Snitna Network - Seminars Directory

Search our site:
 

This free script provided by
JavaScript Kit

07/07/2021 01:03 AM

Snitna Network / Sinit

Seminars Directory

ብ`ስኒትና / ስኒት ዝተኻየዱ ሰሚናራት

Snitna Network - Seminars Directory

No Title Date Presenter Moderator Organiser Page link
1 Strengthening the Yiakl Movement.
Preserving what has been achieved, how can we help in keeping its momentum and its sustainability?
ምዕብልናታት ምንቅስቓስ ይኣክል፡ ከመይ ንመዝኖ? ንዓወታቱ ከመይ ንዕቅቦ? ንድርኺታቱ ከመይ ነሔይሎን ቀጻልነቱ ነረጋግጽን?
كيف نقيِّم التقدم الحالي لحركة جذر العشب بما فيه الكفاية؟ الحفاظ على ما تم تحقيقه ، كيف يمكننا المساعدة في الحفاظ على زخمه واستدامته؟
19/09/2020 Mr Dawit Gebremeskel Dr. Amanuel Mehreteab Snitna Page link
2 Family is the base of a healthy society.
How do we assess its current status? What should we do to ensure its normal and constructive functions in our society?
ስድራቤት፡ መሰረት ምፍጣር ቅርዑይ ሕብረተሰብ ኢያ። ኣብዛ እዋን ዚኣ ተርኣ ብኸመይ ይግምገም? ንቡርን ሃናጺን ተግባራታ ንክትጻወት`ከ እንታይ ክግበር ኣለዎ?
الأسرة هي أساس المجتمع الصحي. كيف نقيم وضعها الحالي؟ ماذا يجب أن نفعل لضمان دورها الطبيعي والبناء في مجتمعنا؟
03/10/2020 Dr Mussie Tesfagiorgis
& Dr Amanuel Mehreteab
Mr. Goitom Mebrahtu Snitna Page link
3 Reconciliation I:
Concept, practice and experiences of other Societies.
ዕርቂ፦ ኣምርን ተግባርን፡ ተሞኩሮ ካልኦት ሃገራትን።
المصالحة: مفهوم وممارسات وتجارب مجتمعات اخرى
07/11/2020 Dr. Adane Ghebremeskel Ms. Mebrat Deres Snitna Page link
4 Reconciliation II:
Setting Agenda for National Reconciliation, For Now and for After the Change.
ዕርቂ፦ ህንጸት ሰላም ድሕሪ ምልካዊ ምሕደራ።
المصالحة: بناء السلام في مرحلة ما بعد الدكتاتورية
14/11/2020 Dr. Salah Jimi Ms. Mebrat Deres Snitna Page link
5 Reconciliation III:
Setting Agenda for National Reconciliation, For Now and for After the Change.
ዕርቂ፦ ምስራዕ ኣጀንዳ ንሃገራዊ ዕርቂ ንሕጅን ንድሕሪ ለውጥን።
وضع جدول أعمال للمصالحة الوطنية للمرحلة الحالية ومرحلة ما بعد التغيير
21/11/2020 Mr. Dawit Gebremeskel Ms. Mebrat Deres Snitna Page link
6 Reconciliation IV:
Reconciliation and Justice: Way Forward!!
ዕርቂን ፍትሒን፡ መዋጽኦ ንመጻኢ!!
المصالحة والعدالة: الطريق إلى الأمام !!
23/01/2021 Mr Paulos Tesfagiorgis Baatay;
Panellist:
Dr Adane Ghebremeskel,
Dr. Salah Jimi,
Mr Dawit Gebremeskel
Dr. Amanuel Mehreteab Snitna Page link
7 Reconciliation V:
Forgiveness - a facilitating process of healing.
Forgiveness facilitates the process of how people can heal, re-build their relationship after injustices occur.
ሕድገት፡ ንዝተቛሰለ ዝምድናታት ኣብ ምሕዋይ፡ ፍትሕን ዕርቅን ኣብ ንምንጋስን ዝጻወቶ ዓቢ ግደ።
التسامح يسهل عملية التعافي وإعادة بناء العلاقات بين الشعوب بعد وقوع المظالم
13/03/2021 Ms. Mebrat Deres Mr. Goitom Mebrahtu Snitna Page link
8 Eritrean youth:
Democratic change, challenges and opportunities.
መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ለውጥን፡ ዘጋጥሙዎ ብድሆታትን፡
الشباب الإريتري: التغيير الديمقراطي ، التحديات والفرص.
28/11/2020 Mr Samson Solomon &
Mr Moral Teklehaimanot
Prof. Gaim Kibreab Snitna Page link
9 Stages of Development of Dictatorship and the Transition to Democracy.
መስርሕ ምዕኳኽ ውልቀ መላኺነትን ምስግጋር ናብ ዲሞክራሲያ
مراحل التطور للديكتاتورية والانتقال إلى الديمقراطية.
19/12/2020 Dr. Amanuel Mehreteab Ms. Kawser Abdurahman Snitna Page link
10 Economic marginalisation of communities as the main foundation of the dictatorship and main constraint in the transition to democracy in Eritrea.
ቁጠባዊ ምጉናይ ሕብረተሰባት፡ ከም ቀንዲ መሰረት ዲክታቶርነትን፡ ማሕንቖ ንዲሞክራሲያዊ ምስግጋር ኣብ ኤርትራን።
التهميش الاقتصادي للمجتمعات كأساس رئيسي للديكتاتورية وعائق في الانتقال إلى الديمقراطية في إريتريا.
09/01/2021 Dr. Mebrahtu Ateweberhan Ms. Mebrat Deres Snitna Page link
11 Eritrean Disabled Veterans in Kassala, Sudan: Special Event.
ሰሚናር ብኣጋጣሚ ሓድሽ ዓመት 2021፡ ናይ ደገፍ ጻውዒት ንኣካለ-ጽጉማን ኤርትራውያን ሓርበኛታት ከሰላ (ሱዳን)
02/01/2021 Members of: Association of Disabled Mr. Goitom Mebrahtu Snitna Page link
12 Promoting and uniting our political, Civic and popular movements.
ንምዕዛዝ ጥምረት ውድባትን በርጌሳዊ ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን ኣብ ህልዊ ኩነታትና፡ ክውሰዱ ዘለዎም ስጉምትታት።
ما هي الخطوات التي يمكن أن نتخذها في تعزيز وتوحيد حركاتنا السياسية والمدنية والشعبية.
20/02/2021 Mr. Tewelde Habte Ms. Mebrat Deres Snitna Page link
13 Building Coherent Narratives.
ምንዳቕ፡ ጥሙራት ኣተሓሳስባታትን፡ ትረኻታትን።
بناء روايات متماسكة
03/04/2021 Dr. Chefena Hailemariam Ms. Mebrat Deres Snitna Page link
14 Eritrean Problems and Democracy.
ጸገማት ኤሪትራን ደሞክራሲያን
المشاكل الاريترية والديمقر
01/05/2021 Presenter:
Mr. Sengal Woldetnsae;
Discussants:
Dr. Sarah Oqbay,
Dr. Amanuel Mehreteab.
Mr. Khalid Abera Snitna & Sinit Page link
15 Rule of Law and Communal law on post-conflict setting.
ግዝኣተ ሕጊ - ሕጊ እንዳባ - ድሕሪ ግርጭት ንዝኽሰት መድረኽ
سيادة القانون والقانون العرفي في وضع ما بعد النزاع
29/05/2021 Presenter:
Dr. Amanuel Mehreteab;
Discussants:
Mr. Sengal Woldetnsae,
Mr. Paulos Tesfagiorgis
Ms. Kawser Abdurahman Snitna & Sinit Page link
16 Good Governance.
ሰናይ መንግስታዊ ምሕደራ፡
حكم جيد
12/06/2021 Presenter:
Dr. Thomas Araya.
Discussants:
Ms. Kawser Abdurahman
Mr. Dawit Gebremeskel.
Dr. Sarah Oqbay Snitna & Sinit Page link
17 Peace-building in a Post-conflict setting.
ህንጸት-ሰላም፡ ኣብ ድሕሪ ምህዳእ ግጭት ዝስዕብ ኩነታት።
بناء السلام في أوضاع ما بعد الصراع
26/06/2021 Presenter:
Dr. Salah Jimi.
Discussants (ተዛተይቲ):
Ms. Abeba Abraha
Dr. Amanuel Mehreteab.
Mr. Goitom Mebrahtu. Snitna & Sinit Page link
18 State Building.
ህንጸት መንግስቲ
بناء الدولة
17/07/2021 Presenter:
Dr Kidane Mihreteab.
Discussants (ተዛተይቲ):
Dr. Ibrahim Siraj
Dr. Awet T. Weldemichael.
Ms. Kawser Abdurahman. Snitna & Sinit Page link
19 Bridging the generational Gap in the Eritrean Social and political discourses.
ኣብ መንጎ ወለዶታት ኤርትራ ዘሎ ናይ ፖለቲካውን ማሕበራውን ጋግን ንምጽባቡ ክውሰድ ዝግብኦ ተበግሶታትን።
تضييق فجوة الخطاب الإجتماعي والسياسي بين الأجيال الإرترية
24/07/2021 Presenter:
Dr. Mussie Tesfagiorgis
Discussants (ተዛተይቲ):
Dr. Aron Tesfai
Dr. Chefena Hailemariam
Dr. Amanuel Mehreteab Snitna & Sinit Page link


Share with friends:

See also Related /  ምስዚ ዝተኣሳሰር ሓበሬታ፡-


Share with friends: