04/2024 23:45 PM

APRIL 14, Eritrean Detaines Day REMEMBERED

ሚያዝያ 14፡ መዓልቲ እሱራት፡ ተዘኪሩ ውዒሉ።

فعالية يوم المعتقل الإرتري 2024 لندن

APRIL 14, Eritrean Detaines Day: Remembered in London, UK, on 13 April 2024. Many participants shared their memories. For details, please check the video above.

ሚያዝያ 14፡ መዓልቲ እሱራት፡ ኣብ ሎንዶን ዓባይ ብሪጣንያ ተዘኪሩ ውዒሉ። ኣብዚ እተኻየደ ናይ ዝኽሪ መዓልቲ፡ ብርክት ዝበሉ ተሳተፍቲ፡ ዝኽርታቶም ኣቕሪቦም። ዝርዝር፡ ኣብዚ ላዕለዋይ ቪድዮ ተወከሱ። Read more

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


18/04/2024 23:45 PM

And then he died.

Major General Haile Samuel "china"

by Kiki Tzeggai

As we consider the power of words as resistance, we need to explore how a slice of history I witnessed can be a light in the darkness to help us build empathy, solidarity and truth. In these difficult times for Eritrea, how can we unlock the possibility of a new future for all and remind us of the price paid for Eritrea’s sovereignty. Read more:


13/04/2024 23:42 PM

Snitna Network SEMINAR

ሓቢርካ ንምስራሕ ዘጋጥሙ ብድሆታት።

The Challenges of working together.

تحديات العمل المشترك

Saturday 13/04/2024

Presenter ኣቕራቢ፡-

Mr Tsegay Ghebrehiwet መምህር ጸጋይ ገብረህይወት።

Moderator ኣላዪ፡-

Mr Dawit Gebremeskel ዳዊት ገብረመስቀል

 

    Part-1/4:   Part-2/4:  Part-3/4:  Part-4/4:

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦06/04/2024 23:55 PM

Snitna Network SEMINAR

ድኽመታትና ምልላይን ኣፈታትሓኡን

Identifying our weaknesses and ways to resolve them.

تحديد نقاط ضعفنا وطرق حلها

Saturday 06/04/2024

Presenter (ኣቕራቢ)፡

Mr Berhane Hailemichael ኣቶ ብርሃነ ሃይለሚካኤል

Moderator (ኣላዪ)፡

Mr Dawit Gebremeskel ኣቶ ዳዊት ገብረመስቀል

 

Part-1/3:   Part-2/3:  Part-3/3:

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


05/04/2024 15:12 PM Updated

መደብ ሕግን ሕብረተሰብን

Law and Society

ተኻታታሊ ኣስተምህሮ፡ ብማሕበር ሰብ ሞያ ሕጊ ኤርትራውያን።

Educational series, by ERITREAN LAW SOCIETY (ELS).

ማሕበር ሰብ ሞያ ሕጊ ኤርትራውያን (ERITREAN LAW SOCIETY (ELS)፡ ምስ ኤሪሳት (EriSat) ብምትሕብባር፡ ተኻታታሊ ንሕብረተሰብን ዜጋታትን ኤርትራ ዝምልከት፡ ተኻታታሊ ኣስተምህሮ ክህቡ ጀሚሮም ኣለዉ። መርበብ ሓበሬታ ስኒትና፡ ነቲ መደባት እናተኻታተለት፡ ብቐጻሊ ጠርኒፋ ኣብዚ ክትዝርግሖ ስለዝኾነት፡ ነዚ ኣገዳሲ መደብ ክትከታተሉዎን ንዕኡ ንምዕዛዝ ዝሕግዝ ሓበሬታ ክትልእኩልናን ንምሕጸን። Read more


01/04/2024 18:51 PM

Unmasking the Deception: Seeking Justice for Recent Events in The Hague

[Date: February 24, 2024]

An Open Letter

to the Authorities and the People of the State of the Netherlands,

To His Excellency Jan van Zanen, Mayor of The Hague,

To His Excellency Mark Rutte, Prime Minister of the Netherlands,

To the Parliament of the State of the Netherlands,

To the Law Enforcement Authorities of the State of the Netherlands, To the People of the State of the Netherlands,


With a profound sense of duty and determination, I address you concerning recent events that have unfolded within the boundaries of your esteemed city, The Hague. Read more:


01/04/2024 18:51 PM

Introducing the Eritrean Relief and Rehabilitation Association (ERRA)

ማሕበር ረድኤትን ምሕዳስን ኤርትራ ERRA)

(ERRA) نقدم لكم جمعية الإغاثة واعادة التأهيل الإريترية

Read more


24/03/2024 23:45 PM

Snitna Network SEMINAR

Conflicts and Conflict Resolution challenges

ግርጭትን ኣብ ኣተኣላልያ ዘሎ ጸገምን

الصراعات وتحديات حل الصراعات

Sunday 24/03/2024

Presenter (ኣቕራቢ)፡

Mr Kiflehans Teweldebrhan ኣቶ ክፍለዮሃንስ ተወልደብርሃን

Moderator (ኣላዪ)፡ Dr Thomas Araya ዶ/ር ቶማስ ኣርኣያ

 

Part-1/3:   Part-2/3:  Part-3/3:

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


23/03/2024 17:45 PM

ጋዜጣዊ መግለጺ፡

ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ (እዋና)፡ 09 መጋቢት 2024።

Press Release: Eritrean Women Association of North America, EWANA, 09 March 2024.

ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ሰሜን ኣመሪካ (እዋና) ብዓል ዓለምለኽዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስቲዮን ቀዳማይ ጉባኤ ማሕበርን ካብ 8 - ክሳብ 9 መጋቢት 2024፡ ኣብ ኣትላንታ ጆርጂያ ኣብ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ኣብ ዝተኸልዎ ማእከል ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣትላንታ ተኻይዱ፡ ንኹሉ ዝነበረ መዳባተን ብዕዉት ኣገባብ ብምስልሳል ደምዲመን። Read more:


13/03/2024 16:05 PM

ድፍረትን ዓቐናዊ ለውጥን

ጽቡቕ ይምዕብል ኣሎ፡

ፖለቲካዊ ብስለትን ዓይነታዊ ለውጥን ግን ኣይግድን።

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)፡

Democtatic Front For Eritrean Unity,

ንሕና ኤርትራውያን ብውሽጣዊ ምዕባለና ሃገርነት ኣይፈጠርናን። ቅድሚ መግዛእቲ ጥልያን ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ መሬት ኤርትራ ብምሉእ ዘይኮነ ብከፊል ቱርካውያን፣ ግብጻውያን፣ ማህዳውያን፣ መሳፍንቲ ትግራይ ነዊሕ ዓመታት ሰፊሮም የመሓድሩ ከም ዝነበሩ መዛግብቲ ታሪኽ የረጋግጹ። Read more:


02/03/2024 23:55 PM

Snitna Network SEMINAR

Dialogue and Reconciliation

ዘተን ዕርቅን

الحوار والمصالحة

Saturday, 02 March 2024

Presenters (ኣቕረብቲ)፡

Dr Thomas Araya & Ms Mebrat Deres ዶ/ር ቶማስ ኣርኣያ ምስ ወ/ሮ መብራት ደረስ

Moderator (ኣላዪ)፡

Mr Dawit Gebremeskel እቶ ዳዊት ገብረመስቀል

 

Part-1/2:   Part-2/2:

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


29/02/2024 04:18 AM

7th Meeting - 55th Regular Session of Human Rights Council,

Eritrea Human Rights Report.

(26 February – 05 April 2024)

7ይ ኣኼባ፡ መበል 55 ስሩዕ መጋባእያ ሽማግለ ሰብኣዊ መሰላት ውሕሃ፡

ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ፡

28 ለካቲት 2024።

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


27/02/2024 04:26 PM

ቅኒተ ኣእምሮን ዓወትን፡

Mindset and Success

Presentation by Dr Tesfamichael Ghebrehiwet, at Eritrean Dialogue Forum, on 25 Feb. 2024.

ብ'ዶክቶር ተስፋሚካኤል ገብረሂወት፡ ኣብ ክፉት መኣዲ ዘተ ዝቐረበ።

Part-1 (25 Feb 2024):   Part-2 (25 Feb 2024):  Part-3-A (03 March 2024) ዘተ:  

Part-3-B (03 March 2024) ዘተ:

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


27/02/2024 04:26 PM

The Horseshoeing of Eritrean Politics,

SAAY ON.

[ eritreadigest.com ]

Politics is a line, a continuum, where the far right and far left are far apart on every issue.  No, politics resembles more like a horseshoe than a line, argued a French artist, where the far right and far left are closest to each other. Read more:


27/02/2024 04:26 PM

መንእሰያት ኤርትራ፡ ካበይ ናበይ?

ብ'ፈልሲ ሰላምን ዴሞክራሲን ንኤርትራ፡ ዝተዳለወ

ናይ መንእሰያት ሲምፖዝዮም።

Eritrean Youth Symposium Organized by Seedling for Peace and Democracy in Eritrea (SPDE) - FELSI. February 23-25, 2024

DAY-1: 23 Feb 2024:   DAY-2: 24 Feb 2024:

DAY-3: 25 Feb 2024:

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


27/02/2024 04:26 PM

ሃገራዊ ንግደት ኤርትራ 2024

EXPO ERITREA 2024, Frankfurt, Germany,

13-14 January 2024

Part-1: 13 Jan 2024:   Part-2: 13 Jan 2024:03/02/2024 23:55 PM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

ቀዳም Saturday, 03 Feb. 2024

ህዝቢ ኤርትራ ስለምንታይ ኢዩ ድሕሪ ናይ ልዕሊ 80 ዓመታት ቃልሱ፡ ምዕቡል ፖለቲካ ኪሰርሕ ዘይክኣለ?

Why has the people of Eritrea not been able to develop advanced politics after more than 80 years of struggle?

 See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


10/02/2024 23:55 PM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

ቀዳም Saturday, 10 Feb. 2024

ህዝቢ ኤርትራ፡

ካብ ካብ ዋዕላ ዓዲ ጥልያን ይረብሕ'ዶ?

Do the people of Eritrea benefit from from the Italian Conference? Open public discussion.

 See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


10/02/2024 00:25 AM

ዝኽሪ መበል 34 ዓመት፡

ስርሒት ፈንቅል፡

ሓርነት ከተማ ምጽዋዕ።

34th Anniversary of Operation Fenkil - The Liberation of Massawa

on 10th Feb. (1990-2024)

Read more
See Older Posts ዝሓለፉ ጽሑፋት / ዜናታት >>Eritrea easy start page

Search our site መድለዪ:
 


Snitna Seminars directory ዝሓለፉ ሰሚናራት ስኒትና ኔትዎርክ


Insurance Choices


geezword ግእዝ ንመምሃሪ፡ ንመጽሓፊ፡ ንዜማን


Deals of the day ናይ ሎሚ ዋጋታት ዕዳጋ

Books on Eritrea መጻሕፍቲ ብሳዕባ ኤርትራ


Books on Eritrea መጻሕፍቲ ብሳዕባ ኤርትራ


eritrean-political-parties-and-civic-movements


  Liive News Update on Eritrea


News-Sites ወብሳይታት


Acolom   ህድሞና

Adal61  ኣዳል61

Adulis Arabic  ኣዱሊስ

Alnahda  ኣልናህዳ

Assenna   ኣሰና

Asmarino   ኣዝማሪኖ

Awate   ዓዋተ

Awna   ዖና

Bayto YIAKL  ባይቶ ይኣክል

BBC Tigrinya ትግርኛ

Beserat ብስራት

Blina.org ብሊና

Daberi ዳበሪ

Dehai   ደሃይ

Dehay Eritrea ደሃይ ኤርትራ

Dekebat   ደቀባት

EHPN - Eritrean Healthcare Professional Network

Ehrea   መዝገብ ግፍዒታት

EMDHR   ኤምዲሰመ

Emnetu’s Eritrea ሰነዳት እምነቱ

EHPN - Eritrean Healthcare Professional Network መርበብ ሰብ ሞያ ጥዕና ኤርትራ

Erena   ኤረና

Eri-Justice EYMD

ERIPS - ERITREAN RESEARCH INSTITUTE FOR POLICY AND STRATEGY

Eritrea's Disappeared Community

EriMedrek   ኤሪ-መድረኽ

Eri-Platform   ኤሪ-ፕላትፎርም

Erisat ኤሪ ሳት

Eritrea Digest  ኤሪትረያ ዳይጀስ

Eritrea Focus  ኤሪትረያ ፎከስ

EritreaHagerey   ኤርትራ ሃገረይ

EritreaHub   ኤርትራ ሃብ

Eritreana   ኤርትራና

EritreaDaily ኤርትራ መዓልታዊ

Eritrean Prisoner Day መዓልቲ ኤርትራውያን እሱራት

Eritrean Veterans Day ሓርበኛታት

Eritrea Sinit Study Group ESSG ስኒት

Farajat   ፈረጃት

Farajat (En)   ፈረጃት እንግ.

FELSI ፈልሲ ሰላምን ዴሞክራሲን ንኤርትራ

Gerger   ገርገር

Global Initiative ዓለምለኻዊ ተበግሶ

Harnet.org ሓርነት.ኦርግ

Hedgait هيدقايت ሄድጋይት

Jeberti   ጀበርቲ

Kunama Agara ኩናማ ኣጋራ

Madote  ማዶት

Mdrebahri ምድረ-ባሕሪ

Meadna   መኣድና

Meftih  መፍትሕ

Mekaleh-Eritra መቓልሕ-ኤርትራ

Meskerem   መስከረም

Modaina   ሞዳይና

N’selam   ን’ሰላም

Our Voice ድምጽና

Pen Eritrea   ፐን ኤርትራ

Samadit   ሳማዲት (Arabic)

Samadit   ሳማዲት (English)

SBS Tigrinya ትግርኛ

Shabait   ሻባይት

SweetKeren ስዊት ከረን

TesfaNews   ተስፋ ኒውስ

Togoruba   ቶጎርባ

UnityDemocraticChanges UDC

VOA Tigrinya ትግርኛ


Radio channels ራድዮ


Adal Voice of Eritrea

Asmarino  ኣዝማሪኖ

Aserna  ራድዮ ኣሰርና

Assenna  ድምጺ ኣሰና

CKDU ድምጺ ኤርትራ - ናዝ የማነ

Dimtsi Delina  ድምጺ ደሊና

Erena (Recorded)  ኤረና

EYSC RADIO  ራድዮ ኢ.ዋይ.ኤስ.ሲ

Ngabae  ፈነወ ንጋባእ

SIMRET RADIO  ራድዮ ስምረት

ESMNS  ራድዮ ስምረት

Radio blina-Jahray ራድዮብሊናጃህራይ

Radio Saeyob  ራድዮ ስእዮብ

Radio Sinit ራድዮ ስኒት

SBS Radio  ራድዮ SBS

Snitna Radio  ራድዮ ስኒትና

Voice of Liberty  ድምጺ ሓርነት

VOA (Voice of America) ድ.ኣመሪካ


TV channels ቲቪ


AAN MEDIA NETWORK

ADHANET TV  ኣድሓነት ቲቪ

ADMAS FORUM ኣድማስ ፎሩም

ATV Asena ኣሰና ቲቪ

ERI-SAT ኤሪ ሳት

Alhiwar tv ኣልሒዋር ቲቪ

Aida Kidane (ሰነዳዊ ቪድዮታት)

Alena Media TV ኣለና ሚድያ ቲቪ

Asmera A'bay ኣስመራ ዓባይ

Bayto YIAKL  ባይቶ ይኣክል

Bokre Culture & History መእምር በኵረ

Dehay Eritrea ደሃይ ኤርትራ

Dialogue for Common Awareness

ዘተ ንሓባራዊ ንቕሓት

مجموعة الحوار للوعي المشترك

Dilalet Hallena ድላለት ህሌና

Education First

EPSM ልዑላውነት ህዝቢ ኤርትራ

Erena ኤረና ዩቱብ

ERI Adal TV  ኤሪ-ኣዳል ቲቪ

Eri-Platform ኤሪ-ፕላትፎርም

ERI-TV Live  ኤሪ-ቲቪ ቀጥታ

ERI-TV Recorded  ኤሪ-ቲቪ ቪድዮ

Eritrea Focus ፎከስ ኤርትራ

Eri- Healthcare ሓፈሻዊ ጥዕና

Eritrean Patriot ድምጺ ሓርበኛ

Eritrea Sinit Study Group ESSG ስኒት

Falfasa فلفسة

FaNus NetWork ፋኑስ

Freedom Tv ፍሪዶም ቲቪ

Gebre Gebremariam ኣስተምህሮታት

George Drar ንመሃር ንፍለጥ ንዕበ

Gezay Gezakum ገዛይ ገዛኹም

Hagerey TV  ሃገረይ TV

Hdri Jeganuna ሕድሪ ጀጋኑና

HGDEF VISION ህግደፍ

INFORM TO EMPOWER ምኽርታት

Kabod TV ካቦድ ቲቪ

MEREB-TV መረብ-ቲቪ

Mestyat Betna መስትያት ቤትና

Ngabae broadcast ፈነወ ንጋባእ

Negarit ነጋሪት

One Nation Eritrea (ONE) ዋን ኔሽን

Robrobia Radio & TV ሮብሮብያ ቲቪ

SBC61 September 61 Broadcast

Salam Media Production

Setit Media  ሰቲት

Society of Eritrean Think Tank (SETT)

Shama Baytona ሻማ ባይቶና

Snitna ስኒትና ዩቱብ

Teddy Press ቴዲ ፕረስ

TEFETAWI TALKSHOW ተፈታዊ ሾው

TempoAfric TV መኣዲ ዘተ

TV Meley ቲቪ መለይ

Tv Sened Eritra  ቲቪ ሰነድ ኤርትራ

The Mary Show ሜሪ ሾው

Voice of Beserat ድምጺ ብስራት

Voice of Eritrea ድምጺ ኤርትራ

Weini Suleiman ወይኒ ሱሌማን

Zelenayo show ንዛተ


Art-Literature   ስነጽሑፍ


Books መጻሕፍቲ

Africantriangle.com ኣፍሪካን ትሪያንግል

Arts  ቅበኣ

Bokre Culture & History መእምር በኵረ

Emkulu  እምኩሉ

Emnetu’s Eritrea ሰነዳት እምነቱ

GeezSoft ግእዝ ሶፍት

GeezUniversity ግእዝ ዩኒቨርሲቲ

Hdrimedia ሕድሪ ሚድያ

Mahmoud Dabrom ማሕሙድ ዳብሮም

Melody for Liberty ቅንየት ንሓርነት

Merebpoetry ድምጺ ብርዒ

Mosaic Bahli ሞዛይክ ባህሊ

Pen Eritrea   ፐን ኤርትራ

QieNit ቅኒት

ZaraTbebat ዛራ-ጥበባት


Culture Education Health

ባህሊ ትምህርቲ ጥዕና


Advice Gen.  ምኽሪ - ሓፈሻዊ

Advice Soc.  ምኽሪ - ማሕበራዊ

Africantriangle.com ኣፍሪካን ትሪያንግል

BanaMentalHealth ባና፡ ማእከል ጥዕና ኣእምሮ

Books መጻሕፍቲ

Dr. Sharon Woldu ዶክተር-ሻሮን

EHPN - Eritrean Healthcare Professional Network መርበብ ሰብ ሞያ ጥዕና ኤርትራ

EHPN ጥዕናዊ ምኽሪ YouTube

Eritrean attractions  ግርማ ኤርትራ

Eriitrea - Tourist Attractions

Eri- Healthcare ሓፈሻዊ ጥዕና

Drama ድራማታት

Felegg ፈለግ

Fideley ፊደለይ

Genealogy ታሪኽ ወለዶታት ኤርትራ

History   ታሪኽ ኤርትራ

Joseph Leadership Academy

Learn Free ብናጻ ትምህርቲ

Mahtsen Official: ማህጸን

Mosaic Bahli ሞዛይክ ባህሊ

Music   ደርፍታት

Raei HealthyLiving ራኢ ጥዕናና

Towns of Eritrea  ከተማታት ኤርትራ

Tradition  ያታዊ ልምድታት

Where is your Brother? ሓውኻ ኣበይ ኣሎ?


Documents ሰነዳት


Documents more  ካልእ ሰነዳት

Constitution & Constitutionalism ቅዋምን ቅዋማውነትን

Eritrean Constitution English

ቅዋም ኤርትራ ብ`ትግርኛ

الدستور الإرتري)

ሕጊን ስርዓትን ናይ መሬት ዓደቦ

Aida Kidane (ሰነዳዊ ቪድዮታት)

ELF History ታሪኽ ተሓኤ

ELF Jebha ተሓኤ

EPLF History ታሪኽ ህግሓኤ


Political Parties ሰልፍታት


Introduction ሌላ مقدمة

EIC እስላማዊ ጉባኤ ኤርትራ

Alnahda ኣልናህዳ

Blin Nation/ Hodde ዲእሙብኤ/ሆደ

DMES ደምሳኤ

DMLEK ዲምሓኩኤ

Eritrean Afar National Congress EANC

ENCDC  ባይቶ

ENSF ድሕነት

ግሃድኤ - ድሕነት ሕድሪ

EPDF ድግሓኤ

EDP ሰዲኤ

EPDP ሰዲህኤ

EFDM ፈደምኤ

ELF ተሓኤ

Eritrean Bright Future Movement

EUDC ዘመን

FELSI ፈልሲ ሰላምን ዴሞክራሲን ንኤርትራ

Islamic Islah እስላማዊ እስላሕ

PFDJ  ህግደፍ

RSADO ደ. ምንቅስቓስ ዓፋር ቀ.ባ.

OEU ውሓኤ

UEDF ስሙር ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ


Civic Societies ሲቪክ ማሕበራት


CDRIE

CUHRE-SD

ERITREAN-CDM

EC-HRRP

EGS

ERITREAN LAW SOCIETY (ELS)

ELF Veterans Reunion

EYGM

EWANA - Eritrean Women Association of North America

FreeEritrea

HRCE

Network of Eritrean Women

Society of Eritrean Think Tank (SETT)


Comm. & Associations ማሕበረኮማት


Eritrean Communities

Eritrean Medical Assoc.

Eritrean Artists Assoc.

Eritrean Self-help Assoc.


Youth Associations

ማሕበር መንእሰያት


Eritrean Youth Movement for Democracy

EYSC

ESMNS

YPFDJ


Religious  እምነታት


Bethel Eritrean Church in UK

Catholic church London

Eritrean Islamic Community UK

Tewahdo

Ulamaa Eritrea

شبكة سلام الإعلامية ሰላም መርበብ ሓበሬታ SELAM MEDIA NETWORK


Other Sites ካልኦት ኣገደስቲ  


Educational - Free ናጻ-ትምህርቲ

Horn of Africa Research ምርምር

Emnetu’s Eritrea ሰነዳት እምነቱ

Business ideas

Insurance quotes

Health & Personal care

Travel and Home products


 Magazines & Newspapers,  መጽሔታት፡ ጋዜጣታት፡


Haddas Ertra ሓዳስ ኤርትራ

Ertrea Haddas  ኤረትርየ ሐዳስ

Eritrea Alhaditha  ኤሪትሪያ ኣልሓዲሳ

Ertrea Profile ኤርትራ ፕሮፋይል

Eritrea Liberty Magazine

Men’esey Magazine መንእሰይ

Agizo Magazine ኣግእዞ


 Everyday Low Prices
Home

Google search here:

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on LinkedIn Share via e-mail Print
 ተወሳኺ More News   

Snitna.com ስኒትና:

Code of Conduct.

መርበብ ሓበሬታና ዝምራሓሉ መትከላት


Please help SNITNA.

use button below

ንስኒትና ወፈያ ንምግባር

ኣብዚ መልጎም ጠውቑ

Donation ወፈያ


SNITNA-YouTube


SNITNA-FaceBook


መበቆል ህዝቢ ኤርትራ

Genealogy of

Eritrean People


Eritrean Constitution English

ቅዋም ኤርትራ ብ`ትግርኛ

الدستور الإرتري)

ሕጊን ስርዓትን ናይ

መሬት ዓደቦ


Dr. Bereket Habteselassie

Understanting Constitution


ሕግን ሕብረተሰብን

Law & Society


Understanding the Eritrean Constitution

ንምዕዛዝ ርድኢት ብዛዕባ ቅዋም ኤርትራATV Asena ቲቪ ኣሰና


EriSat ኤሪሳት


ERIPM


AlenaMedia-TV ኣለና ሚድያ ቲቪ


Radio Saeyob


Voice of Eritrea

CKDU Radio Voice of Eritrea


Radio Aserna

Radio Aserna


Radio Ngabae

ፈነወ ንጋባእ


ግዳያት ዲክታቶሪያዊ ምሕደራ ኤርትራ

Victims of Dictatorial Regime in Eritrea

memory_of_eritrean_sept_18_2001_victims


Eri-Justice EYMD


ሓገዝ ንውጉኣት ሓርነት

Help Disabled Veterans

Eritrean Disabled Veterans in Kassala - ስንኩላን ሓርበኛታት፡ ኣብ ከሰላ


ERI-PLATFORM


Radio Sinit


ERITREA-FOCUS


ዘተ ንሓባራዊ ንቕሓት

Dialogue for Common Awareness

مجموعة الحوار للوعي المشترك


ተጋ/ት ትርሓስ ተኽላይሓውኻ ኣበይ ኣሎ? Hawka abey allo?


Interactive dialogue with Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea

ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ፡


Injustice in Eritrea - hidden story


The Martyr has spoken

ስዉእ ተዛሪቡ

Suwue Tezaribu