መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA!

Search our site:
 

ንጋባእ - Ngabae

መደብ ንጋባእ ENGAGE ERITREA

ንሕና መን ኢና? Who we are?

ፈነወ ራድዮ ንጋባእ (Ngabae Broadcasting)
Listen Live Every Saturday
(at 4:00 to 6:00 PM, London Ontario Time Below):-

ወትሩ ቀዳም ካብ 4፡00 ክሳብ 6፡00 PM ተኻታተሉ።
ብደሓን ምጽኡ! ኣብ እዋን ፈነወ፡ ኹሉ ንክፉት ስለዝኾነ፡ ተሳትፎኹምን ርእይቶኹምን ኣይፈለየና።
Time in Other countries ሰዓታት ኣብ ካልእ ሃገራት:-
Melbourne: 6:00am | Asmara: 11:00pm | Berlin: 9:00pm | London UK: 8:00pm | Ontario: 4:00pm | NY: 4:00pm |

ናይ ቀዳም Saturday, 19 August 2023 Show መደብና።
ካብ ሓደ ኢድ-ኣዙር መግዛእትነት ናብ ካልእ ኢድ-ኣዙር መግዛእነት ሃገርና፡ ንረብሓ መን?
From an indirect-colonialism to another indirect-colonialism of our country--for whose benefit?


Recent Shows ዝሓለፉ ፈነወታት

● ዝሓለፈኩም ፈነወ ንምስማዕ፡ ኣብዚ ጠውቑ።

Browse past shows below:

● ዝሓለፈኩም ኣብ ዩቱብ ንምስማዕ፡ ኣብዚ ጠውቑ።


ናይ ቀዳም Saturday, 19 August 2023 Show መደብና።
ካብ ሓደ ኢድ-ኣዙር መግዛእትነት ናብ ካልእ ኢድ-ኣዙር መግዛእነት ሃገርና፡ ንረብሓ መን?
From an indirect-colonialism to another indirect-colonialism of our country--for whose benefit?


ናይ ቀዳም Saturday, 29 July 2023 Show መደብና።
ኢሳያሳዊ ምልኪ ስልጣን ካብ ዚጭብጥ፡ ንሃገር ዚሰርሖም ኣፍረይቲ መደባት ኣለዉ'ዶ?
Are there any productive programs that the Isaias's dictatorship has done for the country since it came to power?


ናይ ቀዳም Saturday, 22 July 2023 Show መደብና።
ብርጌድ ንሓመዱ መን'ዩ? ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት'ከ ተፈጢሩ?
Who's the Brigade Nihamedu? And at what moment in time was it created?


ናይ ቀዳም Saturday, 08 July 2023 Show መደብና።
ኣቀማምጣ ኣይተ ኢሳያስ ኣብ ዝተሐደሰ ውድድር ምብራቓውን ምዕራባውን ዓለማት።
Mr. Isaias's position in the renewed competition between the Eastern and Western worlds.


ናይ ቀዳም Saturday, 27 May 2023 Show መደብና።
Topic: ኣብዚ ኣሰላልፋኡ እናተለወጠ ዚኸይድ ዘሎ ዓለም፡ ኤርትራ ኣበይ ትቕመጥ?ናይ 2023-05-06 (Saturday, 06 May 2023 Show)
ፈነወ ንጋባእ Ngabae Broadcasting - ቀዳም 06 May 2023 ፈነወና፡
Topic: ህዝቡ ዚጭፍጭፍ ናይ ከባቢ ወረጃ ኪኸውን አይበቕዖን።
He who persecutes his people cannot be a local dignitary.ናይ 2023-04-08 (Saturday, 08 April 2023 Show)
ፈነወ ንጋባእ Ngabae Broadcasting - ቀዳም 08 April 2023 ፈነወና፡
Topic: ዘተ ምስ ኣካየድቲ ማሕበር ረዲኤትን ልምዓትን ኤርትራ (ማረምኤ)፡- ኣቶ ክፍለማሪኣም ሰቛር - ኣቦ መንበር፡ ኣቶ ብርሃነ እምባየ- ምክትል ኣቦ መንበር፡ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ- ህዝባዊ ዝምድናታት።
Discussion with Eritrean Relief & Development Association (ERDA) Management.ናይ 2023-03-11 (Saturday, 11 March 2023 Show)
ፈነወ ንጋባእ Ngabae Broadcasting - ቀዳም 11 March 2023 ፈነወና፡
Topic: ምኽኒያታት ድኽመት ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ኣብ ምልጋስ ምልካዊ ጉጅለ።
Reasons for the weakness of the Eritrean opposition parties in defeating the dictatorial group. (PART-2)ናይ 2023-03-04 (Saturday, 04 March 2023 Show)
ፈነወ ንጋባእ Ngabae Broadcasting - ቀዳም 04 March 2023 ፈነወና፡
Topic: ምኽኒያታት ድኽመት ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ኣብ ምልጋስ ምልካዊ ጉጅለ።
Reasons for the weakness of the Eritrean opposition parties in defeating the dictatorial group.ናይ 2023-02-25 (Saturday, 25 February 2023 Show)
ፈነወ ንጋባእ Ngabae Broadcasting - ቀዳም 25 February 2023 ፈነወና፡
Topic: እዚ ወትሩ ተቓላሳይ ህዝብና ዚደልዮ እንታይ ኢዩ?
What is that our ever-struggling people want?ናይ 2023-02-11 (Saturday, 11 February 2023 Show)
ፈነወ ንጋባእ Ngabae Broadcasting - ቀዳም 11 February 2023 ፈነወና፡
ምርግጋጽ ቀጻልነት ህዝቢ ኤርትራ።
Ensuring the continuity of the Eritrean people.
ضمان استمرارية الشعب الإريتري.
ጋሻና፡ ኣቶ ሃብተጊዮርጊስ ኣብርሃ።ናይ 2023-01-21 (Saturday, 21 January 2023 Show)
ፈነወ ንጋባእ Ngabae Broadcasting - ቀዳም 21 January 2023 ፈነወና፡
Topic: ስለምንታይ ኢና ንምሕደራ ኤርትራ ብቀጻሊ ክንቃለሶ እንግደድ?
Why do we have to continue to fight the rule of Eritrea?ናይ 2023-01-07 (Saturday, 07 January 2023 Show)
ፈነወ ንጋባእ Ngabae Broadcasting - ቀዳም 07 January 2023 ፈነወና፡
Topic: ህዝቢ ኤርትራ፡ መንድዓት ኣብ ሕቖኻ ተሰኪምካ፡ ክሳድካ ኣቕኒዕካ ክትከይድ ኣይከኣልን ኢዩ!
People of Eritrea! you cannot walk with your head straight while carrying a crookback!


•  ዝሓለፉ ፈነወታት: ኣብዚ ጠውቑ።

•  Past Shows Archive: Click here.

•  ንሕና መን ኢና?

•  About us


Share with friends:

See also Related /  ምስዚ ዝተኣሳሰር ሓበሬታ፡-