Copyright© 2013 - www.snitna.com
Contact us ርኸቡና   Design: Yohannes Berhe

10/01/2023 23:55 PM Updated

ገምጋማት፡ ትምንኒታትን ትንታነታትን፡

ኣብ ኣጋጣሚ ሓድሽ ዓመት 2023

Assessments, New year wishes and Analyses, on the occasion of New year 2023

التقييمات ورغبات العام الجديد والتحليلات بمناسبة العام الجديد 2023

Assessments, New year wishes and Analyses, on the occasion of New year 2023

ዓመተ-2022፡ መኸተምታ ናይ ኩሉ ሕሰምን መከራን ህዝቢ ኤርትራ ክትከውን፡ ባና ሰላምን ፍትሒን ኣብ ሃገርና ቀደድ ክብልን፡ ልዑል ተስፋ ኣንቢርና ኔርና። እቲ ዘሕዝን ግን፡ ኣብቲ ንኢትዮጵያውያን ጥራይ ዝምልከት ኲናት ሓድሕድ፡ ሃገርና ኤርትራ ኢዳ ብምእታዋ፡ ነፍሲወከፍ ኤርትራዊት ስድራቤት ኣዝያ ተተንኪፋን ተጨኒቓን ኢያ ኣሕሊፋቶ። መጠን ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህይወት ኤርትራውያን፡ ብፍላይ ከኣ መንእሰያትና፡ ብሰንኩ ዝበጽሐ ጉድኣት ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ዝግመትኳ እንተኾነ፡ ብኣሃዝ ንምግላጹ ግን፡ በቲ ስርዓት ዝተዋህበ ወግዓዊ ጸብጻብ ወይ ሓበሬታ የለን። Read more


29/12/2022 21:02 PM

LET OUR PAST BREAKDOWNS DRIVE OUT FUTURE BREAKTHROUGHS!

A Call for New Year Resolution

by Teamirat N Seyoum.

The end of the year is traditionally a time for reflecting on lessons learned from the past 12 months and looking to the future with optimism. New Year’s resolutions offer us a chance to identify specific ways we can improve our lives and make concrete changes for the better. Viewed from the context of our struggle, this is to reflect back with the aim of identifying achievements and areas for improvement or even radical change. Read more


29/12/2022 21:02 PM

ዲብ ኤረትርየ ዝልምቱ ለሐክም ለህለ፡ ሚ ዛልም?

ህጅክ ምስል ሕቁቂ ወምሐልል ስያሲ

ኡስታዝ ዓብዱራሕማን አሰይድ ቡሃሽም

Who rules Eritrea? Injustice or oppressor?

A special chat with the Haqqi and political analyst Mr. Abdurahman Sayed Bohashem.

ምውሓስ ልዑላውነት ኤርትራን፡ መዋጽኦ ንመጻኢን

Part-1   Part-2

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦24/12/2022 16:32 PM

መትከላት ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ንፍትሒ (ኤሃግፍ)፡

PRINCIPLES OF THE ERITREAN NATIONAL FRONT FOR JUSTICE (ENFJ)

مبادئ الجبهة الوطنية اإلريترية للعدالة

Read more


24/12/2022 02:36 AM

"ምውሓስ ልዑላውነት ኤርትራን፡

መዋጽኦ ንመጻኢን"

Ensuring Eritrean Sovereignty

and the Way Forward.

Seminar organised at Clubhouse EritreaPublicSquare,

on Sunday, 11 December 2022.

ምውሓስ ልዑላውነት ኤርትራን፡ መዋጽኦ ንመጻኢን

Read more

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


24/12/2022 02:36 AM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

Saturday, 10 December 2022

ስለምንታይ ኢያ ሃገርና ኣብ ቀጻልን ተኸታታልን ውግኣት እትነብር?

Why is our country in constant and continuous war?


16/12/2022 23:55 PM

በርገን ሰሚናር

ኣምባ. ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ

Bergen Seminar by Amba. Andebrhan Welde Giorgis

(1) ኣድላይነት ምምስራት ቅዋማዊ ምሕደራ ኣብ ኤርትራ፣ (2) ኣገዳስነት ምምልካት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ (3) ምብርባር ቍጠባ ኤርትራ።

በርገን ሰሚናር ኣምባ. ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ

ሰላም፡ ከመይ ኣለኹም።

ኣቐዲመ፡ ነቶም ነዚ ሰሚናር’ዚ ብምውዳብ፡ ብዛዕባ ንሃገርናን ህዝብናን ዘገድሱ እዋናዊ ጕዳያት ኣብዚ ምሳኹም ንምዝታይ ዝዓደሙኒ ግዱሳት ኤርትራውያን ኣሕዋት አመስግን። ነዚ ዕድል’ዚ ብምርካበይ ድማ ዓቢ ደስታ እስምዓኒ። ኣብዚ ሰሚናር’ዚ፡ ኣብ 3 ቀንዲ ጕዳያት ዘተኰረ ሓጺር ሓፈሻዊ መግለጺ ከቕርብ እየ። ብድሕሪኡ መደረኽ ንዘተ ኪኽፈት ኢዩ።

(1) ኣድላይነት ምምስራት ቅዋማዊ ምሕደራ ኣብ ኤርትራ፣ (2) ኣገዳስነት ምምልካት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ (3) ምብርባር ቍጠባ ኤርትራ። Read more

See also related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


16/12/2022 23:55 PM

“ዋላ ሓደ ኦም የለን ንፋስ ዘይነነዎ"

ዋላ ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ የለን ጉጅለ ህግደፍ ዘይተንኮፎ።

ብ`ዶክ. ኢንጅነር ፍትዊ ክፍለ፡ ምስ ብዙ ቡቱኞሊ

ኣባላት ምንቅስቓስ ንፍትሒ ኤርትራ ኣብ ዲያስጶራ (ም.ንፍ.ኤ.ዲ.)

ሰላም ኩሉኹም ኤርትራውያ ንፍትሒ እትቃለሱ፡ እነልዕሎ ኣርእስቲ “ ዋላ ሓደ ኦም የለን ንፋስ ዘይነነዎ ’’ ዋላ ሓደ ዜጋ ኤርትራዊ የለን ጉጅለ ህግደፍ ዘይተንከፎ፡ ክንብል ኮሎና እዚ ካብ ክውለድ ጀሚሩ ምቕዛፍን ምጥፋእን ኤርትራዊ ዜጋታት ዝጀመረ ኢሳያስ፡ ኣብ ግዜን ኩነትን ዝላዋወጡ ግጅሉኡ፡ ዕላማኡ ንምትግባር ስልጣኑ ዘይትንከፍ ንምግባር፡ ጎብለል ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምዃን ሕልሙ ግብራዊ ንምግባር፣ ንሕስያ ዘይብሉ ጨካን ሓሳድ ዝባህርያቱ፡ ንኹሎም ዝቃወምዎ ዝቐዝፍ፣ Read more


15/12/2022 17:55 PM

ተዘኩሮታተይ ምስ ገዲም ተጋዳላይ

ስውእ መሓመድ ብርሃን ሓሰን

ብገዲም ተጋዳላይ መሓመድ ብርሃን ብላታ።

14-12-2022

ገዲም ተጋዳላይ ናይ ሓምሳታት ስልሳታት መሓመድ ምብርሃን ሓሰን፡ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ሆስፒታል ኣስመራ ክእለ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ መበል 88 ዓመት ዕድሜኡ ብዕለት 10 – 12 – 2022  ካብዛ ግዝያዊት ዓለምና ብሞት ክፍለ ከሎ ንሃገርን ህዝብን ኤርትራ ዓቢ ክሳራ ከም ዝኾነ ኣብቲ ዝተናውሐ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሞርኮሰ ናይ ቃልሲ ድሕረ-ባይትኡን ኣወንታዊ ተርኡን ዝምስክሮን ዘረጋግጾን ሓቂ’ዩ ክበሃል ይከኣል። Read more


04/12/2022 20:16 PM Updated

Introduction to

Eritrean Political parties and Civic movements.

ሌላ ምስ፡ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን ኤርትራ፡

ሰላም ክቡራት በጻሕቲ ናይዚ ገጽ፡

ዕላማ ናይዚ ገጽ፡ ህዝብና ምስ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን ኤርትራ ንኽላለ፡ ከምኡ`ውን ፖለቲካዊ ውድባትን ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን ምስ ህዝበን ንክላለያን ዕላማ ፖለቲካዊ መደባተን ንህዝቢ ዝሕብራሉ ባይታ ንምፍጣር ኢዩ።

ኣብቲ ንቡር ኣካይዳ ሃገራት ዓለምና፡ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ከምኡ`ውን ካልኦት ማሕበራትን ምንቅስቓሳትን፡ ቅዋም ብዝእዝዞ መሰረት፡ ሕጊ ተኸቲለን፡ ቅጥዕታት ብምምላእ ኢየን ዝቖማ። Read more


22/11/2022 23:55 PM

Building Democracy in Eritrea: Physical and Virtual Conference

ዋዕላ ህንጸት ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ

Eritrea Focus, 22 – 24 November 2022

London, United Kingdom.17/11/2022 15:28 PM

ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን

Global Yiakl Eritrean Movement

حركة الإري رتية العالمية الكافي ة

ERISAT፡ ቃለምልልስ ምስ፡- መሪሕነት ይኣክል፡ ኣቶ ሰገድ ሓጎስ ከምኡ'ውን ኣቶ ገዛኢ ሓጎስ።

 ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ኤርትራን ከባቢናን፡ ከምኡ'ውን ምዕባለታትን መደባትን ይኣክል።

Part-1  Part-2   Part-3

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


17/11/2022 15:28 PM

The Society of Eritrean Think Tank (SETT): Our Principles.

The Society of Eritrean Think Tank (SETT) is happy to announce the birth of its website. SETT shall encourage research in the fields of Eritrean society, community, state, and national formation, as a basis for building a democratic, prosperous, and peaceful Eritrea. The Society shall seek to cooperate with similarly oriented institutions in the Horn of Africa, with the aim of studying the conditions for cooperation between the states of this strategic region. Read more


17/11/2022 15:28 PM Updated

Symposium 2022:

Understanding the Eritrean Constitution.

ሲምፖዝዩም 2022:

ንምዕዛዝ ርድኢት ብዛዕባ ቅዋም ኤርትራ።

ዕለት 23 ግንቦት 2022፡ መበል 25 ዓመት (ኢዮቤልዩ) ቅዋም ኤርትራ 1997 ኢዩ። 23 ብንቦት 1997 - 23 ግንቦት 2022 ማለት`ዩ። ሎሚ ሰንበት፡ ዕለት 22 ግንቦት 2022፡ ኣብ መበል 25 ዓመት ቅዋም ኤርትራ 1997፡ ብማንዛዊ ዝተኻየደን ብቀጥታ ብመንገዲ ኤሪሳት ናብ ኤርትራን ዓለምን እተፈነወ፡ ሲምፖዝዩም ተኻይዱ። ቴማ ናይዚ ሲምፖዝዩም`ዚ፡ "Understanding the Eritrean constitution - Symposium 2022. ሲምፖዝዩም 2022 - ንምዕዛዝ ርድኢት ብዛዕባ ቅዋም ኤርትራ" ዝብል ኢዩ። ኣብዚ ሲምፖዝዩም፡ ሓያሎ ተሳተፍቲ (ኣባላት ኮሚሽን ቅዋም፡ ገዳይም ተቓለስቲ፡ ሰብ ሞያ ሕጊ፡ መንእሰያትን ኣባላት ናይ ዝተፈላለያ ማሕበራትን ናይ ሜድያ ትካላትን) ነይሮም። ሲምፖዝዩም፡ ብኣቦ-መንበር ኮሚሽን ቅዋም ኤርትራ፡ ፕሮፈሶር በረኸት ሃብተስላሰ፡ ናይ መኽፈቲ መልእኽቲ ድሕሪ ምቕራብ፡ ቀጺሉ ካብ ኣባል ፈጻሚ ሽማግለ ኮሚሽን ቅዋም ኣቶ ጳውሎስ ተስፋጊዮርጊስ መግለጺ ስዒቡ። Read more


10/11/2022 23:56 PM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

Saturday, 05 November 2022

"ህንደሳ ውግእ ኢትዮጵያ ከመይ ተዛዚሙ? ኤርትራ'ኸ ናበይ?

How did the engineering of the Ethiopian war end? Where is Eritrea going?


02/11/2022 00:10 AM

ምልክ ኤሪትሪዂ ዕምጭድ ሓርጠክ እንሸወዉ

ክሱሰንኻ አቡነ ፍቅረማርያም ሓጎስ መ/ ሻ/ሚካኤል ሰገነይቲሩዂ ቋላዂድ ቆል ሆደሩዂ።

ይና በለዲ ሊኽ ኤመታት ኒር ክርሚል ወኽደም ዕምጩዂ ገሞላ ኒልድ ረሄይቶ ሰልፍኻ በሎቲከድ ከብተዉ ሰኽረጝን ኤመታትስኻ ስላሕድ ለመለም ይንዂን። 1991 ጀበረቲት(ናጽነት) ኤርኖ ይና ባንዴረት ተከልነሳና፣ ‘’ተመስገን ናንና ዪ ኳራ ፍቲ፣ ይና ቑር መርሓናዂ መሪ ኤርኑዂን ዩኖ ጃርሲ ሓመዱንዂ’’። ገሪዉ ይና ሻን ደኣም እና እክባ ሻዕብዩዂድ ገንጃ እላ ዩኑና ‘’በዳን ፋሉ’’ ይኑሎም ሰጝነኩን። Read more

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


28/10/2022 00:45 AM Updated

ኲናት፡ ጥፍኣት`ዩ።

ኣይፋል! ንኲናት NO! To War.

See also related. ምስዚ ዝተኣሳሰር፦:


28/10/2022 00:45 AM

“ሰብ ይነብር ከም ቤቱ፡ ኣይከውንን ከም ጎሬቤቱ”

ብ`ዶክ. ኢንጅነር ፍትዊ ክፍለ፡ ምስ ብዙ ቡቱኞሊ ኣባላት ም.ንፍ.ኤ.ዲ.

ሰላም ንኹሉ ንፍትሒ ዝቃለሱ ዜጋታትና፣ እዛ ኣርእስቲ “ሰብ ይነብር ከም ቤቱ፡ ኣይከውንን ከም ጎሬቤቱ” ዝመረጽናያ፣ ኣትክሩኡ ነዚ ኣብ ደምበ ፍትሒ እዋሳእ ዝብል ብሓፈሻ ብፍላይ ነቶም ተወዲቦም እንቃለስ ኣሎና ዝብሉ ባእታታት ዝዓለመ እዩ ዝኸዉን። ሓደ ካብቶም ሉዑል ዝኾነ ፍላስፋ፣ ብዛዕባ ናጽነት ደቂ-ሰባት ከም ዝበሎ፡ ኣነ ብሓቂ ነጻ ኮይነ ዝስማዓኒ ኩሎም ፍጥረታት ደቂ ሰባት ኣንስታይ ጾታን ተባዕታይ ጾታን፣ ኣብ ከባቢየይ ዝነብሩ ነጻ ምስ ዝኾኑ እዩ። ናጽነት ናይ ካልኦት ደረት ዘይብሉን ናጽነተይ ዘይክልክል ምስ ዝኸዉን ይብል። Read more Read more


18/09/2022 23:30 PM

ዘበንያ ግርንቢጥሲ ማይ ንቐብ

ዶ/ር ብርሃነ ወልደሚካኤል 18/09/2022

ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዘይምልከቶ ናይ ጎረቤት ሃገር ሕድሕዳዊ ትርምስ ንኻልኣይ ግዜ ምእታዉ ኣዝዩ ዘሕዝን ኢዩ። ናይ ትግራይ ሚድያታት ኰነ ተሓባበርቲ ናይ ኤርትራውያን ሚድያታት ከይተረፋ ነቲ ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ዘጋጥም ዘሎ ህልቂት ብሓጎስ ከቃልሕኦ ምስማዕ፥ ሕልና ንዘሎዎስ ነብሰ-ስጋ ዝቕንጥጥ ኢዩ። ኣብ ከምኡ ናይ ሓዘን ሃዋሁው ምእታው ብዘይ ምኽንያት እኮ ኣይኮነን፦ Read more

See also related. ምስዚ ዝተኣሳሰር፦
See Older Posts ዝሓለፉ ጽሑፋት / ዜናታት >>


21/01/2023 01:31 AM

10ይ ዓመት ዝኽሪ፡

ስዉኣት ስርሒት ፎርቶ ኣስመራ -

21 ጥሪ 2013

Martyrs of Asmara Operation FORTO, 21 January 2013፡

10th Anniversary.


ስዒድ ዓሊ ሕጃይ (ወዲ ዓሊ) ምስ ብጾቱ፡ ኣብ ፎርቶ ኣስመራ ብምውጻእ፡- ቅዋም ኤርትራ ክትግበር፡ ኩሎም ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት ናጻ ክልቀቑ ዝጸውዑሉን መስዋእቲ ዝኸፈሉሉን ዕለት (21 ጥሪ 2013) ኢዩ።

 Col. Sied Ali Hijay and his comrades, requested: Implementation of Eritrea's Constitution, Release of all political and conscience prisoners; paid their sacrifice on 21 Jan 2013.  VIDEO-1፡  VIDEO-2

ምስዚ ዝተኣሳሰር Related፡


10/01/2023 23:55 PM

እዋናዊ መግለጺ፡

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ንፍትሒ (ኤሃግፍ)፡ 10 ጥሪ 2023፡

ዓቕሊ-ጽበታዊ ጨካን ስጉምቲ ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ተመሃሮ።

ጕጅለ ህግደፍ፡ ትዓቕሊ-ጽበታዊ ጨካን ስጉምቲ ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ተመሃሮማሊ 09 ጥሪ 2023፡ 5ተ ደቀ`ንስትዮ ዝርከበኦም 67 ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣሲሩ ኣሎ። እዞም ጭልቅዓት ቈልዑ፡ መብዛሕተኦም ተማሃሮ 10ይ ክፍሊ ኮይኖም፡ ምኽንያት መእሰሪም ከኣ፡ ጸረ ህግደፍ ውዳበታት ኣካይድኩም፡ ንተማሃሮ ዘለዓዕል ወረቓቕቲ ዘርጊሕኩም፡ ኣብ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ንመንግስቲ ዝወቅስ ጽሑፋት ሓንጢጥኩም ዝብል ክሲ ከምዝርከቦ ተፈሊጡ ኣሎ።

Read more


10/01/2023 23:55 PM

ደሃይ ኣቕልቦ

ጉባኤ ምጥርናፋት ሓይሊ ዕማም ሃገር ስዊዘርላንድ።

ኣቕራቢ ዶክ. ኢንጂነር ፍትዊ ክፍለ

ብ-ዕለት 20-11-2022 ካብ ንግሆ ሰዓት 9h00 ስጋብ ሰዓት 18h00 ናይ ምሸት ቡዙሓት ውድባትን ምንቅስቓስትን ውልቃውያን ንፍትሒ ዝቃለሱ ዝሓዘለ ፈላማይ ወግዓዊ ግባኤኡ ኣካይዱ፡፡ ካብ ሓይሊ ዕማም ምጥርናፍ ኤርትራውያን ኣብ ሲዊዝ፡ ናብ ሕጋዉን ግብራዊን ቃልሲ ምስግጋር ዝብል ፍረነገር/ቁምነገር (theme) ሒዙ ፡ ንተስፋ ናብ ክውንነት፣ ንባህጊ ናብ ሕግዋነት ዘልብስን፡ ኣብነት ንምዃን ዝህቅን፣ ሽትኡ ክወቅዕ ቆሪጹን ብዘየማተ መስርሕ ክቃለስ ዝተበገሰ ክባሃል ይካኣል፡፡ Read more


29/12/2022 23:36 PM Updated

ርሑስ ቅንያት ልደትን

ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2023 ይግበረልና!

Merry Christmas

& A Happy New Year 2023!

عيد ميلاد مجيد! وعام جديد سعيد 2023!

christmas and new year 2023 wishes from snitna-com29/12/2022 23:36 PM

ጋዜጣዊ መግለጺ፡

ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል - ክፍሊ ጽምዶ፡ 11 ታሕሳስ 2022

ብክፍሊ ጽምዶ ዓለምለኻዊ ይኣክል ዝተዓደመ፡ ኩሎም ሃገራውያን ፖለቲካውያን ሓይልታት፡ ስቪካዊ ማሕበራትን ናይ ሜድያ ትካላትን ዘካተተ ናይ ክልተ መዓልቲ ናይ ምምኽካር ዋዕላ ትማሊ ቀዳም ዕለት 10 ታሕሳስ 2022 ተዛዚሙ። ኣብዚ ክልተ ናይ ዘተ መዓልታት፡ ልዕሊ 50 ውድባት፡ ምንቅስቓሳት፡ ሲቪካዊ ማሕበራትን ልዕሊ 25 ናይ ሜድያ ትካላትን ተዓዲመን። እዚ ብዓርቢ ዕለት 9 ታሕሳስ፡ ብዝክረ ሰማእታት ዝጀመረ ናይ ሓባር ዋዕላ፡ ተጋባእቲ፡ ነቲ ብክፍሊ ጽምዶ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ዝቐረበ፡ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ናይ ምፍጣር ተበግሶ ብሰፊሕ ሰሚዑ። ተጋባእቲ፡ ነቲ ብክፍሊ ጽምዶ ዝተጸወዐ ናይ ምምብህሃል መድረኽ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ምዃኑ ኣስሚሮምሉ። Read more


24/12/2022 02:36 AM

ዓምዲ ስነ-ጽሑፍ:

ክልተ መጻሕፍቲ (1) ህልኽ ሃብቶምን ተስፎምን (2) ሕድሪ መድሕንን ኣልጋነሽን፡

Two books: (1) RIVALRY: between Tesfom and Habtom, (2) Covenant between Medhn and Alganesh.

ብፋርማሲስትን ደራሲን፡ ተስፋይ መንግስ፡ By Pharmacist and author, Mr Tesfay Menghis.

ብቋንቋታት ትግርኛን እንግሊዝኛን፡ ብፋርማሲስትን ደራሲን፡ ተስፋይ መንግስ፡ ተቐሪበናልኩም ኣለዋ።

Here comes to you Two books, (1) RIVALRY: between Tesfom and Habtom, (2) Covenant between Medhn and Alganesh, both in Two-Languages (Tigrinya and English), from Pharmacist and book author,

Mr Tesfay Menghis. Read more


24/12/2022 02:36 AM Updated

ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን

Global Yiakl Eritrean Movement

حركة الإري رتية العالمية الكافي ة

ዕድመ ናይ ምብህሃል ኣኼባ

ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል፡ ንኹሎም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ፖለቲካውያን ውዱባት፡ ምንቅስቓሳት፡ በርጌሳውያን ማሕበራት፡ ምትእኽኻባትን ናይ መራኸቢ ብዙሓት ትካላትን፡ ኣብቲ ንዓርቢ ዕለት 9ን ቀዳም ዕለት 10ን ታሕሳስ 2022 ብማንዛ ንክካየድ ተዳልዩ ዘሎ ሓቢርካ ንምስራሕ ዝሕግዝ ናይ ምብህሃል ኣኼባ ክትሳተፉ ብክብሪ ይዕድም። Read more

Consultative meeting Invitation

Global Yiakil Movement (GYM) is inviting all justice-seeking Eritrean Political Groups, Movements, Civic Organisations, Associations and Media Outlets for an online consultative meeting scheduled for Friday, 9th and Saturday, 10th December 2022. Read more

دعوة اجتماع استشاري

جميع المنظمات السياسية وحركات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الإريترية (ياكيل) تسمي حركة كفاية

لتحقيق العدالة في الاجتماع الاستشاري عبر الإنترنت المقرر عقده يوم الجمعة 9/10 من ديسمبر 2022.

Read more

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


16/12/2022 23:55 PM

ዘተ ኣብ ኣገደስቲ ዛዕባታት፡

ምስ ኣቶ ሰንጋል ወልደትንሳኤ።

[Dehay Eritrea - ደሃይ ኤርትራ:]

Dehay Eritrea ደሃይ ኤርትራ: ዘተ ምስ ኣቶ ሰንጋል ወልደትንሳኤ


16/12/2022 23:55 PM

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ/ሆደ፡

Democrtic organization of Blin Nation of Eritrea - HODE

ሽካ-ሰዃ(13) አመሪዂ ጀዊሪ ግርጛ። 11/29/2022

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ/ሆደ፡ ተከልስረትልድ (2009-2022) 13 ኤመራ እሰረ ባሕሮ ጀዊሩዂ ባሓር ደቲ እንኲቲ። እና ወጨም ኒስ ብርፍ ሰዉ በላይን ደባንዲ ፍትሕዲ ይና ኮሊትል ነገስሮ፣ በሎቲካ ደርብድ ኤሪ ሙሩቚ ኤርትሪዉዲ እኩላ ለመለም ያዂ ወጨም ብሊናዂ ጀረደኩ፡ ዮ እምነዉ ደርብ ሰላሙዂድ ወንቐርሳዂ መሪ ዋስነስ ጉሽነዲን፣ ሒልድ ዓጨጭስሮ ህንበኩሉ ዮኽር እምነዉ ግን ንርቲ ብርፍ ሰዉ። Read more


11/12/2022 22:40 PM

ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት፡ ዝወጸ ጋዜጣዊ መግለጺ። ኤርትራዊ ምውህሃድ ንሰብኣዊ መሰላት።

10 ታሕሳስ 2022 ዓ.ም.

تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

Press statement by Eritrean Coordination for Human Rights – ECHR, on International Human Rights Day, 10th December 2022.

10 ታሕሳስ "መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት" ተባሂላ ኣብመላእ ዓለም ትበዓል። እዚኣ መዓልቲ ብዓለም ደረጃ እትበዓለሉ ምኽንያት: ንኽብሪ እቲ ብዕለት 10 ታሕሳስ 1948 ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣድማሳዊ ሰብኣዊ መሰላት ዘጽደቀላ ዕለት ንምዝካር ኢዩ::ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት: ሎሚ ዓመት ኣብ ትሕቲ "ኩላትና ሰብ ኢና: ኩላትና ማዕረ ኢና" ዝብል ጭረሖ የብዕላ ኣሎ። እዚኣ ዕለት እዚኣ ሃገራት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዓለም ዝድህስሳላ: ከምኡ እውን እቲ ዝኣተወኦ መብጽዓ ዘሕድሳላን ዝግምግማላ ዕለት ኢያ። ሰብኣዊ መሰላት ክበሃል እንከሎ: ፖለቲካዊ መሰላት: ቁጠባውን ማሕበራውን መሰላት: ነጻነት ናይ እምነት/ሃይማኖት: ከምኡ እው ንነጻነት ናይ ሓሳብካ ምግላጽ የጠቃልል። Read more


17/11/2022 15:28 PM

The effect of Regional conflicts and Ethiopian peace agreement on Eritrea, and The Tasks awaiting the Eritrean Opposition.

ዞባዊ ዘይምቅዳዋትን፡ ውዕል ሰላም ኢትዮጵያን ሳዕቤናቱ ንኤርትራን፡ ናይ ለውጢ ሓይልታት ኤርትራ ዝጽበዮም ዕማማትን

تأثير النزاعات الإقليمية واتفاقية السلام الإثيوبية على إريتريا ،

والمهام التي تنتظر المعارضة الإريترية.

Moderator: Mr Dawit Gebremeskel

Panellist: (1) Mr Idris Humed (2) Mr Andebrhan Abrha (3) Dr Yohannes Haile

Saturday, 19 Nov 2022.

Join Zoom Meeting (here) Live: FaceBook.

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


07/11/2022 22:51 PM

ዮሃና፡ ነቲ ኣብ ሞንጎ ተቓናቐንቲ ኣካላት ኢትዮጵያ፡ ዝተበጽሐ ኣፈናዊ ናይ ሰላም ስምምዕ!

Congratulations on the Ethiopian Conflicting Parties' Preliminary Peace Agreement.

ምስቲ ጠንቂ ናይቲ ግጭትን፡ ከይዲ ንስምምዕ ሰላምን ዝተኣሳሰሩ ምዕባለታትን ትንታነታትን።

Highlights and reflections on the developments relating to the conflict and the peace agreement.

ዝኸበርካ ህዝቢ ኢትዮጵያ! ብፍላይ ከኣ እቲ ኣደዳ ሓዊን ህልቂትን ኮይኑ ዝጸንሐ ህዝብታት ትግራይን ካልእ ከባቢታትን፡ ካብቲ ንክልተ ዓመት መመላእታ (03 Nov 2020 ክሳብ 03 Nov 2022)፡ ክወርደኩም ዝጸንሐ ህልቂት ሰብን ብርሰት ንብረትን፡ እንቋዕ እዚ ናብ ሰላም ዘምርሕ መድርኽ ተኸፍተልኩም! Read more


31/10/2022 00:05 AM

5ይ ዓመት Fifth Year السنة الخامسة

ዝኽሪ ሰውራ ህዝቢ ኣኽሪያ፡ ኣስመራ።

Remembering the Akria Peoples’ Resistance.

تذكر مقاومة شعب أكريا

ጸብጻባት ሰላማዊ ሰልፍታት፡ ብኤርትራውያን ተቐማጦ ዲያስፖራ፡ ንደገፍ ናይቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተኻየደ ህዝባዊ ኣብያን ናዕቢን።

ናይ ዕለት 31 ጥቅምቲ 2017።

Eritrean Diaspora Demo Reports, in Support of Erireans protest inside Asmara, on 31 Oct 2017. Read more


28/10/2022 00:45 AM

መጽሔት ልፍንቲ

ብክፍሊ ዜና ኤርትራዊ ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ልፍንቲ ዝዳሎ ስሩዕ መጽሔት።

ሳልሳይ ሕታም - መስከረም ጥቅምቲ 2022

See also related. ምስዚ ዝተኣሳሰር፦:18/10/2022 23:56 PM

 ፈነወ ንጋባእ NGABAE RADIO

 ብ’መም. ዘርኡ ገብረየሱስ  

By Membr Zeru Gebreyesus

Saturday, 15 October 2022

"ኢሳያሳዊ ጉጅለ ምልኪ ካብ ታሪኽ ውድቀት ዝሓለፉ መለኽቲ ኣይምሃርን

The Isaias's Dictatorial regime does not learn from the history of failed dictators."


03/10/2022 20:40 PM updated

ጸብጻብ ብካቶሊካውያን ተቐማጦ ሎንዶንን ከባቢኣን ዓባይ ብሪጣንያ፡

እተዳለወ ህዝባዊ ሰሚናር።

Reportage: Public Seminar Organised by Eritrean Catholics in London and its Environs, in United Kingdom.

Sunday, 02 October 2022 - ሰዓት (Time):- 3:30 PM.

ኣዳለውቲ፦ ካቶሊካውያን ተቐማጦ ሎንዶንን ከባቢኣን።

Organised by Eritrean Catholics in London and its Environs.

ኣድራሻ (address)፦ Harrow Club, 187 Frestone road, London, W10 6DY. Nearest train Station: Latimer Road St.

ሰዓት (Time):- 3:30 PM  Read more

See also related. ምስዚ ዝተኣሳሰር፦


03/10/2022 00:05 AM

9ይ ዓመት ዝኽሪ ህልቂት 369 ኤርትራዊያን

ኣብ ባሕሪ ላምፓዱሳ 03 ጥቅምቲ 2013

9th Remembrance Day of 369 Eritreans perished at the Sea of Lampedusa, on 03 October 2013

See also Related ምስዚ ዝተኣሳሰር፦See Older Posts ዝሓለፉ ጽሑፋት / ዜናታት >>Eritrea easy start page

Search our site መድለዪ:
 


Insurance Choices


geezword ግእዝ ንመምሃሪ፡ ንመጽሓፊ፡ ንዜማን


Snitna Seminars directory ዝሓለፉ ሰሚናራት ስኒትና ኔትዎርክ


Deals of the day ናይ ሎሚ ዋጋታት ዕዳጋ


Books on Eritrea መጻሕፍቲ ብሳዕባ ኤርትራ


Books on Eritrea መጻሕፍቲ ብሳዕባ ኤርትራ


eritrean-political-parties-and-civic-movements


  Liive News Update on Eritrea


News-Sites ወብሳይታት


Acolom   ህድሞና

Adal61  ኣዳል61

Adulis Arabic  ኣዱሊስ

Alnahda  ኣልናህዳ

Assenna   ኣሰና

Asmarino   ኣዝማሪኖ

Awate   ዓዋተ

Awna   ዖና

Bayto YIAKL  ባይቶ ይኣክል

BBC Tigrinya ትግርኛ

Beserat ብስራት

Blina.org ብሊና

Daberi ዳበሪ

Dehai   ደሃይ

Dehay Eritrea ደሃይ ኤርትራ

Dekebat   ደቀባት

EHPN - Eritrean Healthcare Professional Network

Ehrea   መዝገብ ግፍዒታት

EMDHR   ኤምዲሰመ

Emnetu’s Eritrea ሰነዳት እምነቱ

EHPN - Eritrean Healthcare Professional Network መርበብ ሰብ ሞያ ጥዕና ኤርትራ

Erena   ኤረና

Eri-Justice EYMD

ERIPS - ERITREAN RESEARCH INSTITUTE FOR POLICY AND STRATEGY

Eritrea's Disappeared Community

EriMedrek   ኤሪ-መድረኽ

Eri-Platform   ኤሪ-ፕላትፎርም

Erisat ኤሪ ሳት

Eritrea Digest  ኤሪትረያ ዳይጀስ

Eritrea Focus  ኤሪትረያ ፎከስ

EritreaHagerey   ኤርትራ ሃገረይ

EritreaHub   ኤርትራ ሃብ

Eritreana   ኤርትራና

EritreaDaily ኤርትራ መዓልታዊ

Eritrean Prisoner Day መዓልቲ ኤርትራውያን እሱራት

Eritrean Veterans Day ሓርበኛታት

Eritrea Sinit Study Group ESSG ስኒት

Farajat   ፈረጃት

Farajat (En)   ፈረጃት እንግ.

Gerger   ገርገር

Global Initiative ዓለምለኻዊ ተበግሶ

Harnet.org ሓርነት.ኦርግ

Hedgait هيدقايت ሄድጋይት

Jeberti   ጀበርቲ

Kunama Agara ኩናማ ኣጋራ

Madote  ማዶት

Mdrebahri ምድረ-ባሕሪ

Meadna   መኣድና

Meftih  መፍትሕ

Mekaleh-Eritra መቓልሕ-ኤርትራ

Meskerem   መስከረም

Modaina   ሞዳይና

N’selam   ን’ሰላም

Our Voice ድምጽና

Pen Eritrea   ፐን ኤርትራ

Samadit   ሳማዲት (Arabic)

Samadit   ሳማዲት (English)

SBS Tigrinya ትግርኛ

Shabait   ሻባይት

SweetKeren ስዊት ከረን

TesfaNews   ተስፋ ኒውስ

Togoruba   ቶጎርባ

UnityDemocraticChanges UDC

VOA Tigrinya ትግርኛ


Radio channels ራድዮ


Adal Voice of Eritrea

Asmarino  ኣዝማሪኖ

Aserna  ራድዮ ኣሰርና

Assenna  ድምጺ ኣሰና

CKDU ድምጺ ኤርትራ - ናዝ የማነ

Dimtsi Delina  ድምጺ ደሊና

Erena (Recorded)  ኤረና

EYSC RADIO  ራድዮ ኢ.ዋይ.ኤስ.ሲ

Ngabae  ፈነወ ንጋባእ

SIMRET RADIO  ራድዮ ስምረት

ESMNS  ራድዮ ስምረት

Radio blina-Jahray ራድዮብሊናጃህራይ

Radio Saeyob  ራድዮ ስእዮብ

Radio Sinit ራድዮ ስኒት

SBS Radio  ራድዮ SBS

Snitna Radio  ራድዮ ስኒትና

Voice of Liberty  ድምጺ ሓርነት

VOA (Voice of America) ድ.ኣመሪካ


TV channels ቲቪ


AAN MEDIA NETWORK

ADHANET TV  ኣድሓነት ቲቪ

ADMAS FORUM ኣድማስ ፎሩም

ATV Asena ኣሰና ቲቪ

ERI-SAT ኤሪ ሳት

Alhiwar tv ኣልሒዋር ቲቪ

Aida Kidane (ሰነዳዊ ቪድዮታት)

Alena Media TV ኣለና ሚድያ ቲቪ

Asmera A'bay ኣስመራ ዓባይ

Bayto YIAKL  ባይቶ ይኣክል

Bokre Culture & History መእምር በኵረ

Dehay Eritrea ደሃይ ኤርትራ

Dialogue for Common Awareness

ዘተ ንሓባራዊ ንቕሓት

مجموعة الحوار للوعي المشترك

Dilalet Hallena ድላለት ህሌና

Education First

Erena ኤረና ዩቱብ

ERI Adal TV  ኤሪ-ኣዳል ቲቪ

Eri-Platform ኤሪ-ፕላትፎርም

ERI-TV Live  ኤሪ-ቲቪ ቀጥታ

ERI-TV Recorded  ኤሪ-ቲቪ ቪድዮ

Eritrea Focus ፎከስ ኤርትራ

Eri- Healthcare ሓፈሻዊ ጥዕና

Eritrean Patriot ድምጺ ሓርበኛ

Eritrea Sinit Study Group ESSG ስኒት

Falfasa فلفسة

FaNus NetWork ፋኑስ

Freedom Tv ፍሪዶም ቲቪ

Gebre Gebremariam ኣስተምህሮታት

George Drar ንመሃር ንፍለጥ ንዕበ

Gezay Gezakum ገዛይ ገዛኹም

Hagerey TV  ሃገረይ TV

Hdri Jeganuna ሕድሪ ጀጋኑና

HGDEF VISION ህግደፍ

INFORM TO EMPOWER ምኽርታት

Kabod TV ካቦድ ቲቪ

MEREB-TV መረብ-ቲቪ

Mestyat Betna መስትያት ቤትና

Ngabae broadcast ፈነወ ንጋባእ

Negarit ነጋሪት

One Nation Eritrea (ONE) ዋን ኔሽን

Robrobia Radio & TV ሮብሮብያ ቲቪ

SBC61 September 61 Broadcast

Setit Media  ሰቲት

Shama Baytona ሻማ ባይቶና

Snitna ስኒትና ዩቱብ

Teddy Press ቴዲ ፕረስ

TEFETAWI TALKSHOW ተፈታዊ ሾው

TempoAfric TV መኣዲ ዘተ

TV Meley ቲቪ መለይ

Tv Sened Eritra  ቲቪ ሰነድ ኤርትራ

The Mary Show ሜሪ ሾው

Voice of Beserat ድምጺ ብስራት

Voice of Eritrea ድምጺ ኤርትራ

Weini Suleiman ወይኒ ሱሌማን

Zelenayo show ንዛተ


Art-Literature   ስነጽሑፍ


Books መጻሕፍቲ

Africantriangle.com ኣፍሪካን ትሪያንግል

Arts  ቅበኣ

Bokre Culture & History መእምር በኵረ

Emkulu  እምኩሉ

Emnetu’s Eritrea ሰነዳት እምነቱ

GeezSoft ግእዝ ሶፍት

GeezUniversity ግእዝ ዩኒቨርሲቲ

Hdrimedia ሕድሪ ሚድያ

Mahmoud Dabrom ማሕሙድ ዳብሮም

Melody for Liberty ቅንየት ንሓርነት

Merebpoetry ድምጺ ብርዒ

Mosaic Bahli ሞዛይክ ባህሊ

Pen Eritrea   ፐን ኤርትራ

QieNit ቅኒት

ZaraTbebat ዛራ-ጥበባት


Culture Education Health

ባህሊ ትምህርቲ ጥዕና


Advice Gen.  ምኽሪ - ሓፈሻዊ

Advice Soc.  ምኽሪ - ማሕበራዊ

Africantriangle.com ኣፍሪካን ትሪያንግል

Books መጻሕፍቲ

Dr. Sharon Woldu ዶክተር-ሻሮን

EHPN - Eritrean Healthcare Professional Network መርበብ ሰብ ሞያ ጥዕና ኤርትራ

EHPN ጥዕናዊ ምኽሪ YouTube

Eritrean attractions  ግርማ ኤርትራ

Eriitrea - Tourist Attractions

Eri- Healthcare ሓፈሻዊ ጥዕና

Drama ድራማታት

Felegg ፈለግ

Fideley ፊደለይ

Genealogy ታሪኽ ወለዶታት ኤርትራ

History   ታሪኽ ኤርትራ

Joseph Leadership Academy

Learn Free ብናጻ ትምህርቲ

Mahtsen Official: ማህጸን

Mosaic Bahli ሞዛይክ ባህሊ

Music   ደርፍታት

Raei HealthyLiving ራኢ ጥዕናና

Towns of Eritrea  ከተማታት ኤርትራ

Tradition  ያታዊ ልምድታት

Where is your Brother? ሓውኻ ኣበይ ኣሎ?


Documents ሰነዳት


Documents more  ካልእ ሰነዳት

Constitution & Constitutionalism ቅዋምን ቅዋማውነትን

Eritrean Constitution English

ቅዋም ኤርትራ ብ`ትግርኛ

الدستور الإرتري)

ሕጊን ስርዓትን ናይ መሬት ዓደቦ

ELF History ታሪኽ ተሓኤ

ELF Jebha ተሓኤ

EPLF History ታሪኽ ህግሓኤ


Political Parties ሰልፍታት


Introduction ሌላ مقدمة

EIC እስላማዊ ጉባኤ ኤርትራ

Alnahda ኣልናህዳ

Blin Nation/ Hodde ዲእሙብኤ/ሆደ

DMES ደምሳኤ

DMLEK ዲምሓኩኤ

ENCDC  ባይቶ

ENSF ድሕነት

ግሃድኤ - ድሕነት ሕድሪ

EPDF ድግሓኤ

EDP ሰዲኤ

EPDP ሰዲህኤ

EFDM ፈደምኤ

ELF ተሓኤ

EUDC ዘመን

Islamic Islah እስላማዊ እስላሕ

PFDJ  ህግደፍ

RSADO ደ. ምንቅስቓስ ዓፋር ቀ.ባ.

OEU ውሓኤ

UEDF ስሙር ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ


Civic Societies ሲቪክ ማሕበራት


CDRIE

CUHRE-SD

ERITREAN-CDM

EC-HRRP

EGS

ERITREAN LAW SOCIETY (ELS)

ELF Veterans Reunion

EYGM

FreeEritrea

HRCE

Network of Eritrean Women


Comm. & Associations ማሕበረኮማት


Eritrean Communities

Eritrean Medical Assoc.

Eritrean Artists Assoc.

Eritrean Self-help Assoc.


Youth Associations

ማሕበር መንእሰያት


Eritrean Youth Movement for Democracy

EYSC

ESMNS

YPFDJ


Religious  እምነታት


Bethel Eritrean Church in UK

Catholic church London

Eritrean Islamic Community UK

Tewahdo

Ulamaa Eritrea


Other Sites ካልኦት ኣገደስቲ  


Educational - Free ናጻ-ትምህርቲ

Horn of Africa Research ምርምር

Emnetu’s Eritrea ሰነዳት እምነቱ

Business ideas

Insurance quotes

Health & Personal care

Travel and Home products


 Magazines & Newspapers,  መጽሔታት፡ ጋዜጣታት፡


Haddas Ertra ሓዳስ ኤርትራ

Ertrea Haddas  ኤረትርየ ሐዳስ

Eritrea Alhaditha  ኤሪትሪያ ኣልሓዲሳ

Ertrea Profile ኤርትራ ፕሮፋይል

Eritrea Liberty Magazine

Men’esey Magazine መንእሰይ

Agizo Magazine ኣግእዞ


 Everyday Low Prices
Home

Google search here:

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks Share on LinkedIn Share via e-mail Print
 ተወሳኺ More News   

Snitna.com ስኒትና:

Code of Conduct.

መርበብ ሓበሬታና ዝምራሓሉ መትከላት


Please help SNITNA.

use button below

ንስኒትና ወፈያ ንምግባር

ኣብዚ መልጎም ጠውቑ

Donation ወፈያ


SNITNA-YouTube


SNITNA-FaceBook


መበቆል ህዝቢ ኤርትራ

Genealogy of

Eritrean People


Eritrean Constitution English

ቅዋም ኤርትራ ብ`ትግርኛ

الدستور الإرتري)

ሕጊን ስርዓትን ናይ

መሬት ዓደቦ


Dr. Bereket Habteselassie

Understanting ConstitutionATV Asena ቲቪ ኣሰና


EriSat  ኤሪሳት


AlenaMedia-TV ኣለና ሚድያ ቲቪ


ግዳያት ዲክታቶሪያዊ ምሕደራ ኤርትራ

Victims of Dictatorial Regime in Eritrea

memory_of_eritrean_sept_18_2001_victims


Eri-Justice EYMD


ሓገዝ ንውጉኣት ሓርነት

Help Disabled Veterans

Eritrean Disabled Veterans in Kassala - ስንኩላን ሓርበኛታት፡ ኣብ ከሰላ


ERI-PLATFORM


Radio Sinit


Radio Saeyob


ERITREA-FOCUS


ዘተ ንሓባራዊ ንቕሓት

Dialogue for Common Awareness

مجموعة الحوار للوعي المشترك


Voice of Eritrea

CKDU Radio Voice of Eritrea


Radio Aserna

Radio Aserna


Radio Ngabae

ፈነወ ንጋባእ


ተጋ/ት ትርሓስ ተኽላይሓውኻ ኣበይ ኣሎ? Hawka abey allo?


Interactive dialogue with Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea

ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ፡


Injustice in Eritrea - hidden story


The Martyr has spoken

ስዉእ ተዛሪቡ

Suwue Tezaribu