መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA!

Search our site:
 

ንጋባእ - Ngabae

መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA

ንሕና መን ኢና? Who we are?

ፈነወ ራድዮ ንጋባእ (Ngabae Broadcasting)
Listen Live Every Saturday
(at 4:00 to 6:00 PM, London Ontario Time Below):-

ወትሩ ቀዳም ካብ 4፡00 ክሳብ 6፡00 PM ተኻታተሉ።
ብደሓን ምጽኡ! ኣብ እዋን ፈነወ፡ ኹሉ ንክፉት ስለዝኾነ፡ ተሳትፎኹምን ርእይቶኹምን ኣይፈለየና።
Time in Other countries ሰዓታት ኣብ ካልእ ሃገራት:-
Melbourne: 6:00am | Asmara: 11:00pm | Berlin: 9:00pm | London UK: 8:00pm | Ontario: 4:00pm | NY: 4:00pm |

ቀጥታ ንምስታፍ፡ ብቁጽሪ ቴለፎን፡ direct Tel:- +1-519 661 3600 ናብ ስቱድዮ ደውሉ።
Topic /ኣርእስቲ፡-
"ናይ ልዕሊ 100 ዓመታት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ንምዕዋት?
A 100 years struggle of the people of Eritrea, What to Achieve?
Presented by:Memhr Zeru Gebreyesus.

----------


Live Coming Soon

ኣብ Chrome browser ምስማዕ ምስ እትስእኑ፡
Microsoft Age ወይ ካልእ browser ቀይርኩም ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም፡ ወይ ናብዚ ታሕተዋይ ሊንክ ጠዊቕኩም ክትሰምዑ ትኽእሉ።

ከም ኣማራጺ፡ ብመንገዲ CHRW ወብሳይት ንምስማዕ ኣብዚ ዝስዕብ ጠውቑ። OR listen via፡
CHRW websiteRecent Shows ዝሓለፉ ፈነወታት

● ዝሓለፈኩም ፈነወ ንምስማዕ፡ ኣብዚ ጠውቑ።

● ዝሓለፈኩም ኣብ ዩቱብ ንምስማዕ፡ ኣብዚ ጠውቑ።ናይ 2021-12-18 (Saturday, 18 Dec. 2021 Show)
"እንኮ መገዲ ናብ ዓወትና፡ ናይ ኩሉ ተቓውሞ ሓይልታት ምግባእ ኢዩ።
The only way-forward to our success is, engaging our opposition forces into discussion.
መምህር ዘርኡ ገብረየሱስ። Memhr Zeru Gebreyesus.

Saturday, 18 Dec. 2021.


ናይ 2021-11-20 (Saturday, 20 Nov. 2021 Show)
"ርእሰ-ወግዕና፡ ዕላማ ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጸረ ኤርትራዊ ሃገርነት ኢዩ።
Isaias Afewerki's aims are Anti-Eritrean Nationhood.
መምህር ዘርኡ ገብረየሱስ። Memhr Zeru Gebreyesus.

Saturday, 20 Nov. 2021.


ናይ 2021-11-10 (Wednesday, 10 Nov. 2021 Show)
"መግለጺ ንጋባእ፦
እዚ ሰፊሕ ሓይልታት ደምበ ፍትሒ፡ ሓቢሩ ንከይቃለስ ዘታዓናቕፎ መሰናኽላት እንታይ ኢዩ?
10 November 2021.

Wednesday, 10 Nov. 2021.


ናይ 2021-10-02 (Saturday, 02 Oct 2021 Show)
"ኤርትራ ኣብ ቀጻሊ ኲናት ኢትዮጵያ ምጥሓላ እንታይ ንምዕዋት? ንረብሓ መንከ?
Eritrea bogged-in a continuous war of Ethiopia: What to achieve? Who benefits of it?
Guest speaker is Prof. Mengsteab Tesfayohannes.
----------
ናይ ቀዳም Saturday, 02 Oct 2021 መደብና "ኤርትራ ኣብ ቀጻሊ ኲናት ኢትዮጵያ ምጥሓላ እንታይ ንምዕዋት? ንረብሓ መንከ? ዝብል ዩ። ኣቕራቢ፡- ፕሮፈሶር መንግስትኣብ ተስፋዮውሃንስ። Eritrea bogged-in a continuous war of Ethiopia: What to achieve? Who benefits of it? Guest: Prof. Mengsteab Tesfayohannes.
Saturday, 02 Oct 2021 Show.


ናይ 2021-07-24 (Saturday, 24 July 2021 Show)
"ህየሳዊ ትንተና ብዛዕባ ኣብ ሃገርና ዘሎ ክዉንነትን፡ እንታይከ ኪግበር ኣለዎን?
Critical analysis on our country's situation, and on what can be done?
Guest speaker is Prof. Mengsteab Tesfayohannes.
----------
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 24 July 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ህየሳዊ ትንተና ብዛዕባ ኣብ ሃገርና ዘሎ ክዉንነትን፡ እንታይከ ኪግበር ኣለዎን።" ዝብል ኢዩ። ኣቕራቢ፡- ፕሮፈሶር መንግስትኣብ ተስፋዮውሃንስ ኢዩ። ኣብዚ መደብ`ዚ ዝሳተፉ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ እውን ኣለዉ። On Saturday, 24 July 2021, our discussion topic is “Critical analysis on our country's situation, and on what can be done?” Our guest speaker is Prof. Mengsteab Tesfayohannes. There are also various guests participating on this discussion.
Saturday, 24 July 2021 Show.


ናይ 2021-07-17 (Saturday, 17 July 2021 Show)
"ሃገርና ሎሚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ? ናይ ዳያስፖራ ተቓውሞ ቀላጽሙ ኣተሓባቢሩ ምእንቲ ሃገር ከይቃለስ ዚዓግትዎ ቀንዲ ዕንቅፋታት እንታየ-ምንታይ ኢዮም?
The state of our country, The Diaspora opposition and obstacles to creating a common platform. Various guest speakers ብርክት ዝበሉ ዕዱማት ኣጋይሽ።
----------
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 17 July 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ሃገርና ሎሚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ? ናይ ዳያስፖራ ተቓውሞ ቀላጽሙ ኣተሓባቢሩ ምእንቲ ሃገር ከይቃለስ ዚዓግትዎ ቀንዲ ዕንቅፋታት እንታየ-ምንታይ ኢዮም?" ዝብል ኢዩ። ኣብዚ መደብ`ዚ ዝሳተፉ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ኢዮም። On Saturday, 17 July 2021, our discussion topic is “The state of our country, The Diaspora opposition and obstacles to creating a common platform. ” We have various guests participating on this discussion.
Saturday, 17 July 2021 Show.


ናይ 2021-07-03 (Saturday, 03 July 2021 Show)
"ህዝብናን ሃገርናን ኣብዚ እዋን`ዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ? ናይ ዲያስፖራ ተቓውሞ`ኸ?
The situation of our people and country, and the Diaspora opposition.
----------
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 03 July 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ህዝብናን ሃገርናን ኣብዚ እዋን`ዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ናይ ዲያስፖራ ተቓውሞ`ኸ?" ዝብል ኢዩ። ኣብዚ መደብ ዚ ዝሳተፉ ዝተፈላለዩ ዕዱማት ኣለዉና። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። On Saturday, 03 July 2021, our discussion topic is “The situation of our people and country, and the Diaspora opposition.” We have various guests participating on this discussion. You are all cordially invited.
Saturday, 03 July 2021 Show.


ናይ 2021-06-12 (Saturday, 12 June 2021 Show)
"ኣብ ቀጻሊ ውግእ ኢትዮጵያ፡ ሃገርናን ህዝብናን ኣብ እንታይ ኩነታት ኣለዉ?
A continuous war in Ethiopia; and what is the state of our country and people?
Mr. Salah Abdurahman Ejil
----------
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 12 June 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ኣብ ቀጻሊ ውግእ ኢትዮጵያ፡ ሃገርናን ህዝብናን ኣብ እንታይ ኩነታት ኣለዉ?" ዝብል ኢዩ። ኣብዚ መደብ ዚ ዝሳተፍ ዕዱም ጋሻና፡ ኣቶ ሰላሕ ዓብደልራሕማን ዕጀል ኢዩ። On Saturday, 12 June 2021, our discussion topic is “A continuous war in Ethiopia; and what is the state of our country and people?” Our invited guest is Mr. Salah Abdurahman Ejil.
Saturday, 12 June 2021 Show.


ናይ 2021-05-29 (Saturday, 29 May 2021 Show)
"ብዙሕ ዝገጻቱ ምዕብልና ጉዳያትን ክዉንነትን ሃገርና"
“Multi-dimensional development issues and conditions in our country.”
Our guest is: Prof. Mengsteab Tesfayohannes.

4ይ ክፋል PART-4
----------
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 29 May 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ብዙሕ ዝገጻቱ ምዕብልና ጉዳያትን ክዉንነትን ሃገርና" ዝብል ኢዩ። ዕዱም ጋሻና ፕሮፈ. መንግስትኣብ ተስፋዮሃንስ ኢዩ። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። On Saturday, 29 May 2021, our discussion topic is “Multi-dimensional development issues and conditions in our country.” Our guest is Prof. Mengsteab Tesfayohannes. You are all cordially invited.
Saturday, 29 May 2021 Show.


ናይ 2021-05-01 (Saturday, 01 May 2021 Show)
"ቁሊሕ በል ህዝቢ ኤርትራ!
take a sigh - the people of Eritrea!
ኣብዚ ዘተ`ዚ፡ ብዙሓት ዕዱማት ኣጋይሽ ይሳተፉ ኣለዉ። We have various invited guests participating on this discussion.

Part-2.
----------
Saturday, 01 May 2021 Show.


ናይ 2021-04-24 (Saturday, 24 April 2021 Show)
"ቁሊሕ በል ህዝቢ ኤርትራ!
take a sigh - the people of Eritrea!
ኣብዚ ዘተ`ዚ፡ ብዙሓት ዕዱማት ኣጋይሽ ይሳተፉ ኣለዉ። We have various invited guests participating on this discussion.

Part-1.
----------
Saturday, 24 April 2021 Show.


ናይ 2021-03-08 (Monday, 08 March 2021 Show)
"ፍሉይ መደብ ብኣጋጣሚ፡ መዓልቲ ደቀንስትዮ ዓለም 2021፡
ዕላል ምስ ገዲም ተጋዳሊት፡ ኢለን ዓንደማሪያም ሃይለ።
Special program, on the occasion of International Women's day, discussion with veteran Ellen Andemariam Haile.

----------
Monday, 08 March 2021 Show.


ናይ 2021-03-06 (Saturday, 06 March 2021 Show)
"ፍሉይ መደብ ብኣጋጣሚ፡ መዓልቲ ደቀንስትዮ ዓለም 2021፡
ዕላል ምስ ገዲም ተጋዳሊት፡ ገነት ኣብራሃ ከፈይ።
Special program, on the occasion of International Women's day, discussion with veteran Ghenet Abraha Kefey.

----------
Saturday, 06 March 2021 Show.


ናይ 2021-02-27 (Saturday, 27 February 2021 Show)
"ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእን፡ ኣብ ሃገርና ዘስዕቦ ማሕበራውን ቁጠባውን ሃስያታትን"
“The ongoing conflict in Ethiopia; subsequent socio-economic damages to our country.”
Our guest is: Prof. Mengsteab Tesfayohannes.

3ይ ክፋል PART-3
----------
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 27 February 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእን፡ ኣብ ሃገርና ዘስዕቦ ማሕበራውን ቁጠባውን ሃስያታትን" ዝብል ኢዩ። ዕዱም ጋሻና ፕሮፈ. መንግስትኣብ ተስፋዮሃንስ ኢዩ። On Saturday, 27 February 2021, our discussion topic is “The ongoing conflict in Ethiopia; subsequent socio-economic damages to our country.” Our guest is Prof. Mengsteab Tesfayohannes.
Saturday, 27 February 2021 Show.


ናይ 2021-02-20 (Saturday, 20 February 2021 Show)
"ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእን፡ ኣብ ሃገርና ዘስዕቦ ማሕበራውን ቁጠባውን ሃስያታትን"
“The ongoing conflict in Ethiopia; subsequent socio-economic damages to our country.”
Our guest is: Prof. Mengsteab Tesfayohannes.

2ይ ክፋል PART-2
----------
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 20 February 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእን፡ ኣብ ሃገርና ዘስዕቦ ማሕበራውን ቁጠባውን ሃስያታትን" ዝብል ኢዩ። ዕዱም ጋሻና ፕሮፈ. መንግስትኣብ ተስፋዮሃንስ ኢዩ። On Saturday, 20 February 2021, our discussion topic is “The ongoing conflict in Ethiopia; subsequent socio-economic damages to our country.” Our guest is Prof. Mengsteab Tesfayohannes.
Saturday, 20 February 2021 Show.


ናይ 2021-02-06 (Saturday, 06 February 2021 Show)
"ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእን፡ ኣብ ሃገርና ዘስዕቦ ማሕበራውን ቁጠባውን ሃስያታትን"
“The ongoing conflict in Ethiopia; subsequent socio-economic damages to our country.”
Our guest is: Prof. Mengsteab Tesfayohannes.

----------
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 06 February 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእን፡ ኣብ ሃገርና ዘስዕቦ ማሕበራውን ቁጠባውን ሃስያታትን" ዝብል ኢዩ። ዕዱም ጋሻና ፕሮፈ. መንግስትኣብ ተስፋዮሃንስ ኢዩ። On Saturday, 06 February 2021, our discussion topic is “The ongoing conflict in Ethiopia; subsequent socio-economic damages to our country.” Our guest is Prof. Mengsteab Tesfayohannes.
Saturday, 09 January 2021 Show.


ናይ 2021-01-09 (Saturday, 09 January 2021 Show)
"ተቓውሞን ቀዳምነታቱን"
“Opposition and its Priorities.”
guests are Mr. Hussein Abdelwasie, from Melbourne, Australia. ኣጋይሽ፣ ኣቶ ሑሴን ዓብደልዋስዕ ካብ መልበርን ኣውስትራልያ። You are all cordially invited.

----------
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 09 January 2021፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ተቓውሞን ቀዳምነታቱን።" ዝብል ኢዩ። ዕዱም ጋሻና ኣቶ ሑሴን ዓብደልዋስዕ ካብ መልበርን ኣውስትራልያ ኢዩ። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። On Saturday, 09 January 2021, our discussion topic is “Opposition and its Priorities.” Our guest is Mr. Hussein Abdelwasie, from Melbourne, Australia. You are all cordially invited.
Saturday, 09 January 2021 Show.


ናይ 2020-12-19 (Saturday, 19 December 2020 Show)
"ሃገራዊ ጉዳይና ንከነሰላስል ሕጂ እውን ግድን ንጋባእ።"
“Once again, We must Engage to each other, to carry on with our national issues.”
guests are 1) Mr. Tzegai Negash 2) Mrs. Elsa Mesfin 3) Mr. Mahmud Noor. ኣጋይሽ፣ 1) ኣቶ ጸጋይ ነጋሽ 2) ወ/ሮ ኤልሳ መስፍን 3) ኣቶ ማሕሙድ ኑር። You are all cordially invited.

----------
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 19 December 2020፡ መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ሃገራዊ ጉዳይና ንከነሰላስል ሕጂ እውን ግድን ንጋባእ።" ዝብል ኢዩ። ዕዱማት ኣጋይሽና 1) ጸጋይ ነጋሽ 2) ኤልሳ መስፍን 3) ማሕሙድ ኑር፡ ኢዮም። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። On Saturday, 19 December 2020, our discussion topic is “Once again, We must Engage to each other, to carry on with our national issues.” Our guests are 1) Mr. Tzegai Negash 2) Mrs. Elsa Mesfin 3) Mr. Mahmud Noor. You are all cordially invited.
Saturday, 19 December 2020 Show.


ናይ 2020-11-28 (Saturday, 28 November 2020 Show)
ብሰንኪ ህልዊ ኩነታት ኣብ መንጎ ተቓውሞ ተፈጢሩ ዘሎ ጋግ ብከመይ ይጻበብ?
Narrowing the Gap Among the Eritrean Opposition due to the current situation.
Mr Salah Ejil, from Perth, Australia. You are all cordially invited.

----------
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 28 November 2020 መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ብሰንኪ ህልዊ ኩነታት ኣብ መንጎ ተቓውሞ ተፈጢሩ ዘሎ ጋግ ብከመይ ይጻበብ?" ዝብል ኢዩ። ዕዱም ጋሻና ኣቶ ሳልሕ ዕጄል ካብ ኣውስትራልያ ኢዩ። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። On Saturday, 28 November 2020, our discussion topic is “Narrowing the Gap Among the Eritrean Opposition due to the current situation.” Our guest is Mr Salah Ejil, from Perth, Australia. You are all cordially invited.
Saturday 28 November 2020 show.


ናይ 2020-10-21 (Saturday, 21 October 2020 Show)
ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእን ጽልዋኡ ንሃገርናን
he war in Ethiopia and its effects in our country
Mr Abubeker Ali Osman, from Melbourne, Australia. You are all cordially invited.

----------
ክቡራት ተኻታተልትና፡ ናይ ቀዳም Saturday, 21 November 2020 መዛተዪ ኣርእስትና፥ "ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእን ጽልዋኡ ንሃገርናን" ዝብል ኢዩ። ዕዱም ጋሻና ኣቶ ኣቡበከር ዓሊ ዑስማን ኢዩ። ክትሳተፉ ብኽብሪ ትዕደሙ። On Saturday, 21 November 2020, our discussion topic is “The war in Ethiopia and its effects in our country” Our guest is Mr Abubeker Ali Osman, from Melbourne, Australia. You are all cordially invited.
Saturday 21 November 2020 show.


•  ዝሓለፉ ፈነወታት: ኣብዚ ጠውቑ።

•  Past Shows Archive: Click here.

•  ንሕና መን ኢና?

•  About us


Share with friends: