ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ (ኢትዮጵያ)ን ናይ ማረምኤ ግብረሰናይ ንጥፈታትን

Search our site:
 

This free script provided by
JavaScript Kit

09/02/2020 23:55 PM

ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት
ኣብ ትግራይ (ኢትዮጵያ)ን
ናይ ማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ (ማረምኤ)
ግብረሰናይ ንጥፈታትን።

Situation of Eritrean Refugees
in Tigray (Ethiopia) and
Eritrean Relief & Development Association (ERDA) projects,

Interview with
Mr Kahsay Ehdego, Project Manager.

Situation of Eritrean Refugees in Tigray (Ethiopia)

ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ (ኢትዮጵያ)ን ናይ ማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ (ማረምኤ) ግብረሰናይ ንጥፈታትን። Situation of Eritrean Refugees in Tigray (Ethiopia) and Eritrean Relief & Development Association (ERDA) projects, Interview with Mr Kahsay Ehdego, Project Manager.

Eritrean Relief & Development Association (ERDA) is a Humanitarian organisation that has been implementing Emergency and Development programmes, in Eritrean Refugee camps in Ethiopia. Moreover, ERDA has also been implementing development projects in villages residing within the contested Ethiopia-Eritrea border areas. After last month's visit of Prime Minister of Ethiopia (Dr Abiy Ahmed) to Asmara, there has been growing concerns among Eritrean Asylum-seekers to Ethiopia. Radio Voice of Eritrea (Mr Naz Yemane) has conducted interview with Mr Kahsay Ehdego, Project Manager of ERDA, to discuss the situation of Eritrean Refugees in Ethiopia and the status of ERDA's project activities. Here below is the full interview conducted in Tigrinya.

Eritrean Relief & Development Association (ERDA) is asking for your support, to carry-out its Humanitarian projects in the Refugee camps in Ethiopia. Should you decide to send your donation, below is our Bank Accounts.

ማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ (ማረምኤ)፡ ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ከምኡውን ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከባ ዓድታትን፡ ዝተፈላለየ ናይ ህጹጽን ምዕባለን ግብረሰናይ ንጥፈታት ከካይድ ዝጸንሐን ዘሎን ማሕበር ኢዩ። እዚ ብወለንተኛታት ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራን እናተደገፈን ብምወላ ኤርትራውያን ተዳናገጽቲን ካልኦትን ብዝረኸቦ ሓገዝን፡ ኣብ ውሽጢ ስደተኛታት ኤርትራውያንን ብኩናት ዝተዛናበሉን ፕሮጀክትታት ሓንጺጹ ከተግብር ጸኒሑ። ኣብዚ ዓመት 2020 ዝኸውን ሓደስቲ መደባት እውን ስኢሉ ተበጊሱ ኣሎ። ኩነታት ከምዚ እናሃለወ፡ ድሕሪ ምብጻሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ (ዶር ኣቢይ ኣሕመድ) ናብ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ፡ ኣብ ጉዳይ ሓተትቲ ዑቕባ ኤርትራውያን ጸገማት ክፍጠር ከምዝጀመረ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ከመልክቱ ጸኒሖም ኢዮም። እዚ ሓድሽ ዝተፈጥረ ኩነታት እንታይ ኢዩ? ኣብ ልዕሊ ዑቕባ ሓተትቲ ኤርትራውያን ከ እንታይ ጽልዋ ኣለዎ? ከምኡ ድማ ማሕበር ማረምኤ (ERDA) ንጥፈታቱ ከመይ ከምዝመስልን፡ ነዚ ሓድሽ ዓመት ወጺኡ ዘሎ ግብረሰናያዊ መደባት ዝባዕባ ዘድልዮም ሓገዝን ጻውዒትን ዝምልከት፡ ሰፊሕ ዕላል ምስ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ፡ ኣካያዲ ስራሕ ማረምኤ፡ ተኻይዱ። ናይቲ ምስ ራድዮ ድምጺ ኤርትራ (ናዝ የማነ) ብዕለት 09 ለካቲት 2020 ዝተኻየደ ቃለመጠይቕን፡ ካብ ካልኦት ዝቐረቡ ሕቶታትን ርእይቶታትን፡ ብሰፊሑ ኣብዚ ታሕተዋይ ቪድዮ ክትሰምዑዎ ትኽእሉ።

እዚ ማሕበር፡ ንኹሎም ኤርትራውያንን ግዱሳትን፡ ሓገዞም ከወፍዩ፡ ጸዊዑ ኣሎ።
ናብዚ ማሕበር ወፈያ ንምግባር ምስ እትደልዩ፡ በዚ ዝስዕብ ሕሳባት ደገፍኩም ክትልእኩ ትኽእሉ ኢኹም፦
Please send your Donations to our Bank Accounts, below:

ERDA Bank Accounts in Deutschland:
Eritrean Relief & Developement
Association e.V. Postfach 2306
76011 Karlsruhe Deutschland
Bank Sparkasse Karlsruhe Ettlingen
IBAN DE08 6605 0101 0108 1032 27
SWIFT BIC KARSDEXXX

ERDA USA
Bank of Amerika
Account number # 138126271630
Routing # 125000024

ERDA Swedin
Plus giro konto
SE83 9500 0099 60260 1148287

ERDA Ethiopia KASANCHI BRANCH
BANK COMERCIAL BANK
ACCOUNT NUMBER. 1000050777794
ADDISS ABABA


Contact Us
በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክትረኽቡና ትኽእሉ፦

ጀርመን Germany
Eng. Job Maasho  ኢንጂኔር ኢዮብ መዓሾ
Email:  j.maasho@comlink.org
Tel.  004915772599572


ሽወደን Sweden
Woldemariam Tesfagiorgis  ወልደማርያም ተስፋገርግሽ
Email:  weldutesfa@hotmail.com
Tel.  0046 76610 2416


ሕ.መ.ኣ. U.S.A.
Tecle Kidane  ተኽለ ኪዳነ
Email:  eri1977kt@gmail.com
Tel.  0014257732615Share with friends:


ገለ ካብ ንጥፈታት ማረምኤ Some of ERDA Activities


Share with friends: