5ይ ዓመት ጽምብል - መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ

Search our site:
 

This free script provided by
JavaScript Kit

08/08/2020 23:28 PM updated

5ይ ዓመት ጽምብል
መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ 2020
ቀዳም፡ ዕለት 08 ነሓሰ 2020

Eritrean Veterans Day’ 2020
Saturday 08 August 2020

Eritrean Veterans Day - 5th Year Celebration

5ይ ዓመት ጽምብል - መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ
Eritrean Veterans Day - 5th Year Celebration

መኽፈቲ መግለጺ Openning speech

ናይ ቪድዮ ጸብጻብ Video Report
تقرير الفيديو
Part-1

ናይ ቪድዮ ጸብጻብ Video Report
تقرير الفيديو
Part-2

ናይ ቪድዮ ጸብጻብ Video Report
تقرير الفيديو
Part-3


ዕድመ ንጽንብል መዓልቲ ሓርበኛታት 2020
ቀዳም፡ ዕለት 08 ነሓሰ 2020

ንሕና ኣሰናዳኢት ሽማግለ `መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ` ዓባይ ብሪጣንያ፡ ንቀዳም ንዕለት 08/08/2020` መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ` ንሓሙሻይ እዋን ብመንገዲ ኤለክትሮኒካዊ ኣገባብ (ብ`ZOOM) ከነብዕሎ ስለዝኾንና፡ ኣብዚ በዓል`ዚ ሓቢርኩምና ክትውዕሉን፡ ተሞኩሮኹም ከተካፍሉን፡ ብኣኽብሮት ንዕድም።

ኣብቲ ኤለክትሮኒካዊ ጽምብል ንኽትምዝገቡ፡ ስምኩምን ቁጽሪ ቴለፎንኩምን፡ ናብዚ ዝስዕብ ልኣኹልና፦
E-Mail: EVDay@acolom.com
ናብቲ ኣኼባ መእተዊ መላግቦ (ሊንክ) በዚ መሰረት ክንልእከልኩም ኢና።

ብደሓን ምጽኡ።

Venue: Via ZOOM
Day: Saturday, 08 August 2020
Time: From 3:00 pm to 6:30 pm

Eritrean Veterans Day - 5th Year Celebration

ንተወሳኺ ሓበሬታ፡ ብዛዕባ’ቲ ዕለትን ትርጉሙን፡ ናብዚ ወብሳይት ተወከሱ፡-
http://snitna.com/eritreanveteransday.html

Invitation To ‘Eritrean Veterans Day’ 2020
Saturday 08 August 2020

We, the preparatory committee of the ‘Eritrean Veterans Day’ UK, are planning to celebrate 5th Year Anniversary of ‘Eritrean Veterans Day’, which will be conducted virtually via ZOOM Meeting, on Saturday, 08 August 2020, 3:00 pm – 6:30 pm.

We are cordially inviting you to join us and share your experiences with the participants.

To register for the Meeting, please send your name and Telephone number to:
E-Mail: EVDay@acolom.com
We will be sending you link to join the Zoom Meeting.

Welcome all!

Venue: Via ZOOM
Day: Saturday, 08 August 2020
Time: From 3:00 pm to 6:30 pm

Eritrean Veterans Day - 5th Year Celebration

For more information, please visit the following link፡-
http://snitna.com/eritreanveteransday.html


Share with friends:


ATV: ዘተ ብምኽንያት 5ይ ዓመት መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ

Part-1:   Part-2:   Part-3:  Share with friends: