ምልምማድ - ምውጋድ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባን ስምዒትን፡ ሓዳስ መጽሓፍ።

Search our site:
 

This free script provided by
JavaScript Kit

18/12/2021 23:52 PM

መመረቕታ ሓዳስ መጽሓፍ፡
"ምልምማድ"
ምውጋድ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባን ስምዒትን።
ብ`ክፍለዮሃንስ ተወልደብርሃን (ጎርደን)፡

A New Book Release by Mr. Kifleyohanes Tewoldebrhan Yeibio


ምልምማድ - ምውጋድ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባን ስምዒትን - ሓዳስ መጽሓፍ
መመረቕታ ሓዳስ መጽሓፍ፡
"ምልምማድ"
ምውጋድ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባን ስምዒትን።
ብ`ክፍለዮሃንስ ተወልደብርሃን (ጎርደን)፡
A New Book Release ብ`Kifleyohanes Tewoldebrhan Yeibio

መጽሓፍ ንምእዛዝ To order the Book:
Tel. +447956548581
ኢማይል፦ kiflu23@yahoo.com


ደራሲ፦ ክፍለዮሃንስ ተወልደብርሃን (ጎርደን)፡ መን`ዩ?

ደራሲ፦ ክፍለዮሃንስ ተወልደብርሃን (ጎርደን)፡ ቅድሚ ሕጂ`ውን፡ ክልተ ማጻሕፍቲ ደሪሱ ንኣንበብቲ ዝቐረበ ኢዩ። ንሳተን፦ (1) ምምልላእ (2) ምክእኣል ዝብል ኣርእስቲ ዘለወን ኮይነን፡ ብዛዕባ ምምስራት ዕዉት ሓዳር ብኸመይ? ከምኡ`ውን ኣብ ሓዳር ንዘጋጥም ጸገማት ብኸመይ ትከናኸኖን ተዐርዮን የስተምህራ። ኣብዚ ሊንክ ዚ ብምጥዋቕ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎኩም ( http://snitna.com/articles/Lella-Ms-Manatu-Metsahfti-MiMililae-MiKiEal.php )። እዛ ናይ ሕጂ ሳልሰይቲ "ምልምማድ" ዘርእስታ መጽሓፉ፡ ኣብ ምውጋድ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባን ስምዒትን ዘተኮረት ኮይና፡ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ኣሉታዊ ጸገማት ናይ ስምዒትን ካብ ቂምን ቅርሕንቲን ዝነቅል ምፍልላይን ፡ ከመይ ጌርና ካብ ነብስና፡ ስድራቤትና ኾነ ሕብረተሰብና ክንኣልዮ ከምእንኽእልን፡ ጥዑይ ዝኾነ ፍቕሪን ስኒትን ዝመልኦ ዝምድናታት ከነጥሪ ከምእንኽእልን እተስተምህር ስነ-ልቦናዊት መጽሓፍ ኢያ። ምስተን ቀዳሞት ክልተ ማናቱ መጻሕፍቱ፡ እትዛመድን ከም መቐጸልታን ጌርካ እውን ክትውሰድ ይከኣል፡
Share with friends:


See also Related::Share with friends: